Trei sate pe oră

Ion Longin Popescu
Trăim niște zile în care tot ce am crezut că e bun, frumos și plin de învățătură, bine rânduit și sănătos, bazat pe tradiții și pe sim­plitate, dispare.

Unul dintre cei mai loviți de tranziția fără fron­tiere este ță­ranul român. Sub ochii noștri îm­păienjeniți de co­tidianul televizat pe zeci de canale deo­dată, în orele în care ne revol­tăm pe forumuri că Rusia tocmai a eutanasiat și aruncat în foc 50 de pui de rață proveniți prin contrabandă din Ucraina, câteva gospodării ță­rănești și-au și dat sfârșitul. Asociația Eco Ru­ralis a calculat că, în fiecare oră, dispar nu mai puțin de 3 gospodării țărănești, numite pompos "ferme familiale". Trei pe oră înseamnă 72 pe zi, 216 pe lună etc. Marele pericol este că, dis­părând țăranii, dispare identitatea națională, dispar tradițiile, obiceiurile, folclorul autentic, arhitectura rurală, omenia și ospitalitatea din bătrâni. Dispare un cod de comportare, bazat pe bun simț și cumințenie, pe "rușine" și sfială, pe iubirea de pământ și de animale. Cu toate aces­tea, România are încă cel mai redus grad de ur­ba­nizare din Europa, fără să fie cea mai rurală dintre țări! Mulți români locuiesc în zone inter­mediare... Potrivit Eurostat, țările cu cea mai mare populație rurală sunt Irlanda (73%), Slo­vacia (50%) și Estonia (48%), urmate de Unga­ria (47%) și România (46%). Din nou statistica ne dă fiori reci: în România, populația în zona rurală a scăzut, până în 2012, cu 3,6 la mia de locuitori. De fapt, ce înseamnă aceste cifre pentru agricultură și mediul rural? Eco Ruralis ne lămurește: micile gospodării țărănești repre­zintă 99,2% dintre fermierii țărani, care lucrea­ză 55,7% din terenul agricol, în timp ce restul de 0,8% fermieri (mari companii) lucrează 44,3% din terenul agricol. Într-adevăr, o țară ca nelumea! Tocmai de aceea, UE a început să înțeleagă acest specific, iar meritul cel mare îl are fostul comisar cu agricultura al CE, Dacian Cioloș. Ca urmare, nu mai puțin de 7,5 miliarde de euro sunt alocați de Bruxelles, în perioada 2014-2020, exclusiv dezvoltării rurale. Fără să mai vorbim de subvențiile pe animale și pe su­prafețele de pășune. Unii ar spune că vin vre­muri bune și pentru țăranul român, bine-ar fi!, dacă până atunci mai rămân țărani prin sate. Iată, aflăm că numărul de ferme mici, cu mai pu­țin de 1 hectar, este în scădere, în timp ce nu­mărul de ferme mari, mai ales foarte mari, este în creș­tere. Mai exact, între 2010-2013, date fi­ind po­liticile de comasare a terenurilor impuse de gu­vern, numărul de ferme mici, care folosesc mai puțin de 1 hectar de teren agricol, a scăzut cu aproximativ 76.000! Așa au apărut din nou la­tifundiarii și moșierii, iar reformele agrare de după cele două războaie mondiale au de­venit doar pagini de manual școlar.
Mă obsedează cifra Eco Ruralis, referitoare la cele trei ferme care mor într-o oră. Cine le va lua locul? E bine ca satele noastre să se dezvolte și să se ridice la nivel european, dar să rămână ceva în ele din sufletul românesc. Nu vreau să mă simt la sat ca la oraș, și mai ales, nu ca în ora­șele europene. Să mai rămână ceva din ce-a fost: o casă ca altădată, o grădină, o ogradă, un gard din lemn, pe care să nu-l găsesc nicăieri altundeva pe pământ, ceva care să-mi spună că sunt acasă. E foarte bine dacă inițiativa UE de a întoarce tinerii în sate va reuși. Dă, Doamne! Dar vor fi ei țăranii de mâine? Vor ține școlile în funcțiune, bisericile și cimitirele îngrijite, "pă­răis­tasele" făcute la datele creștinești, nunta cu lăutari și înmormântarea cu priveghi înainte și cu prapuri purtați pe ulița satului? Dacă pe Moromete nu-l mai putem aduce înapoi, măcar să le strângem mâna feciorilor și nepoților lui, ca "intermediari" între două lumi.