Cum se pot stopa alergiile?

Dr. Cristina Aosan
- Continuăm dezbaterea pe tema alergiilor de primăvară -

- În timp ce majoritatea oamenilor se bucură de primăvară, alții sunt chinuiți de strănuturi, lăcrimări și senzații de sufocare. Cât plantele continuă să înflorească, cât timp consumăm alimente cu E-uri și folosim detergenți industriali, alergiile continuă să-și facă de cap. În paginile care urmează găsiți soluții practicate de medicina alternativă, ce le pot fi alergicilor de mare folos -

Trăim într-un ocean imens de aer și totuși unii semeni ai noștri suferă de sete de aer. Este tulburător să vezi pe cineva și cu atât mai mult să simți personal că nu-ți ajunge aerul și te cuprinde spaima de a te stinge... Suferința în forma ei severă e astmul bronșic alergic și poate începe simplu, într-o primăvară frumoasă, cu o rinită alergică sezonieră. La vremea aceasta, în timp ce majo­ritatea oamenilor se umplu de bucu­rie pe măsura creșterii zilei, altora le sporește în piept îngrijorarea față de perioada strănutului, a lacrimării, a dificultăților res­piratorii. Suntem în plin sezon al alergiilor de primă­vară.
Forma cea mai simplă, rinita alergică sezonieră, se caracterizează prin strănut și rinoree apoasă, ce se pot asocia cu senzație de obstrucție nazală și mân­cărime locală. Apoi se poate însoți de lacrimație și roșeață a ochilor, ochi "cârpiți", în special dimineața. În timp, pot apărea du­rere de cap, ușoară oboseală, scă­derea mirosului, simptome de sinu­zită. Toate simp­tomele sunt mai pronunțate dimi­neața. La unele persoane se pot dezvolta, de regulă în câțiva ani, for­mațiuni de tip polipoid ori vegetații adenoide, amig­dalite hipertrofice, adenopatie cer­vicală. Dificultățile respiratorii se pot agrava după ani de evoluție, cu co­borârea manifestărilor spre arborele bronșic și in­stalarea astmului bronșic alergic.
Îngrijorător în anii din urmă este că a crescut frec­vența alergiilor în general și a celor sezoniere în par­ticular. Cu deosebire în societatea modernă occi­den­tală, dar și la noi, după ce a pătruns același stil de viață și alimentație. Principala cauză este aportul de felurite substanțe de sinteză chimică, pe mai multe căi.
Aditivii alimentari sunt cei mai incriminați. Aceste substanțe străine de corpul nostru și nefolositoare lui îl supun la un efort de debarasare, exprimat mai pu­ternic la nivelul principalelor organe depurative, ficatul și rinichii. Dar până să ajungă acolo, circulă prin tot organismul și exercită efecte adesea toxice. Printre cele dintâi afectate este sistemul imunitar, unde se instalează dezordinea, ce poate îmbrăca mai multe feluri de manifestări. Una este alergia, adică reacția de respingere față de lucruri care în mod obiș­nuit sunt normale sau inofensive. Așa se face că unii oameni nu se pot atinge de savuroasele căpșuni, alții fac alergie la aspirină, la variate alimente, produse de igienă sau uz casnic ș.a. Sau sunt situații când imu­nitatea deranjată își îndreaptă atacul spre structurile proprii ale corpului și atunci apar boli auto-imune. La antipod, aditivii chimici alimentari pot determina scă­derea imunității, cu apariția unor suferințe ca boli infecțioase sau tumori.
Să ne reamintim și de odorizantele pentru interior, care conțin numeroase substanțe toxice, între care une­le alergizante, de exemplu butilfenil metilpro­pio­nal, alfa-ionona, aldehida cinamică, alfa-pinen, limonen și linalol. Sau 2-etil-hexanol și acetalde­hida cu efecte obstructive pe căile respiratorii.
Abuzul de antibiotice provenind din medica­men­te, dar și din alimente procesate, unde sunt adăugate contra bacteriilor, tulbură de asemenea imunitatea și conduce spre stări alergice. Antibioticele mai au un efect nedorit - distrug flora proprie din intestine. Toți factorii care deranjează flora intestinală dere­glează sistemul imunitar și scad digestia. Între acești factori sunt antibioticele, alimentele denaturate prin hiper-procesare și aditivare, constipația.
Pe de altă parte, o digestie deficitară se reflectă final­­mente și asupra fenomenelor respiratorii consi­derate de tip alergic, de la rinita alergică, trecând prin polipoze și ajungând la astmul bron­șic. Consecința ei primară este apa­riția de produși de digestie incom­pleți, un fel de fluid mai vâscos, greoi, care absorbit în sânge va circula lent, este greu asimilabil de către celule și are tendința de a se depune și crea de­pozite sau obsta­cole. Seamănă cu un mucus, în opoziție cu produșii de digestie completă, care for­mea­­ză un fluid ușor, ce circulă facil și este utilizat satisfăcător de către celule.
Dar sunt și persoane cu di­gestie integră, care totuși prezintă căi res­piratorii încărcate, printr-un con­sum excesiv de alimente ce produc mucus: carne și brân­zeturi în pri­mul rând, dar și iaurt, paste făi­noase, dulciuri. În somn, datorită poziției orizontale, mu­cu­sul se de­pune în zona căilor res­piratorii su­pe­rioare de la nive­lul capului. La tre­zi­re, omul simte capul mai greoi, poate avea chiar durere sau o senzație de "tulbu­rea­lă" mentală. După ce începe să se miște și devine activ, se inten­si­fică circulația san­guină și metabolis­mul. Aces­tea duc la fluidizarea secrețiilor depozitate, care încep să se scurgă. Apare rinoreea, dar și o ușoa­ră iritare a mu­coaselor respiratorii, ceea ce determină strănut. În paralel, scad senzațiile de greutate, durere și tulbure din zona capului.
Toate aceste lucruri ce par complicate prin com­plexitatea lor sunt de fapt lucruri firești, care se des­fășoară zilnic în corpul fiecăruia. Digestia in­completă nu este descrisă ca fenomen în medicina conven­țională, dar e atent tratată în Ayurveda. Depinde de noi, atât prin ce aducem în corp, dar și prin cum facem acest lucru, să ne păstrăm sănă­tatea ori să o re­cuperăm când e deja dezechilibrată sau rătăcită. Dacă pacientul este și fumător, mucoasele respiratorii iri­tate de substanțele din fumul de țigară pot fi cu atât mai sensibile față de alți iritanți.

Măsuri de remediere a alergiei (stării hiper-reactive sezoniere)

Medicamentele administrate uzual se adresează efectelor instalate după eliberarea de histamină, adică doar simptomelor. Se indică antihistaminice, ca să împiedice apariția manifestărilor respective, antiinfla­matoare corticoide, eventual bronhodila­tatoare și fluidizante ale secrețiilor. Din păcate, nu pot vindeca starea bolnavului și, adesea, nu reușesc nici să țină sub control fenomenele respiratorii sezoniere, chiar dacă administrarea ajunge să se facă pe termen lung, în schimb au efecte adverse care pot aduce alte su­ferințe.
Din perspectivă naturistă, terapia privește întregul complex patologic descris: urmărește stabili­zarea sis­temului imunitar, înlăturarea cauzelor și co­rectarea tulburărilor din organism care întrețin feno­menul.

Polenul crud

Polenul crud apicol, în special poli­flor, contribuie la scăderea reactivității alergice față de polenuri. El are efecte intens nutritive și general reglatoare asu­pra organismului, susține în mod deosebit ficatul, care este principalul organ deto­xifiant. Conține atât lactoba­cili, cât și hrană pentru flora intestinală, atât de implicată în buna funcționare a imuni­tății și menținerea unui tran­zit in­testinal corect. În plus, combate con­stipația și prin conținutul său de fibre. O doză minimă utilă este de 2-3 lin­gu­rițe pe zi, administrat dimi­neața cu pre-suspen­dare (dizolvare), așa cum am descris alte dăți.

Trei-frați-pătați

Nu insistăm asupra plan­telor medicinale utile, căci subiectul a fost deja dez­voltat. Menționăm doar, din experiență proprie, că ceaiul de Trei-frați-pătați s-a dovedit un bun calmant pentru sistemul imunitar supra-activat, fiind totodată și detoxifiant, în special hepatic. Îl preparăm ca infu­zie, dintr-o linguriță de plantă la o cană de apă fiartă. Se beau 2-3 căni/zi, în cure de câte 3-4 săptă­mâni, cu pauză de una-două între ele.

Propolisul

E cunoscut drept anti-alergic, anti-inflamator, pro­tector pentru mucoase, detoxifiant. Are și efecte anti-virale, anti-microbiene, utile în cazul asocierii cu viroze sau infecții bacteriene respiratorii. Noi utilizăm tinctura de propolis cu 30% concentrație. Pentru un adult sunt utile doze de 2-3 ml de două ori pe zi, dimineața și seara, pe stomacul gol, amestecată cu miere. La cei care iau prima dată, începem cu 0,5 ml la fiecare din cele două prize pentru câteva zile, creștem la 1 ml pentru câteva zile, apoi la 2, respectiv 3 ml.
Cum sfera de manifestare a fenomenelor alergice sezoniere e dominant respiratorie, este utilă adminis­trarea propolisului și sub formă de aerosoli. Folosirea unui aparat Propolizator în camera de lucru, dormitor sau în mașină, pe durata călătoriilor, asigură o bună inhalare și o îmbunătățire a respirației.

Aparatul Salin

Un alt dispozitiv de tip aerosoli este aparatul Salin. Deși deja cu­noscut, merită reamintit că imită atmosfera de salină, binecunoscută ca eficientă în astmul bron­șic, alte suferințe respiratorii, dar și în aler­gii în general. Inhalarea aerosolilor de sare flui­difică secrețiile prea ade­rente și ajută la eliminarea lor, eliberând căile respira­torii.

Zeolitul

Cum alergiile apar frec­vent prin intoxicarea cro­nică cu aditivi alimentari, odo­rizante și compuși chi­mici din alte surse (ex: cos­me­tice, produse de igienă, agri­cul­tură, mediu profesional to­xic), noi utilizăm zeolitul pentru efectele sale detoxi­fiante. Totodată este un re­glator imunitar. În funcție de severitatea intoxicării și a ma­nifestărilor alergice, ad­mi­nistrăm câte 1-2 lingurițe de pulbere pe zi, dimi­neața și seara, pe stomacul gol, luată cu apă. Cure de 3-4 săptă­mâni, cu pauze de o săptămână între ele. De men­țio­nat că la începutul te­rapiei, prin efectele puter­nic depurative, pot apărea trans­pirații, urină mai închisă la culoare și urât miro­sitoare, scaune intens fetide. Aceste efec­te sunt tranzitorii - ele se diminuează și dispar pe măsura eliminării toxinelor.

Seven

Un produs care întru­nește calitățile mai multor remedii este Seven, eficient și în alergii. El conține pulbere de zeolit, un extract de polen și alte com­po­nente ce manifestă efecte intens detoxifiante și mo­dulatoare pentru sistemul imunitar. Pentru un adult cu greutate de 50-70 kg sunt utile, în principiu, câte 2 capsule de două ori pe zi, luate câte 5 zile, cu pauză de 2 zile, pentru o durată ce depinde de manifestările alergice.

Desensibilizarea

Procedura este cunoscută în medicina convențio­nală drept imunoterapie alergen specifică sau, mai popular, vaccinare alergică. Medicii alergologi o recomandă în unele cazuri, cu condiția să se cunoască precis care este alergenul cauzator, lucru adesea di­ficil. De regulă se recomandă în cazurile grave și prelungite, când medicația obișnuită nu poate stăpâni simptomele. Se poate realiza pe două căi, sublingual și injectabil. Calea sublin­guală e mai limitată în prac­tică, indicată de obicei copiilor. În varianta injec­tabilă se administrează can­tități extrem de mici din an­tigen, în doze pro­gresiv crescătoare. În mod nor­mal injec­țiile se fac doar dacă pacientul este asimp­to­matic, strict sub su­praveghere me­dicală, la cabinetul alergo­lo­gului, unde omul tre­buie să rămână sub ob­servație încă 30 minute. Durata tra­tamentului este între 3 și 5 ani. Reprezintă în fapt sin­gura terapie adresată cauzei aler­giei, dar incomodă și cu un preț foarte ridi­cat.

Etaminys

Prof. Roch Domerego, fostul vicepreședinte al Comisiei de Apiterapie a Apimondia, a avut prin anul 2000 ideea de a crea un produs natural, ușor de ad­ministrat, și care să combată mai multe aspecte im­plicate în declanșarea acestor alergii. Rezultatele au fost pozitive în 87% din cazuri. Produsul se nu­mește Etaminys și se administrea­ză oral, în picături. El duce la li­mitarea reacțiilor alergice în an­samblul lor. Toto­dată, asigură di­minuarea feno­me­nelor infla­ma­torii din alergii. Etaminys corec­tea­ză până la eli­minare hipersen­sibili­tatea reac­tivă sezonieră și ajută la depă­șirea reacțiilor alergice provocate în spe­cial de polenuri, fân, praf și venin de albine. În practică s-a do­vedit eficient și la cei cu prurit aquagen (mâncărimi ale pielii la contactul cu apa). Combate fe­nomenele inflamatorii asociate alergiei. Îmbunătățește capacita­tea generală de apărare a orga­nismului. Este activ atât pe ter­men lung, cât și în faze acute. Dacă se ia preventiv, anterior apa­riției polenurilor și alergiilor, simptomele dis­par în cazurile mai simple. În situațiile cu ma­nifestări anterioare mai se­vere, simp­tomele pot apă­rea, dar în formă atenuată, iar prin con­tinuarea trata­mentului adec­vat, pot con­tinua să scadă până la dis­pariție. Dozele sunt de 4-8 picături de 3 ori pe zi, în funcție de vârstă, greutate, severitatea manifestărilor anterioare. La copiii mici se poate începe cu 2-3 pică­turi, de 3 ori pe zi. Dacă se demarează administrarea la apariția primelor semne de hiper­sen­sibilitate, se pot în­că păstra aceste doze de întreținere. Are avantajul că poate fi luat și în faze acute, cu răspuns favorabil de regulă repede instalat. Atunci dozele recomandate sunt de 4-8 picături, de 3-6 ori pe zi.
După mai bine de un deceniu de ur­mărire a efec­telor produsului, prof. Do­merego afirmă că acțiunile benefice sunt resimțite rapid. În cazurile particulare, în care nu se observă îmbunătățiri, sau dacă apare o senzație de furnicătură locală după ce se ia, se reîn­cepe administrarea într-o schemă prestabilită, cu creșterea progresivă a dozelor. Atunci vor apărea efec­tele benefice așteptate. Nu s-au constatat efecte toxice. Nu au apărut reacții adverse dacă s-a admi­nistrat produ­sul în paralel cu terapii na­turiste ori medicamentoase. Dimpotrivă, medicația con­ven­țio­nală poate fi scăzută progresiv. De fapt, acțio­nează pre­cum un desensi­bilizator față de alergeni. Avem o nouă dovadă că natura ne poate oferi remedii pentru problemele de sănătate, mai adecvate stărilor reale și necesităților organice.

Produsul Etaminys este disponibil la Melidava (tel. 0740/20.50.40, 0768/19.29.39, 0256/200.105, www.melidava.ro, melidava@gmail.com)