DAN BITTMAN - "Îmi cunosc publicul și-mi place să-i ofer ce-și dorește"

Ines Hristea
"Anul ăsta se împlinesc 30 de ani de Holograf"

Foto: Mediafax - 2- Aproape că nu există primăvară care să nu vină însoțită de o melodie de dragoste semnată Ho­lo­graf. De unde atâta îndrăgosteală și inspirație?

- Nouă nu ne-a lipsit inspirația niciodată. Nu putem să scoatem atâta muzică pe câtă avem în tolbă. În momentul ăsta, de pildă, strângem deja piese pen­tru un album pe care am vrea să-l scoatem în toamnă, deși genul acesta de "întreprindere" muzicală, albu­mul, s-a cam perimat. Mediul on line a preluat con­ducerea și în industria muzicală. Noi, însă, ne încăpă­țânăm să nu abandonăm competiția, deși, probabil, nu e cea mai bună idee. (râde) Revenind la inspirație, nu e vreun mare secret: ea vine din viață, din ce ți se întâmplă ție, din ce li se întâmplă altora, din poveștile pe care le auzi... Important e ca poveștile acestea să se potrivească cu sufletul tău și cu cel al ascultă­to­rilor. În esență, așa se nasc hiturile.

- Fiindcă ați adus vorba de internet, vă întreb: în lumea lui, unde sentimentele devin tot mai ac­centuat "virtuale", credeți că oamenii mai au ne­voie de romantism?

- Într-adevăr, sentimentele se dezvoltă în mediul virtual într-o manieră bizară, mai ales că nu sunt ur­mate și de o parte practică, adică persoanele res­pec­­tive să se întâlnească și în realitate, pe viu, să ajun­­gă să se cunoască "pe bune", nu doar virtual. Ăs­ta e marele test. Numai așa ne putem salva latura uma­nă. Altfel, emoția, parfumul, frisonul, toate astea dis­par - nu pot exista în fereastra unui gadget drept­un­­ghiular.

"Dacă lumea vrea sirop, sirop îi dăm"

- Iubirea pe care o cântați este publicitate, o scoa­­teți la iveală fiindcă dă bine, sau o trăiți cu-ade­vărat?

- Holograful și-a construit un brand, o imagine, pe care trebuie s-o susțină. Iată! Anul ăsta se îm­pli­nesc treizeci de ani de Ho­lograf! Iar mu­­zica aceasta de su­flet, de dra­gos­te, face și ea parte din brand-ul nos­tru. Dar lucrurile nu pot fi judecate doar în alb și negru. Ne-am și adaptat vre­mu­rilor: dacă astăzi lumea vrea si­rop, sirop îi dăm. Nu e o rușine! În­să dincolo de aspec­tul acesta prag­matic, tre­buie să se pri­ceapă că acolo, în piesele de dragos­te și în al­bu­mele noastre, în general, e sufletul nostru, e viața noastră, a mea și a colegilor mei. Poate că asta o să se înțeleagă mai bine în toamnă, când va apărea filmul documentar despre Holograf, la care lucrăm acum. Se va numi "Atunci când lu­mea s-a schim­bat" și începe chiar din 1990, anul când au venit minerii. Căci atunci și lumea noas­­tră s-a schim­bat: în loc să stăm liniștiți la Lon­dra și să facem mu­zică, a trebuit să ne în­toarcem în Româ­nia, fi­indcă "ăia" nu mai cre­­deau în democrația noas­­tră. Și de-atunci am tot fost ne­vo­iți să ne adap­tăm unei țări care, de două­zeci și cinci de ani, plutește în derivă - după părerea mea.

- Siropul despre care vorbiți nu vă afectează ima­ginea?

- Nu mă feresc să spun că, poate, unele piese ale noastre sună mai ușor, dar decât să nu fiu difuzat deloc, prefer să fiu difuzat. Eu mă ocup cu muzica, asta e meseria mea. Nu-mi place să cânt numai prie­te­nilor sau numai în baie. Îmi plac miile de spectatori, îmi plac concertele, turneele, și atunci e obligatoriu să mă adaptez noilor condiții. Și-așa sunt radiouri care nu mă difuzează, fiindcă nu sunt în target-ul lor. Tocmai din acest motiv, de pildă, la începutul anului, am făcut o piesă, "Și îngerii au de­monii lor", la care am lucrat împreună cu doi băieți, doi tineri. Am vrut să intru pe zona copiilor, să le arăt că "Dragi copii, mai există și muzică din asta. Pe vremuri, se cânta cam așa. Acu', că voi vreți siropele și maneluțe re­făcute, e problema voastră. Da' noi cântam așa!". Am încercat să creez o punte între generații: eu am venit din zona mea și băieții ăștia doi - oameni foarte talentați și foarte drăguți - au venit din zona lor, și ne-am întâlnit undeva, pe la mijloc. Și uite că "în­tâlnirea" asta a noastră are deja peste cinci milioane de vizualizări, se difu­zea­ză în discoteci și țipă puștii pe ea! Iar eu mă bucur! (râde) Pe de altă parte, acum vreo două săptămâni am lansat și o piesă Holo­graf nouă: "De câte ori să te iu­besc". Ei, aici e vorba de un alt public-țintă: e pen­tru oameni care au timp, care stau și ascultă și textul, care-și pun probleme din astea de viață, de suflet... Îmi cunosc publicul și-mi place să-i ofer ceea ce-și dorește. Dincolo de plăcerea mea de a face muzică.

"Fii așa cum îți place!"

- Ați spus că în piesele de dragoste e sufletul dum­neavoastră. Cum vi-l protejați, pentru ca iu­birea din el să nu se stingă?

- Nu știu... Eu zic că dacă te lași să aluneci în zona asta gri a vieții, da­că te gândești că vârsta, con­veni­ențele, oamenii pe care-i întâl­nești sunt într-un fel, iar tu ești obligat să fii la fel, atunci greșești. Mi se pare mai înțelept să încerci să fii așa cum îți place și cum ai fost dintotdeauna. Deci metoda de protecție pe care o aplic eu e aceea de a-mi păstra su­fle­tul ne­schimbat, de a nu mă lăsa in­fluențat, la nivelul ăsta, de mode și vremuri.

- Și cum arată sufletul dvs.?

- Sufletul meu e ca un burete - un burete pe care-l înmoi tot timpul în apa asta a sentimen­telor și el ab­soar­be și păstrează de-acolo tot ceea ce i se potri­vește, adică iubi­rea, în sensul de­plin al cuvân­tu­lui, în sensul de frumos. Vedeți, pe mi­ne nu mă mai in­teresează ceea ce a trecut. A­cum, la vârsta de trei­­zeci și cinci de ani - pardon, cinci­zeci și trei! (râde) - îmi plac frumosul, ino­cen­­ța... Că vor­bim de sufle­tul unui om sau de un peisaj. Astea sunt tră­săturile care au puterea să mă sur­prindă și să mă emo­ționeze. Ce sea­mănă cu ceea ce a fost nu-mi mai stâr­nește interesul. Nu mai pic în plasa adolescentului Dănuț, de pe vremuri. Experiența își spune cuvântul, iar eu o ascult - poate-i bine, poate-i rău... habar nu am.

- Să mai vorbim puțin despre iubirea ne-muzi­cală. Ce-ar încăpea aici, mai exact? Familia?

- Absolut! Liliana și bă­ieții mei sunt întot­dea­una pe primul loc! Alex are a­cum șaisprezece ani, e mai înalt decât mine, a început să facă muzică pe calculator - îl ajută foarte mult Alex, de la trupa Zero. Stau amândoi în studio, s-au apropiat unul de celălalt și-au în­ceput să lucreze îm­preună. Iar ceilalți doi băieți - de unsprezece și opt ani - cresc și ei, ca din apă. Cel de unsprezece e în­că­pățânat și merge pe fotbal - fotbalul e viața lui - și a re­ușit să-l per­ver­tească și pe ăsta mic, care făcea tenis. Mie cel mai rău îmi pare că prâslea făcea și pian, de care acum s-a lăsat, și chiar avea calități de instrumentist, plus că are și o voce excep­țională. Cel puțin, eu așa zic - și nu doar pentru că e copilul meu. Dar mai trag încă nădejde, fiindcă dacă-l întrebi ce vrea să facă în viață, îți răs­punde că, atunci când va crește, vrea să fie artist, să fie cântăreț. Mă bucur că am reușit să țin aproape de ei, să avem o comunicare bună. Firește, acum, cu Alex sunt într-o zonă de tatonare, fiindcă nu vreau să intru cu bo­can­cii în viața lui, mai ales în această perioadă delicată a adoles­cenței. Apoi... tot în cate­goria iubirilor ne-muzicale ar intra și lectura, deși nu prea mai am timp să citesc. Și-mi pare rău. Mă gân­desc că, la un mo­ment dat, voi ajunge la o vârstă când o să pot să stau și să citesc printre rafturile de cărți. Când au plecat de pe lumea asta, părinții mei mi-au lăsat o bibliotecă uriașă, extrem de bine dotată. Când am refăcut apar­ta­mentul în care au locuit, primul lucru de care m-am ocu­pat a fost biblio­te­ca. Am ame­na­jat, lângă fe­reastră, chiar și un colțișor menit să te îmbie la lec­tură: două fotolii su­perbe, de pie­le, un taburet pe care să-ți urci pi­cioa­rele, o veioză pe care am așe­zat-o alături, pe o mă­suță ele­gantă... În ima­ginația mea, mă văd stând acolo, cu o­che­larii pe nas și citind. Când­­va... Poate...

"Bătrânețe? Încerc să mă adaptez"

- Dar ce vă ocupă atât de mult timpul, ce vă o­preș­te să vă așe­zați în­tr-unul din acele foto­lii?

- Pe lângă treaba cu Ho­lo­graful (înregistrări, fil­mări, spec­ta­cole, turnee etc.), am în­ceput să fac muzică și pen­tru alții. Am o grămadă de idei pentru piese care nu mi se potri­vesc mie, ca inter­pret, așa că intenționez să le dau unor ti­ne­re dom­nițe, care consider că me­rită această "in­vestiție". Apoi mai vine o reclamă, o con­fe­rință... Acum vreo săp­tă­mână, de exemplu, am fil­mat până la șase di­mi­neața la o re­cla­mă. În ulti­ma vre­me, am tot mers și la Chișinău, unde a început să se deschidă piața, și-am tot fost invitat să susțin di­verse conferințe - una cu două sute de femei în sală, alta cu trei sute de femei în sală... Sunt discuții "ne­fardate", despre orice sunt în­trebat, și curiozitățile sunt multe! Ideea e că eu răs­pund cât se poate de sincer, deși răspunsurile mele, uneori, le cam deranjează pe doamnele și domni­șoarele din sală, care se așteaptă să îmbrac adevărul în vorbe, iar eu refuz să fac asta. (râde)

- Energia cu care vorbiți pare să facă parte dintr-o rețetă de alungat bătrânețea. Vă gândiți vreo­dată la ea? Vă sperie?

- Bătrânețea nu mă sperie, mă sperie doar ne­putința care poate să intervină odată cu ea. Sunt un om activ și am văzut ce înseamnă bătrânețea, ce în­seamnă moartea... Sunt, cât de cât, pus în temă. Zic "cât de cât", fiindcă nimeni nu știe ce și cum i se va întâmpla lui, personal. Sigur, fiind un om activ, nu-mi pare foarte bine că nu mai pot să lupt cum puteam să lupt altădată, că am pierdut arma tinereții. Dar nici nu fac din pierderea asta o dramă, căci, la schimb, am primit unele compensații și o serie de provocări. E interesant să găsești răspunsuri la întrebarea "Și ce fac acum?". Răspunsurile, soluțiile astea implică, inevitabil, adaptarea - iată, revenim la ceea ce am vorbit mai devreme. Încerc să mă adaptez, și în ceea ce privește viața de dincolo de muzică, pentru că nu vreau să rămân în afara timpului. Bine, nu mă vreau nici un Tutankhamon, căruia să i se ridice statui. Gloria veșnică nu mă interesează. (râde)

- Întrebare de final: ce vă face fericit, în mod special, în primăvara asta?

- Primăvara în sine! Ăsta e anotimpul meu preferat. Sunt născut primăvara și când văd că în­floresc copacii și înverzește iarba, n-am bucurie mai mare. Capăt, așa, o energie... E fantastic! Nu sunt meteo-dependent, dar, în mod clar, sunt anotimpo-dependent!