ZODIACUL LUNII NOIEMBRIE

Tana Rosca
Luna plină din data de 6 se petrece în Taur, echilibrându-i emoțional pe cei mai mulți dintre noi. Se pot finaliza de asemenea vânzări importante. Investițiile, în schimb, nu sunt recomandate. Marte în Capricorn ne ajută toată luna să luăm decizii înțelepte, în situații complexe. Doar în preajma fatidicei date de 13 ar trebui să ne ferim să luăm hotărâri sub influența prietenilor sau a unei inspirații subite, care ulterior se poate dovedi greșită. Nici mișcări legate de afaceri nu e bine să întreprindem acum. Rămâne suficient timp pentru a întocmi și semna contracte chibzuite, cu toate detaliile în ordine, între 17 și 28. Neptun revine în mișcare directă pe 17, ceea ce ne obligă să re­nun­țăm la anumite iluzii, cum că cineva sau ceva ne va scoate în mod magic dintr-o situație în care ne-am complăcut încă din iunie. Tot pe 17, micul benefic Venus iese din Scorpion, poziție nefavorabilă pentru el, și intră în Săgetător, unde se simte mai bine. Și nouă, odată cu ea, ne crește doza de optimism. Mai ieșim din tenebrele emoționale și ni se deschide gustul pentru călătorii îndepărtate și pentru cultură. Luna nouă din Săgetător, din 22, ne dă mai multă putere să spunem "nu" obiceiurilor rele, iar dacă de a doua zi începem o cură de detoxifiere a ficatului, rezultatele pot fi mai mult decât promițătoare. Femeile însărcinate ar trebui să evite eforturile.

BERBEC
Împliniri maritale


Încă din ultimele zile ale lui oc­tombrie v-ați recâștigat încrede­rea în capacitatea dvs. de-a lua decizii bune, la momentul oportun. Doar în jurul datei de 13 ar fi de preferat să stați cuminți. Luna aceasta puteți exa­mina cu obiectivitate hotărârile luate în trecut sau puteți înțelege mai bine semnele pe care vi le-a pus în cale des­tinul. Puteți alege să mergeți de acum înainte pe altă cale. Sau poate nu e nevoie să schimbați direcția (asta cei mai mulți dintre dvs. au tot făcut, în ultimii trei ani), ci să deveniți mai conștienți de felul în care com­por­tamentul dvs. i-a afectat pe cei dragi și să țineți mai mult cont de părerile și de ne­voile acestora. Începând din 17 pu­teți pleca în vizită la prieteni din țări străine sau puteți culege lauri la școa­lă. Simțiți nevoia să vă faceți cu­nos­cute opiniile.
BANI: Cel mai bun interval pen­tru a negocia și semna con­tracte de afaceri e cuprins între 9 și 16. Aceste contracte vor fi probabil dura­bile și stabile.
CARIERĂ: Deciziile dvs. pro­fesionale din primele două zile ale lunii pot stinge unele duș­­mănii secrete la adresa dvs. În schimb, între 11 și 13, ar trebui să vă feriți, nu numai să luați hotărâri, ci și să vă arătați dezaprobarea față de cele luate de șefi.
DRAGOSTE: La începutul lunii, destui Berbeci în­dră­gostiți se pot decide să se mute îm­pre­ună sau să se căsătorească.
SĂNĂTATE: Calitatea somnului se îmbunătățește după 17, la fel și circulația periferică.

TAUR
Putere prin moderație


Veți fi puși în situația de-a vă da seama dacă ați reu­șit să mențineți un bun echilibru în­tre da­to­rie și dis­tracție, între îndatoririle de pă­rinte și nevoia de-a fi dvs. înșivă co­pii. Dacă ați preferat să copilăriți în loc de-a vă maturiza și a deveni model pentru pro­priii dvs. copii, consecințele vor de­veni evidente în jurul datei de 13. Da­că sunteți înzestrați cu un talent artistic și l-ați neglijat, se va întâmpla la fel. Scenariul este același, dacă aveți o natură de jucător și vă bazați mai mult pe noroc decât pe strategie. În acest din urmă caz, v-am sfătui să vă țineți cât mai departe de jocurile de no­roc, căci pierderile pot fi substan­ția­le. Con­textul astrologic vă învață lec­ția mo­derației, singura, prin in­ter­me­diul că­reia vă puteți exprima puterea.
BANI: În cea de-a doua parte a lunii, mai precis din data de 17, vă puteți aștepta la ocazii bune de-a face afaceri ori investiții. Garantul dvs. este Venus, căreia i se adaugă pe 23 Soarele, iar pe 29, Mercur.
CARIERĂ: E bine să luați foarte în serios discuțiile pe care le aveți cu colaboratorii, la în­ceput de lună, pentru că acestea pot marca un moment important în cariera dvs. Fiți atenți mai ales la ideile per­soanelor tinere.
DRAGOSTE: Relațiile matrimo­nia­le se armonizează în pri­ma parte a lunii și se stabilizează, cele de amor pot trece prin momente de un dramatism exagerat, în jurul datei de 3.
SĂNĂTATE: Excesele de tot felul pot duce la insomnii și probleme circulatorii la nivelul gam­be­lor.

GEMENI
Dragoste sub cer senin


Luna plină din Taur din data de 6 vă îndeamnă să vă retrageți din tumultul vieții, să vă interiorizați. Pen­tru că sunteți mai emoționali ca de obi­cei, ar fi bine să încercați să nu luați personal ceea ce se întâmplă în jurul dvs. Mai ales relațiile cu femeile riscă să devină problematice. Aceia dintre dvs. care activează într-un domeniu ar­tis­tic sau creativ pot fi deosebit de inspirați la începutul lunii. Alții pot con­cepe un copil, iar unora le pot re­veni câștiguri neașteptate, fie ele materiale sau spirituale.
BANI: Ideile privitoare la afaceri sau investiții de la începutul lunii sunt cel mai probabil bune, dar evitați trecerea la fapte între 11 și 13, când împrejurări neașteptate vă pot da planurile peste cap.
CARIERĂ: Relațiile cu cola­bo­ratorii dvs. pot fi de­o­sebit de productive mai toa­tă luna. Cel mai pu­ternic impact îl aveți asu­pra echipei dvs. între 9 și 16, sub triplul efect Soa­re-Venus-Mercur. Din 17, când pla­neta Neptun redevine directă, pro­iec­tele dvs. de viitor devin mai puțin in­certe.
DRAGOSTE: Viața cuplurilor se înseninează începând din 17, sub influența romanticei Venus. Poveștile noi de amor care încep până în jurul datei de 8 ar putea să dureze o viață, deoarece destinul tinde să vă scoată în cale persoanele alături de care aveți multe de învățat.
SĂNĂTATE: Cu un tratament co­respunzător, afecțiu­ni­le cronice s-ar putea ameliora până la remisia completă. Intervalul optim este 9-16.

RAC
Prietenii vă iubesc


Vă simțiți prietenii mai aproape ca niciodată, pe măsură ce se apro­pie Luna plină din data de 6. Pri­miți cu recunoștință do­ve­zile de afecțiune și nu vă sfiiți să le ară­tați și propriile dvs. senti­men­te. Și în familie legă­turile se re­con­firmă, pâ­nă pe 8 inclusiv, mai ales cele cu rudele de gradul doi și trei. Anumite proiecte familia­le, care se înfiripă acum, au un caracter predestinat. Incertitu­di­nile sau întâr­zie­rile intervenite în legătură cu o că­lătorie în străinătate sau un proiect de studiu încep să se risi­pească după 17 sau cel mai târziu după 24.
BANI: Faptul că lucrurile merg bi­ne, nu înseamnă că trebuie să renunțați la prudență și chibzuință. Tendința de a da banii pe distracție poa­te să fie crescută până pe 16.
CARIERĂ: Viziunea și energia dvs. îi fac pe colegi să lucreze mai cu spor, mai ales după data de 16. Raporturile cu șefii pot fi însă destul de delicate, mai ales în jurul datei de 11. Ideal ar fi să fiți pre­gă­tiți pentru schimbările abrupte de di­recție pe care vi le pot pretinde șefii de la o zi la alta.
DRAGOSTE: În relațiile de iubire, ar­mo­nia creată de Ve­nus duce la sta­bilitate și o bună comu­ni­care. Perioada optimă este 9-16. În cuplurile stabile, în schimb, pot ieși scân­tei în jurul datei de 13, când parte­nerul nu suportă să fie contrazis.
SĂNĂTATE: Sub influența bine­fă­cătoare a lui Venus, func­țiile organismului dvs. încep să se regleze, după data de 16.

LEU
Paradisul de acasă


Viața familială joacă un rol im­portant pentru dvs., în no­iem­brie. Ar fi probabil o idee binevenită să organizați întâlniri cu întreaga familie, la dvs. acasă, pentru că asta v-ar face să vă simțiți și mai co­nec­tați la tra­dițiile familiale și la va­lo­rile neamului dvs. Ase­me­nea întruniri se pot desfășura op­tim între 9 și 16. În preajma datei de 13, v-am recomanda să evitați deplasările, mai ales cele pe distanțe lungi. Fiți de ase­menea reținuți în expri­ma­rea părerilor dvs., care ar pu­tea fi per­cepute ca fiind prea ra­dicale, devenind astfel motiv de discor­die.
BANI: Mulți dintre dvs. au de re­zolvat probleme destul de în­câlcite, legate de afaceri și/sau in­vestiții. Acestea nu pot fi puse la punct totalmente pe parcursul acestei luni, dar anumite soluții se pot întrezări după 17. Problema cea mai apăsătoare va putea fi abordată după 24.
CARIERĂ: Propuneți-vă să vă ex­primați autoritatea cât mai puțin în jurul datei de 13, chiar dacă cei din jur vă calcă fix pe bătătură. Înainte de a izbucni, întrebați-vă dacă vreți să fiți respectați sau temuți. Șefii, în schimb, vă pri­vesc cu ochi buni și comunicați optim în­tre 9 și 16.
DRAGOSTE: Atitudinea dvs. fer­me­că­toare poa­te atrage persoane la fel de plă­cute în viața dvs., dacă sun­teți în căutarea unei noi po­vești de dragoste.
SĂNĂTATE: Protejați-vă zona ca­pului, în jurul datei de 13, și evitați de asemenea lucrul cu unel­­­te metalice sau cu surse de foc des­chis.

FECIOARĂ
Ajutor din toate părțile


Puteți rezolva foarte multe cu ajutorul celor din anturajul dvs., în noiembrie: chestiuni pro­fe­sio­nale, bănești, relaționale, toate acestea pot fi discutate cu amicii, vecinii sau rudele, iar cineva sigur va sări cu o soluție teoretică sau chiar cu un ajutor complet. Cel mai mult vă puteți bizui pe ajutorul lor între 9 și 16. Aveți pro­tectori discreți, dar evitați să faceți apel la influența lor pe 10, 14 și 23. Mo­mentele petrecute în familie pot fi foar­te plăcute în cea de-a doua jumătate a lunii.
BANI: Contractele semnate și parafate până pe data de 8 inclusiv pot să vă ducă departe. Este vorba despre contractele de angajare. Evitați însă cu strictețe să luați decizii legate de afaceri ori investiții după această dată și în spe­cial pe 13.
CARIERĂ: Aceia dintre dvs. care semnează con­tracte de angajare într-un nou loc de muncă își pot schim­ba direcția carierei sau chiar cariera în sine. Nu vă bateți capul cu felul cum se vor pe­trece aceste lucruri, ele se vor dezvolta natural.
DRAGOSTE: Foarte multe relații de cuplu se asea­mănă cu o nebuloasă, cu semnale ambigue și neconvingătoare din par­tea parte­ne­rului, asupra cărora veți începe să vă lămuriți abia după data de 17. Chiar dacă suferiți o dezamăgire în jurul datei de 24, e bine să știți că ea precede un proces de vindecare.
SĂNĂTATE: Zilele în care ar trebui să vă menajați ficatul de excese alimentare și spirtoase sunt 10, 14 și 23.

BALANȚĂ
Spor la bani


Oamenii tineri pe care îi în­tâlniți în primele opt zile ale lunii și discuțiile purtate cu ei vă pot influența în mod hotărâtor viața. E bine să fiți atenți la aceste influențe și la intuițiile care vă străfulgeră. Aveți posibilitatea să cumpăniți bine ceea ce doriți de la viitorul dvs., prin sem­nale suficiente, care să vă arate dacă sunteți pe calea cea bună. Atât prietenii de suflet, cât și cei din anturajul dvs. obișnuit vă sunt de folos în aceste căutări. Vă puteți aștepta la ieșiri plăcute cu amicii, după 17, la interacțiuni pline de amabilitate cu rudele sau vecinii dvs., în cea de-a doua parte a lunii.
BANI: Luna plină din 6 poate coincide cu fina­lizarea unei afaceri bănoase. Atât Venus, patroana banilor, cât și Mercur, maestru în negocieri și redactarea de înscrisuri, se asociază cu un Soare creativ și energic, pentru a vă oferi un interval ex­ce­lent pentru câștigul bănesc, cel cuprins între 9 și 16.
CARIERĂ: Confuzia domnește cu privire la situația dvs. la locul de muncă, cel puțin până pe data de 17. O rezoluție dureroasă, dar necesară, poate surveni după data de 24, eliberân­du-vă dintr-un loc în care e posibil să fi stat prea mult.
DRAGOSTE: Relația de cuplu poate fi tensionată încă de la începutul lunii și să ajungă la un moment exploziv în jurul datei de 13. E posibil ca nemulțumirile ce izbucnesc să fie legate de bani.
SĂNĂTATE: Până pe 17, vă puteți aștepta la gan­glioni inflamați și la o circulație periferică defectuoasă, mai ales la nivelul labelor picioarelor. Disconfortul poate culmina în jurul datei de 24.

SCORPION
Apreciați la nivel înalt


În urma eclipsei de Soare care s-a produs luna trecută în Scorpion, în viața dvs. a început un proces de reașezare, la care contribuie Soarele (până pe 22), micul benefic Venus (până pe 17), Mercur (între 9 și 28) și severul, dar superorga­ni­zatul Sa­turn, care vă însoțește încă din 2012. Cum vă aș­ter­neți în această perioadă, așa veți dormi multă vreme, deci fiți atenți la schimbările de fond pe care vreți să le introduceți în viața dvs. Perioada 9-16 este cea care vă permite ca transformările să se petreacă cel mai ușor, cu rezultatele cele mai bune pe termen lung. Dacă la începutul lunii sunteți puși în situația de-a face sacrificii pentru rude nu tocmai apropiate, acceptați-le, căci în felul acesta vă veți elibera de niște datorii morale foarte vechi.
BANI: Câștigurile dvs. pot începe să crească în cea de-a doua parte a lunii, mai precis din 17, când Venus cea prosperă vă acordă șansa de-a face bani, și nu oricum, ci făcând lucruri care vă fac plăcere.
CARIERĂ: Sunteți bine văzuți de cei aflați în poziții de autoritate, care apreciază felul profesional și serios în care vă achi­tați de sarcinile de serviciu. Tensiuni trecătoare pot apărea totuși pe 10, 14 și 24.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot deveni con­ști­enți de faptul că au așteptări ne­rea­lis­te. După 17, cei care-și mențin iluziile pot fi de­za­măgiți definitiv.
SĂNĂTATE: Evitați șofatul în preajma datei de 13 și respectați cu strictețe nor­me­le de protecție a muncii.

SĂGETĂTOR
Pace cu trecutul


Cam de doi ani vă fră­mântă chestiuni nere­zolvate, legate fie de devenirea dvs. profesională, fie de relația cu tatăl sau alt personaj a cărui autoritate s-a făcut puternic simțită în viața dvs. Ori, se poate să vă fi ținut în loc temeri lipsite de temei rațional, dar care v-au afectat optimismul dvs. obișnuit și încrederea cu care abordați de obicei problemele care apar în viață. Puteți găsi răspunsuri la aceste frământări pe parcursul acestei luni, în mod special în intervalul 9-16, cu condiția să vă retrageți într-un loc liniștit, poate în apropierea unei mânăstiri, poate într-o bi­bliotecă, pentru a accepta durerile trecutului și a face pace cu el. Este posibil ca cei din familie să vă de­zamăgească așteptările, în cea de-a doua parte a lunii, dar Venus, Soarele și Mercur intră în zodia dvs. și vă redau bucuria de viață.
BANI: Lucrurile pot evolua spre bine dacă vă controlați impulsivitatea, în mod special în jurul datei de 13. Se poate să vă asumați riscuri ex­ce­sive, doar pentru că cineva vă zgândărește orgo­liul.
CARIERĂ: Felul în care tranșați, luna aceas­ta, problemele psihologice, temerile din sfera profesională, vă va determina în mare măsură viitorul.
DRAGOSTE: Venus în semnul dvs. din 17 vă în­deamnă către romantism, la fel și Soa­rele, din 22 încolo. E suficient ca persoane in­te­resante să graviteze înspre dvs.
SĂNĂTATE: Tratarea atentă a bolilor cronice poate avea rezultate spectaculoase, între 9 și 16.

CAPRICORN
Amânați hotărârile importante


Marte vă traversează zodia în care se simte ex­celent și vă ajută să luați hotărâri ferme, bine cumpănite, la momentul oportun. Dar, pe măsură ce se apropie de Pluton, prezent tot în zodia dvs., Marte își poate pier­de discernământul, începând să acțio­neze, fie din do­rința de putere, fie sub imperiul unor emoții sub­con­știente, deci fără obiectivitate. Lăsați, deci, deoparte deciziile majore în prima jumătate a lunii, în mod special pe 11 și pe 13. Mai ales ches­tiunile legate de casă și familie pot fi abordate într-o manieră neco­res­punzătoare și ar fi greu să reveniți asupra re­zo­luțiilor dvs. Ar fi bine să nu porniți de la ideea că știți cum vor reacționa celelalte persoane implicate la inițiativele dvs. Cei care vă înțeleg la nivelul cel mai profund luna aceasta sunt prietenii dvs., cu care vă re­comandăm să petreceți cât mai mult timp.
BANI: În general, faceți ceea ce trebuie făcut, pentru a vă pune în ordine chestiunile bă­nești. Aveți o înclinație naturală către riscul calculat și iată că vă iese, dacă sunteți prudenți, pe 10, 14 și 24.
CARIERĂ: Comunicarea cu șefii dvs. merge stru­nă până pe 8 și puteți să vă sfă­tuiți cu ei, cu privire la orientarea dvs. pe viitor. Sau puteți avea întâlniri regizate de destin, care să vă deschidă noi perspective.
DRAGOSTE: Tendința este să vă dominați ca­te­goric partenerul, în jurul datei de 13.
SĂNĂTATE: Odihna poate face minuni pentru să­nătatea dvs., începând din 17.

VĂRSĂTOR
Aveți rivali!


Aceia dintre dvs. care nu au fost conștienți pâ­nă acum că anumite persoane lucrează din umbră împotriva lor, pot deveni acut conștienți de această neplăcută stare de fapt, în jurul datei de 13. Adversarii dvs. din culise, care se prea poate să se fi ocupat cu subminarea credibilității dvs., pot ajunge la concluzia că "soclul" dvs. a ajuns să fie suficient de șubred, pentru a vă supune unui atac direct. Dar, pentru că nu au suficient curaj, vor în­cerca cel mai probabil să îi asmută pe alții îm­potriva dvs. În con­cluzie, strategia cea mai eficientă din partea dvs. ar trebui să fie cea a ignorării provo­cărilor. Prietenii vă sprijină din toate punctele de vedere, și moral, și ma­terial, după data de 16.
BANI: După data de 17 vă veți simți în stare să priviți adevărul în față și să vă faceți măcar un plan pentru descâlcirea situației dvs. finan­ciare. Priviți eventualele pierderi survenite în jurul datei de 24 ca pe un rău necesar.
CARIERĂ: Aveți rivali energici, care vă așteaptă la cotitură. Sunteți vulnerabili la atacu­rile sub centură în jurul datei de 13.
DRAGOSTE: Comportamentul partenerului dvs. de cuplu rămâne deschis și plăcut, atât timp cât nu vă obligați jumătatea să petreacă prea mult timp alături de cei din familia dvs.
SĂNĂTATE: Supravegheați-vă atent tensiunea în jurul datei de 13, protejați-vă ca­pul, ochii și genunchii.

PEȘTI
Depășiți delăsarea


După mai bine de cinci luni, timp în care s-a aflat în mișcare retrogradă, planeta dvs. guvernatoare, Neptun, își reia mersul direct. Acest fapt îmbucurător se petrece pe 17 și vă afectează cu atât mai mult cu cât Neptun trece chiar prin semnul dvs. zodiacal. După 17, veți avea o perspectivă mai clară asupra celor petrecute în viața dvs., din iunie încolo, dar va trebui să faceți un efort conștient pen­tru a și acționa, pentru a face ordine în situațiile pe care le-ați lăsat să vă scape de sub control atunci. Sau poate v-a cuprins o delăsare și nu v-ați mai ocupat de pro­blemele esențiale care s-au tot adunat. În cazul aces­tei variante, e posibil să treceți printr-o criză, în jurul datei de 24. Criza e însă una necesară, pentru că, în lipsa ei, nu v-ați mobiliza să rezolvați pro­blema.
BANI: Investiții propice puteți face până pe 8 inclusiv, în schimb, până către finele lunii nu v-am recomanda să faceți mișcări legate de ve­ni­turile dvs. directe. Între 11 și 13 ați putea comite gre­șeli mari sau calculele dvs. ar putea fi date peste cap de circumstanțe imposibil de prevăzut sau stăpânit.
CARIERĂ: Puteți face progrese frumoase după 17, când micul benefic Venus, apoi Soarele cel creativ, și în fine abilul comunicator Mercur, vă pun în valoare calitățile care vă recoman­dă pentru o promovare.
DRAGOSTE: Înainte de-a vă simți victime, gân­di­ți-vă dacă nu cumva semnalele trans­mise partenerului nu au fost confuze și contrariante.
SĂNĂTATE: Cu excepția zilelor de 10, 14 și 24, când prea multă mâncare și băutură tre­zește revolta ficatului dvs., nu aveți motive de îngrijorare.