RODICA CULCER despre... Pe când o televiziune publică, total independentă?

Redactia
- Recentele frământări din cadrul coaliției de guvernare, declanșate de dosarul penal al premierului Ponta, l-au adus în prim plan pe liderul UNPR Gabriel Oprea, devenit din personaj secundar, un adevărat "brand". Care ar putea fi rezultatul final al acestor evoluții politice?

- Recentele evoluții din PSD și din coaliția de gu­vernare nu reprezintă doar o banală luptă pentru putere, ci o încercare de regrupare a forțelor care au controlat puterea efectivă în România, din decembrie 1989 și până acum, iar liantul acestor forțe pare a fi ge­neralul Gabriel Oprea, liderul unui partid care, ca și Par­tidul Con­servator al lui Dan Voiculescu, nu a candidat nicio­dată singur în alegeri, dar a ajuns să controleze, practic, orice majoritate parlamentară în ultimii 10 ani.
Când a decis să demisioneze din funcția de pre­ședinte al PSD, probabil că Victor Ponta și-a imaginat că poate controla partidul prin aliata sa fidelă, Rovana Plumb, și că va rezista ca premier pentru că, dacă el ar demisiona, cum i se cere, ar exista riscul ca majoritatea parlamentară să se modifice prin migrarea UNPR în tabăra liberală și ca PSD să piardă guvernarea. Ce-i drept, generalul Oprea a făcut câteva demonstrații de forță, votând alături de PNL, în sprijinul inițiativelor președintelui Iohannis, cum s-a întâmplat în cazul nu­mirii lui Mihai Răzvan Ungureanu la conducerea SIE. Pu­terea de negociere a domnului Oprea a crescut constant de atunci, ca și rolul său în viața internă a PSD, în care pare să fi revenit în forță: a participat la o ședință crucială a conducerii partidului; apoi, după o reuniune a coaliției, s-a întâlnit "la un pahar de vin rece" cu Liviu Dragnea, cel nemulțumit de ascensiunea Rovanei Plumb și de "instabilitatea" lui Victor Ponta, iar după în­tâlnire, a anunțat că Victor Ponta nu mai este liderul coaliției de guvernare, ci doar premier. A doua zi, Liviu Drag­nea își anunța candidatura la conducerea interi­mară a PSD. Vedem, așadar, că toate structurile politice asociate cu PSD s-au unit pentru a salva, nu atât gu­ver­narea, care oricum depinde de o majoritate controlată de generalul Oprea, ci structurile teritoriale ale PSD, rețelele sale de influență și putere, fundamentale pentru alegerile din 2016 - adevărata forță a partidului. Po­trivit unor relatări din mass-media, ascensiunea ge­ne­ralului Oprea s-ar explica prin asocierea sa cu vechile servicii de informații ale armatei, care ar fi jucat un rol nefast în timpul mineriadelor. Astăzi se străduiește să salveze PSD de la degringolada la care l-ar condamna anchetele DNA și să-l adapteze la cerințele unei noi epoci istorice, dictate de implicarea SUA și a NATO în zona noastră. Cei care au profitat de România timp de 25 de ani nu au, așadar, de gând să se retragă pur și simplu din scenă. Descotorosindu-se de cazurile scan­daloase, ei încearcă să se regrupeze, să câștige cât mai multe voturi în 2016 și să-și negocieze supraviețuirea cu cei care, ca președintele Iohannis și PNL, cred că ar pu­tea deține singuri puterea.

- Într-un gest fără precedent, ANAF a blocat con­turile TVR, alături de cele ale RATB. Este o măsură administrativă neutră sau un gest politic?

- În aparență, ANAF acționează corect, pentru că TVR are datorii mari la bugetul de stat. Datoriile sunt însă vechi, iar TVR, spre deosebire de RATB, nu se nu­mă­ră printre cei zece mari datornici ai statului, cu care de altfel statul este tolerant. Intransigența ANAF pa­re mai degrabă rezultatul unui ordin politic, căci se știe că, în ultima vreme, președintele-director general al TVR, Ste­lian Tănase, a devenit brusc critic la adresa pre­mie­rului Ponta, mizând pe prietenii săi din PNL. Ajungem ast­fel la miezul problemei, care este lipsa de inde­pen­dență a televiziunii publice, față de puterea politică. Această dependență este instituită prin însăși legea de organizare și funcționare a SRTV și a SRR, care pre­ve­de ca respingerea de către Parlament a ra­por­tului anual de activitate al instituției să ducă automat la de­miterea Consiliului de Administrație. În aceste con­diții, cum și-ar putea permite un Consiliu de Ad­mi­nis­trație să se opu­nă pretențiilor partidelor politice, chiar dacă ele văd în orice instituție publică, inclusiv în TVR, o sursă de fon­duri ce pot fi utilizate, prin diferite con­tracte, în folo­sul propriu? Totodată, o serie de aspecte de neimaginat în­tr-o instituție privată - cum ar fi con­trac­te­le dezavanta­joase cu producătorii de filme sau de pro­grame, sau chel­tuielile nejustificate cu un personal su­pra­dimen­sio­nat, din care doar o parte participă efectiv la realizarea programelor - pot fi tolerate doar dacă insti­tu­ția este obe­dientă față de puterea politică. Lanțul slă­bi­ciu­nilor s-a perpetuat ani la rând, ducând la acumularea unor datorii uriașe și la deteriorarea calității pro­gra­me­lor. În plus, să nu uităm că aceeași lege, datând din 1994, nu pre­ve­de niciun fel de grilă de selecție pe cri­terii profesionale stricte pentru membrii CA, nici nu interzice conflictul de interese. Astfel, partidele politice pot fi reprezentate de realizatori din cadrul TVR, care ar trebui să fie im­parțiali din punct de vedere politic, dar evident nu sunt, din moment ce sunt numiți de un partid. Este o situație unică în UE. În forma sa actuală, insti­tu­ția este practic com­promisă, depinzând din nou de un aran­jament cu puterea politică, pentru a obține de­blo­ca­rea conturilor, iar orice aranjament politic compromite integritatea jur­na­listică și misiunea publică. Absența unei televiziuni publice puternice, independente și obiec­tive a făcut ca dezbaterea publică să fie mono­po­lizată de televiziunile private, care sunt toate aliniate politic. Avem nevoie de o nouă televiziune publică, creată în virtutea unei legi noi, la standarde europene. Din păcate, nimeni în clasa politică nu dorește așa ceva, ceea ce asigură declinul constant al unei instituții care ar trebui să fie un punct de referință al națiunii - dar, evident, nu mai este.