Solemnități de toamnă: Dulce Pontes și Emma Shapplin

Dana Ene
- Pe 27 și 30 octombrie, la Sala Palatului din Capitală, vă dau întâlnire două doamne cu voci îngerești: cântăreața portugheză Dulce Pontes, care a abandonat rockul în favoarea muzicii tradiționale fado, și soprana franțuzoaică de coloratură Emma Shapplin, și ea fostă cântăreață de rock, care azi promovează cu succes stilul neo-clasic -

Dulce Pontes - "Pentru mine, muzica este expresia divinului"

Dulce Pontes este considerată de multă lume drept regina fado-ului contemporan. Un compliment deloc neglijabil, având în ve­dere avântul pe care l-a luat în ultimii ani acest stil muzi­cal și numărul mare de voci bune care îl reprezintă. Iar Dul­ce este una din­tre artistele care au făcut ca muzica por­tugheză tradițională să renas­că și să tră­iască o nouă viață, plină de glorie.
Născută pe 8 aprilie 1969, în Montijo, un orășel din apro­pierea Lisabonei, Dulce José Silva Pontes a făcut cu­noștință pen­tru prima dată cu fado-ul în copilărie. La 4 ani, a început să ia lecții de pian și cânta în gura mare melodiile Amáliei Rodri­gues. Mai târziu, în adoles­cență, își tră­dează prima iubire muzicală în favoarea unor ritmuri mai moderne și se apropie de pop, rock și jazz. La 18 ani, câștigă pri­mul ei concurs mu­zical, în orășelul natal, ceea ce va con­semna și lansa­rea tinerei către o carieră muzicală și... actoricească, căci Dulce și-a încercat norocul și în televiziune. Dezamăgită de "frivolitatea" lor, își întoar­ce încet, încet privirea înapoi, către trecut, către fado.
În 1991, va câștiga "Festivalul Național de Cântec al Portugaliei", cu melodia "Lusitana Paix?o", o ba­la­dă cu influențe fado. În același an, Dulce își re­prezintă țara natală la Eurovision și se clasează pe lo­cul 8. Succe­sul de acolo a ajutat-o în lansarea primului ei album cu muzică pop - "Lusitana" (1992). Dar solista ducea deja dorul folclorului, așa că după numai un an, lansează un al doi­lea disc, "Làgrimas", cu melodii predo­minante fado. Albumul va cuprinde și melodia "Canç?o do mar", reinterpretarea unei me­lodii cântate în premieră în 1955 de Amália Rodrigues. Și nu mică i-a fost mirarea, când această variantă a ei a devenit mai cunoscută în lume decât origi­nalul. Iar cântecul "Canç?o do mar" a ajuns și la Hol­ly­wood, pe coloana sonoră a filmului "Avo­catul diavolului" (1996), cu Richard Gere în rol prin­cipal. Odată cu lansarea discului "Lágrimas" (1993), Dul­ce devine star mondial. Începe să cân­te pe scene din întreaga lume și peste tot este în­tâmpinată cu brațele deschise.
În 1995, renumitul compozitor italian Ennio Morricone îi propune să cânte "A brisa do co­ra­ç?o", o melodie ce avea să fie inclusă pe coloa­na sonoră a filmului "Sos­tiene Pereira", în regia lui Roberto Faenza, cu Marcello Mas­troianni în rolul principal. "Am țo­păit de bucurie, minute întregi, cu faxul în mână. Se întâmpla în vremea în care faxul era un vârf al teh­no­logiei. Așa a înce­put una dintre cele mai frumoase colaborări ale mele cu Ennio Mor­ri­cone", spu­nea cân­tăreața într-un in­ter­viu. Cei doi ar­tiști au devenit re­pede prieteni, și din colaborarea lor a rezultat și dublul disc "Brisa do Co­­ra­ç?o" (1995), în­re­gistrat live la Co­liseu of Porto. Iar în 2003, au "re­cidivat" și au realizat împreună albumul "Focus".
În cei aproape 30 de ani de ca­ri­eră, Dulce a co­la­borat cu artiști de pres­tigiu, precum: José Carre­ras, Cesária Evora, Andrea Bo­celli sau Caetano Veloso, dar își mai dorește, conform propriilor afirmații, să cânte și alături de Peter Gabriel. Ajunsă la maturitate artistică, Dulce Pontes nu se mai grăbește azi în lansarea discu­rilor. Și-a scos ultimul album, Momentos, în 2009. Și poate că este mai bine așa, căci de multe ori graba strică treaba. "Pentru mine, muzica este ca un exercițiu spiri­tual, este expresia divinului... Nu mă gândesc niciodată câte aplauze o să primesc sau câți oameni vin să mă asculte. Nu mă inte­resează dacă scena este imensă sau nu. Pot să vină să mă asculte doar trei oameni, și este suficient, atâta vre­me cât le pot dărui bu­curie", afirma artista.
Cu melodiile ei de succes, o puteți asculta și în con­certul de pe 27 octombrie, de la noi. (Biletele costă între 50 și 250 lei și pot fi procurate din rețeaua Eventim.)

EMMA SHAPPLIN - De la operă la rock și înapoi


Marie-Ange Chapelain (cunoscută sub numele de scenă Emma Shapplin) s-a născut pe 19 mai 1974, în Savigny-le-Temple, o suburbie a Parisu­lui, și a moștenit dragostea pentru muzică de la mama ei. "Mama a fost o secretară cu o mulțime de visuri. A vrut să devină dansatoare, pictoriță, cântăreață și multe alte lucruri. Avea talent pentru toate, dar nu și-a urmat niciodată inima. Cânta superb, dansa și picta prin casă... O parte din visurile astea ale ei le-am împru­mutat eu", se con­fesa ea într-un in­terviu. Dar chiar dacă și-a admirat enorm ma­ma, modelul în via­ță pentru micuța Emma a de­venit Maria Callas. "Îmi amintesc cum o urmă­ream cu su­fle­tul la gură, pe micul ecran alb-negru al tele­vizorului nostru. Și cât de devastată am fost de moar­tea ei", povestea. Bineînțeles că, atrasă de vraja ma­rii soprane, Emma și-a convins părin­ții să o înscrie la ore de can­to, visând să cânte pe ma­rile scene de operă ale lumii. Așa și-a început ca­riera, iar primele con­certe le-a dat în perioada cu codițe și șo­setuțe albe, în fața unui public fidel, alcă­tuit din membrii familiei și colegi de școa­lă. Cu toate acestea, în liceu, s-a lăsat se­dusă o vreme de hard-rock. Abia la 18 ani, își va reaminti de operă, dar s-a gândit s-o mai adapteze și să-și creeze un stil propriu, combinând sunetele clasice cu rit­muri trance, rock sau pop. A fost împinsă puțin de la spate în această direcție și de com­pozitorul Jean-Patrick Capdevielle. De alt­fel, acesta i-a și compus me­lo­diile pentru albumul de debut "Car­­mi­ne Meo" (1997). Melo­diile cu­prin­se pe acest disc sunt în limba latină și italiană veche, așa că mai nimeni nu se aștepta ca albumul să obțină un succes răsu­nător, cum s-a în­tâmplat. Discul a în­re­gistrat vânzări de peste două mi­lioane de exem­plare, în 25 de țări, obținând astfel nume­roase discuri de platină.
În 2002, Emma Shapplin a lansat cel de-al doilea disc al său, "Etterna", urmând aceeași rețetă. De data acesta, melodiile au fost com­puse de Graeme Revell, iar câteva au fost înregistrate în colaborare cu "London Symphony Orchestra". Trei dintre cân­tecele de pe acest disc au fost incluse și pe coloana sonoră a filmului "Pla­neta Roșie", în regia lui Antony Hof­fman, cu Val Kilmer în rolul principal. Așa a ajuns Emma să fie cu­nos­cută în A­me­rica.
Apoi, după un lung șir de concerte, în 2009, soprana schimbă din nou stilurile, cu cel de-al treilea disc al ei, "Macada­mian Flower", pe care abordează un stil diferit, pop, ce i-a atras pe fanii genului me­tal-simfonic, cu reprezentanți precum Nightwish, Within Temptation sau Epica. Melodiile de pe acest album sunt în gene­ral în limba engleză, și pentru că "Ma­cadamian Flower" a fost conceput ca o po­veste, anul trecut, artista i-a adău­gat și o completare, un nou disc intitulat "Dust Of a Dandy". "Cred că ur­mătorul meu album va conține din nou melodii în stilul neoclasic. E mai greu să compui așa ceva. Tre­buie să scriu în ita­liana veche, și pentru asta am ne­voie de dicționare și cărți, pe care le consult ore în­tregi, înainte de-a pune un rând pe hârtie. Dar mulți dintre fanii mei s-au plâns că le lip­sește genul acela de muzică, și sincer, îmi lipsește și mie", spunea ea într-un interviu de anul acesta.
Până ce se va întoarce la stilul neo-clasic, o puteți as­culta pe Emma Shapplin pe 30 octombrie, la Sala Palatului. (Pentru concertul ei mai găsiți bilete în re­țeaua Eventim, cu prețuri cuprinse între 180 și 350 lei.)