Miracolul de la Câmpeni

Ciprian Rus
"Fabricat în România"

- Întreaga campanie de victimizare a Apusenilor e doar o abilă manipulare, în favoarea marilor corporații interesate să pună mâna pe resursele României. În timp ce amărăștenii din reclamele cu Roșia Montană croșetează șosete și își plâng de milă, adevărații moți cresc animale, și-au făcut pensiuni turistice și își rotunjesc veniturile culegând fructe de pădure. Am fost în Apuseni și-am văzut: fără nici un ajutor de la stat, ba dimpotrivă, în ciuda piedicilor de tot felul, la doi pași de Roșia Montană, se fac afaceri de milioane, care susțin sute de locuri de muncă, fără ca mediul înconjurător să fie pus în pericol! Numele miracolului? Fabrica de mobilă "Transilvania Production" din Câmpeni -

Ilustrată cu Mont Blanc

Văzută din balcoanele pensiunilor și hotelurilor de top din Chamonix, cu ochii rătăcind pe unde doar norii se avântă și cu mâinile încălzindu-se pe cupa unui pahar de Courvoisier flam­bat ca la carte, prive­liștea vârfului Mont Blanc (4810 metri) îți taie respi­rația. De nicăieri nu con­templi mai bine profilul aspru, aristocrat, al celui mai înalt vârf din Europa. "Mecca alpinismului și a sporturilor montane", e alintat Cha­monix-ul în ghi­durile turistice, iar ade­vărul chiar acesta este: luni de zile, sta­țiunea franceză, plasată ideal la granița cu Elveția și Italia, e punctul terminus al unui nesfârșit pelerinaj în căutarea liniș­tii și a aventurii, deopo­trivă. Fai­moasa stațiune montană este o întru­chi­­pare perfectă a luxului și a rafina­mentului după foarte sofisticata etiche­tă franțu­zească. Străzile, pârtiile și lo­curile de distracție din Chamonix sunt, la orice oră din zi și din noapte, verita­bi­le podiumuri de modă: ultimele jeep-uri și cele mai cochete limuzine, cele mai moderne schiuri și cei mai sti­lați bocanci și clăpari, cele mai ex­tra­vagante combinezoane de munte și ro­chii de seară de un rafinament împru­mutat, parcă, din eleganța epocii inter­be­lice. Nimic nu e prea mult la Cha­mo­nix și nimic nu e prea scump. În se­pa­­reurile elegantelor saloane ale hote­lurilor se pun la cale afaceri de mili­oane de euro, udate cu șampanie din cea mai scumpă. Iar când afacerile lasă loc discu­țiilor ușoare, de seară, la gura șemineelor, atunci, ade­sea, administra­torii pensiunilor și hotelurilor de lux din Chamonix sunt luați discret, deoparte, de clienți dintre cei mai de seamă și întrebați de unde și-au pro­curat mobilierul acesta atât de elegant și atât de potri­vit stilului clasic de munte, căci și l-ar dori și ei, în casele lor de vacan­ță. Nu puțini sunt patronii care zâm­besc la întrebarea aceasta. Le-a fost pusă de atâtea ori și, de fiecare dată, răspunsul a lăsat asistența intri­gată. "C'est fabriqué en Roumanie", vine răspunsul, iar milionarii francezi, elvețieni, nemți sau italieni îl repetă, ca să se asigure că au auzit bine. "Rouma­nie?!".
Da, România, Transilvania, Munții Apuseni, Câm­peni! La doi pași de Roșia Montană, locul unde aurul României se vrea a fi exploatat mai rău ca într-o țară colonială, într-o zonă în care lemnul se taie în neștire, pentru corporații străine care-l fac bușteni și-l trimit la prelucrat aiurea, din Golf până în Japonia, fără pic de valoare adăugată în România, fix în mijlocul jafu­lui, o firmă din Câmpeni, "Transilvania Produc­tion", la care lucrează peste 200 de oameni, produce mobi­lier de o calitate senzațională, la cele mai înalte stan­darde ale luxului occidental! Realitatea naște, și ea, câteodată, minuni!

"Pro Munții Apuseni"

Anul trecut, "Formula AS" a scris despre curajoasa inițiativă a unora dintre cei mai importanți investitori din împrejurimile Roșiei Montane. Grupați în proiec­tul "Pro Munții Apuseni", proprietarii de fabrici de mobilă, de hoteluri și pensiuni, sau de ferme din Scă­rișoara, Brad, Abrud, Câm­peni, Albac și din alte loca­lități vecine protestau împo­triva daunelor imense pe care exploatările cu cianuri le-ar aduce activită­ților pe care le întreprind. Au redactat atunci un amplu do­cument prin care demontau, punct cu punct, min­ciunile pro­pagandei RMGC și de­mon­strau că des­chi­derea ex­ploatării cu cianuri le-ar afecta, ireme­diabil, afacerile. Cu alte cuvinte, departe de a fi soluția salvatoare pentru toate problemele Apusenilor, așa cum se lăuda prin recla­me, Gold Corporation cre­ează doar câteva sute de locuri de muncă tem­porare, compromite ecologic o în­trea­gă zonă și pune pe butuci afaceri de milioane de euro! "Dacă pun la vân­zare un borcan de miere și scrie pe el că e făcut la Roșia Montană, cine mi-l mai cumpără? La fel și cu producătorii de mobilă: lucrează pe o piață acerbă, iar concurența abia așteaptă să ser­vească povestea cu cianurile de la Ro­șia ca să-i scoată de pe piață pe ai noștri", declara, anul trecut, Ioan Uțiu, un cunoscut militant ecologist din Câm­peni.
Am mers să vedem la fața locului cum stau lucrurile și să probăm faptul că zona Apusenilor se poate susține și singură, dacă există voință politică la nivel local și național și dacă imix­tiunile marilor corporații cu interese în zonă nu pun bețe în roate investitorilor de bună credință. Am pornit de la un catalog de prezentare, desprins tocmai din atmosfera de lux de la Chamonix. Redactat impecabil în limba franceză, catalogul promova o ofertă de mobilier superb pentru stațiunile montane din nordul Alpilor și aparținea unei fir­me... românești, "Transilvania Pro­duction" Câmpeni. Mărturisesc că am pornit într-acolo încă neconvinși: s-a făcut atâ­ta campanie pe seama oame­nilor nea­jutorați din Apuseni, încât, parcă, nici cu catalogul în mână nu-ți vine să crezi că în zonă s-ar putea pro­duce și altceva decât aur prin cianu­rare. Darmite mobilier de lux, pentru Alpii francezi!

De la nimic, la victorie


Imediat pe stânga, cum intri în Câm­peni, de cealaltă parte a Arieșului, halele moderne, cu acoperiș albastru, ale firmei "Transilvania Production" ne indică fap­tul că suntem pe drumul cel bun. Chiar de la intrarea în sediu, după ce lași în spa­te dealul verde, presărat cu case mo­țești, te întâmpină rafinamentul unui living 100% occidental. Exact ca în cata­logul cu care pornisem la drum! Acum 20 și ceva de ani, ime­diat după Revolu­ție, pe locul sălii de prezentare, cu aer de salon aristocratic, în care mă întâmpină mana­gerul Dorel Morar, se găseau rui­nele unei hale deza­fectate de legume-fructe. Mai bine de jumătate de an s-au strofocat Dorel și asociații lui să curețe munții fetizi de fructe și legume în des­com­punere, din care, peste ani, aveau să ia viață colecțiile de mobilier de lux pen­tru Chamonix și Albertville... "Cred că am fost primii din zonă care ne-am în­ființat o firmă în 1990", își amintește Dorel Morar despre perioada primelor buticuri și consignații din România. Și el, și asociații lui, lucrau la vechea fabrică de mobilă din Câmpeni, o fabrică mare, cea mai mare din zonă la vremea aceea, cu 1.000 de angajați și cu exporturi fru­mușele. Avea fiecare specializarea sa în industria lemnului și s-au gândit, după Revoluție, că a venit momentul să lucreze pentru ei. Doar că nu aveau un spațiu potrivit pentru producție, iar scule de lucru, nici atât... Trei ani le-a luat de când au înființat firma, până să devină "patroni" de-adevăratelea, nu doar în acte. Au căutat meseriași care să le facă niște utilaje im­provizate de prelucrare a lemnului, apoi au identificat terenul pără­sit după mutarea depozitului de legume-fructe. "Lu­cram o mână de oameni, vai de noi, în niște barăci meta­lice, fie vară, fie iarnă. Nu ne-a fost ușor. Dar moții îs oameni căliți și știu să reziste", povestește Dorel Morar. Oamenii cei mai vechi din firmă îl con­firmă pe patron. "Când am ajuns eu în firmă, acum 17 ani, nu cred că eram mai mult de 20 de oameni, era altceva, nu se compară cu ce vedeți aici acum", spune Cristian Florin Furdui. Cât timp Cristi a trecut de la stadiul de muncitor necalificat la cel de maistru, locul vechilor barăci metalice a fost luat de hale noi, curate ca niște farmacii, mirosind a lemn uscat și a lac de calitate, desprinse, la rândul lor, parcă, din niște ca­taloage lucioase de prezentare. Locul utilajelor impro­vizate de meșteri a fost luat de linii de producție de ul­ti­mă generație, coordonate de calculatoare perfor­man­te, iar firma a ajuns, de la câteva comenzi locale, să ex­porte mobilă de top, în țări cu pretenții, ca Franța, Ita­lia, Anglia sau Germa­nia. Numărul de angajați a cres­cut direct proporțional cu dezvoltarea afacerii. "De la 20, am ajuns la 50, apoi la 150 și, chiar înainte de criză, prin 2006, la 240 de angajați. Acum, după ce am adus câteva utilaje mai noi, am ajuns la 215 mun­citori, care lucrează în două schimburi. Avem angajați din Câmpeni și din satele din împrejurimi și ne-am străduit să dăm salarii bune pentru nivelul zonei. Fie­care om care a stat ceva vreme pe la noi și-a putut cum­păra câte o mașinuță, mai veche, mai nouă, așa că lumea nu mai depinde de autobuze, cum era pe vremuri", spune Dorel Morar.

"Colecția Chamonix"

Directorul fabricii din Câmpeni vorbește dintr-o bucată și despre cele bune, și despre cele rele, fără as­cunzișurile de "relații pu­blice" ale patronilor siman­dicoși din ziua de azi. A muncit pe brânci în firma asta, și nici azi, după mai bine de 20 de ani, nu e ge­nul de șef care să treacă pe la sediu doar la adunările generale ale acționarilor. Dimpotrivă, e "în produc­ție" de di­mi­neața până sea­ra: e și asociat, și admi­nistrator, și pre­ședinte al consiliului de adminis­tra­ție, și director exe­cutiv. Când nu trebăluiește prin halele din Câmpeni e, cu siguranță, prin străinătate, la târgurile de mobilier de la care o firmă de primă mâ­nă ca "Transilvania Pro­­duction" nu-și permite să lipsească. "Sunt câteva târ­guri mari, la care dacă nu mergi, practic, nu exiști: Köln, Milano și Paris... Anul trecut am ajuns și la Mos­cova, pentru că vrem să atacăm și piața rusă. E o piață dură și complicată, dar avem avantajul calității, față de firmele din regiune. Oferim o calitate pe care concurența de acolo nu o va putea oferi nici în 10 ani de aici înainte", spune, mândru de munca echipei sale, Dorel Morar.
Îl întreb cum a fost primul contact cu pretențioasa piață franceză. "De-abia începuserăm producția, eram la faza barăcilor metalice moștenite de la depo­zitul de legume-fructe, când am cunoscut niște fran­cezi cumsecade din Chamonix, oameni simpli, ca și noi. Erau în vacanță prin România, vizitau Transil­vania, și au ajuns prin Apuseni. Ne-am întâlnit, ne-am simpatizat și așa s-a născut ideea ca ei să înceapă o mică afacere în Franța și să distribuie mobila noas­tră. Au fost clienții noștri de la bun început și au des­chis piața noastră cea mai importantă. Prin ei ne-au venit primele comenzi externe, prin ei am intrat în Chamonix și, de atunci, nu ne-am mai dat duși de aco­lo! Toată lumea ne cunoaște în zona aceea, în Alpii francezi, în stațiunile cu pârtii de schi, unde am avut drept clienți enorm de multe cabane și hoteluri. Alpii de nord sunt o zonă extraordinar de bogată și de pre­tențioasă. Le-am învățat toate obiceiurile și preten­țiile, am studiat tradițiile locului în materie de mobi­lier și de amenajări interioare. Le-a plăcut cum lu­crăm, iar noi am învățat să le oferim exact ceea ce ei își doreau. Ne-a avantajat și faptul că textura lemnului de molid de la noi e la fel ca cea de la ei. Apoi, și noi am lucrat cu finețe, pentru că avem o tradiție a prelu­crării lemnului în Apuseni, iar oamenii noștri simt lemnul, cum se spune. Am pus, pe lângă pricepere, și un pic de suflet ardelenesc, iar clien­ții au simțit asta. Avem o colecție foarte vastă de mobilier montan, care se numește chiar «Colecția Chamonix», în cinstea lo­cului care ne-a consacrat la export", zâmbește bucu­ros managerul de la "Transilvania Pro­duction" Câm­peni.

Moții și Roșia Montană. Soluții


"Ne-a făcut foarte mult rău nouă, moților, publi­ci­tatea mincinoasă a celor de la «Roșia Montană Gold Corporation». Toată țara credea că afaceriștii ca­na­dieni au fost primiți cu flori în Apuseni. Pentru că ei, făcând o reclamă perversă, au creat impresia că, fără ei, zona asta e vai de capul ei. Însă oamenilor de aici li s-au deschis ochii: stai, că ăștia vor să facă aici un baraj mai mare decât cel de la Vidraru, și or să-l um­ple cu cianuri! Toți specialiștii serioși se tem că cianu­rile se vor infiltra în sol. Vă spun, nici o afir­mație și nici o promisiune a celor de la Gold nu stă în picioa­re!", zice Dorel Morar, în timp ce ne plim­băm prin halele fabricii sale. "Noi, cei de la «Transil­vania Pro­duction», ne-am implicat foarte mult în campania anti-Gold Corporation. Am fost și la pro­teste, am fost și în comisia care a prezentat petiția investitorilor din zonă către reprezentanții Parlamen­tului... Există multe posibilități la Roșia Montană. E o localitate mi­că, agricultura are e­norm de multe căi de a oferi de muncă oricărui om care vrea să lucreze. Care mineri? Au fost unii ținuți pe-acolo fără să facă ni­mic, doar ca să fie ma­să de manevră la manifes­ta­țiile pentru Gold. Enorm de multe se pot face și în turism, mai ales că zona are acum așa o mare noto­rietate. Să nu mai vorbim că, dacă vine Goldul, s-a dus cu tot turismul de pe Valea Arieșului! Cine să vi­nă în vacanță la cia­nuri?", își varsă năduful omul de afaceri din Câm­peni. E optimist, însă. "Eu zic că nu se va mai des­chide ex­ploa­tarea de la Roșia Mon­tană. Opoziția în zonă e prea mare, iar oamenii sunt prea hotărâți. Știu pulsul celor de aici, am discutat cu prieteni care spun că ar veni oameni din întreaga lume, cu corturile, ca să apere Roșia Montană. Zeci de mii de oameni, pe ăștia nu îi poți scoate cu jandarmii, ca la Pungești...", spune Dorel Morar.Cât timp patronul dis­cută cu niște colabo­ratori, stau de vorbă cu câțiva dintre muncitorii din fabrică. Toți sunt foc și pară când vine vorba despre cianuri în Apu­seni. "Dacă s-ar face un sondaj corect, cred că 90% din oameni s-ar opu­ne proiectului. Lu­mea înțelege bine ce pră­păd ar fi. Avem cu toții rude care trăiesc din turism și din agricultură pe aici. Ce s-ar alege de toate astea dacă începe exploa­tarea?", se în­trea­bă maistrul Cristian Furdui.
La 31 de ani, Ioan Bon­cuț lucrează de 12 ani la "Transilvania Pro­duction". Un om harnic și cu capul pe umeri: "Se poate trăi și fără cianuri! Se poate și din turism, și din exploa­ta­rea forestieră, și cu fruc­tele de pădure se poate face o afacere bună. Eu, personal, mai merg în conce­diu la fructe de pădure, și un salar' bun în două săptă­mâni l-am făcut. Sunt mulți care, pe timp de vară, merg la fructe de pădure și la bureți, și au bani să tră­iască până anul următor. Singur am adunat cam 25 de kilograme într-o zi. La 5 lei pe kilo­gram, e peste 1 milion! Dacă începe Goldul cu cianu­rile, s-a dus și cu bureții, și cu fructele de pădure, nu mai putem ține animale...".

Lemnul Apusenilor, exportat pe nimic!

Amenințate de ofensiva celor de la Gold Corpo­ration, afacerile oneste din industria prelucrării lemnu­lui trebuie să înfrunte o nouă îngrijorare majoră. În timp ce atenția opiniei pu­blice a fost captată de ca­­tastrofa ecologică pre­gătită la Roșia Montană, o altă catastrofă e în des­fășurare, de ani de zile, în Apuseni: exploatarea ma­sivă a lemnului de către mari corpo­rații, care au obținut de la guvernanți contracte prefe­rențiale de achiziționare a masei lemnoase de la Rom­silva. "Zeci de camioane ale companiei austriece «Holzin­dustrie Schweig­hofer» Sebeș transportă săp­tă­mânal lemn exploa­tat din pădurile Apuse­nilor. Oamenii din zonă vor să aibă și ei dreptul de a prelu­cra lemn, pen­tru că asta este ocupația lor de bază. Sunt ne­mulțumiți de faptul că o cantitate enormă de lemn este ex­ploatată de firme străine mari, care trans­portă a­pro­ximativ 75-80 de tone de lemn la o singură cursă", declara primarul comunei Gârda de Sus, Ma­rin Vâr­ciu, cu prilejul unui miting ținut în luna ianua­rie, la care au participat peste 400 de oameni din zonă. "Nu zicea nimeni nimic dacă Holzindustrie venea aici să facă produse finite cu valoare adăugată. Era extraordinar dacă fă­ceau asta! Nu să vină să ia lemnul din pădure, să-l prelucreze primar și să-l vân­dă mai departe, în străinătate". Pădurile țării, vândute pe bani de nimic! Nu ai voie să ex­porți cherestea dintr-o țară care are așa o mare tradiție în prelucrarea lem­nului! "Iar cei de la Holzindustrie mai fac o fabrică în Covasna, la Reci. În ritmul ăsta, noi, în 5 ani de zile, nu mai avem lemn, așa încât prețul materiei prime va crește exorbitant și ne va afecta afacerile", declară, la unison, mai mulți investitori din zo­na Apusenilor.
Îl întreb și pe Dorel Morar despre problema tăie­rilor masive de pă­dure. Îmi răspunde în sti­lul său, apă­sat și logic. "Ca și Gold Corporation, și austriecii dro­ghează lumea cu promisiunea de locuri de muncă. Dacă ar face fabrică de produse finite, atunci numărul de locuri de muncă s-ar multiplica cu patru sau cu cinci! Dar haideți să vorbim pe cifre: la fabrica din Se­beș, unde nu lucrează cu mult mai mulți oameni de­cât la fabrica noastră, ei debitează 5.000 de metri cubi de buștean în 24 de ore. În 48 de ore, fac 10.000 de metri cubi. Transformat în cherestea, la un randa­ment normal, rezultă 7.500 de metri cubi de cherestea. Ei bine, în numai două zile ei consumă exact cantita­tea de materie primă pe care fabrica noas­tră, «Tran­sil­vania Production», o consumă în­tr-un an de zile!!! Și-apoi, ei exportă bușteni, iar noi exportăm mobilier de cinci stele".

Adevăratul aur al Apusenilor

"Să știți de la mine: niciodată pădurile nu vor fi defri­șate de către producătorii de mobilă. Producă­torii de mobilă consumă puțin lemn. Noi lucrăm mult pe lemn, ca să îl aducem la o formă frumoasă, ca să îi creștem valoarea", îmi explică Dorel Morar, ară­tându-mi piesele de mobilier pregătite pentru împa­che­tare și livrare spre Franța. Sunt piese de un rafina­ment unic, pe a căror finisare s-a insistat, cu migală, cu drag și cu profesionalism, ore întregi, ca să se ajungă la calitatea aceea, care să-i lase cu gura căscată pe mi­lionarii francezi, englezi, italieni sau germani din Cha­monix.
"De fiecare dată când ajung prin Alpi, clienții mă cheamă să-mi arate cum și-au aranjat hotelurile, cum au pus în valoare mobilierul nostru", îmi spune la des­­părțire Dorel Morar. "Sunt foarte mulțumiți și ne fe­­li­­cită de fiecare dată pentru că suntem serioși și pri­cepuți. Cred că ăsta e adevăratul aur al Apusenilor, nu cel pe care vor să-l scoată cu cianuri cei de la Gold, și nici lemnul exploatat fără milă".

Fotografiile autorului și imagini din cataloagele de prezentare ale "Transilvania Production" Câmpeni