PUTEREA RUGĂCIUNII

Cititor Formula AS
Lecție despre fericire

Vă mulțumesc din suflet, sperând să citiți aceste rânduri. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu și Sfân­tului Nectarie, pentru bucuria pe care mi-au dăruit-o, aceea de a mă vindeca și a putea să vă scriu.
Sfântul Nectarie este ocrotitorul meu și al fami­liei mele, iar de când l-am cunoscut, m-a ajutat de nenu­mărate ori. Acum 5 ani, dintr-o fată sănătoasă, plină de viață, care nu suferea de nici o boală, m-am trans­for­­mat într-o "legumă", din cauza unei depresii grave. Mama m-a dus la nenumărați doctori, care nu și-au dat seama ce aveam și își dădeau cu presu­pusul. Nici unul nu m-a trimis la un psihiatru, pentru a lua un tratament serios. M-am dus singură, când am simțit efectiv că nu mă pot opri din cădere, și am început un tratament cu antide­presive. M-am simțit mai bine, dar nu mai eram eu. Am apelat la tot ce credeam că mă poate ajuta: ci­team reviste, cărți, căutam pe internet, stăteam de vorbă cu oricine despre boala mea, am fost la vraci, la bioenergeticieni, la renumitele moldovence care "te fac bine". Toată lu­mea îți ia banii, dar nimeni nu te poate ajuta cu nimic. Citind revista "Formula AS", am aflat de Sfântul Nec­tarie și, cu o presimțire pe care nu mi-o pot explica, am început să mă rog cu ardoare și neîncetat lui și Măicuței Domnului. Iar ajutorul n-a întârziat. Într-o zi, domnul doctor mi-a întrerupt trata­mentul spunând că sunt bine (după aproa­pe doi ani). De când am început să citesc Acatistul, m-am simțit zi de zi mai bine, nu perfect de la început, dar am avut răbdare, și după o perioadă nu foarte lungă de timp, mi-am dat seama că nu mai am nimic și am simțit nevoia să spun și altora. M-am trezit ca dintr-un coș­mar.
Cei care au suferit sau suferă de depresie știu ce crun­tă este boala aceasta și știu că ar da orice să se facă bine. Sunt rare persoanele care întrerup tratamen­tul și nu recidi­vează. Eu știu sigur că sunt vin­decată defini­tiv, că Sfântul Nectarie m-a ajutat, și îi voi mul­țumi din inimă toată viața.
O altă minune pe care a fă­cut-o este faptul că băie­țelul meu și ne­po­țica mea au intrat la liceul cel mai bun din Câmpina, cu ajutorul rugăciunilor către el. Mi se părea aproape imposibil de rea­lizat, dar m-am rugat tot tim­pul la Sfântul și el ne-a aju­tat.
Datorită Sfântului Nectarie, viața mea s-a schim­bat. M-am în­să­nătoșit, am renăscut, mă bucur de fa­milia mea mai mult decât înainte și știu sigur că Sfân­­tul este mereu alături de mine. Îl simt, pur și simplu, aie­vea. O prezență pu­ternică și bla­jină în preajma mea. Le dau un sfat celor ce suferă de depresie: rugați-vă neîncetat, cău­tați un specialist psihiatru care să vă pre­­scrie un tratament potrivit și așteptați cu încredere ziua când starea dvs. de bine o va întrece pe aceea dinain­tea îmbolnăvirii. De­presia este o încercare de la Bu­nul Dumnezeu, pentru că vrea să ne trezim și să cunoaș­tem adevă­rata fericire. Multă sănătate,
CRISTINA GOMOESCU - str. N. Bălcescu
nr. 53, Câmpina, jud. Prahova, cod 105600


O promisiune nerespectată
În urmă cu vreo trei ani, tatăl meu, pe atunci în vârstă de 77 de ani, era paralizat și nu se putea de­plasa. Suferința lui îmi întunecase viața. A fost inter­nat la secția neurologie, a urmat un tratament pre­scris de me­dicul specialist care nu s-a arătat însă în­crezător că tatăl meu va putea merge. În acele mo­mente, o voce interioară mi-a spus că singura nădej­de este Dumne­zeu. Am început să mă rog. Am ales Acatistul Sfântu­lui Nectarie, pe care l-am citit multe seri la rând, cerân­du-i cu înfocare lui Dumne­zeu ca tatăl meu să poată merge din nou. Iar dacă minunea se va întâmpla, i-am promis preabunului sfânt Nectarie că îi voi mul­țumi public pentru darul său. După nici o lună de zile, tatăl meu a început să meargă din nou, s-a simțit foarte bine, spre marea bucurie a tuturor, dar acum, la 80 de ani, picioarele l-au lăsat și este din nou la pat. Sunt sigură că vina este a mea, pentru că n-am respectat promi­siunea față de Sfântul Nectarie. Când facem promi­siuni, atât lui Dumnezeu cât și sfinților degrabă ajută­tori, n-avem voie să uităm, trebuie să le punem în apli­care, ca să avem îndrăzneala de a cere din nou. Asta fac eu acum, cu mare întârziere: pe lângă mulțu­mi­rile pen­tru prima însănătoșire a tatălui meu, îl mai rog o dată pe Sfântul Nectarie să-i redea sănătatea și pu­terea în pi­cioare. O rugăciune care îmi va întovărăși de-acum înainte viața, până ce minunea se va îm­plini.
MARIANA C. - Vișeul de Sus, jud. Maramureș

"Credința și rugăciunea sunt singurele noastre speranțe"

Dragă redacție,
Vă mulțumesc că existați și că în fiecare zi de vi­neri îmi oferiți bucuria cea mare, de a citi revista "For­mula AS". Datorită dvs. am cunoscut minunile Sfân­tului Nectarie, marea putere a rugăciunii și a fap­telor bune.
Într-o lume în care parcă sunt pe dos toate, în care am uitat că suntem oameni, credința și rugăciu­nea au rămas singurele noastre speranțe. Am avut probleme mari, atât de sănătate, cât și familiale. Nimic nu m-a aju­tat să trec peste ele, decât rugăciunea. Am citit Aca­tistul Sfântului Nectarie, Paraclisul Maicii Domnului și am fost ajutată în toate. Dacă te rogi cu credință, dacă într-adevăr crezi că ceea ce ceri ți se va îndeplini, sigur Maica Domnului nu-și va întoarce fața de la tine.
Sunt și momente în care zic că nu mai pot să lupt, și atunci, cu ochii în lacrimi, mă rog, iarăși și iarăși, Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului și par­că o lumină îmi inundă sufletul și totul pare să se liniș­tească. În fiecare zi rostesc "Rugăciunea inimii", și când simt că îmi este mai greu, stau în fața Icoanei Mai­cii Domnului și cu glas tare cer ajutor. Simt atunci că ruga mea n-a fost în zadar.
Să mulțumim Bunului Dum­nezeu și Maicii Sfin­te, pentru fiecare zi pe care ne-o dăruiesc, pen­tru fie­care rază de soare ce ne încălzește inimile, și ni­cio­dată să nu uităm că nimic nu putem rea­liza, fără credința fer­mă că Dum­nezeu ne iubește și ne ajută. Vă doresc ani mulți și buni, sănătate și pace!
MARIA P. - Drăgășani

"Rugați-vă și iar rugați-vă!"

La vârsta de 45 de ani, am avut prima intervenție pe cord deschis. Toate demersurile și toate întâlnirile pentru această interven­ție au mers foarte bine, de parcă "îngerii" erau lângă mine și mă ocroteau, și mă îndem­nau să merg mai departe. Au trecut 17 ani de atunci și la un control de ru­tină, mi se spune că trebuie să-mi schimb valva pusă fiind­că nu mă va mai ajuta multă vreme. Vestea a căzut ca un trăsnet peste mine. Refu­zam să cred că voi mai suporta fizic și psihic încă o intervenție chirurgicală. Perioada ce a urmat și demer­surile pentru analize și fixarea datei operației au decurs anapoda. Toate ieșeau pe dos, cu multe întâmplări ne­plăcute și neprevăzute (date schimbate, analize care nu ieșeau niciodată bine, zăpadă, frig). Atunci mi-am întors gândul spre rugăciune. Nu fusesem niciodată străină de ea, dar acum mă rugam cu o intensitate care ardea, pur și simplu, îi simțeam puterea în piept. M-am interesat de sfinții degrabă ajutători, am căutat cărți de rugăciune și m-am hotărât pentru Sfântul Mucenic Ciprian, Sfântul Nectarie și Maica Domnului. Vă spun adevărat, cu mâna pe inima mea operată că, da, Dum­nezeu există și ne ajută de fiecare dată când avem ne­voie de El. Nu cre­deam că îmi va acorda o a doua șan­să. Am fost operată chiar de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și am fost ajutată, deși intervenția a fost foarte grea.
Nu disperați, oameni buni, rugați-vă și iar ruga­ți-vă! Minunile există și se împlinesc când ne așteptăm mai puțin. În viață, Dumnezeu ne dă mai mulți îngeri păzitori. Pe unii îi vedem în oamenii printre care trăim, pe alții îi ai în sufletul tău. Așteaptă doar să fie chemați. Să avem grijă de rugăciune. Ea ne leagă de Dumnezeu.
IOANA Z. - Teleorman