Nu mai spuneți niciodată "Nu am noroc"!

Andrei Cheran
- Încă de dimineață ați avut probleme cu mașina și ați ajuns târziu la birou. V-ați uitat banii în pantalonii pe care i-ați băgat la spălat, iar când v-ați întors acasă, ați pus din greșeală zahăr în supă. Cu siguranță v-ați spus că nu aveți noroc. Să nu credeți așa ceva! Există câteva metode inedite de a-l forța să vină -

Cele 7 chei ale fericirii

Până acum, nu ați întâlnit partenerul de viață ideal. Din punct de vedere profesional, decepțiile se tin lanț. Și, când din întâmplare vă întâlniți cu un fost coleg din liceu care este îndrăgostit, are copii și un serviciu care merge strună, veți spune că este no­rocos. Ei bine, da! Dar spre deosebire de ceea ce cre­dem, șansa nu apare din întâmplare în viața noastră. Există mai multe me­tode de a o atrage. Timp de opt ani, doctorul Richard Wiseman, psiholog, împreună cu echi­pa sa de cer­ce­tători, a studiat compor­tamentul a șapte sute de vo­lun­tari. Con­clu­zia la care a ajuns? Oamenii no­rocoși apli­­cau, fără să știe, șap­te prin­cipii care îi duceau spre suc­ces. "Șapte chei ale fericirii", pe care vi le prezentăm, spre a vă fi de folos.

1. Deschideți ochii
- Se știe că nu vedem decât ceea ce ne-așteptăm să putem vedea -


Norocoșii care au o viziune pozitivă asupra vieții sunt în­totdeauna atenți la ea, pentru a-i surprinde bine­fa­cerile. Doctorul Wiseman a realizat un documentar ca­re demonstrează a­cest lucru cât se poate de clar. Wiseman le-a dat întâlnire într-o ca­fenea unui "no­ro­cos" și unui "ghinionist". În prea­labil, psihologul a pus pe trotuar, la vedere, o banc­notă. "Norocosul" a vă­­zut-o imediat, în timp ce "ghi­­nio­nistul" a căl­cat di­rect pe ea, dar nu din cauză că era lo­vit de-un bles­­tem, ci, după părerea doctorului, din cauza con­vin­­ge­rii sale că este victima permanentă a unui ghi­nion cro­nic. Vederea s-a obturat, ca și cum ar fi pur­tat oche­­lari de cal. Pe de altă parte, "norocoșii" sunt des­chiși, dis­po­nibili și destinși, ceea ce le per­mite să profite de întâmplările fericite.

2. Lărgiți-vă orizontul
- Cei norocoși au încredere în existență, în general, fără să aștepte nimic special -


Ghinioniștii, din cauză că se tem de viitor, își cre­ează obiective precise, ceea ce le limitează posibi­li­tățile de a-și vedea visele împlinite. Să ne uităm la cazul unei femei care a dat un mic anunț matrimonial pentru a-și găsi un partener de viață: căuta un bărbat înalt, blond, slab și nefumător, cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Ea s-a focalizat pe un ideal care nu co­res­pundea, de fapt, cu adevărata ei dorință: să întâl­nească un bărbat cu care să aibă o relație fericită. Toc­mai din această cauză nu a văzut în antu­rajul ei un băr­bat brunet, de talie medie, care fuma câte o țigară din când în când și care nu își dezlipea ochii de la ea.

3. Construiți o "rețea a norocului"
- Conform studiilor doctorului Wiseman, în mod statistic, fiecare individ cunoaște în medie trei sute de persoane -


Așadar, începând o discuție amicală cu oricare dintre prietenii dumneavoastră, porniți, de fapt, o strângere de mână către alte trei sute de per­soa­ne, pe care acest om le cu­noaște și care, la rândul lor, au le­gătură cu alte trei sute. Ați creat, ast­fel, nu mai puțin de nouăzeci de mii de even­tualități de a întâlni până la urmă su­fletul pe­re­che, un serviciu sau o locu­ință. Prin urmare, în­vă­țați să vă deschideți că­tre ceilalți. Dar cu con­diția de a rămâne au­tentici. În clipa aceea, un nou mecanism psi­hologic le vine în ajutor celor no­ro­­coși.

4. Ascultați-vă intuiția
- Spiritul nostru păstrează în memorie, în mod mai mult sau mai puțin conștient, toate emoțiile legate de experiențele deja trăite -


Ceea ce numim intuiție nu este altceva decât me­moria emo­ții­lor noastre trecute. Pornind de la aceas­tă memorie, începem să desci­frăm pre­zentul. Această voce in­te­rioară este indis­pensabilă pentru a ne o­rien­ta în existență. Wise­man a constatat, în timp ce aduna măr­tu­riile pa­cien­ți­lor, că oa­menii no­rocoși practică mai des decât cei­lalți exer­ciții de re­laxare sau de medi­ta­ție, ori se roagă frecvent, ceea ce îi permite in­tu­iției să se dez­vol­te.
În schimb, ghinioniștii, chiar dacă o păsă­rică le șoptește că nu sunt fericiți în căsnicie sau că locul de muncă nu li se po­trivește, refuză, de cele mai multe ori, să ia în considerare acest semnal de alarmă și să ia mă­surile de care este nevoie, pentru a schimba aces­te lu­cruri. Or, intuiția salvează de multe ori vieți. O "no­rocoasă", Eleanor, i-a po­vestit o astfel de expe­riență doc­torului Wiseman. Era pe punctul de a-și parca mașina, când un motociclist a abordat-o pentru a-i cere o informație. "Știu că poate părea ciudat", a mărturisit ea, "dar imediat ce am coborât geamul ma­șinii, mi-am dat seama că aveam să pățesc ceva rău. Am simțit o ame­nințare foarte puternică, inex­pli­ca­bilă. Știam că are o armă și că dorea să mă omoa­re". Eleanor a demarat în forță și a anunțat poliția. În scurt timp, motociclistul a fost arestat. El co­mi­sese mai multe crime. Subconștientul noștru știe mai multe decât noi. Dacă persoana din fața dvs. vă pro­voacă un sentiment de neplăcere, de teamă, este cel mai bine să o evitați.

5. Așteptați-vă ca visele să vi se îndeplinească
- Cei norocoși sunt animați de o certitudine: că ceea ce își doresc cu suficientă ardoare li se va îndeplini -


Șansa unui eventual succes vi se pare mică? Aces­ta este momentul în care un "ghinionist" re­nun­ță, în timp ce un "norocos" face tot posibilul pen­tru a reduce distanța dintre vise și realitate, oricât de lung este drumul ce trebuie parcurs. Astfel, Ellen Mac Arthur, o fată pasionată de navigație, a strâns ba­nii primiți pentru a mânca la cantina șco­lară, ca să-și cumpere prima barcă. La vârsta de 17 ani, și-a reali­zat visul, devenind navigator pro­fe­sio­nist. La 23 de ani, această tânără, mânată de o in­credibilă deter­mi­na­re, a câștigat o competiție na­va­lă, învingând mari­nari cu mult mai puternici fizic și mai experimentați.
A adopta un comportament care favorizează no­ro­cul duce la un "cerc virtuos": convinși că avem a­ceastă forță misterioasă alături de noi, luăm mai multe inițiative care aduc mai multe succese, încre­derea în noi crește și, prin urmare, dorim să ajungem și mai sus. Sigur, este imposibil să avem un control ab­so­lut asupra tuturor evenimentelor vieții, și nimeni nu este ferit de loviturile ce pot veni din partea sorții. În această situație, cei "norocoși" aplică un alt prin­cipiu.

6. Atenuați loviturile date de soartă
- Cei norocoși au capacitatea extraordinară de a inversa cursul destinului, dacă acesta le este nefavorabil -


Warren Buffett, unul dintre cei mai bo­gați oameni din lume, a vorbit des­pre acest paradox în revista "Fortune". "Cel mai ma­re noroc al meu a fost, fără îndoială, faptul că nu am intrat la Universitatea Harvard". El explică mai apoi că, din cauza pierderii exa­me­­nului, a intrat mai târziu la Uni­ver­si­tatea Columbia și a în­tâlnit un pro­fesor de economie absolut remarcabil. Acesta a devenit mentorul său și l-a lansat pe drumul unui succes fabulos.
Pentru un "norocos", un eșec nu es­te decât un simplu accident de parcurs, care îi oferă ocazia să pornească într-o altă direcție. Există și alte exemple, mai tragice și mai senzaționale, cum ar fi cel al Fridei Kahlo, celebra pictoriță mexicană, care la vârsta de 7 ani, s-a îmbolnăvit de poliomielită. A ră­­mas cu un pi­cior infirm. O nouă dramă a lovit-o, la vârsta de 17 ani, în timp ce tocmai începuse studiile la Medicină. A fost victima unui accident extrem de grav: un tram­vai a lovit în plin autobuzul în care se gă­­­sea, rupân­du-i o claviculă, coloana vertebrală, coas­­­tele și bazi­nul. Piciorul atrofiat a suferit 11 frac­turi. Umărul stâng i-a paralizat. Piciorul drept i-a fost zdrobit. Au urmat 29 de ani de suferință, în care a fost operată de 35 de ori. A trebuit să i se amputeze un picior, atins de gan­grenă. Secrețiile rănilor de la spate o făceau de multe ori să spună că "miroase ca un câine mort". Dar la puțin timp după accident, în timp ce era imo­bilizată la pat, mama sa i-a oferit o oglin­dă. Frida a cerut pensule și culori și a început să picteze autoportrete, care erau, de fapt, acte de re­zistență împotriva cru­zi­mii soartei. După ani cum­pliți, după ce s-a ridicat din pat, și-a ascuns corpul zdrobit sub haine brodate cu culori stră­lucitoare și s-a coafat ca o stea de cinema punându-și flori în păr. A trăit o mare dragoste cu pic­torul Diego Rivera. Aceas­tă femeie martiră a meta­mor­fozat oroa­rea și suferința în artă, transformându-le în frumusețe și în bucuria de a trăi. Fiind conștientă de trans­formarea pe care a reușit-o, s-a numit, singu­ră, "gran ocultadora", marea magiciană.

7. Aveți încredere în ceilalți
- Cel mai adesea, norocoșii așteaptă ce-i mai bun de la ceilalți și adesea sunt recompensați -


Interlocutorii noștri au tendința să-și modeleze atitudinea după a noastră. Studiul următor dove­deș­te acest lucru. În armata americană, în fiecare an li se acordă premii ofițerilor unităților cel mai bine antre­nate. Cu această ocazie s-a constatat că cei mai buni dintre ei nu erau cei autoritari ci cei pozitivi, cei des­chiși și simpatici. Cu cât ofițerii manifestau mai multă stimă și încredere în subordonații lor, cu atât primeau mai mult în schimb. Dr. Wiseman afirmă că adevărul acesta se poate generaliza. Fiecare act ori atitudine pozitivă antrenează o repercusiune benefică asupra făptuitorului, permițându-i să progreseze. Adop­tând o atitudine binevoitoare, forțându-te să cre­ezi relații armonioase cu ceilalți oameni, în fiecare cli­pă a vieții îți poți schimba destinul negativ în­tr-unul pozitiv. Cu alte cuvinte, prin atitudine bine­voi­­toare și faceri de bine, ghinioniștii pot deveni no­ro­coși, iar norocoșii își sporesc și mai mult șansele.