"Marțea Neagră" a Codului Silvic

Ion Longin Popescu
O nouă ghiulea politică a trecut pe la poa­lele pădurilor românești.

Era pe la jumătatea lunii iunie când, cu maximă discreție, 37 de de­putați și senatori PSD și un deputat PC au adus o serie de amendamente noului Cod Sil­vic. Pe fundalul catastrofelor înregistrate în munți, unde zeci de mii de hectare au fost și sunt defrișate anual, domnii aleși au conchis că reglementarea actuală, potrivit căreia nu poți defrișa decât 200 de metri pătrați dintr-o parcelă de pădure ca să-ți construiești o casă în interes per­sonal nu mai este suficientă. După părerea lor, dacă ai o pădure și vrei să construiești o pensiune, un spațiu de agre­ment, o piscină și alte facilități turistice, o poți defrișa integral! Nu 5%, ca până acum... De notat că zece din­tre cei implicați au păduri în extravilan și ar putea beneficia de prevederile pro­puse chiar de ei. Din fericire, avizele pre­liminare sunt ne­gative pe toate liniile. Minis­terul Apelor, Pă­durilor și Pisciculturii, prin ministrul Doina Pa­nă, a spus nu. Comisia par­lamentară de re­sort a spus nu. Deputații înșiși, dându-și sea­ma că au sărit pârleazul bunului simț, au bă­tut în retragere. Însuși inițiatorul amen­da­men­telor, deputatul Cătălin Rădu­lescu, părea spe­riat de ceea ce propusese: "Eu nu cred că e vreunul nebun care să vrea să taie toată pă­durea, noi nu facem legi pentru nebuni". Până la urmă, ceea ce contează este că, pe lângă "Marțea Neagră", când aceiași pesediști și aliații lor au dorit să grațieze toată pletora de ma­fioți aflată după gratii, ziua amen­da­men­telor la Codul Silvic este la fel de "nea­gră". Este "Marțea Neagră" a Codului Silvic. Gân­direa acestor parlamentari ne sperie. Pă­durile, gazele de șist, aurul, calcarul, pietrișul râu­rilor, fluviile subterane de apă dulce, ză­voaiele și celelalte resurse ale Româ­niei sunt în pe­ricol, atâta vreme cât majo­ritatea parla­mentară dorește să "ardă" etape și să se îmbogățească "peste rând". Noroc că nu toți și-au pierdut busola, că puterea nu le-a luat tuturor mințile. Dăm exemplul ministrului Doina Pană de la Ape și Păduri: "Este un amendament pe care nu îl susținem. Pe mine nu mă interesează din ce partid fac parte ini­ția­torii; tot ce nu cores­punde normelor silvice nu va fi în viitorul cod silvic. Că vrea cineva să-și facă imobiliare în pă­dure pe noi chiar nu ne interesează. Re­gimul silvic rămâne la fel de sever ca și până acum". Vacanța s-a ter­minat. Cei 38 s-au în­tors, cu speranțele apa­rent năruite, în băncile lor din parlament. Doar pentru moment. Cine spune că se va așterne praful pe amen­da­mentele lor ar trebui să aștepte un bob zăbavă: niciodată nu știi când Puterea poate face uz de majoritatea sa con­fortabilă. Nu mai departe decât în expunerea de motive a respectivelor modificări, iniția­torul susține că măsura vine pentru "încura­ja­rea investițiilor în turismul montan". "Vrem ca țara asta să devină o țară de interes tu­ristic", spune d-l Cătălin Rădu­les­­cu. "Dacă nu suntem nici agrară, nici tu­ris­­tică, vai de capul nostru". Asta cam așa este, domnule deputat. Numai că pădurile Ro­mâniei trebuie înscrise pe listele UNESCO, nu defrișate la mica dvs. înțelegere din parlament! Și n-o trimiteți pe doamna ministru Doina Pa­nă "în Sahara", că, într-un viitor nu prea în­depărtat, Sahara poate fi și în România, cu bi­nevoitorul dvs. concurs... Și cu aroganța care o jig­nește nu doar pe doamna Pană, ci și pe ci­titorii de­clarației dvs.: "Ea să vorbească în cu­noștință de cauză, pentru că habar n-are des­pre ce vorbește. Îi explicăm noi cum stă trea­ba. Ea trebuie să înțeleagă... Sunt și mulți dobitoci în PSD. Nu suntem toți deștepți, sunt și proști, și cu rea-credință"... Bine gândit, fru­­mos ex­pri­mat! Bădărănie de... partid.