Întâmplări din zăpezile copilăriei

Valentin Iacob
- Trei pictori mari povestesc -

Dintotdeauna, Crăciunul și-a lăsat asupra noastră o pecete curată și luminoasă, greu de explicat. Poate că se întâmplă astfel și pentru că atunci când am fost copii, trăiam toți, cu o bucurie fără de margini, magia sfântă a Nașterii lui Iisus. Ne bucuram dezlănțuiți și curați, pentru că atunci chiar simțeam, cu sufletele noastre naive, ră­sufla­rea cea blândă a sărbătorii, copii pentru care adevărul poveștilor și adevărul credinței erau mereu pe pământ, lângă noi. Așa că noi îl ve­deam aievea pe Moș Crăciun, pe când cobora pentru câteva clipe în casă, strecurându-se printre crengile bradului. Moșul pe care îl vedeam cu ochii larg deschiși, cum ne zâm­bește dintre globurile și beteala bradului ce stră­luceau cu o lumină care nouă ni se părea orbitoare, fără seamăn... Dar poate că toată această stare de grație a Cră­ciu­nului se petrece și pentru că în seara cea sfântă, Dum­nezeu cel Bun deschide Cerurile și varsă pe pământ cetele lui de îngeri, curățindu-ne sufletul. Desigur, fiecare dintre noi trăiește altfel Crăciunul, dar toți avem amintiri intense și ex­pe­riențe speciale legate de el. La fel se întâmplă și cu creatorii de artă, "me­se­riași" ai frumosului. Pe trei dintre ei, artiști de marcă ai țării, care s-au apropiat prin opera lor de tainele Scripturii și ale Nașterii Domnului, i-am rugat să se întoarcă în amintiri, pen­tru a evoca magia, neui­tată vreodată, a sărbătorii Cră­ciunului.

Marian Zidaru
Bradul alb


"Generația mea a copilărit în plin comunism. În ace­le timpuri, starea Crăciunului era, așa cum îl sim­țeam eu, mai aproape de su­fe­rință, decât de bucurie și de exuberanță. Crăciunul es­­te o săr­bătoare de obște, nu una in­dividuală, dar în co­­mu­nism, Crăciunul nu avea voie să iasă afară din case, ca oa­menii să se bucure îm­pre­u­nă. În schimb, ni se servea drept în­lo­cuitor Moș Ge­rilă. Noi, copiii, nu-l pu­team defini prea clar. De aceea, Crăciunul comunist nu mi-a plă­cut niciodată, la fel cum nu-mi place nici cel co­mercial de acum. În schimb, Crăciunul ca amintire, Cră­ciunul ca sărbătoare ce are în cen­trul atenției co­pilul, este extraordinar de emo­țio­nant. Doar acum ai sentimentul în­toar­cerii la co­pilărie. Crăciunul a fost tot­dea­una un mister. Când eram eu mic, Moș Crăciun nu se lăsa văzut când venea. Și asta se întâmpla în multe familii româ­nești. Nu-l vedeam pe Moș, ve­deam nu­mai cadoul care era la ușă. «A trecut Moș Crăciun pe aici și ți l-a lăsat» - spuneau pă­rinții. Moș Crăciun rămâ­nea ascuns în taină. Pe când Moș Crăciunul de azi, cu barbă albă din plastic, și care îl pu­ne pe co­pilaș să spună o poezie, ca apoi să îi dea un cadou, es­te un Moș Crăciun comercial. Un suro­gat. Țin min­­te că, prima oară când am luat contact cu un asemenea per­sonaj, am plâns. I-am observat ime­diat barba ușor mur­dară și o față care ascundea ceva, un costum roșu care era parcă draperia aceea de PCR, ba chiar am recunoscut pânza predilectă a partidului. Mi-a fost foarte antipatic. Sau nu știu, poate sunt eu construit altfel..."

- Ce întâmplări și amintiri te leagă de Crăciunul copilăriei?

- Înainte de toate, țin minte amprenta sărăciei. În preajma Crăciunului, mergeam în oraș și îmi turteam nasul de vitrinele pline cu bunătăți, la care nu aveam acces. Noi nu am fost o familie bogată, dar ne iubeam unii pe alții. Fratele și mama și tata erau mai im­por­tanți decât banii. Cele mai frumoase Crăciunuri țin min­te că le-am trăit la bunicii din partea mamei. Și nu era brad în casa lor. Bunicii mei erau dintr-un sat din Teleorman, Purani se chema. Crăciunurile la bu­nici au fost mereu pline de mister și într-o atmosferă veche, dintr-o altă lume. Bunica a refuzat, de pildă, până a murit, să-și bage curent electric în casă. Și țin minte că lampa de Crăciun era, tocmai de aceea, și mai plină de taine. Lumina ei crea atâtea văluri de umbre care pe noi, copiii, ne fermecau... După care îl așteptam toți, cu­minți, pe Moș Crăciun. Bunicii ne spu­neau că Moșul tocmai e pe drum, și fiecare miș­care, fiecare zgomot, fiecare umbră mai deosebită pen­tru noi însemna ve­nirea lui iminentă. Ce ne adu­cea Moș Crăciun? Șosete de lână croșetate de bunica, un flaneluț. Lu­cruri practice. Ele își păstrau amprenta Cră­ciunului tot anul. Erau cadouri mai puternice decât toate mași­nuțele. Țin minte că într-o iarnă, tata ne-a făcut cadou o lădiță de mandarine care miroseau extraordinar, nu ca astea de azi! Nu știu de unde fă­cuse rost de lădița aia cu mandarinele, cum erau toate, pe atunci, învelite în hârtie fină. Ăsta-i adevăratul Cră­ciun! Acasă, ai mei ne făceau și ei brad, și glo­bulețele lui erau fascinante, strălucind între lumânări adevărate. Încât mama aproape că nu mai simțea Crăciunul, tot stând cu ochii pe noi, ca să nu dăm foc casei. Și îmi mai amin­tesc că într-o iarnă mi-am făcut singur un bră­duț, pentru că părinții n-au mai avut bani să cumpere unul. Mi-am făcut un brad alb. L-am făcut din polistiren și am înfipt în el tot felul de obiecte mici, prețioase și colorate. A fost cel mai frumos brad pe care l-am făcut vreodată. Ar fi arătat foarte bine și azi dacă l-aș fi expus într-o expoziție de-a mea. Așa că eu cred că, mai ales în familiile săr­mane, Cră­ciu­nul e foarte puternic, nu-l uiți niciodată. Poate că săracul simte mai bine taina Crăciunului. Hristos s-a născut în iesle, și cred că e mai greu să Îl săr­bătorim în palate. Dar, pentru toți creștinii, Cră­ciu­nul are o frumusețe și un mister pe care nu le regăsești în tot anul. Atunci, un înger se apropie de copii și de familie și bate din aripă, neștiut.

VICTORIA ZIDARU
Drumul cu aghiasmă


"Crăciunul îmi stârnește multe amintiri, toate foar­te frumoase. Dar vreau mai întâi să povestesc o în­tâm­plare ciudată, pe care am trăit-o în preajma Cră­ciu­nului din 1989, Cră­ciu­nul Revoluției. Și este pri­ma dată când vorbesc des­pre ea. Poate că atunci au suflat un pic și peste mine îngerii, de am trăit ce am trăit. S-a întâmplat pe 20 decembrie, chiar în seara dina­intea declanșării revo­luției în București. Întâm­pla­rea a făcut ca eu și Marian (Zidaru) să fim în Bucu­rești, cu copilul nostru, Simeon. Pe atunci lucram deja la biserica din Ghelari, așa că în București veneam rar. Și de fiecare dată, dormeam la prieteni sau în atelier. În noaptea aceea, fiind și foarte frig, Marian a propus să dormim la Hotelul Continental, vizavi de Casa Armatei. Eu am refuzat de la început. Cât am locuit la București, mai ales în centru, mi-a fost frică mereu de cutremur, dar în seara aceea, în București pulsa ceva și mai apăsător, era o stare de mare ten­siu­ne în legătură cu revoluția care simțeam toți că se apropie. Iar frica mea era tot mai mare, așa că ne-am tot certat, nu voiam sub niciun chip să stăm la Con­ti­nental. Era ceva care refuza din toată ființa mea să dor­mim noi acolo. Și atunci, fără să înțeleg de ce fă­ceam asta, i-am spus lui Marian că, înainte să ne ca­zăm la hotel, vreau să ne plimbăm. Și am luat din ate­lierul nostru o pungă cu aghiasmă, și în vreme ce ne plimbam amân­doi de la Ateneu până la Arhitectură, eu am ținut punga aia din care picura aghiasmă. Și toată plim­barea asta am plâns. Iar când s-a terminat aghiasma, înainte de a intra în hotel, în conștiința mea au în­mugurit aceste cuvinte: «Lacrimile pe care le-ai văr­sat acum sunt pentru cei care vor muri mâine, aici». Asta m-a în­fri­coșat și mai tare, și panica mea a devenit și mai exas­perantă, dar nu i-am spus nimic lui Marian. Refuzam, pur și simplu, să intru în hotel. Pe urmă, m-am stăpânit un pic și am fost cazați pe undeva, pe la etajul patru, într-o mansardă mai mică. Toa­tă noaptea am dormit pe un fotoliu la ușă, cu co­pilul în brațe. Îmi era teamă că se va întâmpla ceva. Mă gândeam la cu­tremur, dar a fost altceva. Au urmat mitingul fatal al lui Ceaușescu și toată vărsarea de sân­ge. Mai târziu, mai mulți cunoscuți mi-au povestit că au avut și ei vise și tot felul de semne care îi aver­tizau că vor urma întâmplări grozave. Poate așa lu­crea­ză cu noi îngerii. Prin vise, semne și stări pe care ni le trimit. Iar atunci, în 1989, se apropia și Cră­ciunul, și îngerii coborâseră și mai aproape de noi."

Un Crăciun fără margini

- De Sărbători, mergeți mereu la Li­teni, satul tău din Bucovina. Cum trăiai în copilărie apropierea Crăciu­nu­lui?

- Când eram copil, noi trăiam Cră­ciunul foarte intens. Era singura trăire cu totul specială, pe care o aveam în tot timpul anului. Cea mai puternică. Și asta nu pentru că venea Moșul sau pen­tru că înălțam bradul. Ce simțeam noi ținea de partea nevăzută a lucru­rilor. Era o emo­ție pe care o simțeam timp de câteva zile. Și mai ales cu două-trei zile înainte de Crăciun. O emoție ce ne-o transmitea toată firea care se pre­gătea să întâmpine Naște­rea Mântui­torului. Pentru că la țară, copiii aveau un con­tact mult mai di­rect cu florile, cu pomii, cu animalele, cu toate fi­in­țele create de Dumnezeu și care se pre­găteau, din timp, să slă­vească Naș­terea Mântuito­ru­lui. Tră­iam o emo­ție până la extaz în aceste zi­le. Trăiam bucuria Crăciu­nului a­proape la nivel cos­mic. Copiii simt ceva din ceea ce trans­mite firea. În noap­tea de Crăciun, la ora 12, natura și tot ce a creat Dum­nezeu sărbăto­rește Nașterea Mântui­to­rului printr-o în­cre­menire. Se opre­ște totul. Se o­preș­te timpul, se opresc toate ca să adore co­bo­rârea lui Hristos printre oameni. S-a făcut Prunc, "să se nas­că, să crească și să ne mân­tu­iască". Dum­nezeu care S-a făcut om, a coborât din cer și S-a jert­fit, ca să ne salveze. Și eu cred că nu­mai la țară, în sălbăticie, așa cum și Hristos S-a năs­cut în sălbăticie, într-o peșteră, poți trăi pe deplin Crăciunul.

- Cu colindul mergeați?

- Da, dar nu mai colindam în cos­tum național. Doar trăistuța o mai păs­tram. Iar în trăistuță puneam merele, nucile și hulu­bașii. Hulubașul era un aluat în formă de hulub, de porumbel, copt în cuptor pe vatră, și care se dădea co­piilor de Crăciun și de Paști. Co­lăceii aceia îl repre­zentau pe Sfântul Duh. Și când eram copil, noi cân­tam una dintre cele mai frumoase colinde din Ro­mânia, "Noi umblăm și colindăm". Colinda pe care o cântam noi la Liteni era o variantă stră­­veche, pe care o știam din bătrâni. Pe vremea co­pilăriei mele, de Crăciun, ea răsuna în tot satul acela izolat de lume. O cântau bărbații, cu glasuri profunde și grave, și deo­potrivă femeile, feciorii și co­pilașii, cu vocile lor subțiri și dulci. Azi, colinda copilăriei mele e uitată, înlocuită fiind cu diverse va­riante moderne, care au și ele frumusețea lor, dar ceea ce am ascultat eu în Bucovina nu se aseamănă cu nimic, de nicăieri. Eu aveam voie să umblu prin sat pâ­nă la zece seara, atât îmi permitea mama. După aceea trebuia să vin acasă. Și îmi amintesc cum stă­team în gang, în fața ca­sei, și ascultam tot satul în­florind sub colinde. Lătratul câinilor și sunetele să­niilor care treceau din­tr-o parte în alta a satului între­geau veselia noastră. În timpul iernii, zăpada era atât de mare, încât o mă­su­­ram cu metrul de croitorie al mamei. De mașini, nici vorbă pe atunci, trecea una pe lună. În această izo­lare, Crăciunul nostru era aproa­pe fără margini.

Acad. MIRCIA DUMITRESCU
Ilustratele doamnei mareșal


"Când eram copil, în satul Căscioarele, de la Du­năre, toate iernile erau magnifice. Zăpada era așa de multă, că ajungea cât casele, încât noi, copiii, cre­deam că primăvara nu va mai veni niciodată, pentru că nimic nu va mai topi imensitatea aceea albă. Ca să facă drum, oamenii treceau cu niște care trase de boi, prin mijlocul uliței mari a satului. De cum se apropia Crăciunul, se dezlănțuiau tot felul de jocuri de iarnă, cu măști. Protagoniștii se numeau olelei. Iar mie, copil mic, îmi era frică de oleleii aceia, care mergeau peste tot prin sat, erau îmbrăcați în cojoace întoarse pe dos și mascați cu măști colorate puternic. Oleleii mai aveau niște funii de ceapă, cu care le pocneau mai ales pe fete, după ce mai întâi le alergau și le băgau prin zăpadă. Ei, pe atunci Crăciunul era trăit cu totul altfel! În sat, Moș Crăciun nu era așa cum îl știm astăzi, cu căciulă roșie și cu barbă. Venea un vecin care era înfofolit. Acuma, când mă uit în jurul meu, Moș Crăciunii au uniformă toți. Atunci, Moș Crăciun era doar un moș care venea și bătea la ușa casei. Și sigur că te întreba dacă ai fost cuminte, iar tu trebuia să-i spui nesmintit adevărul, ca la spovedanie. Eu eram mic și nu prea apucasem să fac drăcii. Pe când cei doi veri ai mei mai mari făcuseră destule năz­dră­vănii. Iar Moșul le știa pe toate! Că au spart geamul mătușii Tudora, că n-au venit la masă, că s-au bătut, tot știa Moș Crăciun. Și asta pe noi ne fascina. Și tot cu verii mei mergeam la colindat prin sat. Că eu eram, pe lângă ei, prichindel, ei pregăteau și manevrau buhaiul, iar asta era o mare știință! Trăgeau de sfoară uite așa, binișor, și mergeau cu steaua. Și toate se întâmplau prin zăpada aceea uluitor de mare și de albă. La noi, în București, nu mai avem zăpadă, sau dacă apare, se murdărește repede. Dar acolo, în satul meu, totul era alb și frumos, întrerupt de niște pete miș­­cătoare: noi, copiii care purtam steaua aia fru­moasă. Până și hainele ne erau și ele albe, cum erau și urmele de bocanci, numai căciulile pe care le pur­tam erau negre. Poate ca să nu ne pierdem în ză­padă... Că eu nu am fost niciodată înalt, dar închi­puie-ți cum trebuie să fi fost la trei-patru ani, pe când mă străduiam să mă țin de verii mei. Iar când colindai, te bucurai că primești un covrig sau un măr sau ceva nuci. Ne adunam toți și trăiam bucuroși, împre­ună, Crăciunul. Mai târziu, când eram mai mărișor și ne-am mutat în București, Crăciunurile noastre n-au fost prea bogate. Mă îmbolnăvisem rău de piept, așa că mama dădea aproape toți ba­nii pe medicamente. Și atunci nu a mai putut să-mi facă pom de Cră­ciun. Dar ce am primit totuși, de un Crăciun, că asta mi-am dorit, a fost un penar cu che­ie. Și mai țin min­te un vis fru­mos, pe care l-am visat în­tr-o noapte. Se făcea că pri­misem o cutie de culori. Era așa de mare și de fru­moa­să!... Și când m-am scu­lat, am avut așa o con­cretență a cutiei aceleia, că am dat să pun direct mâna pe ea. Dar cutia mea de culori nu mai era. Țin minte că, pe atunci, mama avea o leafă foarte mică și din ea plă­team chiria și lemnele, dar eu niciodată n-am cerut. Mama îmi făcea pulovere, bunica îmi făcea ciorapi de lână, și toate acestea erau o bucurie pentru mine. Azi, oa­me­nii nu se mai bucură așa. Vor prea mult. Și totul e comerț, chiar și hainele sunt altele, și pe toate copiii noștri le vor numai de firmă. În plus, sub co­munism, s-a încercat să se sfâșie această sfin­țenie a Crăciu­nu­lui. Am început să tră­im într-o vreme în care lu­crurile astea erau schim­­bate, transferate. Cră­ciunul fusese trans­ferat în 1 ianuarie. Și, altă dedublare era Moș Ge­rilă. Toa­te acestea pot lăsa urme în con­ști­ința unor oameni de vârsta mea, iar în­toar­cerea brus­că, de după 1990, la fervoarea re­li­gioasă, poate că a prins generația mea cam din urmă. Cre­din­ța noastră a fost zdrun­cinată și abia acum noi începem să vrem să credem. Ne apropiem de sfârșitul vieții, avem ne­voie de un ajutor și asta te trimite spre cre­dință. Așa că Nașterea lui Iisus și Învierea Lui ne sunt alinare și spri­jin. Mai ales Cră­ciunul, cu poveștile lui atât de omenești și de calde, te face să te gândești mai mult și la tine. În schimb, pentru cei tineri, e altfel. Fiul meu chiar a crezut mult timp în Moș Crăciun și își căuta pachetele. A crezut că există Moș Crăciun așa cum a cre­zut că există Sfântul Nicolae, pentru care își pregătea de cu seară, cu grijă, pantofii. Eu, când eram mic, nici nu prea aveam pantofi ca să-i aștern în calea Moșului Niculae. În schimb, am un film cu fiul meu, în care l-am sur­prins când a pus la fereastră, de un Moș Niculae, absolut toți pantofii din casă: și pe ai lui, și pe ai noștri, și pe ai bu­nicii, toți! A trebuit să punem în unii nu­mai bomboane, și a fost foarte dezamă­git.

- Aveți vreo amintire aparte de Cră­­ciun?

- Îmi amintesc foarte bine, și aceas­ta e o amintire gravă, de niște felicitări, niște ilustrate de Crăciun. Ma­ma, din puținul pe care îl avea ea, tot făcea un efort și le cumpăra de la o doamnă des­pre care afla­sem că era foarte săracă. Pur și simplu nu avea din ce trăi, și atunci picta acele ilustrate de Crăciun, pe care le vindea numai cunoscuților. Și țin minte că iernile pictate din ilustratele ei, ierni pe care noi le vedem azi în ilustrații pentru copii, ei bine, iernile acelea de pe felicitările pe care le cumpăra mama erau foarte muncite, lucrate cu minuțiozitate. Mi-a rămas în cap asta. Iar misterioasa doamnă care picta acele mici cărți poștale, pentru a putea trăi la limita fizică a supra­vie­țuirii, era, am aflat apoi, soția mare­șalului An­tonescu. În jurul ei se crease o solidaritate clan­destină și tăcută, care se vădea cel mai bine de Cră­ciun. Atunci când oa­me­nii, mai ales cei care erau în învățământ, împrăștiau felicitările acelea pictate de Maria Antonescu: niște ierni cu copii colindând feri­ciți, cu sorcova și cu bu­haiul, cine știe, poate chiar ier­nile din niște Crăciunuri scăldate cu totul în lu­mină, iernile la care doamna mareșal visa cu ochii în lacrimi și pensula în mână...