REAȘEZĂRI

Toma Roman
Ziua Unirii, 24 ianuarie, i-a adus, după mulți ani de manifestări separate, în aceeași tribună, la Iași, pe președintele și prim-ministrul țării.

Actul, absolut normal instituțional, nu înseamnă, cum cred unii, că între palatele Cotroceni și Victoria s-a instalat concordia. Klaus Iohannis, noul președinte al României, a renunțat la bă­tăliile publice purtate de predecesorul său, instituind o colaborare pragmatică, în litera legii, cu primul ministru și guvernul acestuia, deși obiectivele electorale ale celor doi sunt complet diferite, ba chiar opuse. Colaborarea, ne­cesară pentru funcționarea mașinăriei statale, nu pre­supune însă renunțarea vreunuia la obiectivele fixate, capitularea în fața celuilalt, ci acomodarea momentană la situație, regruparea forțelor în vederea următorului asalt. Președintele a declarat, de altfel, în interviul acordat directorului Realitatea TV, Rareș Bogdan (în 22 ianuarie a.c.), că își dorește cât mai rapid un guvern liberal, PNL-ul fiind partidul care l-a susținut, pentru a trece, efectiv, la realizarea propriului program. Iar candidatul PNL-ului la șefia guvernului, Cătălin Predoiu, a afirmat (în revista "22"/ nr. 3 a.c.) că Victor Ponta trebuie scos rapid de la guvernare, în locul lui instalându-se un "guvern-jucător" liberal. Alina Gorghiu, co-președinte al partidului ce l-a susținut pe Iohannis, a inițiat deja discuții cu alte partide parlamentare (și cu grupuri de parlamentari din PSD) în vederea realizării unei majorități care, la proxima mo­țiu­ne de cenzură, să răstoarne guvernul. Și preșe­dintele, și PNL-ul sunt conștienți că menținerea lui Victor Ponta ca prim-ministru până în 2016 dă timp PSD-ului să se reor­ganizeze, să "regizeze" altfel stăpânirea administrației statului.
De partea cealaltă, situația premierului, înfrânt la pre­zidențiale, nu este deloc roză. Ponta nu are deloc statura unui om de stat veritabil și nici demnitatea unui politician care vrea să scrie Istorie. Este drept, după înfrângere, aroganța obraznică și suficiența cu care-și trata adversarii a dispărut, Ponta devenind dintr-odată un premier res­pon­­sabil, cu apeluri la unitate și stabilitate politică, sus­ținător înfocat al consensului, prin propunerea unor "pac­te" pe diverse zone de acțiune guvernamentală, de la susținerea armatei, la proiectul-cadru pentru transporturi, de la reorganizarea sistemului educațional, la cea a "să­nă­tății" etc. Toate aceste "acomodări cu situația", inclusiv cu acți­unile DNA, care au rărit brutal rândurile condu­ce­rii PSD-iste, indică poziția unui om care caută să salveze ce mai e de salvat, care caută să "supraviețuiască în mij­locul fur­tunii", în așteptarea unor vremuri mai bune. Un politician onest și-ar fi dat demisia din toate funcțiile de­ținute, în cazul unei înfrângeri precum cea suferită de el la "pre­zi­dențiale". Lupul care-și schimbă blana este acceptat de un electorat înșelat, dovada fiind trendul de popularitate descendent al premierului (17%), față de cel ascendent al președintelui (în jur de 70%). Victor Ponta, prim-mi­nistru și președintele celui mai mare partid de stânga, știe că o retragere în acest moment înseamnă și o tristă și de­finitivă încheiere de carieră politică. Inițiatorul "loviturii de stat parlamentare" din 2012 nu are bărbăția politică de a-și asuma consecințele propriilor acte. Îm­preună cu par­te­nerul său de cuplu politic, Liviu Dragnea, Ponta a avut viclenia de a amâna congresul PSD-ului, un act ce ar fi fost normal după consumarea unor eveni­men­te esențiale. Dacă Ponta ar fi câștigat "prezidențialele", congresul era inevitabil, Dragnea devenind principalul candidat la șefia partidului. Opusul situației, pierderea "prezidențialelor", ar fi trebuit să ducă în mod normal la amendarea drastică a echipei organizatoare și, implicit, la reorganizarea con­du­cerii. Realitatea a arătat, însă, altfel. Cuplul Ponta-Drag­nea s-a decis să contraatace, excluzând liderii ne­mul­țumiți (pe Geoa­nă și Vanghelie) și agitând lozinca retragerii spriji­nului de partid pentru membrii partidului cu probleme juridice. Ponta a specu­lat și ideea că retra­ge­rea lui din frun­tea adminis­trației (printr-o eventuală demisie) ar în­semna trecerea PSD-ului în opo­ziție, adică pierderea sur­selor mănoase de ve­nituri pentru baronii lo­cali, cei ce alcă­tuiesc coloana ver­tebrală a partidului. Or, PSD-ul, fals par­tid de stânga, este, în fapt, o confederație de potentați re­gio­nali și locali, care nu-și pot păstra po­zițiile ierarhice decât dacă sunt stăpânii ab­soluți ai re­surselor și fondurilor din zonele pe care le con­trolează. Dragnea, el însuși mare senior de Teleorman, nu a înțeles că, atunci când adversarii numesc partidul său "comu­nist", nu se referă la doctrină, ci la prac­tica su­punerii față de ierarhii, utilizată de co­mu­niști și preluată mimetic de moștenitorii și urmașii lor. Ponta a știut bine ce face atunci când a amenințat (ca Cea­ușescu, pe vre­muri) cu dis­juncția între funcțiile adminis­trative și cele de partid, o transpunere a ei în fapt forțân­du-i pe feudalii locali la îm­părțirea puterii. Amenințarea este, evident, pur pro­pa­gandistică, PSD-ul fiind, cum s-a constatat în cei do­uă­zeci și cinci de ani de la năpârlirea PCR-ului, un partid nereformabil.
Tocmai această stare a fost sesizată, atât de prietenii, cât și de adversarii săi. În PSD au apărut disidenții, care au constatat că, fără transformări de profunzime, după pierderea consecutivă a trei alegeri prezidențiale, partidul stagnării este condamnat. Din motive diferite, Sebastian Ghiță, Cătălin Ivan, Sorin Bota și alții au început să cri­tice deschis echipa de manageri a partidului. Propu­ne­rile de reorganizare ale exclușilor Geoană și Vanghelie au în­ceput să fie ascultate, și ele, mai atent. Iar partidele sa­telitare (UNPR, PC, PPDD, gruparea lui Tăriceanu dizolvându-se de la sine) au început, brusc, să-și găsească propriile formule identitare, ce le oferă statutul de par­te­neri pentru oricare centru de putere. Turnesolul-indicator pentru situația momentană este UDMR-ul, oportunista grupare etnică declarându-și disponibilitatea pentru susți­nerea, interesată, a unei moțiuni de cenzură.
Riscul PNL-ului în bătălia pentru preluarea puterii și pentru reorganizarea reală a instituțiilor statului îl re­pre­zintă, însă, exact negocierea acestor interese ale celorlalți, esențială pentru asumarea "curată" a administrației, sau pentru lăsarea ei pe seama PSD-ului până în 2016. Cu echipa Ponta-Dragnea, expertă în "lovituri de stat", aran­jamente și minciuni, România ar mai putea pierde încă doi ani în calea transformării sale.