De-a casa

Cititor Formula AS
Povești de dragoste

Pășunea rațelor era un triunghi de pământ, de la locul de împreunare a două străzi. Pe su­prafața ei creștea doar troscot, o plantă me­di­cinală și hrana preferată a rațelor lăsate acolo, la păs­cut, de gospodarii din vecinătate. Un șanț nu prea adânc asigura apa și spațiul de bălăceală. Casa pe care ne-a dat-o spre folosință pretura pla­sei Iernut era si­tua­tă pe la­tura nordică a ace­lei pășuni. Doar o cărare ne des­păr­țea de ra­iul ra­țe­lor. Urmând acea că­ra­re spre apus, ajun­geam la Ella. Eu aveam patru ani și ju­mă­ta­te, Ella avea patru ani și jumătate. Eram singurii co­pii de la acea împre­unare de drumuri. Ella era ier­nuțeancă din moși-strămoși, eu eram un copil pribeag, refu­giat din Târgu Mu­reș împreună cu mama mea, Maria. Tata, Ioan, era pe front, în Ba­sa­rabia. Ca să avem din ce trăi, mama muncea cu zi­ua. Pe mine mă lă­sa singur aca­să. Evadam, ur­mând că­ra­rea spre Ella. Părinții Ellei erau oameni harnici și eco­nomi, aveau o casă cu multe came­re, o curte uriașă, popu­lată cu găini, cocoși, rațe și rățoi, cu cloști și puișori foarte drăgălași, un grajd cât un palat, cu încă­peri pentru boii de muncă și pen­tru vacile de lapte, pentru viței. În șură erau adă­postite de ploaie sau de soare carele pen­tru transport, plugurile, grapa, semănătorile, ma­șina de selectat grâul, tocătoarea de napi, cartofi și me­re. Tot acolo se păstra fânul pentru hrana de iarnă a ani­malelor. În spatele grajdului se întindea livada cu pomi fructiferi și grădina de legu­me. Spre stradă, tro­na fântâna cu cumpănă. De la fân­tână până la grajd era întinsă, lipită de pământ, o sâr­mă groasă, de-a lun­gul căreia patrula, uneori lă­trând de mama focului, du­lăul de pază, prins în lanț. Pri­vindu-le pe toate, câ­teo­dată mă potopea amără­ciu­nea, la gândul că eu și ma­ma suntem atât de săraci și că averea noastră a rămas în stăpânirea celor ce ne-au alungat din casă și din Târgu Mureș.
Eram bine primit la Ella, și atunci când părinții ei erau acasă, și atunci când aceștia erau plecați la mun­cile agricole, pe întinsele lor ogoare din hotarul Ier­nutului. Ella rămânea atunci în grija lui Codreanu, fratele ei, cu vreo zece ani mai mare. Lui Codreanu îi plăcea mult să citească. Tolănit în fânul din șură sau retras în răcoarea casei, uita de Ella. De fapt, nu uita, ci era liniștit, știind că Ella e cu mine și că, pe undeva, ne jucăm. Aveam de ales între multe locuri de joacă: într-un car, printre utilajele agricole, sub coroana vreunui pom cu crengile îndesate de frunze, în tinda bucătăriei de vară, în lumea puișorilor. Când soarele dogorea prea tare, ne ascundeam la umbra casei, spre gardul croitorului Teldinger. Acolo era spațiul preferat pentru jocul de-a casa. Bucăți de cărămizi, de țigle sau de scânduri deveneau mese, scaune, dulapuri, sobă de gătit și pat. Din resturi textile întindeam sal­teaua, pernele, cearșaful, plapuma. Acolo dor­mea păpușa noastră, cu părul blond și ochi albaștri. Uneori, Ella o pieptăna, îi aranja hainele, o legăna sau o însoțea la grădiniță, la plimbare și la cum­pă­rături.
Într-una din zile, în spațiul acela dintre casă și gardul lui Teldinger, mama Ellei a adăpostit rățuș­tele cele mai tinere. Nu știu cui, Ellei sau mie, ne-a venit ideea să includem rățuștele în jocul nostru de-a casa. S-a ivit însă o mare problemă: rățuștele nu erau deloc ascultătoare, nu stăteau locului, una-două săreau în băltoaca plină cu apă nămoloasă. Le scoteam de acolo, le ștergeam și le țineam lecții des­pre curățenie și ordine, dar cum scăpau din mâi­nile noastre, direct în băltoacă își găseau refugiul. Așa ceva era de neînțeles și de neacceptat. Nu știu cui, Ellei sau mie, ne-a venit ideea să le spunem că este ora de somn și că trebuie să doarmă. Poate vor înțelege și, astfel, se vor cuminți. Am însemnat pe pământul umed locul pătuțului pentru rățuște. Eșec total! Niciuna nu a vrut să stea întinsă în pătuț. Nu știu cui i-a venit ideea, mie sau Ellei, dar am hotărât "să le ajutăm" să stea liniștite. Cum pătuțul era mic, nu au încăput toate rățuștele. Doar pe câteva am reușit să le adormim. Dar așa, să aibă un somn lung, lung... Atât de lung încât a intrat spaima în noi că nu se vor mai trezi vreodată. Și nici nu s-au mai trezit. Nu înțe­legeam de ce nu se mai trezesc. Le-am scuturat, le-am rugat frumos, le-am lăsat în băltoacă. Degeaba a fost totul. Ella s-a uitat la mine cu ochi mirați. Eu mă uitam, nedumerit, în ochii Ellei. N-am scos o vorbă. Cu umerii ridicați până la urechi, amândoi am tulit-o de acolo. Pe cărarea știută, ne-am întors acasă și ne-am ascuns sub pat. Când mi-am dat seama că nu vine nimeni să mă pe­dep­seas­că, am ieșit în ușa casei. Acolo, am încremenit de frică. Aveam impresia că prin po­rumbiștea din fața mea mișcă ceva sus­pect, că s-a ascuns acolo cine­va. Cu ochii fricii scrutam ne­văzutul și spaimele mele. Cred că eram mai palid decât o lună plină într-o noap­te fără nori. Doar așa, ca prin vis, auzeam ci­ripitul vrăbiuțelor, clăm­pănitul berzelor care își aveau cuibul pe unul dintre coșurile preturii, uruitul carelor și căru­țelor, măcăitul rațelor, lătratul dulăului lui Ella.
În acel vis, în fața mea a apărut mama, buna mea mamă, întoarsă acasă, foarte obosită. Din tăcerea și înțepenirea mea, a înțeles că, în lipsa ei, am făcut ceva prosti­oare. A intrat în ca­să, a iscodit pes­te tot, dar nu a desco­perit ce­va pen­tru care ar trebui să mă ierte. A aflat a do­ua zi, când mama Ellei i-a relatat "nos­tima" poveste cu ador­mi­tul rățuș­te­lor.
De la acea întâmplare mi-a fost rușine să mai intru în curtea Ellei, deși îi simțeam lipsa. Mă întâlneam cu ea pe podul de beton din fața porții. Tot de-a casa ne jucam, folosind tot bu­căți de că­ră­midă, de țigle, de scân­du­ră și îngrijind pă­pușa aceea cu părul blond și cu ochi albaștri. Ne jucam, dar Ella nu mai era aceeași. Nu mai râdea, nu mai zâm­bea, și parcă nici chef de joacă nu mai avea. Acum, doar mie trebuia să-mi vină i­deea care s-o înveselească. Și, într-una din zile, ideea che­mată m-a găsit. Mi-a șop­tit că ar trebui să-i fac Ellei un cadou. Dar ce cadou? Niște bomboane dulci și vesele, mici, rotunde și colorate ca ouăle de Paști. Bomboane pe care le-am văzut în borcanele de sticlă de pe tejgheaua din pră­vă­lioara domnului Deac, din centrul Iernutului. Banii?! Banii i-am găsit în poșetuța mamei, ascunsă sub o scândură din dușumeaua bucă­tăriei. Monede cu chipul regelui Mihai pe ele.
Când a ieșit Ella pe podul din fața porții, am ru­gat-o să mă însoțească până în centru, la cumpărături. I-am arătat banii. M-a întrebat ce vreau să cumpăr. I-am răspuns că o să vadă ea când ajungem acolo. Cu­riozitatea a îndemnat-o să urce treptele și să intre, îm­preună cu mine, în prăvălioară. Am zis "Bună ziua", așa cum m-a învățat mama. Domnul Deac, zâmbitor, binevoitor, respectuos cu toți clienții, chiar și cu un copil ca mine, m-a întrebat ce vreau să cum­păr. M-am ridicat în vârful picioarelor și am atins un borcan cu bomboanele multi­co­lore. "De aici". "Câte? De câți lei?" "De banii aceștia". Când am deschis pumnul și am lăsat banii pe blatul de lemn al tej­ghelei, domnului Deac i-a dis­părut zâmbetul. A vrut să spună ceva, dar după ce ne-a privit o clipă, a renunțat. Cu gesturi ele­gante, a scos din borcan două lin­guri de bomboane și le-a în­velit în două pungulițe. Una i-a dat-o Ellei. "Poftim, domni­șoară! Când mai vii, o să-mi spui dacă ți-au plăcut". Cealaltă pun­guliță mi-a dat-o mie, în­soțin­du-și gestul cu o mângâiere pe creș­te­tul capului. Am mulțu­mit fru­mos, așa cum m-a învățat mama, am spus "Sărut mâna" și, împreună cu Ella, am cobo­rât treptele prăvălioarei. Ella a desfăcut pungulița ei și, privindu-mă zâmbind, a luat prima bombonea. Apoi alta și alta. În zilele următoare, Ella chiar a avut chef să ne jucăm de-a casa. A redevenit Ella cea zâmbitoare și parcă era mai frumoasă.
Nu știu în ce zi, când mama s-a întors de la muncă, mi-a dat două monede cu chipul regelui Mihai. "Îți mulțumesc, mamă, mult, mult de tot", i-am zis. Mă ui­tam în ochii ei, dar gândul îmi zbura la Ella și la o no­uă invitație spre prăvălioara domnului Deac. "Banii mi i-a dat domnul Deac. A spus că atunci când i-ai cum­părat bomboane Ellei, i-ai dat mai mulți bani decât trebuia". Am încremenit de rușine. "Ce stai? Pune banii bine, să nu ți-i fure cineva. Știi tu unde!" După cină, am urcat pe genunchii mamei. "Mamă dragă, să știi că atunci când cresc mare, îți dau mai mulți bani înapoi!"
Seara, în pat, după ce s-a stins lampa, m-a rugat să-i spun despre jocul de-a casa și dacă mi-i dragă Ella. Mama a ascultat ce-a ascultat, apoi a adormit lin, înainte ca eu să termin povestea.

Luduș, 8 februarie 2015
Mircea Gheborean


P.S. Acum, eu am aproape optzeci de ani. Poate că și Ella are tot atâția. Ea locuiește singură, la Târgu Mureș. Eu locuiesc în Luduș, sunt soțul Mariei, tatăl lui Florin și al lui Tudor, bunicul lui Bogdan. Eu și Ella ne întâlnim de două ori pe an, de Luminație și de Florii, în cimitirul ortodox din Iernut, la mormintele pă­rin­ților noștri. Ca să ajungem acolo, trecem, de fie­ca­re dată, pe lângă fosta pă­șu­ne a ra­țelor și pe lângă fosta ca­să a Ellei, dar niciodată nu am adus vor­ba despre adormi­tul rățuște­lor.
Cele două străzi care în­cadrau pășu­nea rațelor sunt tot acolo unde au fost și în urmă cu peste șaptezeci și trei de ani. Numai că au alt nume: strada Libertății și stra­da Horea. Au dispărut triunghiul de pământ cu tros­­cot, șanțul cu apă, că­ra­rea spre casa Ellei. Locui­to­rii din ve­cinătate mai cresc rațe. Dar nu mai este ci­ne să se joa­ce cu rățuște, cu mo­­bilier și so­bă din bucăți din că­ră­mizi, de țigle și de scân­duri. Acuma, la mo­dă sunt tabletele, smart­phone-ul, interne­tul, facebook-ul, jocu­rile elec­tronice.

MIRCEA GHEBOREAN - str. Crinului 20B, Luduș, jud. Mureș