Cartea recordurilor bizare

Gilda Fildan
Oameni ieșiți din comun și alte ciudățenii

Sirenele lui Cabana

Artistul Juan Cabana, stabilit în Florida, creează sirene fantastice și monștri marini din resturi de pește și alte animale. El confecționează structuri-cadru din oțel, plastic sau fibră de sticlă, învelindu-le apoi în piele de pește, ori în diverse piei de animale. Pentru mâini folosește de regulă gheare de crocodil, iar ca­petele sunt făcute, cel mai adesea, din cranii de mai­muță. Una din cele mai mari sculpturi ale sale, o sire­nă cu lungimea de 2,10 metri, constă în principal din corpul unui biban barramundi uriaș, de 45 kilograme.
Cabana și-a descoperit interesul pentru acest gen de lucrări după ce a achiziționat online o prețioasă an­tichitate japoneză, statuia sirenei Feejee. "Când am ținut-o în mâini, am simțit o forță necunoscută, o energie misterioasă. Atunci am hotărât că trebuie să duc mai departe această tradiție", a mărturisit el. Mai întâi a copiat creații originale, însă ulterior și-a dez­voltat un stil propriu. Mărimea și forma sculpturilor sale variază, de fiecare dată, în funcție de materialele care îi stau la dispoziție.
"Eu nu omor animale", spune ar­tistul. "Pieile de pește mi le procur de pe pia­ța locală, unde vânzătorii se deba­rasează de ele, aruncându-le la gunoi. La început îmi provocau repulsie, dar cu timpul m-am obișnuit. Am fost obligat să învăț și arta împăierii ani­malelor." La o asemenea sculptură el lu­crează până la două săptămâni. "Statuile mele nu tre­buie să dea impresia de viață și pros­pețime, ci să arate vechi și mu­mificate, ca și cum ar fi fost purtate de valuri și azvârlite la țărm. Fiecare sirenă are o poveste a ei, inventată de mine, care cu­prinde și locul unde pretind ca am gă­sit-o."
Legendele despre sirene sunt stră­vechi - dacă ne amintim doar de "Odi­seea" lui Homer. Reactualizându-le, Juan Cabana merge de fapt pe urmele unor ingenioși oameni de afaceri din secolul 19. În anul 1842, englezul J. Griffin a adus la New York trupul mumi­ficat al unei creaturi stranii, afir­mând că ar fi sirena Feejee, care fusese prinsă de niște pescari japonezi. În realitate, Griffin era co­laboratorul faimo­sului P.T. Barnum, un afa­ce­rist care făcuse ave­re în domeniul divertismen­tului, înființând un circ unde expunea cu­rio­zități adu­na­te de pretutindeni din lume. Iar așa-zisa sirenă era alcătuită dintr-un cap de maimuță, atașat la o coadă de pește. Cu toate acestea, vizitatorii au plătit o taxă de intrare în valoare de 25 de cenți, pentru a vedea cu ochii lor nemaiîntâlnita si­renă a lui Barnum.

Măsuri de apărare contra coțofenelor

La un moment dat, coțofenele au devenit foarte agresive în Australia. Temându-se de eventuale atacuri din partea păsărilor, persoanele care nu circulau cu mașina aveau grijă să iasă din casă purtând ochelari de soare, ca măsură de protecție. Sau își lipeau la ceafă fotografii ce reprezentau ochi, în speranța că astfel vor induce în eroare coțo­fenele furioase.

Pelicani în stare de ebrietate

În luna iunie a anului 2006, nu departe de Los Angeles, patru pelicani bruni californieni au fost surprinși comportându-se atât de straniu, încât au trezit suspiciunea că ar fi fost beți. Trei dintre ei umblau clătinându-se pe străzile din Laguna Beach, în vreme ce un al patrulea s-a izbit cu toată puterea de parbrizul unui automobil ce rula cu viteză redusă, pe o străduță lătural­nică, situată la doi pași de țărmul ocea­nului. Specialiștii au fost de părere că păsările trebuie să fi mâncat alge to­xice.

Cu dușmanul în pat

După ce lipsise două luni de acasă, o chi­nezoaică din Xi'an a găsit în pat, în apartamentul ei de la etajul șase al unui bloc, un șarpe lung de 1,50 metri. Reptila a fost prinsă și transportată într-o regiune muntoasă, unde a fost pusă în libertate.

Conviețuire pașnică

Într-o grădină zoologică thailandeză, aflată în apropiere de Bangkok, s-a înfiripat o prietenie cu totul neobișnuită. În foto­grafia alăturată, datată 2004, se poate vedea un tigru care își face plimbarea în compania unui purcel.

Reptile hipnotizate

Șopârlele din imaginea alăturată au fost costumate și aranjate astfel încât să compună o scenă dramatică, ulterior imortalizată de obiectivul aparatului foto­grafic. Pentru a realiza aceasta, animalele au fost în prealabil hipnotizate de o fetiță de zece ani din Florida. Lily Capehart și-a des­coperit uimitoarea abilitate de a hipnotiza reptile la vârsta de numai doi ani și de atunci face mereu uz de ea. Lily și părinții ei nu brutalizează animalele, ci le tratează cu de­licatețe și afecțiune. Ei au deschis între timp o expoziție de fo­tografii, pe care au numit-o "Lizard-Ville", adică "Oră­șelul șopârlelor". E vorba de o serie de imagini ce prezintă în mărime naturală șopârle costumate amuzant, așezate într-un decor la dimensiuni propor­țio­nale cu ale lor și plasate în postúri destinate să su­gereze anumite împrejurări și relații - ca în exemplul pe care vi l-am oferit.

Personalitate "atrăgătoare"

E imprudent să lași un tacâm sau orice alt obiect metalic în preaj­ma malaiezianului Liew Thow Lin, deoarece el va exercita asupra lor o forță irezistibilă de atracție magnetică. Supra­numit "Mr. Mag­net", bărbatul de 76 ani apare frec­vent în demonstrații publice, pentru a face dovada ca­pacităților sale ieșite din comun. În anul 2002, el a tractat o mașină pe o distanță de 64 de metri pe teren plat, ajutându-se de un lanț, care era atașat magnetic de o placă de fier lipită de abdomenul său. Spe­cialiștii presupun că pielea lui Liew atrage metalul. Dar în ce fel?
Nimeni nu știe cum se face că unii oameni sunt înzestrați cu pro­prietăți electromagnetice. Sigur este însă faptul că sistemul nostru nervos generează electricitate. O persoană care merge încolo și încoace pe un covor gros ar putea, teoretic, să producă o tensiune de până la 10.000 volți, însă organis­mul uman nu este capabil să dezvolte decât sarcini electrice mici, de aceea și intensitatea curentului cedat în exterior este redusă. Unii cercetători sunt de părere că încărcătura electrică a corpului uman reprezintă doar efectul secundar al unor boli, fiind așadar dependentă de starea de sănătate a individului respectiv. Alții cred că fenomenul s-ar datora temperaturilor extrem de ridicate ale aerului.

Mama eroină

O femelă de rechin-ciocan, cu lun­gimea impresionantă de 4,40 metri, a fost capturată în mai 2006 la Boca Grande, în Florida. Când i s-a deschis burta, s-a constatat că era gestantă cu nu mai puțin de 55 de pui! S-ar cuveni să adăugăm aici că rechinul-ciocan se numără printre speciile de rechin vivipare (care nasc pui vii), alături de rechinul-albastru și rechinul-tigru-de-nisip.

Șoarecele călăreț

Șoricelul din fotografie s-a cățărat în spinarea unei broaște binevoitoare, pen­tru a se salva de la înec. Întâm­plarea s-a petrecut în iunie 2006, în orașul indian Lakhnau, care fusese inun­dat de o viitură.

Pălărie nostimă

Acest membru al unui trib din nordul Thailandei nu și-a mai tăiat părul de peste 70 de ani! Bătrânul poartă cu mândrie o coadă răsucită, lungă de apro­xi­mativ cinci metri, înfășurată ca un turban în jurul capului. Nu arată rău și îi ține de cald.

Operațiunea spălat

În septembrie 2006, Luo Shiyuan, trăitor într-un sat din provincia chineză Chong­quing, s-a hotărât să se spele pe cap - pentru prima oară, după 26 de ani. În cele aproape trei decenii, el renunțase nu numai la spălat, ci și la tuns, motiv pentru care părul lui atin­sese lungimea de doi metri, iar barba mă­sura un metru și jumătate. Proce­dura a durat cinci ore, timp în care băr­batul în vârstă de 80 de ani a avut ne­voie de ajutor serios din partea familiei sale, compusă din două­spre­zece per­soa­ne.