"Asociația Patrioților Abuzați de Justiție" - cum ar suna?

Ion Longin Popescu
Potrivit ziarului cotidianul.ro, Dan Voicu­lescu, condamnat la 10 ani închisoare de Curtea de Apel București, în dosarul ICA, anunță pe blogul său că există o "acțiune în derulare", prin care se cere grațierea sa.

"Am auzit că este în derulare o acțiune pentru grațierea mea, la ce­rerea cetățenilor", a scris Voiculescu din puș­cărie, pe blogul personal. Plin de demnitate, mogulul Antenelor susține, însă, că nu-și dorește grațierea, deoarece nu a săvârșit "nimic ilegal": "Apreciez gestul lor, le mulțumesc, dar îi rog să nu o facă, pentru că nu am săvârșit nimic ilegal. Decizia penală nr. 888/A/2014 este o decizie întemeiată pe motive politice. De altfel, la acest dosar nu există niciun fel de probe directe sau indirecte împotriva mea. Eu îmi continui viața cu demnitate", a scris Voiculescu. Citind aceste rân­duri, constat, uluit, că negarea oricărei vino­vății a devenit un refren comun al celor arestați sau condamnați în România ultimilor ani. Ni­meni, niciodată, de când televiziunile de știri sunt mereu pe urmele "celor care fac eveni­men­tul", nu a recunoscut că e vinovat. Țara a fost jefuită la sânge, mafiile de tot felul au înflorit nestingherite, politicienii, mogulii și unii dintre așa-zișii oameni de afaceri s-au întrecut în a smulge cât mai multe "fire" din țesătura sta­tului aflat în destrămare, iar bieții de ei, mieii Dom­nului, nu sunt vinovați cu nimic! Altfel spus, Justiția este în culpă, nu cei condamnați. Justiția execută "comenzi politice" și te întrebi cum de a hotărât să-i dea o pedeapsă atât de se­veră unui "nevinovat" ca Dan Voiculescu? Ca urmare, "ce­tățenii televiziunii Antena 3" s-au gân­dit să ac­țio­­neze. Ca pe vremuri, la "Scân­teia", când "oa­menii muncii" (de fapt, comisarii sovietici de ocupație) ajunseseră să conducă țara prin scri­sori anonime, înfierând, spre exem­plu, chiabu­rimea care nu-și plătea cotele... Peste timp, iată, metodele au rămas aceleași, fără o minimă per­fecționare, măcar de ochii lumii. Desigur, "con­știin­țele civice" care-și propun să ceară gra­țierea domnului Voiculescu nu vor avea nicio șansă dacă la Cotroceni nu va veni alesul providențial, Victor Ponta... Johannis a anunțat deja că nu se va amesteca în treburile Justiției, ba, mai mult, că se va strădui să-i protejeze in­de­pendența. De aceea, în aceste zile, se duce o adevărată "Bă­tălie a Stalingradului" pentru alegerea lui Ponta. Baronii au intrat în tranșee, pomenile electorale au atins culmi neașteptate, medicilor li se mai dă, în stil ceaușist, "o sută", "turiștilor" electorali li se face plinul în re­zer­voare, primarilor trans­fugi li se cere să-și arate recunoștința pentru fondurile alocate de guvern peste noapte. O mișcare teribilă, bazată pe sume imense de bani, prinde contur, pe măsura dis­perării PSD-ului de a reocupa Cotroceniul. O echipă de control de la guvern s-a înfățișat la Sibiu, dis-de-dimineață, să verifice retrocedările primarului Johannis, ca să-i pună încă o piedică de imagine celui care are toate șansele să-l lase pe V.V. Ponta fără funcție. Proiectul legii am­nis­tiei stă în așteptare în sertarele în care a fost depus de PSD, în Marțea Neagră. Doar un semn să facă închi­pui­tul viitor președinte, și acest document al rușinii naționale va fi supus la vot. Și votat... pozitiv! Și atunci, vorba unui cititor de pe forum, să-i vezi pe Hrebenciucii, Constan­tineștii (Nicușori) și Voiculeștii aflați după gratii cum ies triumfători în libertate și cum sunt repuși în drepturi. Mai mult decât atât, ar putea primi uriașe despăgubiri de la buget, ca "patrioți abuzați de justiție". "Asociația Patrioților Abu­zați de Justiție"! Cum ar suna? Cu legitimații de victime politice, bi­neînțeles... Și cu gratuități la clasa întâi, pe mij­loacele de transport pe uscat, pe apă și în aer...