Ați trecut de 30 de ani?

Redactia
Farduri violente de ochi, buze vopsite cu ruj negru sau auriu - ceea ce în prima tinerețe se potrivea - după o vârstă arată deplasat și strident.

Există vreo explicație? Tim­pul! Care face ca expresia feței să devi­nă mai aspră, trăsăturile să ni se ac­cen­tueze, pielea și buzele să se ofi­leas­că, ochii să-și piardă din strălucire... Cu inima strânsă, toate aceste adevă­ruri trebuie luate în considerație atunci când ne far­dăm. Iată câteva sfaturi concrete, care să vă ajute să arătați în con­formitate cu vârsta: natural și de­cent.
* Fiecare ma­chiaj începe cu apli­­­carea unei cre­­­me potrivite. Da­­că trans­for­mați mo­men­tul într-un scurt masaj al obra­zului, acesta va ară­ta cu mult mai înviorat.
* Cearcă­nele devin invi­zibile dacă le acope­riți cu un fond de ten solid (seamănă cu un ruj) sau li­chid, dar mai gros. El trebuie să aibă culoarea pielii.
* Aplicați fondul de ten pe obraz nu cu un burete, ci cu vârfurile de­ge­telor, pentru că se lipește mai bine de pie­le. Nu ui­tați zo­ne­le roșie­tice de pe nări și dungile de ex­pre­sie din ju­rul gurii.
* Pudra (contra pielii lu­cioase) tre­buie aplicată doar pe nas, bărbie și frun­te, acolo unde grăsimea răz­bate ușor, chiar și prin machiaj.
* Evitați ca­te­goric accen­tu­area sprânce­ne­lor cu vopsea sau cu creio­nul, mai ales dacă sun­teți blon­de. Sprân­­ce­nele vop­site îm­bă­trânesc! E su­ficient să le pieptănați în sus cu o pe­riuță.

Machiajul ochilor, al gurii și al pomeților

* Pentru machiajul pleoapelor folosiți doar culori naturale, delicate și trans­parente. Nuanțele violente de ne­gru, mov, albastru și verde vă îmbă­trâ­nesc cu 100 de ani. Alegeți paleta cu­prinsă între bej și maro, griurile des­chise, nuanțele paste­late de bleu, roz, au­riu, vernil. Ale­geți fardurile de ochi solide (sub formă de pudră compactă sau pul­bere), și nu pe cele lichide (care se aplică cu pensula), fiind­că ele se lipesc de pleoapă și marchează ridurile mărunte, făcându-le cu mult mai vi­zibile.
* Pentru conturul ochilor, evitați ca­tegoric eye-liner-ul (tușul de ochi), care face privirea dură și aspră, prefe­rând creioanele dermatograf. Subliniați cu ele doar colțul din interior al pleoa­pelor de sus și colțul exterior, evitând să trageți conturul pe toată lungimea lor (doar dacă aveți gene rare e necesar un contur complet).
* Rimelul fa­ce genele să pa­ră mai viguroase și mai lungi. Fo­losiți-l fără pro­bleme, având gri­jă doar ca, după ce se usucă, să des­părțiți cu vâr­ful pilei sau cu o periuță genele li­pite între ele. Preferați rimelul maro celui negru. Ac­centuează impresia de natural.
* Buzele dobândesc o formă fru­moasă și clar conturată dacă folosiți un creion special pentru buze. Aplicați-l pe partea interioară a marginii bu­ze­lor, desenând cu putere conturul. A­tenție, însă! Da­că pe margi­nea buzelor aveți mici riduri (crăpă­turi), evitați folosirea creio­nului, care le accen­tuează. Rujul de buze ideal este cel care se aplică cu pensula. Dacă nu-l găsiți în comerț, ale­­geți noile rujuri de buze lucioase (ca lacul de unghii), dar în nuanțe poto­lite de corai, bej și ma­roniu.
* Fardul de obraz se aplică ușor (ca un abur) pe pomeți, către tâmple. Pre­ferați nuanțele deschise de teracotă (ma­roniu roșcat). Pentru ocaziile fes­tive, de seară, când ieșiți la spectacole sau la un restaurant, folosiți un ruj de buze mai puternic. Dar numai dacă a­veți o gură fru­moasă. Fe­meile cu bu­ze subțiri să ră­mână la ru­jurile lu­cioase și na­turale. De­cen­ța ma­chia­jului rea­lizat după sfa­tu­rile pre­­zen­tate în revistă vă per­mite o pată de cu­loare mai vie. Dar atât, și nimic mai mult.