Vestitorii primăverii

Florenta Oprisan
- În tradiția românească, păsările călătoare sunt sufletele strămoșilor adormiți, care aduc în fiecare aprilie, o primăvară nouă și încă un motiv de speranță. Cine le vede străbătând, obosite dar neînfrânte, ultimii kilometri spre casă, se zice că are noroc de viață lungă și pătrundere de adevăr. Prietena revistei noastre, ornitologul ANGELA PETRESCU, de la Muzeul "Antipa" din București, a primit în dar o întâlnire cu berzele, pe care nu o poate uita -

O mie de berze

- Eram pe la Timpuri Noi, în Bucureștiul ăsta al nos­tru, nu prea fericit în primele săptămâni de pri­măvară. Aerul neașteptat de cald purta în el pro­­mi­siunea renașterii, dar co­pacii încă golași și asfaltul us­cat de vânt îmi dădeau un sen­timent de pustiu. Dar când am ri­dicat ochii pe cer, jur, cel puțin o mie de berze zbu­rau grațioase, grăbite și fericite (mi se părea mie?) către cuiburile lor. Ce sentiment minunat și ce trans­formare am simțit în sufletul meu! Carevasăzi­că, au reușit, uite-le, sunt sănătoase și au ajuns și anul ăsta acasă, să mai facă un rând de pui, să ne mai bucure o vară cu prezența lor princiară, să ne mai împrumute din bucuria lor de a trăi...

- De unde se întorc berzele? Unde își petrec ier­ni­le?

- Greu de crezut: la șapte până la zece mii de ki­lo­metri depărtare de casă, în zo­nele umede și mlăș­ti­noa­se, aflate în sudul și pe coas­ta de est a conti­nen­tului afri­can. În ultimii ani, cercetări făcute cu emi­ță­toare radio atașate de corpul păsărilor au arătat că, probabil, da­to­rită încălzirii globale, multe grupuri nu se mai încumetă să străbată distanțe chiar atât de lungi. Zonele de iernare se mută treptat mai la nord: tot mai multe berze din Eu­ropa occidentală își petrec iarna în Spania, iar cele de la noi ajung tot mai puține prin Africa de Sud, oprindu-se la izvoarele Nilului și în Africa sub-sahariană. Oricum, vin de tare departe, doar ca să ajungă la cuibul lor.

- Cât timp le ia zborul ăsta colosal? Cum rezistă, în general, toate păsările călătoare la un asemenea efort?

- Fiecare specie, după mărime, strategie de zbor și rezistență, are soluția ei desăvârșită. Păsărelele mici, ciocârlia, prigoriile, privighetorile, pupezele și rândunica, de exemplu, se îngrașă, pur și simplu, toamna, în perioada imediat premergătoare plecării, mănâncă mai mult și asimilează grăsime, până la a-și dubla greutatea (își permit, la cele câteva sute de grame pe care le cântăresc). Ăsta este depozitul lor de "combustibil", care le dă posibilitatea să zboare con­tinuu. Sau ciocârliile, ori rândunica, care gonesc prin aer în grupuri mici, de familie. Un efort neegalat și paradoxal pentru aceste ființe aparent fragile. În ce-o privește pe doamna barză, ea este o pasăre mare și grea, care nu-și permite să-și dubleze greutatea, și atunci a dezvoltat, în sute de generații, o tehnică ex­traordinară de zbor. Ea nu traversează Mediterana, ci alege un drum mult mai lung, pe uscat, cu popasuri. Și pentru a economisi energie și a ușura efor­tul extraordinar presupus de bătaia aripilor pe sute până la mii de kilometri, se folosește ma­gis­tral de curenții de aer cald, as­cen­dent, care se formează pe tim­pul zilei, exclusiv deasupra uscatului, pentru a urca până la altitudini de 800 de metri și a zbura planat, fără efort, pe traiectorii circulare, de la un horn cu aer cald, la altul. Nu-i extraordinar? Cocorii și gâștele sălba­ti­ce, în schimb, se încumetă și trec marea în zbor, fie­care cu tactica sa. Cocorul știe să alterneze bătaia ari­pilor cu zborul planat, în timp ce gâsca, pasăre ac­va­tică, se mai poate odihni noaptea pe suprafața mării, dacă este liniștită.

- De unde știm ce păsări zboară pe cer?

- Ca să le recunoașteți dacă le vedeți, gâștele și co­corii zboară în formații aerodinamice, în formă de "V", înlocuindu-se la "cârmă" regulat, pe când ber­zele se deplasează în grupuri uriașe, de câteva sute, aparent dezordonat, dar cu o busolă neînchipuit de precisă. Ele revin la aceleași cuiburi din anii trecuți, pe care le refac cu abnegație, vreme de câțiva ani, cât le este viața de lungă.

- Misterul migrațiilor pe spații așa de vaste a fost dez­le­gat?

- Deși se cercetează intens, nu știm încă exact ce anume "tehnici" folosesc pentru a se ghida pe spații atât de vaste. Multe migratoare călătoresc numai noap­tea. De exemplu, micile cântătoare, pentru a se feri de prădători și pentru a se hrăni și odihni la vreme de zi, se folosesc, ca să se orienteze, de po­ziția astrelor vi­zi­bile pe cerul nop­ții; altele zboară ziua, ca porumbeii, care se folosesc de liniile câmpului mag­ne­tic terestru. Unele păsări își for­mează, nu se știe cum, pur și sim­plu o hartă, astfel că o clădire nou apă­ru­tă peste iarnă, în locurile lor de baștină, le poate dezorienta. Deși știm mai mult ca altădată des­pre zborul păsărilor migratoare, felul cum își carto­gra­fiază ele spațiul este unic și misterios.

Se întorc rândunelele

- Luna aprilie e vremea în care se întoarce și rândunica, simbol al familiei și al trudei neîncetate, al zbaterii pentru viața de zi cu zi...

- Da, aprilie este luna întoarcerii rândunelelor, care revin, și ele, la cuiburile lăsate anul trecut, ca un chezaș, spune tradiția, că speranțele noastre de mai bine se vor împlini. Nu toate, săracele de ele, reușesc să revină la cuiburi, unele, multe, neștiute, mor de epu­izare, înecate în mare sau în timpul traversării de 60 de ore a Saharei. No­ro­coa­sele se mai bucură de pun­tea câte unui vapor, pe care se odihnesc înainte să-și ia avânt, pentru ultima sfor­țare către casă.
Rândunelele se întorc primele, în aprilie, urmate de lăstuni (rândunele "de oraș", ceva mai mari și cu coa­dă mai scurtă, fără "fur­culiță"), în grupuri fami­lia­­le, regionale, și își reiau mun­ca meticuloasă de re­pa­­­rare și construire a cui­bu­rilor, legendare prin trăi­nicia lor. Le fac din pământ umed, din nămol ames­tecat cu fire mici vegetale, ca niște chirpici de mici di­­mensiuni, și le căptușesc cu puf și cu păr de ani­ma­le. S-au observat rândunele atât de curajoase, încât să coboare glonț pe spinarea unor mâțe, ca să le fure câ­teva fire călduroase din blană, pentru cuiburile lor. Ca niște mari meșteri arhitecți, dau cuibului forme cir­cu­lare, de sfert de sferă, îl potrivesc după profilul lo­cașului ales și îi asigură o ieșire generoasă și comodă. Aleg locuri în care se simt în siguranță față de pră­dă­tori și la adăpost de intemperii, de obicei în gospo­dă­riile omenești, pe sub streșini, în poduri, grajduri și in­­terioare cu deschidere permanentă spre exterior, dând dovadă de multă ingeniozitate. Nu e casă de ro­mân mai fericită decât cea aleasă de rândunele pentru a-și clădi cuibul! Depun trei până la șase ouă și-și hrănesc puii cu mare e­fort și hotărâre. Cam 400 de zboruri pe zi face o rân­dunică, trans­­portând la cuib can­tități im­pre­sionante de insecte, pe care le în­dea­să în ciocu­rile puilor, fă­când dova­da unor abi­li­tăți de zbor ieșite din co­mun (cu vi­teze de până la 160 de km/oră și schim­bări dese și bruște de direcție). Le găsim pes­­te tot, oriunde pot a­vea acces la o apă și un­de zboară insecte, mai puțin pe înălțimile mon­tane. Să le spunem, așa­dar, bun venit!

- Tot prin aprilie au­zim, fascinați, și cân­te­cul privighetorii, care simbolizează, cumva, sin­­gu­ră­tatea și dorurile neîmplinite ...

- Deloc atât de ele­gantă și de fercheșă ca rându­nica, privighetoarea este o păsăruică cu aspect mo­dest, mai mică decât o vrabie, de culoarea pămân­tu­lui, de n-o bagi în seamă dacă-o vezi. De fapt, mai ni­meni, mai ales printre orășeni, nu știe cum arată o privi­ghe­toare, că nu-i mare lucru de haina ei. Dar da­că-i auzi cântecul pătrunzător, neobosit, de o frumu­sețe nepă­mân­teană și cu o varietate uimitoare de tri­luri, te gân­dești imediat la ea. Acest cântec o face să simbolizeze singurătatea și dorul de alte lumi, trans­cenderea morții și a preocupărilor mărunte ale vieții.
Modestele privighetori trăiesc prin locuri liniștite, fânețe și crânguri, în livezi și tufărișuri, acolo unde își fac, aproape de sol, cuiburi largi și laborioase, din frunze uscate, căptușite cu fire de păr de animale și cu puf. Depun patru-cinci oușoare de culoare kaki și își hrănesc puii în cuplu, și mama, și tatăl. Uliul păsărar este dușmanul lor de moarte, dar cu adevărat ame­nințător le este omul, care-i poate distruge habitatul, zonele de tufăriș des, de la marginea pădurilor, sau subarboretul din pădurile bătrâne, în general, vege­tația ne-"cosmetizată", hățișurile care-i asigură adă­pos­tul, umbra, dar și insectele cu care se hrănește ex­clu­siv. Nu uitați, trilul privighetorii face și sufletele noas­tre să cânte, dar pentru asta, trebuie să le lăsăm nea­tins câte un locșor, câte un petic de grădină ne­lu­crat, câte-un tufăriș de unde să-și poată purta mesajul spre cealaltă lume, a dorurilor din sufletele noastre.