Rețete de fericire: Pădurea cu minuni

Rodica Demian
- Sunteți atinși de melancolie? Suferiți de lingoare? Vă lipsesc vitaminele dragostei? Duceți-vă în pădure! Acum, primăvara, copacii au incredibile puteri tămăduitoare, pentru neîmplinirile sufletești. Energia lor alungă suspinele și înviorează simțirea. Drumul cel mai scurt către bucurie și dragoste -

Apatie? Căutați Fagul!

Fagul are o răsfrângere de energie deosebit de întinsă: forța lui binefăcătoare acționează asupra omului până la o distanță de 10-15 m de trunchi. Toc­mai de aceea o plim­bare printr-o pădure de fag este o baie de energie vitală pură. Fagul creează o stare de spirit pozitivă, vă izgonește tristețea din suflet și gândurile con­fuze. El vă armonizează sentimentele, vă sporește puterea de concentrare, vitalitatea. Apropiați-vă, măcar o dată pe săptămână de un fag și încercați să-i ascultați sevele - 10 minute ajung.

Castanul vindecă rănile sufletești

Dacă inima vă este îndurerată, dacă vă simțiți cuprinși de îndoieli sau spaime, căutați refugiu la castan. Nu seamănă acest copac primăvara, când înflorește, cu o catedrală gran­dioasă, în care ard sute de lumâ­nări? Exact ca într-o biserică, lângă un castan vă regăsiți liniș­tea, recâștigați forța pierdută. Energia castanului vindecă rănile sufle­tului, vă redă încrederea în dvs. Îngăduiți-vă o jumătate de oră pentru a contempla superbia de primăvară a unui castan. Ira­dierea lui vă va alunga toate zgu­rile sufletești.

Frasinul întărește voința

O călugăriță celebră din secolul XII, mistica Hildegard, spunea refe­rindu-se la frasin: "Este sim­bolul judecății cuminți".
Întăriți-vă voința prin frasin. Astfel vă veți rea­liza proiectele cu mai multă consecvență, nu veți mai putea fi induși în eroare atât de ușor. Câm­pul său ener­getic face mai permeabilă legătura dintre conștient și subconștient. Veți putea re­cunoaște mai ușor scopul vie­ții, veți ști mai clar pen­tru ce trebuie sau nu să vă de­cideți. Veți fi mai puțin sen­sibil la greutăți, veți reacționa calm la atacurile îndreptate împotriva dvs.
Cei care intră în "relație" cu frasinul învață să fie independenți.

Stejarul redă energia

Când vă aflați în preajma unui stejar, salutați-l în tăcere și arătați-i respectul dvs. sincer. Copac cu o per­sonalitate cu totul aparte, el era onorat încă din an­tichitate ca "arbore sfânt".
Stejarul întruchipează natura spiritual-înflă­că­rată, vă pune în mișcare energia, vă activează cir­culația sângelui, dar și sentimentele. Sunteți sleiți sufletește? Sprijiniți-vă în fiecare zi timp de 4-7 minute de trunchiul unui stejar. În mai puțin de o săptămână vă veți simți refăcuți, înviorați, pregătiți pentru noi iubiri.

Pinul - liniște sufletească

Dacă sunteți agitați, plim­bați-vă prin pădurea de pini! Aroma coniferelor vă ajută să respirați mai ușor. Ea elibe­rează căi­le res­piratorii și le calmează. O liniște care co­boară și în dvs., dându-vă o sta­re minunată, de pace și senin sufletesc. Iar când atingeți un pin, firea dvs. înfierbântată se liniștește, gândurile și sentimentele dvs. se armonizează. Când stresul sau necazurile vă apasă, apropiați-vă de un pin! În câmpul lui magnetic (până la o dis­tanță de 5 metri de trunchi) vă veți regăsi echilibrul interior și liniștea.

Salcia aduce noroc!
Salcia vă iradiază cu energia ei direct în suflet. Ea ne accentuează dis­poziția în care ne aflăm și din ca­uza aceasta, mulți o consideră drept un copac peri­cu­los. Dacă, de pil­dă, vă aflați într-o stare depresivă, ea se va accentua în pre­zența salciei. Mai nou însă, tera­peuții apreciază tocmai această radicalizare produsă de salcie, care îl ajută pe om să conștientizeze răul de care suferă, dobândind energia necesară pen­tru a se elibera de el. De asemenea, salcia îmbogățește zes­trea sufletească a copiilor și îmblânzește animalele agresive.

Bradul - forță interioară

Bradul a fost întotdeauna un simbol al for­ței și rezistenței. Din lemnul, ace­le și rășina lui s-au obținut mij­loace de vinde­care încă din an­tichitate: ele ac­țio­nează energic împotriva neli­niș­tilor de orice fel. Dacă aveți în gră­dină un brad, apucați-i cât mai des ramurile în mâini, lăsându-le să vă alunece printre palme; mângâiați-le cu multă dragoste și ocrotiți-le, ca pe un copil. În preajma unui brad, deprimarea, pesimismul și egoismul dis­par. Îmbră­țișați-i trunchiul constant - și întreaga dvs. viață se va așeza sub semnul bine­lui: grijile și temerile vor fi din ce în ce mai neîn­semnate, reprezentările despre viață, din ce în ce mai po­zitive.

Cireșul - elixir erotic

Încă din vremuri demult apu­se se spune că cireșul este casa în care trăiesc spiritele grădinii și ale pădurii, locul în care se îm­perechează și în care răs­pândesc o aură afrodiziacă. Nici o mirare, deci, că cireșul accen­tuează ira­dierea erotică a unui om, trezin­du-i dorința de dra­goste. Perioada optimă pentru a vă lăsa pradă forței lui este momentul înfloririi: în cazul unor inhibiții sexuale, sprijiniți-vă în fiecare zi, câte trei minute, cu spatele de trunchiul cireșului, ținând pi­cioa­­rele apropiate. Apoi, aple­cați-vă trunchiul în față și res­pirați cât puteți mai profund. Mireasma florilor e un adevărat elixir.

Suferiți din dragoste? Căutați Teiul!

Când întâlniți în cale un tei, întâlniți dra­gostea curată. Teiul ali­nă durerile sufletești, îm­­blânzește inimile, limpezește sentimentele. Conec­tați-vă cât mai des la curentul său de energie (dacă se poate înaintea meselor) și veți vedea că puterea minții și puterea sufletului vor fi în deplină armonie: mintea și sufletul nu-și vor mai sta în cale, ci vor vibra împreună.
Încredințați-i teiului suferința dvs. și respectați-l sincer, iar el vă va alina durerea și vă va stimula intuiția, încât în mod spontan vă veți comporta corect. El rupe închistarea provocată de durerea din sufletul dvs. și vă veți recâștiga forța și strălucirea.

METODE

• Fiecare om se poate lega strâns de uri­așul cu­rent de energie al unui co­pac, îi poate fo­losi puterile și poa­te gă­si alinare pentru sufe­rin­țele sale.

• Cum ne tragem forța dintr-un copac?

• Atingeți-i trun­chiul. Prin palme, ener­gia se trans­mite foarte efi­cient. Vă puteți sprijini cu spatele de copac, sau îl puteți lua în brațe ca pe un prieten.

• Vă puteți culca pe spate în fața copacului și vă puteți propti picioarele goale de trunchiul lui.