Cântece de topit inima - Pimon și harmoșca fermecată

Claudiu Tarziu
- Lipovenii trăiesc sub trei peceți: crucea, barca și armonica. Potrivit marilor dimensiuni ale vieții lor: credința, pescuitul și cântecul. Deci, dacă vrei să-i cunoști, trebuie să-i vezi la biserică, în barcă sau cântând. Eu am ales cântecul. Așa l-am cunoscut pe unul din marii artiști ai armonicii: PIMON BEJENARU, din Sarichioi - Tulcea -

Barca înainta în ritmul opintit al vâslelor, prin valurile tot mai mari. Vântul își schim­base direcția dinspre Est și ame­nin­ța să o răstoarne. Dar brațele vâslașului se făcuseră una cu lopețile care despicau apa cu putere și duceau lotca mai aproape de țărm, cu fiecare mișcare. Din locul în care ședea, copilul nu vedea decât două brațe trăgând la rame. Știa că sunt ale buni­cu­lui și asta îl liniștea. În mij­locul bărcii, între copil și bă­trân, se afla un morman de pietre ce părea tot mai greu, cu fiecare lovitură de val. A încercat să-i spună bunicului să arunce bolovanii în apă, că vor putea veni după alții pe vreme bună, însă vorbele i-au fost luate de vânt. Sau poate că nici nu a deschis gura, de teamă ca bu­nicul să nu-l do­jenească pentru frica lui. Nori negri au închis, treptat, cerul, ca o cortină. Vântul se întețise și de­ve­nea tot mai rece. Țărmul părea încă foarte departe și lacul mai mare ca de obicei. Oa­meni și păsări se puseseră la adă­post. După un timp, pe care îl măsurase în ore, au acostat, în sfârșit, în dreptul ogrăzii lor. Bă­trânul și copilul au descărcat pietrele din barcă și le-au stivuit în dig. La fel cum făcuseră de alte zeci de ori, pentru a-și proteja curtea de apa lacomă. Apoi bărbatul își luă de pe cap pălăria cea veche și ridică privirea spre înalt, de parcă ar fi căutat ochii cerului. A stat o vreme așa, privind cum vine furtuna. Băiatul nu l-a mai așteptat. A fugit la magazia de lemne, și-a luat harmoșca atârnată de-o grindă și a început să cânte o melodie care îi tot su­nase în minte pe drum. Armonica pe care o primise de la tatăl său era una de jucărie, iar el știa să cânte doar după ureche, dar su­netele acelea care țâșneau din clape îi potoleau spai­ma adunată în suflet, legănându-l ușor, ca brațele ma­mei. Și-atunci a început să plângă. Pentru prima oară, după moartea părinților lui, într-un accident de mașină, din urmă cu aproape un an.
Afară se dezlănțuise potopul.
Știe și azi, după patruzeci de ani, melodia aceea, pe care acum o cântă desăvârșit. Este un cântec de dra­­goste, în care un bărbat plânge moartea iubitei. Me­­lodia pe care, ca într-o presimțire întunecată, au înregistrat-o pe o casetă părinții lui, cu o zi înainte de a-și pierde viața. Le plăcea mult să cânte. Cântau cu foc și din inimă, ca mai toți lipovenii. După moartea lor, băiatul a schimbat cuvintele melodiei, trans­for­mând-o într-un cântec de jale și dor. E singura melo­die care îl face să lăcrimeze de câte ori o slobozește din armonica lui. Și ca un făcut, de câte ori o cântă, afară plouă, ca atunci când a cântat-o pentru întâia oară, în magazia bunicului. Și plouă și-acum, în această după-amiază de Mai, când mi-o cântă și mie.

Pima

Prietenii îi spun Pima. I se potrivește însă mai bine numele din buletin: Pimon, Pimon Bejenaru, un nume straniu, puternic și predestinat, la fel ca al tuturor strămoșilor săi lipoveni, prigoniți și porniți în bejenie.
Pimon Bejenaru arată așa cum îți poți imagina un li­povean, dacă nu ai văzut vre­unul până acum: destul de înalt, voinic, cu părul des, dat pe spate, și cu ceva nelămurit pe chip - ce­va între dor, tristețe, me­lancolie, bucurie ascunsă, toate topite în­tr-un zâmbet stingher. L-am că­utat pentru că i-a mers vestea în toată Dobro­gea și mai departe, până la București, apoi în Rusia, Coreea, Serbia, Italia, Spania și în alte câteva părți ale lu­mii, pentru felul minunat în care mânuiește armo­nica. A colindat pământul cu ar­monica lui, înso­țind la fel de ves­titele coruri tradiționale din Sa­ri­chioi.
M-a întâmpinat în biroul său de director al Cămi­nului Cultural aflat aproape de malul lacului Razim. O încăpere mică, cu două mese, un dulap, un frigider, câteva scaune, o sobă de teracotă și multe instrumente muzicale. Dincolo de ea, se află sala de spectacole, unde face repetiții un cor de copii. Este universul lui, pentru care a muncit jumătate din viață. "Mereu mi-am dorit să cânt și să învăț și pe alții să cânte, dar până la re­voluție n-am făcut decât să su­praviețuiesc. Astăzi, aici, sunt fericit!" - spune, ro­tin­du-și mâ­na de parcă ar arăta un imperiu. Și zâm­bește. Iar când zâmbește, chiar că se face lumină în jurul lui!

Chitara cu sârme

Dacă îl întrebi când a început să cânte, cu ade­vărat, nu știe prea sigur răspunsul. Parcă s-a năs­cut cântând. Dar, da, sigur, a fost un moment când a știut că este făcut pentru muzică și numai pentru ea. Și din clipa aceea, chiar dacă a fost silit să facă munci brute, să stea printre străini, să îndure lipsuri și să-și amâne visul, a făcut totul cu gândul că într-o zi va cânta, va cân­ta, va cânta și-atât.
Începutul? Începutul ar putea fi pe când era la gră­di­niță. Atunci, tatăl său a pri­mit o harmoșcă de la niște nea­muri din Rusia, pe care i-a făcut-o cadou, iar el a cân­tat la ea, apăsându-i bu­toa­nele, cu o bucurie care nu l-a mai părăsit de atunci. Bă­iatul avea ureche bună, și ni­țel mai târziu, pe la 11-12 ani, prindea din zbor notele și le reproducea la armonică, precum și la acordeon și chitară. "Prima oară m-am îndrăgostit de chitară. Atât de tare, încât, pentru că nu-mi permi­team să-mi cumpăr, mi-am făcut una singur, din scân­dură și sârme, ca să exersez. Zdrăngăneam la ea toate me­lodiile care se dădeau la radio". Dar nici acela nu a fost începutul. Poate că începutul a fost în casa unui văr, care avea acordeon și îl lăsa să cânte la el. Era prin clasa a cincea sau a șasea. Da, atunci și-a dat sea­ma că are un dar special, că reține ușor orice melodie și o poate interpreta, chiar dacă nu știa no­tele și nu avea nici practică prea multă. Oricum ar fi, de mic, muzica i-a fost cel mai bun tovarăș în viață, singurul care i-a alinat dorul de părinți, sin­gurul care i-a știut toate dragostele și toate durerile, singurul care nu l-a trădat niciodată.
"Părinții au murit în 1975. Eram în clasa a pa­tra. Un an mai târziu, eram topit după chitară. L-am rugat pe bunicul patern, care mă creștea, să-mi cum­pere una. Mi-a spus că dacă vreau chitară, trebuie să câștig bani și să mi-o plătesc. Nu din răutate, ci ca să vadă dacă nu e un moft pe care îl pun să chel­tuie banii de pomană" - își amintește.
La 16 ani a plecat să lucreze muncitor necalificat, pe un șantier la Sibiu. Din prima leafă, de 700 de lei, și-a împlinit visul. A fost în culmea fericirii când a ținut chitara în mâini. Începea cu adevărat aventura vieții sale. De la Sibiu a ajuns la Cernavodă, pe un alt șantier, acolo și-a făcut și liceul, la "seral". A fost sudor, zidar, mecanic, instalator, electrician, maca­ragiu - policalificat, după cum cereau timpurile. Voia un trai mai bun și să urmeze Institutul de Subin­gi­neri. A venit însă revoluția din decembrie 1989 și a hotărât să se întoarcă în sat. Acum avea libertatea de a-și croi viața după bunul plac. A făcut Școala Popu­lară de Artă la Tulcea, unde a învățat să cânte și la orgă. Știa deja la chitară, armonică, acordeon, mu­zicuță și baterie. Știe și acum. Uite! Câteva acorduri la fiecare instru­ment, ca să mă conving. Păi, trebuie să mă conving, nu? Să vin la repetițiile lui cu copiii, pe care îi inițiază în tainele acestor instrumente mi­nu­nate, care "scot plânset de om și râs ceresc". Pima zâmbește din nou și zâmbetul lui luminos mă în­deamnă să duc mai de­parte povestea.

Bunicul și marea

- De la cine ați moștenit talentul?

- De la părinții mei, care cântau foarte bine. Li­povenii cântă cu toții, dar ai mei chiar erau deo­se­biți. Nu o spun doar eu, ci și cunoscuții, rudele, toți cei care i-au auzit vreodată. Bunica după tată cânta strașnic și ea. Și cât am fost crescut de bunici, am învățat multe cântece vechi.

- Bunicul din barcă nu cânta?

- Ba da, dar mai rar. El era un om mai aspru, poate de aceea. Dar mă iubea și îmi voia binele. Și eu l-am iubit, însă m-am și temut de el.

- Ce-a spus când v-ați făcut chitara aceea cu sârme?

- A tăcut. Până la urmă era ceva firesc să cânt și eu. Aș fi vrut să tacă așa și mai târziu, când mi-am făcut o barcă din tot felul de materiale găsite prin curte. Dar atunci mi-a spus: "Desfă totul și pune ma­terialele la loc, ca să nu te bat". Și l-am ascultat. Era un om foarte gospodar și voia ca totul să fie într-o anumită ordine. El m-a învățat să muncesc, ca să nu întind mâna la alții. Aveam zece ani când m-a pus să urc în pod, sin­gur, două tone de grâu. Am făcut-o. Mi-a prins bine mai târziu.

- Cu ce se ocupa bunicul?

- A fost pescar toată viața lui. Pescuia pe zi, pe noap­te, vara, iarna, cu mâna, la copcă, cu setci, cu pla­se... Mergeam cu el adesea. M-a învățat tot ce știa.

- Există vreo întâmplare trăită alături de el, ca­re să vă fi marcat în mod special ­amintirile din co­pi­lărie? O emoție care să se transforme în muzică?

- Sunt multe, dar cea mai puternică dintre ele s-a petrecut într-o zi când ne aflam pe partea cealaltă a lacului, spre mare, și era să fim omorâți de câțiva pescari ucraineni. Rămăsesem fără mâncare și am scos din setcile lor doi, trei pești, ca să-i frigem. Ne-au văzut și au năvălit peste noi, cu bâte și cuțite. Bunicul a reușit să-i alunge cu un harpon. Dacă l-ar fi doborât pe el, sigur nu mă lăsau în viață, martor, chiar dacă eram doar un copil. Povestea asta ar merita cântată. Mi-ați dat o idee.
Vedenia din icoană
Când nu era la școală sau cu bunicul, la diverse treburi, micul Pimon era la biserică. Mai ales după ce se prăpădiseră ai lui, biserica era nu numai locul în care își găsea liniștea, dar și acela în care îi simțea vii pe părinții morți. Cânta în corul bisericii, învăța sla­vo­na veche (trei luni pe an, zi de zi, în vacanțele de vară, la fel ca toți copiii de lipoveni), se ruga pentru su­fle­tele răposaților din familia lui și îi cerea lui Dumnezeu câte un hatâr, de pildă, o harmoșcă, sau măcar o chi­tară. Odată, când făcea canonul pentru cei morți, i-a văzut pe părinții lui, unul lângă altul, ținându-se de mână, în spatele lui. Nu s-a întors ca să-i vadă, dar apăreau limpede în geamul care proteja icoana împă­ră­tească dinaintea căreia se ruga. Întâi nu a crezut și s-a uitat în altă parte, pentru a alunga vedenia, și-apoi din nou spre icoană. Erau acolo! Când și-a întors ca­pul, în biserică - nimeni. Din icoană, însă, îl priveau pă­rinții, cu o grijă înti­părită pe chip, dar și cu un fel de dojană în ochi. Nu știa de ce. L-a chemat pe părintele paroh. Acesta l-a liniștit și i-a spus să se roage, încer­când să nu se mai gândească la părinții dispăruți, ci nu­mai la Dumnezeu. Până nu a reușit să-și go­lească min­tea de orice gând și să și-o umple nu­mai cu Hris­tos, părinții n-au plecat din icoană. Poa­te că asta era um­bra mustrătoare din privirea alor lui: că e încă de­parte cu mintea de Dum­ne­zeu, că se roagă de formă. Pe urmă, nu i-au mai apă­rut aievea, ci numai în vis. Și nu l-au mai spe­riat.

- Cum v-ați alinat, în cele din urmă, dorul de părinți?

- Cu rugăciune și muzică. De fapt, rugă­ciu­nea e muzică, și muzica, uneori, rugăciune.

- În ce fel vă mângâia muzica?

- Păi, de exemplu, cântam melodia pe care o cân­taseră părinții mei înainte să moară. Și simțeam atunci că mi se rupe sufletul, dar mi se și ușurează. O vreme, pe urmă, nu mai simțeam apăsarea aceea de piatră de moară pe inimă.

- V-ați astâmpărat și alte doruri cu muzica?

- Oh, da! Când eram îndrăgostit fără speranță, ori mă despărțeam de iubită, și chiar și atunci când eram vesel și iubit, compuneam pe loc o melodie. Când aveam o bucurie sau o supărare mare, mă autodepă­șeam în muzică. Am compus așa zeci, poate sute de cântece, la chitară și la harmoșcă. Dar am și cântat unele vechi, care sunau altfel în inima mea, în funcție de ce simțăminte trăiam. Când ești emoționat, se simte și în ce cânți.

Baladă pentru nopți de vară și nunți geroase

Pimon îmi cântă câte­va melodii de-ale lui. Chi­tara îi zbârnâie în mâini. Apoi trece la acor­deon, pe care repede îl schimbă cu armonica. Pa­re că nu face nici un efort pentru a smulge din aceste instrumente cele mai fine acorduri. Iar vo­cea te cucerește. Dar pie­sele de rezistență rămân cântecele bătrânești. Te cutremură ascultându-le, chiar dacă nu înțelegi o boabă din limba lor. E și meritul lui Pimon, care moare în fiecare ba­ladă și învie în fiecare cântec de petrecere. Transfi­gurat, cu ochii închiși, îmbră­ți­șează armonica, o în­tin­de, o strânge, o cuprinde într-un fel de dans ritual, în care om și instrument se ră­sucesc într-un fir nevă­zut, o muzică răvășitoare, care îi leagă pe toți cei ce as­cultă, într-un sentiment sfâșietor de tristețe, dar și de năvalnică bucurie, din care n-ai vrea să mai ieși nicio­dată.
Baladele sunt cele mai grele. Le-a deprins de pe la bătrâni minunați, ca Uleana Mitri, care i-a fost model în cântecul din gură. Sau de la diferiți lăutari pe care îi urmărea pe la nunți și petreceri. Înainte, lipo­ve­nii aveau copii mulți, nu ca acum, unul, doi, și erau și nunți multe. Unde mai pui că atunci când plecau sau se întorceau de la muncă, cân­tau. Pe câmp cântau, la pes­cuit cântau, în pauza de ma­să cântau, iar când se făcea iarnă și crivățul sufla mai tare, se urcau în sănii mari, trase de cai viguroși și căp­tușite cu blănuri groa­se, și porneau cântând pe la prie­teni și rude din alte sa­te. Cântau de răsunau lacurile. Erau tot atâtea pri­lejuri de a învăța cântece vechi, de sute de ani, multe aduse din Rusia, altele născute din dorurile lipovenilor dobrogeni. Iar Pimon Beje­naru absorbea tot. Era pre­zent peste tot unde răsuna o harmoșcă, un baian, o chi­tară. Stătea cu un carne­țel în mână și își nota versurile. Pentru note, pe care nici nu le știa scrie, nu avea ne­voie de carnet, căci le ținea minte. "Era câte un lăutar mai dibaci, după care mă du­ceam prin toa­te sa­tele, pe unde cânta. As­cul­tam într-un colț și no­tam, dar nu pu­team reține toate ver­surile din pri­ma, așa că tre­buia une­ori să aș­tept ore în șir ca să repete me­lodia, și-atunci com­pletam de unde ră­mă­se­sem".
Ce spune balada pe care mi-o cântă chiar acum? E des­pre o fată care se căsătorește prin­tr-un aranjament al părinților. Altădată, și la lipoveni, ca și la alte nea­muri, fe­tele nu se măritau cu cei pe care îi iu­beau, ci cu cei pe ca­re părinții îi so­co­teau po­triviți. O ast­fel de dramă ră­sună acum în biroul a­ces­ta mic, în care ne aflăm, și care, sub vraja mu­zi­cii, devine o insulă pe mare, colorată de costume li­po­venești prinse într-un dans, când sălbatic, când blajin, în jurul a doi miri stră­­ini unul față de altul, tânjind fiecare după altci­neva.
"Pe cine am iubit am părăsit, pe cine n-am cu­noscut am luat..." - se tânguie Pimon.
Lipovenii iubesc cel mai mult baladele. Pentru că sunt expresia cea mai adâncă a sufletului lor. Chiar dacă știu să se și bucure, lipovenii par că știu și mai bine să sufere. Pimon se străduiește să mă contrazică și-mi cântă o melodie veselă, de pescari, în care lipo­veanul vine de pe baltă obosit, bea ceva, se ceartă cu ne­vasta și o găsește vinovată pentru asta pe soacră-sa. Râde. Pentru prima oară. Dar e mai mult o prelungire a zâmbetului său timid, decât un râs adevărat.
Ploaia a încetat. Dincolo de ferestrele biroului a dat soarele. E pace și dincoace, în camera mică, aglo­me­rată de instrumente muzicale. Pima tace, căzut pe gân­duri. E vremea să ne luăm rămas bun. Îi strâng mâna și îi mai pun o ultimă întrebare. Care e cea mai mare dorință a lui, legată de muzică? "Să dau tradiția mai departe. Să-i învăț pe cei mici cântecele vechi, bă­­trânești, ca să nu se stingă odată cu generația noas­tră. Fără ele, sufletul lipovenilor s-ar risipi".