ZODIACUL LUNII AUGUST

Tana Rosca
- Ultimele zile petrecute de Venus (retrograd) și Jupiter în Leu, sunt însoțite de o serie de aspecte favorabile iubirii, creativității, distracției și plăcerilor. Din 3 și până pe 8 august, norocul ne însoțește, venind uneori pe neașteptate, de parcă soarta s-a decis să ne dea o a doua șansă de-a fructifica oportunități pe care le-am crezut pierdute. De noi depinde să nu ratăm de astă dată, dar pentru asta trebuie să avem atenția trează și să ne mișcăm repede. Pe 11 august, marele benefic Jupiter trece în Fecioară, zodie pe care o va proteja până pe 10 septembrie, anul viitor. Din păcate, Jupiter nu e prea puternic în Fecioară (în limbaj astrologic se cheamă că e "în cădere"), totuși, ne ajută să devenim mai practici, mai eficienți și mai conștiincioși la muncă, să distingem mai bine amănunte semnificative, care ne pot sprijini ca să fim mai buni la capitolul afaceri. În Leu rămân Venus și Marte (care intră în acest semn pe 9), deci, în ciuda apetenței pentru muncă, vom ști să facem pauze și să ne distrăm, mai ales la mijlocul lunii (14 și 19 în mod special). Altă veste bună e că marele malefic Saturn revine în mișcare directă pe 3 august, și multe dintre problemele noastre emoționale și bănești încep să-și găsească rezolvarea -

BERBEC
Mișcare și mâncare


Conflictele familiale rămân în ur­mă din 8 august, când pla­ne­ta dvs. guvernatoare, Marte, trece în Leu și vă puteți, în fine, destinde. Aceia dintre dvs. care au optat să plece în con­cediu acum, au fost inspirați, căci gru­pul Mar­te-Venus-Soare vă garantează dis­trac­ția. Berbecii cu înclinații artistice (nu puțini la număr) pot crea lucruri remarcabile. Începând din 3, s-ar putea să nu mai trebuiască să țineți un secret sau să ascundeți un lucru, ceea ce vă ajută să vă detensionați.
BANI: Tot după 3, puteți găsi so­luții pentru plata unor da­torii sau vă puteți regla, într-un fel sau altul, relațiile cu băncile. Mai e posibil să reluați asocierea cu un vechi partener de afaceri, cu care în ultimii doi ani nu v-ați prea înțeles. Două zile deosebit de bune pentru afaceri sunt 6 și 7.
CARIERĂ: Ar fi bine dacă până pe 8 ați lucra singuri la proiecte, căci nu funcționați bine în echipă și nici nu suportați bine pornirile autoritare ale șefilor. Jupiter vine însă pe 11 să vă împace cu toată lumea și vă crește atât prestigiul, cât și popu­la­ri­tatea printre colegi și colaboratori.
DRAGOSTE: Pasiuni de vară se pot ivi în orice moment în viața Berbecilor burlaci. Unii dintre ei se pot decide să oficializeze o legătură mai veche, după data de 3. Cuplurile sta­bile pot redescoperi ce le leagă, în ju­rul datei de 19.
SĂNĂTATE: Mercur vă accentuează pofta de mișcare, între 8 și 27, Jupiter vă insuflă poftă de mân­care, după 11.

TAUR
Armonie


Aceia dintre dvs. care au optat pentru concediu în august au toate șansele să se simtă bine, mai ales la mijlocul lunii, când pot avea parte de o șansă căzută parcă din cer. Destinul favorabil este generos, mai ales în jurul datei de 19. Până și cele mai complicate relații de familie pot fi armonizate în au­gust, în special în primele opt zile ale lunii, când e imposibil să nu găsiți o so­luție pentru a vă reconcilia cu cei cu ca­re în trecut ați avut probleme. Depinde însă de dvs. să luați inițiative și, dacă e cazul, să vă cereți scuze. Dacă nu e vor­ba despre familie, poate fi vorba despre casă. În cazul în care vă decideți să vă mutați într-o locuință mai mare sau să re­decorați și aveți nevoie de ajutor (in­clusiv material), rudele dvs. prin alianță s-ar putea să vă ofere ajutorul.
BANI: Aveți mai degrabă tendința de-ai cheltui, decât de-ai strânge, în august. Ținta generozității dvs. pot fi membrii familiei, ori puteți aloca niște sume excesive, înfru­mu­sețării casei.
CARIERĂ: Cei care doresc să vă sa­­pe groapa cad singuri în ea. Dușmanii ascunși se pot da de gol, situație care lucrează în final pen­tru ilustrarea proverbului.
DRAGOSTE: Trecerea lui Jupiter în Fecioară este pro­mi­ță­toare pentru viața dvs. afectivă. Și Ta­urii care au rezistat într-o relație mai veche plină de încercări, în ultimii doi ani și jumătate, își găsesc liniștea, după data de 3.
SĂNĂTATE: Insomniile pot fi de­ran­jante, mai ales la în­ceput de lună.

GEMENI
Distracția e în toi


Planeta guvernatoare a sem­nu­lui dvs., Mercur, trece în au­gust prin trei zodii, începând cu cea a Leului, pe care o străbate până pe 8. Aici dă peste o mulțime de alte planete, Soarele, Venus (retrograd) și Jupiter, iar dis­tracția este în toi. E bi­ne să ieșiți mai mult cu a­mi­cii, să vă întâlniți cu ru­de și ve­cini, căci astfel vă veți face noi prieteni, prin­tre care se pot număra personaje in­flu­ente, care se pot dovedi contacte pre­țioase în viitor. Multe chestiuni ad­­ministrative se pot rezolva acum cu suc­ces, iar autoritățile se pot dovedi ne­o­bișnuit de cooperante. Pe 9, Mercur trece în Fecioară și atenția vi se mută asupra îndeletnicirilor cas­nice și fa­miliale. Marele benefic Ju­piter intră și el în Fecioară pe 12, asi­gurându-vă spor în casă timp de mai bine de un an. Din 28, Mercur intră în Balanță și vă îndeamnă să vă distrați.
BANI: Sunteți în continuare ner­voși în ceea ce privește ba­nii, se pare că mulți dintre dvs. au ne­voie să facă niște schimbări în le­gă­tură cu niș­te plăți care ar trebui re­e­șalo­na­te.
CARIERĂ: Incertitudinea și confuzia ultimilor ani s-a soldat cu spaime care s-au tot accentuat din 2012 încoace. Dacă temerile dvs. nu se con­cretizează până în jurul datei de 3, înseamnă că puteți să le lăsați liniștiți în urmă.
DRAGOSTE: Acele iubiri care au rezistat încercărilor lunii trecute încep să se consolideze, fără să trebuiască să vă străduiți, așa cum ați făcut până acum.
SĂNĂTATE: În primele și ulti­me­le zile ale lunii, afec­­țiu­nile cronice se pot acutiza.

RAC
Schimbare de anturaj


Multă răbdare vi se cere pentru ultimele zile ale lui Iulie, când micul ma­le­fic Marte vă mai stră­bate zodia, res­pec­tiv până pe 8. I-ați suportat cu greu pre­zența, deoarece ener­giile zodiei dvs. sunt în dis­cordanță cu cele ale răz­boi­nicei planete. Dvs. încercați să rezolvați con­flictele prin în­vă­luire, lui Mar­te îi plac con­frun­tările di­rec­te, deci vă poa­te face să ieșiți din li­mitele diplo­ma­tice care vă carac­te­ri­zează, iar apoi vă face să vă învino­vă­țiți. Dacă doriți să îi utilizați pu­ternica energie în fo­losul dvs., lăsați-l să se manifeste în situa­țiile în care în­cercați, de o vre­me, să tra­sați limite și nu prea reușiți. Mercur și apoi Jupiter se ocupă de schim­barea anturajului dvs., adu­cân­du-vă în cale personaje interesante, cu care discuțiile sunt o plăcere, și se poate să deveniți intere­sați de do­me­nii noi de cunoaștere. La fel de po­sibil e să atrageți persoane dornice să învețe de la dvs., care vă apreciază cunoștințele și farmecul personal.
BANI: Primele zile ale lunii se anun­ță cât se poate de pro­mi­țătoare în privința avantajelor ma­te­riale, mai ales între 3 și 6, se pot ivi multiple oportunități de câștig. Important e să vă miș­cați repede și să faceți măcar pri­mii pași către concretizarea lor.
CARIERĂ: Tot la începutul lunii vă puteți re­marca în fața șefilor printr-un con­curs de împrejurări mai neobiș­nu­it.
DRAGOSTE: De abia după 8 în­cepeți să vă destin­deți, chiar dacă anumite obstacole dispar deja, începând din 3, din viața dvs. amoroasă.
SĂNĂTATE: Protejați-vă sistemul digestiv și ficatul, și totul va fi bine.

LEU
Zeul Soare


Bucurați-vă din plin, de ultimele zile ale prezenței ambilor be­ne­fici în semnul dvs. Pe lângă Venus și Ju­piter, Soarele și Mercur se ocupă de pu­nerea dvs. în valoare, iar între 3 și 6 puteți demonstra oricui că stră­lu­cirea e un atribut pe drept aso­ciat zodiei dvs. E drept că ma­rele benefic Ju­pi­ter vă pără­sește sem­nul zodiacal după 11, dar micul be­nefic Venus (retro­grad), vă ră­mâ­ne alături pe tot par­cur­sul lunii. Faptul că e în miș­care retro­gra­dă nu trebuie să vă în­grijoreze, dim­potrivă, asta vă poate ajuta să co­bo­râți adânc în sufletul dvs. și să des­co­pe­riți noi izvoare de creativitate. Anumite responsabilități grele, legate de casă și/ sau familie, încep să-și găsească rezol­va­rea, după data de 3.
BANI: Veniturile dvs. ar putea creș­te semnificativ din 12 încolo, sub influența marelui benefic Jupiter, printre binecuvântările căruia se numără și prosperitatea. Și nu uitați că influența sa se extinde până pe 10 septembrie anul viitor.
CARIERĂ: Probleme legate de casă sau de familie v-au afec­tat din toamna lui 2012 încoace des­tul de serios performanța pro­fe­sională. Dar după data de 3, le pu­teți găsi o rezolvare, și din sep­tembrie, se deblochează și cariera.
DRAGOSTE: Sunteți mai mult decât pregătiți să dați mai mult decât primiți, la început de lună. Moderația inter­vine după 11, când Venus (retro­grad) vă face să reevaluați ceea ce vi se oferă.
SĂNĂTATE: Abțineți-vă de la efort până pe 8 și protejați-vă zona capului.

FECIOARĂ
Aleșii norocului


Dvs. sunteți zodia-vedetă a aces­­tei luni, căci acum se pe­trece un eveniment care se repetă doar o dată la doisprezece ani: marele benefic Jupiter intră în sem­nul dvs. zodiacal pe 12 și vă va pro­teja timp de mai bine de un an, mai precis, până pe 10 septembrie anul viitor. Cum se manifestă această protecție? În primul rând, Jupiter vă scapă de proiecțiile pesimiste, vă insuflă curaj, optimism și umor, arme re­dutabile cu ajutorul cărora toate obiectivele se ating mai ușor. E ade­vărat că Jupiter nu e într-o poziție avan­tajată în Fecioară, dar dvs. știți să apre­ciați și micile suc­ce­se. Jupiter vă asigură vederea de an­samblu, care une­ori vă scapă, de­oa­rece vă pierdeți în detalii. De astă dată, nu scăpați din vedere nici pri­vi­rea de ansamblu și dați atenție și detaliilor cu adevărat semnifi­cative.
BANI: O oarecare pierdere care poate interveni în jurul datei de 30 ar tre­bui s-o su­­portați cu seninătate, căci într-un fel vă este scris să treceți prin ea. Mercur vă va ajuta să recuperați rapid suma pierdută și mai mult decât atât.
CARIERĂ: Primiți un ajutor dis­cret, dar substan­țial, mai ales până pe 6, din partea unor per­soane care vă urmăresc cu bună­vo­ință din culise, dar nu vă dau mu­ră-n gură.
DRAGOSTE: Deși mai aveți ne­lă­muriri cu privire la ade­văratele sentimente ale par­te­ne­rului, nu vă mai consumați atâta, du­pă 12, ci luați situația mai filozofic.
SĂNĂTATE: După 11 vă vine mai ușor să scăpați de ki­logramele în plus, dar nu foarte ușor.


BALANȚĂ
Schimbări venusiene


Venus este planeta care vă guvernează, iar luna aceasta ea se găsește în mișcare retrogradă în zodia Leului. Venus retrogradează o dată la circa un an și jumătate, marcând o perioadă de aproape două luni când ne putem redefini. Este vorba de mai mult decât o sim­plă schimbare vestimentară, pentru că noi evoluăm în tot acest timp și ni se cere să reflectăm aceasta în comportamentul nostru, precum și în mediul social. Schimbările venusiene constituie un enunț despre noile noastre preferințe. Cele mai importante schim­bări ce se prefigurează în viața dvs. privesc viața so­cială și rolul pe care îl jucați în cadrul grupu­rilor din care faceți parte. După 11 începeți să treceți prin­tr-un proces de interiorizare, care vă ajută, indirect, să câștigați distanța necesară pentru a aduce ajustările pe care le-am menționat.
BANI: Strâmtorările bănești apărute din oc­tom­brie 2012 încoace au fost greu de suportat, dar acum se apropie de sfârșit. Încă nu scăpați de ele cu totul, dar din 3 încolo, o seamă de vechi dificultăți pot fi depășite.
CARIERĂ: Ascundeți-vă ambiția de ochii șefilor, până pe 8, și veți putea primi sprijin din partea cui nici nu vă așteptați, începând din 12.
DRAGOSTE: La sfârșitul lui iulie cuplurile con­solidate au putut trece printr-o ultimă solicitare scurtă, dar brutală. Cele care au rezistat încep să se liniștească treptat.
SĂNĂTATE: Pe 13-14 și 20-21 n-ar fi bine să con­duceți sau să faceți sport, din pricina reflexelor încetinite.

SCORPION
Test reușit


Marele malefic Saturn, aflat în mișcare re­trogradă, de la mijlocul lunii martie, v-a su­pus unui adevărat test de rezistență. Din 3, însă, Sa­turn își reia mișcarea directă, ceea ce nu înseamnă că toate problemele dvs. au luat sfârșit, dar că înce­peți să înțelegeți ce anume trebuie lăsat în urmă fără regrete și ce anume merită păstrat și dezvoltat. În exterior, situațiile în care sunteți prinși pot să stag­neze în continuare, însă psihologic vorbind, ați de­pă­șit punctul critic, odată cu ziua de 3, iar restul e doar o chestiune de timp. Puteți accelera procesul doar acceptând această stagnare temporară și cerând mai mult de la dvs. înșivă de­cât de la cei din jur. Re­la­țiile de pri­etenie devin tot mai pro­fun­de, luna aceasta, iar acest pro­ces se va întinde pe durata unui an, când veți putea avea pri­vi­legiul de-a cunoaște oameni cu valori reale.
BANI: Nu este exclus ca ve­ni­turile dvs. directe să creas­că, în urma unei promovări.
CARIERĂ: Această promovare, care se poate produce cu totul pe neașteptate, se poate întâmpla undeva la începutul lunii. Zilele cele mai promițătoare în acest sens sunt cuprinse între 3 și 8.
DRAGOSTE: Deveniți mai puțin reticenți în a vă angaja într-o relație după 3, deși pen­tru Scorpionii născuți în al treilea decan, rănile încă dor.
SĂNĂTATE: Insomniile vă pot încă deranja, mai ales la început de lună.

SĂGETĂTOR
De ce vă temeți?


În ciuda firii vesele și to­nice, din martie în­colo, n-ați fost tocmai în apele dvs., iar temerile care vă apă­sau erau greu de înțeles și vă tre­zeau nevoia se-a vă izola, când Săgetătorii, de regulă, simt nevoia să interac­ționeze mult cu cei din jur. După data de 3, aceste frici pot deveni mai puțin apă­sătoare și vă închistați mai puțin. Cu puțină răbdare și ana­liză, puteți ajunge să conștientizați cauza care gene­rează aceste spaime. 18 și 19 sunt zile în care puteți avea cu ușurință revelații în această privință. Odată ce porniți acest proces, ar fi bine să-l conti­nuați, cel puțin până la finele lunii septembrie, și astfel vă pu­teți debarasa de aceste poveri pentru totdeauna.
BANI: În cazul în care nu v-ați lansat în acțiuni impulsive în ultima jumătate a lunii pre-cedente, aveți o bună bază de pornire într-un proiect concret, în legătură cu care puteți primi informații privilegiate, de preferință pe 6 -7.
CARIERĂ: Puteți fi atât de prinși de problemele de acasă, de suferințe ale unor mem­bri de familie, încât să nici nu observați că cineva lucrează discret, dar eficient, împotriva dvs. Încercați să nu neglijați nicio îndatorire profesională.
DRAGOSTE: Un foc de paie izbucnit la finele lunii trecute se poate stinge cu totul luna aceasta, ceea ce se poate dovedi, măcar în parte, o binecuvântare.
SĂNĂTATE: Oasele vă pot provoca probleme, posibil din cauza demineralizării.

CAPRICORN
Sub protecție!


Două vești bune avem pen­tru dvs. în august. Prima se referă la planeta dvs. guver­na­toare, Saturn, ale cărei mișcări pe cer vă afectează întotdeauna. Ei bine, Saturn revine în mișcare directă pe 3, în Scorpion, și asta înseamnă că încercările privitoare la prietenii dvs. cei mai vechi și mai de nădejde se apropie de sfârșit. Saturn direct vă înarmează cu filtrul necesar pentru a decide care dintre ei au dat dovadă de același devotament de care ați dat dvs. față de ei, și care nu. Dezamăgirile, fie nu vor mai fi, fie nu vă vor mai afecta în mod semni­ficativ. Trecerea lui Jupiter în Fecioară, pe 12, îi va ajuta mai ales pe Capricornii născuți în primul decan să iasă în față mai cu curaj.
BANI: Multă lume v-ar putea căuta, pro­pu­nân­du-vă afaceri lucrative la început de lună, iar dacă știți să le alegeți pe cele mai bune dintre ele, în­tre 3 și 8, ați cam scăpat de griji.
CARIERĂ: La sfârșitul lunii, mai precis în jurul datei de 30, e bine să fiți deosebit de atenți la relațiile dvs. cu șefii sau în privința situa­țiilor care se ivesc în legătură cu cariera dvs.
DRAGOSTE: Tensiunile din cuplurile stabile care au supraviețuit lunii iulie fac loc unei atmosfere mai calme, după data de 8. În privința relațiilor de amor, s-ar putea să vă critice prietenii, în special în jurul datei de 3.
SĂNĂTATE: Tot ce trebuie să faceți ca să nu aveți probleme este să aveți grijă să nu vă solicitați prin excese ficatul și bila.

VĂRSĂTOR
Talente sociale


Planeta care vă reprezintă pe cer, originalul și imprevizibilul Uranus, pri­mește aspecte prie­tenoase la mijlocul lunii, mai ales pe 18 și 19, ocazie cum nu se poate mai potrivită, pen­tru a vă pune în valoare talentele sociale. Puteți să treceți drept o autoritate în organizarea ac­ti­vi­tăților de grup. Ați putea să-i determinați pe prie­tenii dvs. să lanseze o acțiune socială sau umanitară care să ia o amploare pe care n-ați anticipat-o. În ju­rul datei de 30 ar fi bine să vă puneți în valoare ca­litățile de co­municatori. Ace­ia dintre dvs. care că­lătoresc pot ni­meri într-un con­­text care le-ar putea schimba sensul vieții. S-ar pu­tea să vă decideți, de exemplu, să vă apucați să stu­diați în străinătate.
BANI: Unele dintre greșelile pe care le-ați comis în ultimii ani din cauza neglijenței se pot corecta la începutul acestei luni, cu condiția să nu vă fie teamă să vă apucați să descurcați ițele în­curca­te.
CARIERĂ: Fiți prudenți în relațiile cu cola­bo­ratorii dvs., până pe 8, în felul acesta veți preveni apariția unor noi rivali care încearcă să vă înfunde prin mijloace necinstite.
DRAGOSTE: O adevărată explozie de sentimente frumoase vine spre dvs. la începutul lunii. Partenerul vă poate emoționa de-a dreptul, între 3 și 6, prin profunzimea și bogăția sentimentelor pe care vi le demonstrează. Din 12 încolo, așteaptă să îi răspundeți pe măsură.
SĂNĂTATE: Dați atenție oricărui semn de in­fecție care apare până pe data de 8.

PEȘTI
Cam sensibili


Nimeni nu vă poate acuza că sunteți hipersensibili, că nu aveți cum fi altfel, cât timp însuși guvernatorul semnului dvs., Neptun, și as­te­roidul Chiron, expert în ale suferinței, vă traversează zodia. La începutul acestei luni vă mai centrați, însă, emo­țional, grație aspectelor bune primite din partea lui Marte în Rac și a lui Saturn în Scorpion. Puteți să vă conștientizați vulnerabilitățile și să vă detașați întru­câtva de ele, în loc să le alimentați. Relațiile de prie­tenie se întăresc și se înmulțesc, mai ales în cea de-a doua jumătate a lunii.
BANI: La mijlocul lunii este posibil să dați lo­vitura.18 și 19 sunt zile deosebit de po­trivite oricăror tranzacții financiare. De astă dată, nu strică să țineți cont de recomandările prietenilor. Nu uitați să le faceți cinste, după reușită. Și în jurul datei de 30 este posibil să negociați cu măiestrie o afacere a cărei importanță depășește afacerile obișnuite.
CARIERĂ: Sunteți sufletul echipei la începutul lunii, iar între 3 și 8 puteți avea rezul­tate de-a dreptul spectaculoase împreună, fiind un factor de inspirație pentru ceilalți.
DRAGOSTE: În amor, cuvintele tensiune și pa­siune rimează și exprimă trecerile ce se mai petrec până pe 8. În perechile consacrate, marele benefic Jupiter își face simțită prezența din 12, și lucrurile merg din ce în ce mai bine.
SĂNĂTATE: Menajați-vă ficatul și bila, până pe 11. Hidratați-vă suficient, că și rini­chii au nevoie de puțină stimulare.