Regulile de aur ale iubirii

Gilda Fildan
- Menținerea unui cuplu e muncă grea. Dar merită! Specialiștii în probleme sentimentale afirmă că există câteva reguli de aur, care asigură trăinicia unei relații și depășirea celor mai grele momente -

Sezonul vacanței a rămas undeva în trecut, acum a dat deja prima zăpadă. Ni-l putem re­învia în amintire doar ca să tragem câ­teva concluzii... sentimentale. Că vrem, că nu vrem, trebuie să recunoaștem că perioada cea mai frumoasă a anului este, de fapt, foarte stresantă pentru o relație de cuplu. Așteptările cântăresc mai greu decât baga­jul luat în călătorie. O sumedenie de nostalgii și spe­ranțe sunt proiectate asupra celor două sau trei săptă­mâni de vacanță: ne dorim o armonie desăvârșită, ne­tulburată de nimic. Iar la întoarcerea din concediu, domnul și doamna X se regăsesc pe aceleași locuri - 15 E și F din avion, fiecare văzându-și de preocu­pările sale. Ea răsfoiește o revistă ilustrată pentru fe­mei, în vreme ce el citește ultimele comentarii despre transferurile din fotbal. Din păcate, cearta, ca și muțenia, fac parte adesea din pachetul "all-inclu­sive". Căci, petrecând 24 de ore pe zi împreună, par­te­nerii au ocazia să-și descarce frustrările acumulate în cursul unui an întreg.

Iubirea e muncă grea

Iubirea presupune muncă, ne învață psihologii. Și anume, o muncă grea. Chiar dacă acest adevăr nu sună foarte atrăgător, suntem nevoiți să-l acceptăm. Lumea în care trăim a devenit extrem de complexă, totul se mișcă mai repede, împărțirea tradițională a rolurilor între sexe, cu bărbatul-general și femeia- ordonanță, e definitiv căzută în desuetudine. O căs­nicie din trei eșuează, printre altele, din cauză că soții n-au muncit destul - sau poate nu suficient de bine - ca să-și consolideze relația. În marile orașe, lucru­rile stau și mai rău: jumătate din cuplurile căsătorite ajung în cele din urmă în fața judecătorului. În Fran­ța, de exemplu, se înregistrează aproape 200.000 de divorțuri anual. Ce-i drept, cifra a scăzut cu 5% în ultimul timp, dar specialiștii opinează că motivele ar putea fi mai curând de natură economică. Fiindcă o despărțire oficializată la tribunal poate transforma rapid un cuplu cu un statut financiar solid în doi foști parteneri cam strâmtorați.
Media mondială arată că un sfert din căsnicii nu du­rează mai mult de zece ani și, deseori, în mod paradoxal, soții sunt dezbinați tocmai de ceea ce ar fi trebuit să-i unească: de micuțele ființe care au trans­format un bărbat și o femeie în părinți. "Pentru cuplurile cu așteptări deosebite în privința iubirii și a armoniei, copiii reprezintă adesea o sursă de con­flicte", subliniază psihologii. "Mulți ajung astfel în­tr-o situație de criză, își aruncă reciproc acuze, încep să aibă chiar și legături extraconjugale."
Sentimentul de fericire de la începutul unei relații se poate compara cu experiențele trăite de un narco­man. La propriu! Cercetătorii britanici au constatat că îndrăgostirea induce un adevărat extaz în anumiți centri de la nivelul creierului. Tomografia compu­terizată a arătat că, la proaspăt îndrăgostiții cărora li s-a permis să privească foto­grafii ale partenerului, așa-numitul centru al recom­pensei din creier a se­cretat prompt hormoni ai fericirii, cum este dopa­mina. Așadar, iubirea ne îmbată. Însă, ca să nu ne trezim într-o zi mah­muri, trebuie să ne înarmăm la momentul oportun cu un sistem eficient de avertizare. Și să res­pectăm câteva reguli care, luate în sine, ni se pot părea banale. Cu toate aces­tea, ele au darul de a ne im­pune un compor­tament dis­ciplinat și o autoevaluare co­rectă.

Cele zece porunci

Psihologul american John Gottman trece drept autoritatea supremă în do­meniul terapiei de cuplu, căci lucrările sale se vând în milioane de exemplare, pretutindeni în lume. În institutul său de pe lângă Universitatea din Washington, el studiază, de aproape patru decenii, relațiile a mii de cupluri ame­ricane. Într-un laborator consacrat iubirii (numit chiar așa: Love Lab), partenerii sunt filmați și li se mon­tează senzori care le măsoară pulsul, cantitatea de trans­pirație apărută în palme, viteza de circulație a sân­gelui și mișcările involuntare ale corpului în poziția șezând, în timp ce bărbatul și femeia au o dispută. Cercetătorii înregistrează fiecare gest, toa­te sem­nalele verbale și nonverbale. Sunt "Mă­surile iu­bi­rii", cum de altfel și-a intitulat Gottman ultima carte, recent apărută. În paginile ei, el explică în ce mod se poate menține funcțională o relație. Cele "zece po­runci" ale lui Gottman, dacă vreți. Iată câ­teva dintre ele:
* Una dintre cele mai importante este trans­pa­rența. Cunoaștem o mulțime de oameni care se plâng fără încetare de serviciul pe care-l au, însă le lipsește curajul să renunțe la el, deoarece salariul obținut aco­lo e indispensabil pentru supraviețuirea familiei. Ei ar trebui să împărtășească perechilor lor grijile și ne­mul­­țu­mirile lor, în loc să stea lângă ea, la masă, ab­senți ca niște zombie. Numai cine dezvăluie parte­ne­rului dorințele, țelurile și temerile sale poate cons­trui cu el o intimitate reală. Iar aceasta va ac­ționa ca o pavăză eficientă împotriva nu­me­roșilor sabotori ai relației, întâlniți în viața de zi cu zi.
* Legături aproape conjugale. Capcanele pân­desc pretutindeni, ele pot fi personificate cu ușurință. Sunt prieteni, cu care te duci să faci sport, ori colegi dintre cei mai simpatici. Gottman avertizează insis­tent în privința legăturilor "aproape conjugale" de la locul de muncă și a altor prietenii cu conotații, dacă nu sexuale, totuși exagerat de afectuoase. Desigur, îndrăgostiții nu trebuie să se izoleze și să-și suspende contactele sociale. Situația devine însă critică în momentul când preferi să discuți problemele tale majore de viață cu o colegă nouă, iar nu cu logod­nica. Și cine comentează cu prietenii cele mai intime detalii ale relației sale fără știrea partenerului comite un act de trădare, cel puțin în plan mental.
În orice caz, poate fi primejdios ca un prieten sau o rudă să știe prea multe despre crizele unei relații. Despicarea firului în patru împreună cu mama ori cu cea mai bună prietenă riscă să alunece curând spre un fel de complicitate. Se ana­lizează minuțios defectele și greșelile parte­nerului, până când însușirile lui pozitive pălesc și dispar din câmpul vizual. Iar dacă un sfat din partea mamei capătă mai multă greutate decât unul primit de la tovarășul de viață, este doar o ches­tiune de timp ca acesta să-și piardă complet creditul. Cine își dorește să formeze o echipă bună cu par­tenerul său are datoria să fie solidar cu el și să nu-i pună opiniile sub semnul întrebării. Sau, cel puțin, să aștepte cu răbdare până când va fi posibilă o discuție între patru ochi.
* Inechitatea sub diverse forme este un alt ele­ment care va genera garantat situații de criză în con­vie­țuirea a doi oameni. Cea mai concentrată dintre ele este egoismul. Relațiile în care serviciul soțului are mereu întâietate în fața carierei soției, sau ea nu e dispusă să-și sacrifice măcar o dată concediul la ma­re pentru ca el să meargă pe munte, după care este înnebunit, au, cu certitudine, o durată de viață limi­tată. Pe de altă parte, e important să nu accepți com­promisuri decât atunci când ești sigur că te vei putea ține de cuvânt. Căci o promisiune încălcată distruge în­crederea pe termen lung. Această afirmație este va­labilă mai ales în ceea ce privește deciziile cruciale ale vieții, cum ar fi căsătoria, dorința de a achiziționa o casă ori de a aduce pe lume un copil.
* Comunicarea. Ar trebui să fim deschiși și sinceri față de noi înșine, ca și față de partener. Să-l includem în tot ce înseamnă viața noastră. Când trec printr-o perioadă stresantă, mulți oameni reacțio­nează la fel ca șopârlele iarna: cad într-o stare de încremenire absolută și nu mai sunt capabili să ofere tovarășului de viață altceva decât indiferență. Cine nu răspunde la dorințele celuilalt sau - și mai rău - îi ia în râs temerile se află pe punctul de a da lovitura de grație coeziunii cuplului. Și cine folosește rapor­turile intime ca mijloc de presiune, amenințând cu abstinența sexuală în momente de criză, lezează profund relația, astfel încât reparațiile ulterioare vor fi dificile, dacă nu imposibile.
În lucrările lui Gottman se scoate insistent în evidență însemnătatea comunicării și se revine mereu la faimoasa formulă 5:1, care sintetizează observația sa că o critică venită de la partener va fi acceptată în spirit constructiv doar atunci când e compensată de un volum de cinci ori mai mare de complimente, laude, alintări verbale și fizice.
Condiția indispensabilă pentru reușita unei relații este ceea ce psihologii americani înțeleg prin terme­nul "commitment": o angajare totală, iar nu o dis­trac­ție temporară, până îți va ieși în cale ceva mai bun.
* Internetul. Gottman consideră că tendința de a-ți compara mereu partenerul cu unii și cu alții este nici mai mult, nici mai puțin decât un păcat mortal. Astăzi, în era digitală, suntem mai expuși ca ori­când la tentațiile de acest gen. Internetul pune la dis­poziția celor singuri sau nehotărâți o piață uriașă cu posi­bi­lități infinite de cuplare, promițându-le că algo­ritmul corect programat le va găsi partenerul ideal. Tot ce ai de făcut este să introduci câteva cri­terii de bază, ca și cum ai căuta o mașină la mâna a doua, ori o lo­cuință de închiriat. Și mecanismul impersonal se pune în mișcare. Este o variantă simplificată și rece a procesului de căutare și descoperire a iubirii, co­borât la nivelul unui simplu calcul matematic.
Oare așa va arăta viitorul? Să te întâlnești de do­uă-trei ori și să cugeți în sinea ta: "Ce ar fi bine să fac acum? Să mă implic? Ori să caut mai departe în secret, asumându-mi riscul că și celălalt procedează la fel?" Acestea sunt dilemele de tip nou, care nu pot fi abordate decât cu umor, atunci când te decizi să le discuți deschis. Vorbim de o teroare a posibilităților multiple, de un paradox al libertății de alegere: cu cât e mai generoasă oferta, cu atât "clientul" se teme mai tare de o eventuală opțiune greșită. După cum au constatat psihologii, capcanele digitale ale iubirii se ascund cel mai adesea în contul de e-mail și în tele­fo­nul mobil. Gadget-urile noastre au puterea de a de­clanșa in­cendiul geloziei: dacă înainte puteai găsi, în­tâm­plător, într-un buzunar al sacoului, note achitate la res­taurant sau chitanțe de la hotel, poate și câte o scri­sorică înflăcărată de amor, acum poți citi un schimb nesfârșit de e-mail-uri, uneori cu o precizie a detaliilor de-a dreptul înfiorătoare.
* Infidelitatea - funcționează ca un steguleț de semnalizare: ea scoate în evidență toate punctele slabe ale relației din pricina cărora cel puțin unul dintre cei doi parteneri s-a simțit singur și disprețuit. Investigațiile clinice și studiile de laborator desfă­șurate pe tema infidelității conduc de regulă la con­cluzia că resorturile trădării trebuie căutate în relația însăși. Partenerii nu devin infideli peste noapte. Cele mai multe dintre aventuri nu sunt nici măcar axate pe sex, ci constituie mai degrabă o tentativă de a com­pensa singurătatea resimțită în căsnicie, prin prezența cuiva dispus să acorde mai multă atenție omului de lângă el. Când ambii parteneri își neglijează căsnicia, atitudinea lor deschide larg calea spre infidelitate: când nu se mai preocupă de sentimentele celuilalt și trec cu vederea semnalele lui de insatisfacție, când își păstrează propriile nemulțumiri pentru sine, doar în speranța că astfel vor fi evitate conflictele.
Gottman îi sfătuiește pe cei înșelați să nu pri­vească trădarea partenerului ca pe o ofensă personală și să nu-și frământe mintea cu întrebarea inutilă: "Ce are acela/aceea, iar eu nu am?". În schimb, dacă par­­tenerii se vor încumeta să analizeze împreună petele albe de pe harta relației lor, ei au șansa de a o face din nou viabilă. Este necesar să se ajungă la un limbaj comun al iubirii, deoarece fiecare a venit de acasă cu limbajul său personal, învățat în familie, în anii copilăriei și ai adolescenței. "Noi trebuie să ne exprimăm verbal dorințele și nevoile, în loc să presu­punem că partenerul le va descoperi singur. Cine așteaptă ca partenerul să-l facă fericit se așteaptă la prea multe", avertizează psihologii. Întotdeauna vor exista neajunsuri într-o relație, important este să le abordăm cu seninătate. În clipa când vom accede la această stare de calm și de echilibru, vom avea un sentiment de imensă eliberare. În concluzie: nu vă încrâncenați! Gottman spune: "Reprezentarea pe care o avem noi despre fericire într-o relație este îm­prumutată dintr-un film hollywoodian." Însă cu asemenea așteptări nerealiste, ne ridicăm noi singuri obstacole pe drumul vieții.
Și iată că, uneori, realitatea reușește să fie mult mai emoționantă decât ficțiunea. Cu puțin timp în urmă, a făcut înconjurul planetei povestea adevărată a doi bătrâni: Maxine și Don Simpson din California. Fuseseră căsătoriți vreme de 62 de ani și au murit amândoi în aceeași zi, la numai patru ceasuri unul după celălalt. Fotografia care-i arată ținându-se de mâ­nă pentru ultima oară a făcut să lăcrimeze mili­oane de oameni. Nepoata lor, Melissa Sloan, spune: "Nu i-am văzut niciodată certându-se. În ochii bu­nicului meu, bunica era mai prețioasă decât un dia­mant. O iubea mai presus de orice, o adora, pur și simplu. Pentru ea ar fi fost în stare să meargă până la capătul lumii."
O astfel de iubire poate deveni regulă cu vala­bilitate generală? Firește că nu. Dar ea ne poate oferi o lecție despre respect reciproc, valori comune și funcționarea ca echipă. În aceasta constă, de fapt, secretul unei iubiri de o viață, pe care, în final, nici moartea nu reușește s-o spulbere. Maxine s-a stins cea dintâi: la șapte dimineața și-a dat ultima suflare. Melissa Sloan a încercat zadarnic să-și consoleze bunicul: "Când trupul ei fără viață a fost scos din cameră, sufletul lui a plecat dupa ea".

Puterea cuvintelor și a gesturilor

Cheia unei relații fericite este comunicarea. John Gottman a identificat în studiile sale patru erori de comunicare, ce pun în ma­re pericol iubirea. Atitu­dinea critică, manifestată prin acuze și prin jus­tifi­cări ale compor­ta­mentului propriu, subaprecierea și disprețuirea partenerului, ținerea lui la distanță și retragerea în sine sunt, în descrierea metaforică a lui Gottman, "cei patru călăreți ai Apocalipsei", vesti­torii sfârșitului. Ei anunță o despărțire care ur­mea­ză să se producă după maximum șase ani. Și cine în­târzie să răs­pundă la micile rugăminți sau la dorințele partenerului riscă să compromită fericirea relației. Es­caladarea certurilor duce la creșterea tensiunii arteriale și la secretarea unei cantități sporite de hor­moni ai stresului. În această stare, devine imposibilă o discuție constructivă. Cuplu­rile care își păstrează umorul, chiar și în împrejurări con­flic­tuale, schimbă ușoare atin­geri sau își spun câ­teva cu­vinte plă­cute, au con­side­rabil mai mul­te șanse de a realiza o con­vie­țuire du­rabilă. Situațiile ne­fe­­ricite, în care un par­tener se plân­­ge de ce­lălalt sau chiar îi adre­­sea­ză vorbe jignitoare, trebuie com­pensate de afir­mații și gesturi care conțin un mesaj pozitiv cât se poate de clar. Este important să-i facem mereu com­plimente parte­nerului, să-i re­cunoaștem calitățile și să-i mul­țumim. Numai cei ce stăpâ­nesc limbajul iubirii pot avea o relație stabilă, care le permite să se simtă îm­pliniți.

Sărutul și secreția de cortizol

Iubirea ne menține sănătoși și ne vindecă. E îndeobște cu­noscut faptul că oamenii im­plicați într-o relație au o sănă­tate mai bună și o speranță de viață mai mare decât divor­țații, văduvii și persoanele singure. Mai multe studii ne arată că aceștia din urmă pre­zintă un risc cu 20% mai ri­dicat de a se îmbolnăvi de diabet, afecțiuni cardiovas­culare și cancer. S-a constatat, de exemplu, că băr­bații care se simt iubiți de soțiile lor dez­voltă mai rar un ulcer duodenal. Și că bărbații care suferă de o boală gravă au șanse mai bune de a-și pre­lungi viața în cazul când sunt căsă­toriți. La femei, se ma­nifestă un efect similar nu­mai atunci când ele con­sideră că au o căs­nicie fericită.
Cei care se iubesc sunt bucu­roși să se alinte întruna. Și, fără să se gândească la asta, ei fac un lucru benefic pentru sănătatea lor. De pildă, dez­mierdările stimulează secreția de oxitocină, hor­monul atașa­mentului. Unele studii legate de inves­tigarea afecțiunilor psi­hosomatice atestă, de ase­me­nea, acțiunea pozitivă a oxi­tocinei în tulburări ne­vro­tice și în anxietate. Prin ur­mare, mângâierile ne fac fe­riciți, reduc stresul și con­so­lidează atașamentul afectiv. În timpul sărutului se realizează un antre­nament al sistemului imunitar. Și unde mai pui că se întâmplă într-un mod atât de plăcut! În cadrul unui ex­pe­riment, cercetătorii japonezi au reușit să evi­den­țieze în sân­gele participanților care se lă­sau mân­gâiați prezența unor pro­teine cu efect favorabil a­su­pra capacității naturale de apă­rare a organismului.

Iubire la distanță

Oricine a făcut naveta între două lo­calități cu­noaște acel du-te-vino emo­țional între tristețea despărțirii și bucuria re­ve­de­­rii. "Relațiile la distanță au nevoie de un set de reguli proprii", declară Gott­man. Trebuie creată o punte de legătură între două universuri separate. Pentru aceasta, e necesar ca partenerii să sta­bilească de comun acord care este centrul de greutate al relației lor și în ce direcție urmează să evolueze ea. Iubirea la distanță impune o implicare totală din partea celor doi, o încredere absolută în fidelitate. În același timp, e important ca partenerii să nu-și ascundă problemele și trăirile nega­tive, ca să nu existe o linie de demarcație între cele două vieți. Nu poți veni în întâmpinarea ne­voilor celuilalt, dacă nu știi ce se întâmplă cu el. De aceea, cura­joșii care se iubesc la distanță trebuie să fie perfect sinceri și să-și acorde unul al­tuia un "avans" de încre­dere.

Un scepticism sănătos, în loc de încredere oarbă

Se consideră, pe drept cuvânt, că încrederea constituie funda­men­tul oricărei relații solide. Ho­tă­râtoare este însă respectarea unei măsuri rezonabile: "Încre­de­rea oarbă e categoric supra­apre­ciată", spune Gottman. Mai mult, el ne atrage atenția că idealizarea tovarășului de viață ar putea să dăuneze re­lației: "Un scep­ti­cism sănătos ne ajută să se­sizăm schim­bările de dispo­zi­ție ale parte­nerului și să ac­ționăm la mo­mentul oportun, pentru a-i dezamorsa nemulțu­mirea." Această "încredere lucidă" este nece­sară, căci datorită ei avem posibilitatea să stopăm un proces care poate duce la infi­de­litate. Și, în spe­cial la cuplu­rile tinere, in­fide­litatea este cel mai frecvent motiv de despăr­țire. Dar mai pot fi salvate re­lațiile după trauma desco­pe­ririi unei legă­turi cu o terță per­soană? O serie de studii efec­tua­te în SUA demonstrează că perechile care solicită ajutor cali­ficat, în scopul depășirii acestui impas, au aceleași șanse de a-și reface relația ca și partenerii cu alte probleme.
Lecția esențială, dar totodată și cea mai grea în ges­tionarea crizei declanșate de aventura par­te­nerului: cel înșelat nu tre­buie să interpreteze întâm­plarea ca pe o jignire personală. "Nu e cazul să vă întrebați «Cu ce am greșit eu?», ci «Ce anume a trezit sau a de­clanșat în tine acea per­soană stră­­ină?», «Ce n-am făcut eu bine, ca să cauți rezolvarea în altă parte?». Un om înșelat nu se poate împăca din nou cu viața lui în doar câteva zile. Ca să izbu­teas­că așa ceva, ar avea nevoie de o forță suprauma­nă, însă, pe termen lung, el trebuie să lase trecutul în urmă și să-și îndrepte privirea spre vii­tor." Starea de inocență de dinaintea trădării va fi pierdută pentru totdeauna. În schimb, cuplurile sunt îndemnate să acumuleze noi experiențe po­zitive. "Ar trebui să se ocupe în mod deliberat cu lucruri care le fac plăcere, tocmai ca să se detașeze de pro­blema lor."