GABRIELA OLTEAN - "Ce îmi place în America? Apetitul nesfârșit de viață pe care îl am și pe care nu-mi amintesc să-l fi avut în România"

Viorel Vintila
Top-model la Los Angeles

A părăsit ținutul mioritic în anul 1997, cu destinația Paris, locul unde se dă ora exactă în lumea modei. A ajuns la timp și a devenit model de talie internațională, navigând în­tre Milano, Hamburg, Elveția, Maroc și Cuba. Șansa de a trece Oceanul i-a surâs un an mai târziu, când, cu ajutorul Agenției Ford, din Paris, a prins un con­tract în Los Angeles. Pentru o perioadă de câțiva ani, a fost din nou navetistă, de data această, pe ruta Los An­geles - New York, o dată pe an făcând și o "haltă" la Paris, pentru a onora diferite contracte. Se poate lă­uda cu apariții alături de George Clooney, în re­clamele pe care le-a făcut pentru băutura Martini. Pe cartea ei de vizită, se adaugă prezentări pentru L'Oreal, Clairol și Jean Louis David. De asemenea, a avut apariții pe copertele faimoaselor reviste "Ma­dame Figaro", "Annabelle" sau "Jeune et Jolie". Du­pă opt ani intenși în elita modei, în anul 2005 s-a stabilit definitiv în Los Angeles. Aici a urmat cursu­rile celebrei Universități UCLA, în urma cărora a obținut un masterat în design de interior, împlinin­du-și, astfel, o pasiune mai veche pentru mobilă stil și tablouri. Dar mai multe amănunte despre Gabriela Oltean veți afla din interviul acordat pentru revista "Formula AS".

O cursă cu multe etape

- E greu să fii model de talie internațională? Care sunt ingredientele necesare unei cariere de succes?

- Drumul către lumea bună a modei e lung și greu. La fel ca la un concurs de Formula 1, ai de parcurs mai multe etape, pentru a obține titulatura de "model internațional". În primul rând, odată ce începi o carieră ca manechin, trebuie să ai un PR foarte bun! Doar o agenție cu reputație sigură poate să genereze încredere în potențialul tău, să te ghideze spre o piață de modă unde să lucrezi cu fotografi și clienți foarte buni care să te pună în valoare și, eventual, să te pro­pulseze spre vârf. Ajută mult să fii remarcată, pe par­curs, de un editor sau de un fotograf foarte cunoscut. Cel mai mult, însă, depinde de tine. Pentru a fi un model de succes, pe lângă însușirile fizice, se cere să ai o disciplină mentală și cor­­porală de fier, perse­ve­rență, forță de muncă, si­guranță de sine, prezență de spirit și o atitudine de echi­pă. Până la urmă, în modă ești doar o piesă într-un pro­ces creativ de anvergură.

- Când și de ce ai decis să vii pe tărâmul ame­ri­can?

- Destinul m-a adus în America în anul 1998. Îna­inte de a veni, eram stabilită în Paris, de unde călătoream la Milano, Hamburg, Mün­chen sau Tokyo. Mai ră­mă­sese să-mi încerc șansa și în State, o șansă care s-a ivit datorită Agenției Ford, care mă reprezenta în Paris și care mi-a trimis portofoliul la New York și la Los Angeles. Eu am ales "Orașul Îngerilor", Los An­geles, ceea ce nu înseamnă că am fost sedusă de "visul american". Eu cred că această noțiune de "american dream" despre care se vorbește așa de mult este un "mit". Realitatea este alta. După părerea mea, America este locul care oferă opor­tu­nități profe­sionale, acesta fiind motivul care a de­ter­minat atâția oameni să își îndrepte pașii spre acest continent.

- Cum a fost impactul cu "pământul făgă­duin­ței"? A fost un șoc socio-cultural?

- Pe mine, personal, cel mai mult m-a uimit vas­titatea acestei țări și rețelele impecabile de auto­străzi, mai ales cele din sudul Californiei. Iar pe plan uman, am remarcat legendara pozitivitate americană, chiar dacă deseori ea este forțată. Este molipsitoare, îți dă o stare de bine, te inspiră să te regăsești și să te de­finești mai bine. La un moment dat, trebuie totuși să renunți la ceea ce crezi că ar fi trebuit să se întâmple și să începi să trăiești ceea ce se întâmplă cu adevărat, să te adaptezi.

- Tu te-ai decis pentru Los Angeles. Ți se po­tri­vește?

- Los Angeles este orașul care mă reprezintă cel mai bine, un loc despre care știam din filme. Acest oraș mi-a dat un rost, o edu­cație, o familie și mul­te oportunități.

- De ce ai ales o spe­cializare în design inte­rior? Cum se po­trivește cu cariera ta de model?

- Am avut șansa să călătoresc mult și să fiu ex­pusă artei și esteti­cu­lui. Mama - pe care am pier­dut-o cu mulți ani în urmă - a făcut design de mobilă și ea a fost cea care mi-a insuflat gustul pentru fru­mos. Eram tot timpul în­con­jurată de pro­iectele ei, iar designul l-am studiat și în me­mo­ria ei. De ase­me­nea, când lucram la filmul "John Q", re­gizat de Nick Cassa­vetes, m-am împrietenit cu sce­no­grafa Ștefania Cella, și ea ro­mâncă (a făcut sce­no­gra­fia fil­mu­lui care a câști­gat un Oscar, "La Gran­de Be­llezza") și căreia i-am îm­păr­tășit faptul că mi-aș dori să fac sceno­grafie, între­bând-o care ar fi parcursul acestei meserii. Sub în­drumarea ei, am început să fac primii pași în această direcție. Cum se împacă designul cu moda? Pentru mine, ele se îngemănează și, în opinia mea, nu există una fără alta. Cu toa­te că acum sunt mai pu­țin im­pli­cată în mo­­dă, agențiile me­le, "Wil­hel­mina" și "HRI Ta­lent", mă țin suficient de ocupată cu audiții pentru spo­turi și cam­panii pu­bli­citare sau reclame foto­gra­fice. De ase­me­nea, am câteva pro­iecte cu Buick, BMW, Target și Avon.

"Martini" cu... George Clooney

- Știu că ai filmat re­clame și pentru Mag­num, ce­lebra companie de în­ghețată, dar și ală­turi de George Clo­oney...

- Sunt două mo­men­te foarte speciale pentru mine. Am luat rolul pen­tru campania de în­ghețată Magnum, după o audiție care s-a desfășurat timp de mai multe săp­tămâni în Los Angeles, unde clientul și regizorul (angajat) Shekhar Kapur (regizor, nominalizat la Pre­miile Oscar), căuta o față ideală, care să poată juca șap­te roluri diferite, respectiv per­so­nificarea celor șap­te păcate capitale, asociate cu cele șapte arome de în­ghețată. (râde) Au urmat 21 de zile de muncă inten­să, cu numai 4-5 ore de somn pe noapte, schimbări de machiaj și costume, repetiții, coregrafie, fiind în­con­jurată de cei mai talentați oa­meni în meserie - sce­nografi, machiori, stiliști și mu­zică specială, com­pusă de A. R. Rahman. Rezultatul a fost nemai­po­me­nit, și pot să spun că sunt foarte mândră de experiența pe care am trăit-o. În ce pri­veș­te reclama la Martini, am făcut-o în Los Angeles, cu o producție de film foarte mare și, nu în ultimul rând, alături de George Clooney - o prezență cum nu se poate mai carismatică dar, în același timp, cu un dar deosebit de a relaționa cu toți an­gajații echipei. Trebuie să re­cunosc, e greu ca o femeie aflată în pre­zența lui să nu se lase se­dusă. Ce se vede pe ecran este la fel și în realitate, lucru ca­re nu este valabil pentru toți ac­torii.

- Succesul în carieră se împletește la tine și cu un suc­ces... sentimental. Ești mă­ri­tată cu Alex Rotaru, singurul regizor român care face filme la Hol­lywood, și aveți un copil. Cum se împacă cariera cu via­ța fa­milială?

- Sunt o mamă pasionată, iar Alex este un soț și un tată gro­zav. În ce-l privește pe Max, băiatul nostru în vârstă de doi ani, noi credem că el e un copil norocos, născut în­tr-o familie no­rocoasă. Amândoi avem de­ter­minarea a doi emigranți care muncesc mult și disciplinat, dar care ră­mân în continuare niște vi­sători etern optimiști. A-l creș­te pe Max aici presupune o implicare atentă, cu eforturi mai mari, în comparație cu felul în care am crescut noi în România. Ne lipsesc părinții: bu­ni­cii lui Max sunt în România, departe, iar profesiile pe care ni le-am ales nu țin cont de visele noastre fa­miliale.

- Crezi în destin?

- Da. Și în noțiunea de a fi la locul potrivit, la momentul potrivit. De asemenea, atitudinea pozitivă este foarte importantă în modelarea propriului noroc.

Reteța frumuseții

- Nu este niciun secret că ești o femeie fru­moasă... Sunt sigur că multe tinere ar fi curioase să afle misterul "rețetei" unei siluete perfecte.

- Mulțumesc de compliment. Eu m-am convins că un corp frumos se menține în fiecare zi, utilizând co­rect reguli simple de nutriție, exercițiu fizic, odih­nă, tehnici de respirație, precum și îngrijire corporală și mentală. Programul meu zilnic încorporează o for­mă de mișcare (preferabil în natură), yoga sau cursuri de fitness la sală, deoarece un antrenor îți poate îm­pin­ge mult mai mult limitele decât crezi că ești capabil.

- Este adevărat că frumusețea deschide uși? Re­pre­zintă frumusețea un avantaj profesional?

- Cred că frumusețea, singură, nu! Însă în com­bi­na­ție cu blândețea, grația și inteligența emoțională, da.

- Ce îți place cel mai mult în America? De România ți-e dor?

- În America îmi place apetitul nesfârșit de viață pe care îl am și pe care nu-mi amintesc să-l fi avut în România... Dor de România? E o întrebare încărcată și, poate, cea mai plină de semnificație din viața mea. Pe scurt, mă gândesc adeseori la familia și prietenii din țară și o fac la modul cel mai nostalgic și mai pozitiv cu putință. Mă gândesc la fiecare loc unde am crescut și la fiecare încercare prin care am trecut, până să ajung aici.

San Francisco, SUA