"Oameni cu O mare"

Cititor Formula AS
Stimată doamnă Sânziana Pop,

Permiteți-mi să mă prezint: mă numesc Obreja Elena, farmacistă la Târgu-Neamț, în momentul de față, pensionată medical. Vă mulțumesc pentru posi­bilitatea ce ne-ați dat-o nouă, tuturor, mai ales celor cu venituri modeste, chiar săraci, de a fi aju­tați de oameni de mare omenie, care încă mai exis­tă în România zilelor noastre. Revista "For­mula AS" este revista mea de suflet. Permiteți-mi ca la rubrica "Pagina specialiștilor" să aduc cele mai calde și sin­cere mulțumiri domnului doctor neurochirurg Mir­cea Peia. De câte ori am avut nevoie de un sfat com­petent, chiar dacă era zi de duminică, dom­nul doctor și-a răpit din timpul de odihnă și a răspuns solicitărilor mele privind tra­tamentul medicamentos, atât pentru tatăl meu, acum în vârstă de 89 de ani, cât și pentru mine personal.
Din anul 1991, datorită unor traume psihice foar­te mari, am avut probleme grele de sănătate. Rezol­varea a venit datorită îngerilor păzitori de la revista "Formula AS" (aș aminti aici și pe domnul doctor Ion Nica), cărora le mulțumesc din tot sufletul pentru omenia și mărinimia de care au dat și dau do­vadă. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu multă sănă­tate și putere de muncă, pentru că sunt oameni cu O mare. Cinste lor!

OBREJA ELENA - B-dul Mihai Eminescu, bl. G6, sc. B, ap. 27, Târgu-Neamț, jud. Neamț