Întâlnire la fermă

Andrei Cheran
- Vreme de 60 de ani, Donald Jirik, un erou al celui de-al Doilea Război Mondial, a păstrat lângă inima sa fotografia unei fetițe: Solange. Bătrân și bolnav, a crezut că n-o va mai revedea niciodată. S-a înșelat. Destinul a hotărât altfel -

Oare ce forță misterioasă l-a făcut să reziste atât de mult? Prin ce miracol a reușit să finalizeze călătoria până în Franța, lungă de mii și mii de kilometri, tocmai din Statele Unite? A izbutit, totuși, deși trupul lui, ros de ani de zile de cancer, se află la capătul puterilor, iar inima e gata să-i spargă pieptul. Mai are nevoie doar de un minut. Un minut de viață în plus, asta este tot ce își dorește. O clipă, cât să o îmbrățișeze pentru ultima dată pe cea pentru care făcuse călătoria asta nesăbuită, fata din fo­to­grafia de care nu se despărțise niciodată, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Îl aștepta acolo, într-o fermă veche din sudul Franței. Simți că îl înăbușă plânsul. Și dacă moartea îl va lipsi de acea clipă de fericire la care visa de peste șaizeci de ani?

Prăbușirea

Era 1 august 1944. Un bombardier B17, aparți­nând escadrilei a 8-a a armatei americane, tocmai de­colase din Anglia. Misiunea sa era să distrugă buncă­rele germanilor din regiunea Tours. Dar de câte­va zile, germanii aveau tunuri de antiaeriană noi, ca­pa­bile să atingă orice avion, chiar dacă zbura la opt mii de metri altitudine. Lovit în plin de un obuz, bom­bardierul american pierde foarte rapid din înăl­țime. Flă­cările învăluie carlinga, putând să facă să explo­deze în orice clipă cele trei tone de bombe sti­vuite acolo. În ciuda pericolului iminent, cei nouă membri ai echipajului își păstrează calmul în conti­nuare. Prin­tre ei se află și Donald Jirik. Avea doar 20 de ani pe atunci. Agățat de mitraliera din coada avio­nului, tână­rul sergent așteaptă, fără să se clintească, ordinul de eva­cuare a avionului. Câteva secunde mai târziu, executând indicațiile pilotului, își pune para­șuta și sare în gol, în urma camarazilor săi. Sub el, bombar­dierul se prăbușește în flăcări, peste o fermă din Montlouis-sur-Loire, părăsită ca prin minune de locuitorii ei. Donald Jirik și camarazii săi aterizează într-o zonă con­trolată parțial de rezistența fran­­ceză. Din nefericire, patru dintre avia­tori, căzuți în mâi­nile nemților, au terminat răz­boiul într-un lagăr. Ceilalți cinci au norocul de a fi recu­perați de par­tizani și dați în grija țăranilor din zonă. Jirik e găz­duit de un vi­ti­cul­tor din comu­na Saint-Martin-le-Beau. Scă­pat de uni­forma de mi­litar, îmbrăcat în haine civile, este dus, apoi, pe malul stâng al râ­ului Cher, fiind pre­luat de un grup de partizani. Peste câteva zile, îm­bră­cat cu haine țără­nești, este dus în tim­pul nopții la fer­ma fa­mi­liei Besse, niște a­gri­­cul­tori foarte ac­tivi în ca­drul re­zis­ten­ței fran­­ce­ze. Pi­lo­tul ame­rican e as­cuns în­tr-un ham­­bar, a­vând drept pat pa­­iele pe care le îm­parte cu va­ci­le și vi­țeii: casa lui, multă vreme de a­tunci înainte.

Întâlnire cu un înger

Adrian Besse și soția lui aveau o fată în vârstă de 15 ani, pe nume Solange. Ea era legătura se­cretă a casei cu soldatul american. Îi ducea de mâncare lui Donald Jirik și apă pentru spălat. Copila nu știa niciun cuvânt în limba engleză, la rândul său, Jirik nu vorbea franceza. Așadar, cei doi au comunicat prin gesturi. Dimineața și sea­ra, la micul dejun și la cină, ritualul era de fiecare dată același. Fetița îi întindea tânărului american coșul cu hrană și apoi se așeza în fața lui. În timp ce îl privea cum mă­nân­că, îi vorbea în­continuu, chiar dacă el nu pricepea nimic. Din când în când, dădea din cap, mormăind unul sau două cu­vinte ame­ricane, pentru a o încu­raja să își con­tinue monologul.
Jirik se temea din toate puterile lui de momentul când ea avea să-și ia coșul de paie și să fugă înapoi la familia ei, în clădirea principală a fermei. Sin­gu­ră­tatea îl apăsa cumplit. N-avea cu cine să schimbe o vorbă, nu știa ce se întâmplă cu frontul, n-avea ni­mic de citit, nu primea informații, viața lui se trans­for­mase într-o chinuitoare așteptare, în care singurul lu­cru viu era fata aceea mereu zâmbitoare, care vorbea întruna, fiindcă simțea că asta îi dă curaj. Ar fi vrut să o atingă, să o îmbrățișeze frățește, dar frica îl paraliza. Totuși, într-o zi, Jirik a avut curajul să-și așeze mâna pe mâna ei. Solange a zâmbit, și-a pus cealaltă palmă pe mâna lui, și a început să-și legene brațele. Au râs amân­doi. Era un joc din copilărie pe care-l știau...

Pe drumul vieții

La începutul lunii septembrie, zona a fost eliberată de trupele aliate debarcate în Normandia. Donald Jirik poate să iasă afară din grajd, pentru a se alătura unei unități americane. O strânge minute în șir în brațe pe Solange, înainte de a se urca în camionul ce avea să îl ducă în cel mai apro­piat oraș. Așezat în spate, cu ochii în la­crimi, el mai vede în de­părtare si­lueta fe­tei, care îi fa­ce cu mâ­na sem­ne de adio. Pen­tru a nu o uita niciodată, înainte de a ple­ca, le ceruse părinților o foto­gra­fie de-a ei. Nu se va mai des­părți de ea niciodată. Peste câ­teva săp­tămâni, Donald Jirik ajunge în Minnesota natală. Prins de viața cotidiană, uită, pu­țin câte puțin, răz­boiul.
Un mariaj fericit și doi co­pii superbi îl ajută să-și șteargă din minte încercările prin care a trecut. Doar o singură amintire nu se va șterge niciodată: grajdul de vite, cu Solange așezată în fața lui. În fiecare zi des­chide portofelul și se uită cu nostalgie la fetița blondă, îmbrăcată într-o rochie de lână, stând în zăpadă, în curtea unei ferme franceze.
2001. Anii au trecut cu repeziciune. Donald Jirik, care a lucrat în continuare pentru armata americană, a ieșit la pensie de mult. În vârstă de 80 de ani, avea un ultim vis: să vadă încă o dată Franța și acel colțișor din regiunea Tourraine, unde îl duceau fără încetare amintirile sale. Dar îl oprea cancerul, un cancer ga­lopant, care îl secătuia de puteri, tăindu-i curajul de a porni într-o călătorie așa de lungă. Se mulțumea să pri­vească vechea fotografie îngălbenită și să-și amin­tească jocul de mâini.
Dar Donald Jirik va primi un imbold ciudat din partea destinului. La 60 de ani de la terminarea răz­boiului, nimeni nu ar fi crezut că acolo, în Tourraine, urmașii partizanilor din rezistența franceză hotărâseră să comemoreze prăbușirea bombardierului american B17, care luptase pentru eliberarea țării lor. Printre aceștia se afla un fost militar al cărui tată participase la salvarea piloților americani. Ajutat de câțiva prie­teni, el încerca să îi găsească pe supraviețuitorii dra­mei. Unul dintre ei murise, un altul suferea de Alzhei­mer. Dar mai trăia Donald Jirik, pe care francezul a reușit să îl găsească la telefon. Acesta îi explică bă­trâ­nului uluit că el și prietenii săi doresc să ridice un mo­nument în locul în care se prăbușise avionul. Inau­gu­rarea fusese programată pentru 1 august 2004. La în­ceput, Donald s-a gândit să refuze, mărturisind că este foarte bolnav, dar în clipa aceea, ca prin minune, a dus mâna la portofel. Cu vârful degetelor, bătrânul a scos din el fotografia învechită. "Dacă îmi spuneți data inaugurării, voi veni. Voi face această călătorie pentru a revedea pe cineva la care țin foarte mult". Cu vocea sugrumată de emoție, fostul soldat a evocat amintirea săptămânilor petrecute în clandes­ti­ni­tate, la ferma din Franța. "O cheamă Solange. Nu îi mai știu nu­mele de familie, dar am fotografia ei și am să vă trimit o copie". Peste câteva zile, un anunț de căutare neobișnuit a apărut în presa locală franceză. Oare fetița în cauză mai trăia? Într-o zi, ca printr-o nouă minune, o cititoare a sunat la ziar. O cunoștea foarte bine pe fetița din fotografie, pentru că era vorba des­pre mama ei...
Pe 1 august 2004, însoțit de fiul său, Dennis, Donald Jirik este primit ca un erou, la Montlouis-sur-Loire. Dar călătoria îl epuizase. În soarele strălucitor al acelei superbe zile de vară, trăsăturile sale vădeau cum el încerca zadarnic să-și reprime grimasele pro­vo­cate de durere. Cu toate acestea, a făcut față cu mult curaj la ceremonia la care au par­ticipat 400 de per­­soane, care l-au aplaudat cu emoție, când vete­ra­nul american s-a apropiat de monument. "Minunat", a rostit. "Mă bucur că am supraviețuit ca să prind finalul războiului. Sacrificiul nostru a fost răsplătit". Vocea sa era vibrantă și emoționată. Încercând să nu își arate oboseala cumplită, a ascultat, în poziție de drepți, discursul oficialilor și al foștilor partizani.
Dar organizatorii păstraseră surpriza pentru la sfârșit. Când ceremonia s-a terminat, Donald Jirik a fost condus până la ferma familiei Besse, locul unde se ascunsese, după prăbușirea avionului. A împins poar­ta. În curte, o femeie în vârstă se îndrepta spre el. Ime­diat, în ciuda anilor scurși, a recunoscut-o pe "fe­tița din fotografie". Era Solange. A deschis brațele și a început să plângă. Îmbrățișarea a durat minute în șir. La fel ca în urmă cu zeci de ani, nu au putut să își spună niciun cuvânt. Fostul aviator nu vorbea fran­ceza, iar Solange nu știa niciun cuvânt în engleză. Dar regăsirea nu avea nevoie de cuvinte. Donald Jirik își îndeplinise dorința care îl bântuise toată viața.