ADRIAN ENESCU - "Muzica și rugby-ul, iată marile mele pasiuni"

Iulian Ignat
Dacă v-a impresionat muzica unui film ro­mânesc într-atât încât să așteptați în întu­nericul cinematografului pentru a o asculta încă o dată, sunt șanse mari ca pe generic să apară nu­mele lui Adrian Enescu. A compus muzica pentru 65 de lungmetraje, între care "Adela", "Prun­cul, petrolul și ardelenii" sau "Pas în doi". Însă Adri­an Enescu nu este doar un prolific compozitor de mu­zică de film ci, totodată, un pionier al muzicii elec­tro­nice în România și autor al partiturii multor spectacole de teatru sau de balet din Europa, Aus­tralia, Japonia. A scris, de asemenea, cân­tecele pop de pe discul "Bună seara, iubite!", cel mai mare succes comercial româ­nesc, cu un milion de exemplare vândute. În ultimii doi ani, casa de discuri A&A și-a făcut un titlu de glorie în a lansa trei albume semnate Adrian Enescu, între care "Bird in Space", ce a primit premiul de cel mai bun disc de jazz al anului 2013.

Umbrele mișcătoare de pe pereți

- Proveniți dintr-o familie muzicală, ur­mați o tradiție?

- Absolut deloc. Săraca mama mea a ajuns la spital, unde trebuia să facă o operație. A fost pusă pe masă, a venit anestezistul și, intrând în vor­bă cu ea, a întrebat cum se numește. "Enes­cu". "Purtați numele unui mare com­pozitor". "Da, este fiul meu", a răspuns mama. Am copilărit în zona Podul Grant - Gara Basarab, într-un cartier munci­to­resc de oameni săraci, dar un cartier curat. Tata îm­pingea vagoane la Grivița Roșie, iar mama lucra și ea din greu. Părinții mei erau oameni modești, dar cu o mare poftă de a trăi, de a cunoaște ce-i frumos pe lume, și le sunt re­cu­noscător pentru faptul că m-au crescut în acest spirit. Mi-au pus cartea în mână, mi-au arătat de mic ce înseamnă o expoziție, un spectacol de operă, ope­retă, teatru și film. Tatălui meu îi plăceau spectacolele care se montau la Teatrul Nottara (pe vre­mea aia se numea Teatrul Armatei) și la Teatrul Giu­lești, aproa­pe de casa noastră. Am văzut cu el o groază de spectacole, mulți autori ruși, de la Cehov la piese noi, cu spioni sau activiști, dar și Shakespeare sau teatru clasic european. Tata era un munte de om, un tip fascinant, cu o mare deschidere umanistă, i-aș spune un spirit re­nas­centist, pasionat de toate artele, probabil un artist refulat. Tot el m-a dus pentru prima oară la cine­matograf, pe când aveam cinci ani.

- Vă mai amintiți primele emoții legate de des­co­perirea lumii filmului?

- La vârsta aia mă impresiona că văd umbre care se mișcă pe pereți. Filme cu Stan și Bran, Chaplin, Buster Keaton. În cinematografe rulau multe filme rusești și chinezești de război, filme de acțiune, cu multă muzică, înregistrată cu orchestră simfonică și foarte bine sonorizate. Când am mai crescut, fugeam de la școală, luam un bilet la Cinema "Lia", de pe Gri­vița, și stăteam acolo toată ziua, nu te mai controla nimeni după ce intrai. Mă împrietenisem cu pro­iec­ționistul cinematografului, care-mi dădea tăieturi din rolele de film, fotograme, pe care le proiectam pe pe­rete și, uitându-mă la ele, cân­tam la acordeon, co­mentând muzical ima­ginile. Aia a fost prima mea muzică de film. Intere­sant este că, mult mai târziu, am văzut un film italian care se numește "Cinema Paradiso". Filmul spune povestea unui băiețel dintr-un sat sicilian care se împrietenește cu pro­iec­ționistul cinematografului. Acesta îl primește la el în cabină, îi arată cum funcționează aparatele. Proiecționistul moare apoi într-un incendiu. Copi­lul, acum un om matur, un regizor de film im­por­tant, găsește o rolă de film cu secvențe-să­ruturi lipite una după alta, toate scenele cenzurate de preotul satului, descoperind încă o dată sensibili­tatea mentorului său. Am rămas năucit când am văzut filmul, mă gândeam "uite, domnule, cum poveștile sunt aproape aceleași, peste tot în lume."

- Cum ați ajuns să cântați la acordeon?

- Mi l-au cumpărat părinții, probabil că era cel mai ieftin instrument muzical. Mai întâi am încercat să cânt singur, apoi mi-au luat un pro­fesor, care m-a învățat limbajul, secre­tul notelor și al mu­zicii. Cân­tam transcripții din muzica clasică, val­suri, tangouri. Îmi plăcea foarte mult să impro­vi­zez. Nu am ieșit nicio­dată cu acordeonul din casă, nu am cântat în pu­blic.

- Cum ați ajuns să fa­ceți muzică?

- Drumul meu spre mu­zică a fost foarte sinuos. Tata, mare amator de rugby, m-a luat cu el pe stadion. Îmi amintesc de meciul România - Anglia, cu 40.000 de spectatori, pe Sta­dionul 23 August, prima oară când am învins una din marile echipe de rugby ale lumii. Ce atmosferă fantastică! Mi-a plăcut enorm sportul acesta, m-am molipsit eu însumi de el și l-am prac­ticat cu mare drag, până când o accidentare la umăr m-a obligat să renunț. Așa am ajuns la un liceu de muzică și mai apoi la Conservator.

"Muzica se construiește precum o casă"

- Ați avut o stu­den­ție efervescentă?

- Atât cât se putea în acei ani '70. Pe vre­mea aia, era o strânsă legătură între studenții de la Tea­tru, de la Con­servator și de la Arte Plastice. În clă­direa Conservatorului se afla o sală de spectacole, pe scena căreia se jucau piese de teatru sau operă, iar pe holuri cei de la Arte Plas­tice expuneau pictură și grafică. Ve­deam filme noi sau vechi la Institutul de Tea­tru, situat pe atunci în clădirea Teatrului Bulandra-Izvor. Mer­geam în atelierele sculptorilor, ale pictorilor, discutam cu ei, căutam să mă inspir. Prin 71-72, am făcut muzica pentru o expoziție experimentală de arhitec­tură și fotografie. Imagini și muzică. Feno­me­nul au­dio-video m-a pasionat de atunci. Tot în facul­tate, i-am cunoscut pe cei doi cineaști cu care aveam să lu­crez mulți ani, Mircea Veroiu și Dan Pița. Pe Veroiu îl știam încă din adolescență, era și el foarte pa­sionat de sport. De altfel, a urmat câțiva ani la Ins­titutul de Educație Fizică și Sport, până să-și găsească marea pasiune, Filmul. Un om extraordinar și un artist deosebit. În toate filmele sale și-a supervizat opera­torul, astfel încât imaginea să iasă exact așa cum își dorea, fiecare din ele arată ca o pictură. Primul film făcut împreună a fost unul polițist, "Șapte zile", în 1972, pe când eram în anul patru de facultate. Au urmat, de-a lungul anilor, alte opt filme de lung me­traj, făcute cu el.

- Sunteți un pionier al muzicii electronice ro­mâ­nești, ați scris muzică de jazz, pop, simfonică, film, teatru...

- Am avut multă șansă. Șansa de a-i cunoaște în facultate pe acești viitori mari regizori, șansa de a vedea la Centrul de Calcul primul calculator, șansa de a imprima, de foarte tânăr, cu Big Band-ul Ra­dio, de a lucra ca inginer de sunet în Radio­difuziune și în Televiziune și de a afla tainele meseriei, șansa de a audia, pentru câteva luni, cursurile de muzică electronică și film ale unei universități ame­ri­cane. Profesorul de acolo făcea un lucru foarte inte­resant. Punea pe perete un tablou sau un afiș și spunea: "Sono­rizați-l, comentați-l sonor!". Un exercițiu excepțional de imaginație, care te obliga să găsești tot felul de rezolvări muzicale.

- Ce vă inspiră atunci când începeți mu­zica unui film, de unde vin ideile?

- Chestia asta cum că mergi pe stradă și ideile coboară din înaltul cerului nu prea e ade­vărată. Sau nu am simțit-o eu! Muzica e talent, inspirație și teh­nică. Ce înseamnă tehnică? Înseamnă că toți cei care au scris muzică de-a lungul istoriei au ajuns la niște soluții despre felul în care se gândește și se compune muzica. Tu, compozitor, ar cam trebui să știi despre ce e vorba în aceste povești-concluzii. Mu­zica se cons­tru­iește ca o casă. Cu cât e mai solidă, mai bine cons­truită, cu atât rezistă mai mult în timp. Faci subsolul, parterul, câte etaje vrei, apoi acoperișul, și la urmă designul interior. Ai două­sprezece note și începi cu două dintre ele, apoi apar variantele. Unde o pui pe a treia? Știu că pare cam ca la mate­matică, dar așa apar melodiile acelea extraor­dinare, din diferite combinații de note. Timpul nu e o linie dreaptă. Nu are nici o formă. Noi nu prea putem să ne imaginăm ceva fără formă. Muzica are și formă, și timp. Se descoperă, se decodifică, se deschide ca o floare. Muzica pe care am scris-o și pe care o scriu mă "povestește" foarte bine. Întotdeauna mi-au plăcut poveștile care nu se ter­mină. Nu îmi place să citesc morala fabulei. Vreau să fiu eu acela care o află. Deslușirea ei înseamnă și șoc. Mă poate redresa. Mulți oameni compun mu­zică, mulți au nevoie de acest tip de exprimare. Ex­periența în a șlefui sunete nu se poate povesti. E mai important ce se întâmplă în "labo­ratorul" creației. A fi compozitor de muzică de film în­seamnă să poți jongla cu toate ge­nurile de muzică, pentru că fiecare film are po­vestea sa, unul are nevoie de muzică simfonică, altul de jazz etc. Pen­tru mine, imaginea este cheia cu care des­chid "seiful cu soluții" și încep să scriu note pe partitura care poartă titlul filmului.

- Și la teatru?

- Sunt două noțiuni diferite: filmul este repetabil, teatrul - ire­petabil. În film se trag mai multe duble și apoi se alege cea mai bună, în teatru, fiecare spectacol este unic și diferit de la o seară la alta. Muzica și decorul sunt același, și ele în­cearcă să stabilizeze jocul actorului, mereu altfel. Și eu, și orice alt compozitor, îmi doresc ca muzica să devină un personaj puternic, ceva de genul personajului invizibil care într-un fel domină scena. Și în muzica de film, și în cea de teatru, compo­zitorul pornește de la discuția cu regizorul, com­pozitorul propune, regizorul este cel a că­rui vi­ziu­ne trebuie să se impună. Dar întot­deauna ulti­mul cuvânt îl are producătorul. E bine, e rău? Asta-i altă poveste. Așa este peste tot în show-business.

"Artiștii sunt obsedați de perfecțiune"

- Ați colindat întreaga lume...

- Îmi place să lucrez cu oameni diferiți, să cunosc alte mentalități și culturi. În Japonia am cunoscut oa­meni ce considerau că s-au născut pentru a munci și pentru a face totul perfect. În Tokyo au construit un teatru elisabetan, unde pun în scenă numai spectacole de Shakespeare, în viziunea unor artiști străini. Prima oară când am ajuns acolo, am făcut muzica pentru spectacolul "Julius Cezar", în regia lui Alexandru Darie. Șocul cultural a fost mare, n-am înțeles mai nimic din Japonia prima oară. Nu­mele stațiilor de metrou erau scrise numai cu ideogramele alfabetului japonez, nu mulți japonezi vorbesc engleza, dacă nu știi să te descurci, ești pierdut. Dar le apreciez foarte mult respectul pentru muncă, pentru natură. Și eu sunt un perfecționist. M-am simțit foarte bine și în Aus­tra­lia, unde, cap la cap, mi-am petrecut mai bine de doi ani. Oricât de diferite ar fi mentalitățile oamenilor, atunci când vine vorba de un concept de marketing, lucrurile sunt foarte clare. Indiferent că acțiunea se pe­trece în Brazilia, Olanda, Costa Rica sau pe unde nai­ba am mai umblat, artiștii sunt obsedați de perfec­țiu­ne, vor să fie cât mai naturali, mai clari în exprimare, vor ca tabloul sau cântecul lor să fie cât mai atrăgător, poveștile pe care le spun publicului să devină cât mai interesante pentru cât mai mulți oameni. Cunosc foarte mulți astfel de artiști și în România. Din păcate, publicul de aici resimte foarte puternic pre­siunea derizoriului, un derizoriu care, să ne înțelegem, exista și înainte de '90, și există în toată lumea civilizată. Nu este însă totul pierdut. Acum câțiva ani, la teatrul Bulandra a avut loc premiera unui spectacol de operă barocă regizat de Ducu Darie, cu muzica mea. În acest spectacol, pornesc de la teme din celebra operă a lui Gluck, "Orfeu și Euridice". Ceea ce am făcut se numește "temă cu variațiuni" sau hai să îi spunem "remix". M-am bucurat să văd în sală foarte mulți tineri iubitori de teatru care participau la o experiență unică pentru mulți dintre ei. La fel, la Festivalul Enes­cu, mii de bilete sunt vândute cu mult timp înainte, iar concertele se țin cu sălile pline timp de o lună, cât durează festivalul.

- Mulți muzicieni se inspiră și își trag energiile din contactul direct cu publicul, din concerte. Nu vă lipsește scena, feedback-ul spectatorilor?

- Toată muzica se cântă în fața publicului, fie jazz, pop sau simfonică. Întotdeauna ai și vei avea nevoie de feedback-ul publicului. În studenție, am avut prima trupă de jazz-fusion din România (eu la pian electric, un sârb la sitar și un pakis­tanez la tabla), am cântat și la Festi­va­lul de la Sibiu, festival celebru și înainte de '89. Din ca­uza umă­rului meu, nu mai pot face per­formanță ca pianist, nu mai pot cânta o oră și jumătate în fața publicului. Ur­mă­resc reacțiile sale în sala de cinema, la ra­dio, de la oameni sin­ceri, care îmi spun: "mi-a plă­cut sau nu mi-a plăcut, a fost sau nu intere­santă po­ves­tea ta". Am scos rar discuri, pe prin­cipul că trebuie să lansezi unul numai când ai ceva foar­te important de comunicat. Și în muzica de teatru, și în cea de film, în ori­ce muzică am făcut, ce contează cel mai mult este ca gândul artis­tului să circule între el și public. Cre­ația com­po­zitorului să devină un loc plin de magie, povestea unică a muzicii să se picure până la ultima ei energie.

- Ce altceva vă pasionează, ce alte domenii de interes aveți?

- Nimic altceva decât muzica și rugby-ul. Îl consider cel mai minunat sport, un sport bărbătesc și foarte be­nefic psihologic, singurul sport la care mă uit și pentru care merg pe stadion, indiferent de țară sau continent. În Tokyo, orașul cu 20 de milioane de oa­meni, sau în Noua Zeelandă, țara cu 5 milioane de oameni, există multe școli de rugby, fiecare cu uni­forma ei, și-i vezi pe băieți în metrou, pe stradă, cum merg mândri, și oamenii șușotesc după ei: "Uite-i pe rugbiști!". Iar stadioanele sunt mereu pline. Cât despre muzică, aș asculta de dimineața până seara, fără să mă satur. Ascult de la muzică din secolul X la cele mai recente experimente. Din fiecare am de învățat câte ceva . Eu cred că s-a compus totul, s-au spus cam toate poveștile. Obligația creatorului de azi este participarea măcar cu un micron la edificiul numit simplu Opera de Artă. Arta compoziției este pentru mine o mare pasiune. Condiția de creator de muzică a fost cheia cu care am deschis multe uși și modul meu de supra­vie­țuire. Pentru mine, muzica este cea mai frumoasă și mai complexă artă. Pot să ascult muzică la infinit. A fi compozitor înseamnă rezistență fizică și psihică. Să nu te doboare nici insuccesele, dar nici succesele. Pâ­nă la sfârșit, rezistă numai cine iubește cu adevărat arta. Compozitorul stă într-o "chilie" (camera de lu­cru, studio). Acolo notele muzicale se combină sa­vant și subliminal. Așa iau naștere cântece, simfonii sau al­te povești muzicale. Fiecare sunet nou sau com­binație de sunete înseamnă o victorie pentru com­po­zitor. Dar vine și momentul de foc. Mu­zica iese din "chilie". Îmbrăcată de sărbă­toa­re, în­crezătoare în forțele ei de seducție, gata de luptă cu ori­cine. Pe termen scurt, câș­tigătorul este publicul. Atem­poral, este numai compo­zitorul. Fotografii din arhiva personală