Îngerii păzitori de la Mireș

Catalin Apostol
La sfârșitul anului trecut, o decizie a Curții Constituționale a agitat aprig spiritele, stâr­nind la nivel național discuții tot mai aprin­se despre o posibilă desființare a orelor de religie din școli.

Peste 6000 de profesori au fost amenințați cu pierderea locului de muncă. Milioane de părinți au fost puși pe drumuri, pentru a completa formulare prin care acceptă sau nu ca ora de religie să rămână în pro­grama școlară a copiilor. A fost un fel de referendum, cu rezultate zdrobitoare: peste 90 la sută dintre părinți au ales să-și trimită copiii la ora de religie. În același timp, într-un sat din Prahova, copiii au ales să-și re­zolve singuri problema.

Lanțul viu din jurul bisericii

Mireș, un sat ca dintr-un basm frumos, cu case ară­toase, grădini roditoare, ascuns departe de urâțenia lu­mii, între dealurile blajine de la marginea județului Pra­hova. Aici oamenii își văd cu încăpățânare de rân­duielile lor, păstrând obiceiurile străvechi și smerenia dinaintea lui Dumnezeu. Dar, acum vreo două săptă­mâni, la școala gimnazială din sat a fost răzmeriță mare. Zeci de elevi au ieșit în curtea bisericii, protes­tând în tăcere împotriva mai-marilor de la București, care s-au gândit așa, nitam-nisam, să desființeze pen­tru totdeauna orele de religie din școli. Vestea revoltei lor s-a întins iute. Părinții și bunicii au sărit ca arși, dând năvală la biserică, pentru a-și lua copiii acasă, speriați, pesemne, de eventualele consecințe neplăcute ale gestului lor, unic în istoria așezării. Chiar și pro­fesorul de religie, preotul satului, s-a arătat surprins auzind de acțiunea copiilor, mergând degrabă la fața locului să vadă cu ochii lui ce se întâmplă. Cu toții însă, odată ajunși acolo, au rămas uluiți. Copiii stăteau cuminți, ținându-se de mână, formând cu mic, cu mare, un lanț în jurul bisericii. Niciunul nu spunea nimic, stăteau lipiți cu spatele de zidul bisericii, pri­vind liniștiți către părinții și bunicii lor. Prima im­pre­sie a fost că se joacă, că e, așa, o bazaconie a lor. Numai preotul Corneliu Pârvu, profesorul de religie, avea deja o bănuială, știindu-le supărarea. "Măi, co­pii, ce-i cu voi aici?", i-a întrebat cu blândețe. "Taică părinte, noi nu vrem să ne ia reli­gia din școală!", i-a răspuns cu glas subțire și rugător Narcis, un băiețel mai firav din clasa a patra, făcând un pas în fața șirului de copii. Vorbele lui au dat semnalul. Zeci de voci s-au revărsat ca niște clinchete ascuțite, totul transfor­mân­du-se într-o larmă de nedescris, pe care doar stăruința părintelui a reușit, într-un târziu, să o domolească. "Hai mai bine să facem altfel, ca să ne și audă ci­neva", le-a spus părintele, bucuros de elevii lui. "E fru­mos ce faceți și sunt tare mândru de voi. Dar hai­deți să facem niște fotografii, cum stați, așa, de mână, în jurul bisericii, și pe urmă să mergeți fru­mos acasă și să scrieți o compunere în care să po­vestiți de ce nu vreți voi să vă scoată orele de religie de la școală. Strângem pe urmă toate compunerile și le trimitem împreună cu fotografiile la București, să le vadă cine trebuie." Copiii au acceptat propunerea cu mare bucu­rie. Au făcut mai multe fotografii și-apoi au plecat spre casele lor, ca să se apuce de scris. A doua zi dimi­neață, pe catedra din cabinetul de religie erau strânse peste 50 de compuneri. Unele mai scurte, de câteva rân­duri, altele lungi, chiar și de patru pagini. Unele simple, scrise mai stângaci, altele elaborate, pline de fraze meșteșugite și cuvinte frumoase. Toate, pline de emoție și candoare. Apoi, în zilele următoare, numărul lor s-a dublat. Aflaseră și alți copii de răz­meriță și-au vrut să se alăture și ei celor ce-au por­nit-o, punându-se pe scris compuneri despre ora lor de religie. "Întâm­plarea asta minunată mi-a adus cea mai mare feri­cire", îmi spune părintele Pârvu. "De fapt, tot ce se întâmplă aici pare sub semnul unui mi­racol. Vă spun sincer, față de tot ce ni se arată zilnic la televizor, satul ăsta e o altă Românie."
Aproape de școală, sus, pe o colină blândă, se înalță zidurile albe ale bisericii din Mireș. Aici slujește părintele Corneliu Pârvu, un preot inimos și tânăr, ales parohul satului în urmă cu vreo cinci ani. Chiar de atunci a înțeles că locul ăsta ascuns pare însemnat de Dumnezeu și că oamenii de aici au o evlavie aparte. A văzut că nimic rău sau urât nu le tulbură viața, ca și cum dealurile astea care stau de jur-împrejur i-ar fi apărat dintotdeauna, ca un soi de cetate, de fărădele­gile lumii. A descoperit, uimit, că o mulțime de copii vin duminica la biserică, îndrăgind-o ca pe propria lor casă. I-a văzut cum se roagă, cum vin la el, cu chipu­rile lor ca de îngeri, să-și ia cuminecătura, să-i poves­tească despre supărările lor, cum ies apoi în curtea bisericii și mai zăbovesc acolo, jucându-se "uliul și porumbeii", cum îi spun, plini de respect, la plecare, "sărut mâna, taică părinte". Mai târziu, când a primit propunerea de a veni la școală, luând sub grija lui orele de religie, a acceptat bucuros. Cum să refuze așa ceva? Cum să nu-și dorească să aibă sub oblăduirea lui asemenea copii minunați? "Candoarea îngerească a acestor copii a aprins în sufletul meu un entuziasm cum n-am mai simțit până atunci", mărturisește tână­rul preot. "I-am ales pe cei mai vrednici și cuminți dintre ei și i-am luat lângă mine, i-am îmbrăcat în veșminte bisericești, i-am lăsat să vină în altar și să mă ajute duminica, înainte de Sfânta Liturghie, la tăia­tul prescurii sau pregătirea cădelniței, i-am învă­țat să cânte la strană, să înțeleagă mai bine tâlcul Sfin­tei Scripturi și puterea rugăciu­nii. Mai târziu, i-am îndemnat să scrie poezii sau povești, să picteze, să facă fotografii, să filmeze. Au fă­cut chiar și un filmuleț despre școa­la lor. Au filmat la ore, la biserică, au luat interviuri unor elevi și pro­fesori, au pus ceva muzică, și a ieșit o minune de film. Am format cu câțiva dintre ei o grupă de catehi­zare cu care am participat la toate concursurile organizate de Patriar­hia Română, alții au participat la alte concursuri și festivaluri de poe­zie, compuneri sau pictură. Au înce­put imediat să curgă o mulțime de premii. Pot să spun că de atunci am clădit împreună o adevărată fa­milie. Ne vedem aproape zi de zi, îmi spun tot ce au pe suflet, iar eu fac tot ce pot să-i ajut și să le păstrez entuziasmul și dragostea asta a lor pentru școală și biserică. Vă dați seama câtă durere au simțit acești copii când au auzit că e posibil ca orele de religie să le fie desființate? Veneau la mine, mă opreau prin școa­lă sau pe stradă și mă întrebau, «Părinte, de ce vor să ne facă atâta rău? Că asta e singura materie pentru sufletul nostru». Ce să le spui, cum să le explici o asemenea măsură absurdă? Avem 189 de elevi în școală. Toți, fără nicio excepție, au fost împotriva acestei măsuri. Cu toții au zis că vor merge și la Bucu­rești, să protesteze, dacă e nevoie. Sau că vor veni la biserică, să facem mai departe orele aici, dacă la școală nu vor mai avea voie."
În doar trei zile, părintele Pârvu a strâns peste o sută de compuneri de-ale copiilor despre orele lor de religie. L-am rugat să le aleagă pe cele mai reușite și să-mi facă cunoștință cu autorii lor. "Cu mare bucu­rie", îmi spune, luminându-se la chip. "Ei sunt îngerii noștri păzitori."

Pasărea neagră

Isabela Mohor, clasa a VII-a: "Acum câteva nopți am avut un coșmar. O pasăre neagră și uriașă, cu gheare lungi și înco­vo­iate, zbu­ra amenințător dea­supra satului nostru. Zbu­ra în roto­coale mari, din ce în ce mai aproape de sat, gata parcă să atace oricând. Stăteam as­cun­să în casă și o priveam pe fe­reastră, cu inima înghe­țată de spaimă. Strada era pustie, nimeni nu mai avea curajul să iasă sub cerul înnegrit de aripile acelei arătări uriașe. Deodată, cum mă uitam la ea, am văzut-o cum își desface larg ghea­rele și coboară cu viteza unui fulger, năpustindu-se cu un țipăt sinistru spre curtea biseri­cii. Într-o singură clipă, o beznă cumplită a înghițit tot satul. Nu mai era niciun fir de lumină, totul era atât de negru, că nici măcar mâinile lipite de geam nu mi le mai puteam vedea. De afară se auzea un șuierat care-mi tăia timpanele. Deodată, un bubuit asur­zitor a cutremurat toată casa și, la scurt timp, ce­rul s-a luminat din nou. Undeva, acolo, pe cer, pasă­rea neagră se înălța iar, purtând în ghearele ei, înco­voiate și strânse ca niște clești, un obiect uriaș și stră­lucitor. Am coborât apoi privirea și am văzut pe delu­șorul de lângă școală o imagine care m-a îngrozit: turla cea mare a bisericii fusese smulsă de pasărea aceea slută și blestemată și se afla acum între ghea­rele ei. M-am trezit în hohote de plâns, și până în zori, am stat la fereastră, așteptând cu sufletul la gură să se lumineze puțin, ca să văd dacă biserica noastră mai e încă acolo, la locul ei. Da, era acolo, pe delușo­rul din spatele școlii, vie și nevătămată, sub cerul roșu, cu turla ei ocrotitoare. Atunci, în ziua aceea, am aflat de la taica părinte că se tot vorbește la București despre desființarea orelor de religie din școli. Mi-a apărut imediat în minte imaginea păsării negre și uriașe pe care o visasem. O vedeam parcă iar, sus, pe cer, cum dă târcoale deasupra satului, desfăcându-și amenințător ghearele ei arcuite. Am vorbit cu câțiva colegi și ne-am hotărât să ne adunăm cât mai mulți în fața bisericii și să o înconjurăm ținându-ne de mână. Să facem un zid în jurul ei, ca să știe toată lumea cât de mult îndrăgim noi orele de religie, și că biserica este a doua casă a noastră, pe care o apărăm cu tru­pu­rile noastre de orice pasăre fioroasă."
Isabela închide caietul și își ridică privirea spre mi­ne. Ochii ei sunt ca două săgeți, nu trădează nici cea mai vagă emoție. Părul lung, de culoarea castanelor, îi învăluie grațios chipul senin și zâmbetul suveran. Vorbește calm, cumpătat, fixându-mă permanent cu privirea. S-a născut în Italia, dar asta e doar dintr-o pură întâmplare. Tatăl ei lucrează de mulți ani acolo, iar mama, tocmai când s-a împlinit sorocul, era într-o scurtă vacanță la el. Așadar, Isabela are și cetățenie italiană. De atunci, însă, n-a fost niciodată acolo, deși ar dori tare mult să-și petreacă o vacanță întreagă împreună cu tatăl ei. Altfel, n-o interesează deloc să se mute pe alte meleaguri. Vrea să fie profesoară aici, în satul ei, să-i învețe și ea pe alți copii să iubească frumosul și locul în care s-au născut. "Nicăieri n-am găsit atâta liniște. După părerea mea, satul ăsta e binecuvântat și nicăieri nu mă simt mai în siguranță decât aici. Când eram mai mică și vedeam atâtea rele și porcării la televizor, mă întrebam dacă nu cumva sunt numai minciuni, pentru că la Mireș niciodată nu s-a pomenit așa ceva. Aici, cred că oamenii ar putea trăi liniștiți și fără poliție. Nu cred că cineva ar putea face vreodată ceva rău." Singura durere a Isabelei este despărțirea asta îndelungată de tatăl ei. De când s-a născut, nu-l vede decât în vacanțe sau de sărbători. Ba, mai mult, uneori pleacă și mama acolo, în Italia, iar fata rămâne doar cu frățiorul ei, în grija bunicii. Și-atunci, chiar dacă își vede mai departe de treburi, zilele ei nu mai sunt așa de senine. Singurul om din sat care îi știe oful ăsta și poate să i-l mai aline e părintele Pârvu, profesorul ei de religie. "De câte ori mă chi­nuie dorul mai rău, taica părinte își face timp să mă asculte și să-mi alunge supărarea. Țin minte că odată, când erau amândoi părinții plecați, așa de dor îmi era, că am luat imediat telefonul să-i sun. Dar, din păcate, niciunul nu răspundea, și asta m-a supărat și mai tare. Am fugit plângând la biserică și, de cum am intrat acolo și m-am rugat la icoana Maicii Domnu­lui, așa cum m-a învățat părintele nostru, imediat am simțit parcă o mângâiere, ca o adiere pe chip, și o li­niște sufletească cum n-am mai simțit până atunci."
Isabela are numai note de zece. Scrie poezii și compuneri din clasa a doua, alinându-și uneori și în felul acesta dorul de părinți. A obținut mai multe pre­mii la tot felul de concursuri și festivaluri, ultimul fiind locul doi la un concurs județean de poezie creș­tină. Pictează, face cursuri de dans, de teatru, și parti­cipă la toate acțiunile parohiei. Anul trecut, de Sfântul Nicolae, împreună cu părintele Pârvu, și-a mobilizat colegii să cumpere jucării, haine, rechizite și dulciuri, și să le facă daruri copiilor de la un orfelinat din Plo­iești. Apoi, de Crăciun, au împodobit bradul bisericii cu globulețe confecționate de ei, iar în ziua de Ajun, tot în biserică, au jucat câteva scenete cu teme biblice. "Facem asta la fiecare Crăciun. De fiecare dată, bise­rica e plină de oameni, că n-ai unde să arunci un ac, cum se zice. Vin toți copiii din școală, părinți, bunici, în tot satul e o bucurie greu de descris. Cred că astea sunt cele mai frumoase zile din viața mea. Atâția oa­meni plini de bucurie adunați în biserică! E ca un vis minunat pe care nimeni n-are voie să ni-l distrugă."

Fetița cu ochi de safir

Ana Florea, clasa a V-a: "Fără ora de religie, sufletele noastre ar fi mai sărace. Poate că oamenii care ne conduc chiar asta își doresc, să creștem ca niște roboți, cu sufletele reci și împietrite. Pe mine, de când mă știu, părinții m-au învățat să-mi iubesc aproa­pele, să prețuiesc tot ce e frumos pe lume, să mă bucur de natură, de fructele din livadă, de apa din fântână, de animalele mele din grajd, de dealurile înverzite care înconjoară sa­tul. Iar pentru toate minu­nile astea, tot părinții m-au învățat de mică să merg la biserică și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Acestea sunt rădăcinile mele, pe care ni­meni nu le va putea smulge niciodată.
Se apropie Paștele. Ca în fiecare an, la ora de religie, vom merge cu taica părinte la biserică și vom încondeia ouă. Alții, de la oraș, se vor juca poate pe internet sau vor merge prin cluburi. Noi ne bucurăm doar cu atât și suntem foarte fericiți. Așa că, domnilor care ne condu­ceți și vă certați toată ziua la televizor, vă rugăm frumos, nu stricați bucuria asta a noastră și nu sărăciți sufle­tele copiilor nevinovați de la Mireș."
Ana are ochii albaștri scân­teietori. Vorbește liniș­tit, cu o cumpătare de om matur. Pune caietul la locul lui, în sertar, și se întoarce spre mi­ne, așteptând smirnă să o întreb ceva. Aici, în ca­mera ei, totul strălucește de cură­țenie. Cărțile și caie­tele sunt aliniate perfect, hainele stau așezate la dungă, nică­ieri nu se vede o scamă. "Ea sin­gură își face curat", o laudă mama din pragul ușii. "Să știți că n-a obligat-o nimeni, așa s-a învățat ea." Ana nu are nici o notă de nouă. E o elevă-model, ex­trem de exigentă cu ea, dar și foarte veselă și prietenoasă. Uneori, fără să știe de ce, o mai cuprinde câte un val mic de melancolie, și atunci stă așa, cu privirea pier­dută pe fereastră, rătă­cind printre tot felul de imagini închi­puite și gânduri bizare. Așa a pățit acum doi ani, într-o toamnă, când dintr-o visare ca asta a scris prima ei poezie. A doua zi, părintele Pârvu a citit-o la ora de religie și a hotărât s-o trimită la un concurs jude­țean. După vreo săptămână, a primit un telefon și o voce caldă de femeie i-a dat ves­tea că a câștigat premiul întâi. "Nu-mi venea să cred, am zis că e o glumă", își amin­tește Ana zâmbind. "Am scris poezia asta mai mult așa, din­tr-o joacă. Abia a reușit să mă convingă doamna aceea că totul e adevărat. De atunci, am prins curaj și am început să scriu mai departe poezie sau poves­tiri. Le citeam în clasă, la orele de română sau de religie. Doamna învățătoare și taica pă­rinte le luau pe cele mai bune și le trimiteau la alte con­cur­suri. Așa am câș­tigat alte premii. După mine, au înce­put și alți copii din clasă să scrie. Și uite așa s-a um­plut panoul școlii cu diplome și trofee. Vedeți de ce iubim noi așa de mult orele de religie? Pentru că ne încura­jează să fa­cem lucruri frumoase și ne aduc bu­curie în suflet."
Ana merge de când se știe la bise­rică. În fiecare vineri și duminică. Împreună cu mama, bunica, sau Florina, prietena ei cea mai bună. Nu-i place deloc la oraș, vacarmul de-acolo o sperie. Doar aici, la Mireș, se simte în siguranță. Aici vrea să rămâ­nă pentru totdeauna, să fie învăță­toare și să transmită mai departe dragos­tea ei pen­tru satul minunat în care tră­iește. "Aici, la Mireș, nu mă tem de ni­mic. Tot răul care ne amenință vine de departe, dintr-o lume pe care eu nu vreau s-o cunosc niciodată."

Luminile de pe deal

Narcis Popa, clasa a IV-a: "Pentru mine, religia este cea mai importantă materie de la școală. Fără orele de reli­gie, eu aș fi foarte trist, pentru că nimeni nu ne-ar mai explica tainele sufletului și m-aș simți ca un copil pă­răsit." Doar atât a scris Narcis în compu­nerea lui. Mai mult n-a știut ce să spună. Nu înțe­lege o iotă din socotelile conducătorilor țării care le strică lor rânduielile. Mic de statură, cu vocea pițigăiată și privirea de o candoare angelică, acest prichindel este cel mai dârz apărător al orelor de religie și cel mai fidel slujitor al bisericii. "De când eram mic, mergeam cu mama la biserică. Îmi plăcea mult să mă uit la icoane și să ascult cum cântă lumea. Dar cel mai mult mi-a plăcut într-o noapte de Înviere, când tot dealul pe care se află biserica era plin de lumini care se tot mișcau. Parcă era un vis."
Anul trecut, într-o sâmbătă, a mers la biserică și a asistat la un fel de ședință de catehizare. Părintele le vorbea unor copii mai mari despre rânduielile bise­ricii și despre rostul și semnificațiile Sfintei Liturghii. I-a plăcut așa de mult, că a mers și în sâmbăta urmă­toare, când a descoperit că biserica era aproape plină de copii. Preotul lipsea, avea niște probleme de fami­lie. Copiii însă stăteau cuminți, numai ochi și urechi. În fața lor, lângă altar, un elev mai mare, îmbrăcat într-un veșmânt bisericesc, citea cu voce groasă frag­mente din Evanghelie. Era un tablou ireal, care pe Narcis, un biet pici de clasa a treia, l-a emoționat enorm, fără să înțeleagă prea bine de ce. De atunci, era prezent în fiecare sâmbătă acolo, la biserică, să asculte poveștile despre Iisus.
Mai târziu, într-o dimineață ploioasă de toamnă, sora lui i-a dat vestea tristă că Meme, cățelușa lui iubită, de numai trei luni, dispăruse cu o seară înainte din curte. A plâns mult, s-a zvârcolit toată ziua și ni­meni nu putea să-l liniștească. Spre seară, a luat-o pe furiș prin spatele casei, traversând prin grădinile înno­roiate ale oamenilor și nu s-a mai oprit până la biseri­că. Aici l-a rugat cu lacrimi în ochi pe Dumnezeu să-i aducă înapoi cățelușa, a sărutat icoana Maicii Dom­nu­lui și a zbughit-o spre casă. Și cum se apropia el de grădina din spatele casei, a auzit vag ceva care semă­na parcă cu scheunatul unui cățel. Da, era Meme. Stătea la poartă zgribulită și smotocită groaznic de ploaie. De atunci, biserica a devenit pentru Narcis a doua casă a lui, iar Dumnezeu, cel mai iubit și iubitor Tată al oamenilor. Merge cam o dată pe lună să se spovedească, apoi se împărtășește, participă la fiecare slujbă de vineri sau duminică, aju­tă câteodată la curățenie, schimbă uleiul din candele, învață rugă­ciuni și cântece. "Eu aș vrea să mă fac preot și să slujesc aici, în sat", îmi spune senin și ferm. "Și o să fiu și profesor, ca taica pă­rinte. Că nimeni n-o să aibă curaj vreodată să desfiin­țeze orele noas­tre de religie."
Se apropie Paștele, și până atunci are de învățat câteva cân­tece, pe care le va cânta cu alți copii la biserică. Își drege puțin glasul și începe să fre­do­neze timid: "Să cântăm cu-ade­vărat,/ azi Hristos a înviat,/ a înviat, a înviat/ lumea iar s-a luminat." Duminică, după sluj­bă, va rămâne cu ceilalți copii să repete și alte cântece pe care le vor cânta de Paști, în biserica cea iubită în satul lor.
Afară s-a înserat. Îmi iau rămas bun de la Narcis și pornesc agale pe drum. O liniște mângâietoare s-a așternut în tot satul. Peste tot miroase a tămâie proas­pătă și a primăvară.