PUTEREA RUGĂCIUNII

Cititor Formula AS
"Ce-i cu neputință omului îi este cu putință Bunului Dumnezeu"

Dragă "Formula AS",
Cum aș fi putut să-mi încep altfel scrisoarea, decât la modul cel mai firesc cu putință? Așadar, mulțumesc că exiști, "Formula AS"! Sunt o cititoare fidelă, printre miile de alți cititori la fel de fideli ca și mine. Sunt un om credincios, din păcate, mai puțin practicant. Cred în pu­terea rugăciunii sincere, venite din suflet, în mo­men­­te­le noastre de deznădejde. Trecând prin situații aproa­pe limită, am înțeles din propria-mi experiență că Hris­tos este absolut ultima speranță, atunci când sun­tem dis­perați.
Martoră la suferința nepoatei mele, am înțeles cât de mic și neputincios este omul în fața greutăților vie­ții. Dintr-o eroare medicală (care sunt tot mai frec­ven­te!) o fetiță de numai 5 anișori putea să-și piardă viața. Nedepistându-i-se în timp util o congestie pulmonară, a ajuns la spital într-o stare atât de gravă, încât asisten­tele se priveau speriate, iar mie mi s-a oferit un scaun și un calmant. Stăteam în picioare lângă patul ei și pri­veam neputincioasă cum trupușorul acela mic făcea, probabil, eforturi să supraviețuiască. Legată la perfuzii și cu mas­ca de oxigen pe față, inima ei se zbătea nefi­resc, și asta se observa la coșul pieptului. Trupul aproa­pe mi se înțe­penise de frică, iar disperarea îmi tăia res­pirația. Fără să-mi pese de cei din jurul meu, m-am așezat în ge­nunchi lângă patul ei, încercând să mă rog. Eram atât de confuză și incoerentă, încât nu reușeam să-mi amintesc textul rugă­ciu­nilor binecu­nos­cute de fie­care zi. Am aban­donat ideea și am înce­put să mă rog cu cuvintele mele. Îi implo­ram pe Dum­ne­zeu-Tatăl, pe Dumnezeu-Fiul, pe Maica Domnului și pe Sf. Nectarie să facă o minu­ne și să salveze viața acelei mici făpturi, care era nepo­ți­ca mea. Plângeam și mă ru­gam, plângeam și cerșeam în­durare. Medicii și asisten­tele au părăsit în liniș­te salo­nul de la terapie inten­sivă, lăsân­du-mă singu­ră cu fetița, singură cu rugăciunile mele. Nu știu când s-a făcut dimi­neață (o internasem pe la ora 23.00), dar știu că odată cu lumina, și mie mi-a revenit spe­ran­ța. Fetița res­pira mai ușor, și în obraji îi apă­ruse din nou culoarea.
Atunci am sim­țit că ea va trăi, pentru că Dum­ne­zeu se îndurase de mine. Respectân­du-mi promisiunile fă­cu­te în acea noapte de iad, citesc zilnic în semn de mul­țumire Paraclisul Maicii Domnu­lui și Acatistul Sf. Nec­tarie. Și tot ca o promisiune, aș dori să le spun tutu­ror oamenilor că "Ce-i cu neputință omului îi este cu pu­tință Bunului Dumnezeu". Doar rugându-ne și în ge­nunchi, suntem vrednici să fim as­cultați. Dumnezeu să ne ajute!

LUCIA MĂIEREAN - str. Gării nr. 1, Cluj-Napoca"Sfântul Nectarie a ajuns și-n Canada"

Am fost și eu încercată de norii negri ai unor vești proaste de sănătate, și pentru că nimic nu este întâm­plă­tor în viață, prin revista dumneavoastră l-am descoperit pe Sfântul Nectarie și am redescoperit puterea și minu­nile rugăciunilor. Tocmai când trebuia (așteptam rezul­tatul biopsiilor, fiind suspectă de cancer uterin) aici, în acest colț de lume canadian, am întâlnit o bunicuță care mi-a dat să citesc cartea vieții Sfântului Nectarie (să îi dea Dumnezeu multă sănătate!) și tot prin dânsa am aflat că și în Toronto există o biserică ce are moaște ale Sfântului. Dar eu am beneficiat de sprijinul său înainte să ajung acolo. Sunt convinsă că Sfântul Nectarie mi-a ascultat rugăciunile. L-am simțit tot timpul alături de mine. De altfel, analizele au avut rezultate foarte bune, pe care știu că i le datorez. Mulțumesc, Sfinte Nectarie!
Adresa bisericii cu moaștele Sfântului Nectarie și Ioan Rusul: Holy Trinity Greek Orthodox Church, 54 Clinton ST, Toronto, Ontario M6G 2Y3

MARILENA VEREȘIU