Albastru și roșu

Cristian Curte
Când Samuel Huntington trasa, în cartea sa, "Cioc­nirea civilizațiilor", granița Occidentului pe linia de curbură a Carpaților, tăind în două România și ștergând, practic, Marea Unire de la 1918, am zis că fabulează, așa cum fac vesticii ce se pretind informați cu privire la țări înde­părtate pe care le cunosc din analize guver­namentale sau academice.

Când un aiurit de la Cluj cerea sus și tare, prin gazete, ruperea Transilvaniei de restul țării, mi-am spus că ardelenii au și ei, ca toată lu­mea, nebunii lor. Dar când am văzut rezultatele din primul tur al alegerilor prezi­den­țiale, unde Moldova și Țara Românească erau comple­tamente roșii, fără fisuri sau nuanțe, iar Transilvania era în întregime albastră, am căzut pe gânduri. Am realizat atunci că avem o pro­blemă. Ea nu e una neapărat par­tinică, pentru că nu contează cine a ieșit câștigător și unde, ci una ce ține de mentalități și cultură, așa cum ne pro­fețea Huntington. Astăzi, la aproape 100 de ani de la Marea Unire, după ce am trăit împreună și sub rege, și sub comuniști, noi, românii, votăm atât de diferit, atât de omogen, în rândul "tri­burilor" noastre, de o parte sau alta a Carpaților, încât putem desena harta fostelor provincii, doar așe­zând în ea rezultatele electorale. E drept, turul al doilea a venit cu niște nuanțe, dar, uneori, excepțiile con­firmă regula.
Cum am ajuns aici? După atâția morți în războaie, de o parte și de alta a Carpaților, după visul împlinit al uni­oniștilor din secolul al XIX-lea, după ce am trăit atâta timp împreună, acum, după niciun secol, consta­tăm că suntem pe baricade diferite. Să fi contribuit la aceasta și investițiile străine, mai generoase cu arde­lenii, mai zgârcite cu cei din Vechiul Regat? Va fi fost și simpatia bi­ne­cunoscută a Transilvaniei și Banatului pentru sași? Dar, peste toate, eu cred că e vorba de o si­lă față de stilul de a face politică pe malul Dâm­bo­viței, un stil care ar trebui, și cred că în fond și reușește, să ne scâr­bească pe toți. Până la urmă, cred că toată, dar ab­solut toată!, clasa politică actuală, îi scârbește pe ab­solut toți românii!
Cum de nu suntem atunci în stare să ne unim într-un proiect comun împotriva politicienilor corupți din toate partidele și să nu ne lăsăm până nu-i vedem închiși pe toți cei vinovați de spolierea economiei naționale? De ce, adică, să fim dezbinați noi și nu ei?