Lacrimi de crocodil

Ciprian Rus
Săptămâna trecută, fostul Mi­nis­tru al Transporturilor, Relu Fene­chiu, și-a în­ceput ispășirea pedepsei cu închisoarea, de cinci ani de zile, la care a fost con­damnat definitiv, în afacerea "Trans­for­matorul."

Pe scurt, pentru cei care nu știu, fir­me­le baronului PNL au vândut în anii 2002-2004 (când premier era Adri­an Năstase) către "Societatea de În­tre­ținere și Servicii Energetice Elec­trica Moldo­va", mai multe transfor­ma­toare vechi de 20-30 de ani, pe ca­re au încasat 2,8 mi­lioane de eu­ro. Pe scurt, niște rable achi­ziționate la prețul unor transfor­matoare nou-nouțe! Relu Fenechiu, spun procu­rorii anti-corupție, s-a ales din a­ceastă afacere cu 2 milioane de eu­ro. Bani albi, pentru zilele negre. Aceasta este "afa­cerea", în fapt o găi­­nărie românească, o hoție din ba­nii mei și ai dumneavoastră, bani pe care, dacă nu îi achităm pe fac­tu­ra de curent, ne trezim fără el.
Șocantă este însă reacția socie­tății. Relu Fenechiu nu este un afa­cerist dubios, ci un marcant lider PNL, fost ministru, membru al unei coaliții pe care noi am trimis-o în par­lament, acordân­du-i 70% din vo­turile noastre. Situația nu este un ac­ci­dent. Avem în noi o schi­zofrenie bizară, un soi de boală interioa­ră, pe care nu o găsești în tratatele me­di­cale - înjurăm clasa politică, facem bancuri pe seama ei, o urâm, la o adi­că, din toți rărunchii, pentru că "a furat ța­ra", dar când vine mo­mentul ale­gerilor, votăm vârtos cu toți pe­na­lii, ba mai mult, îi com­pă­timim când ajung după gratii. Un amic, om cu carte, altminteri in­tegru, îl plângea pe Adrian Năstase, când a fost con­damnat "cu exe­cu­tare". "Nu era ne­voie", îl căina, "ajun­gea «cu suspen­dare»." Un al­tul îmi spunea recent că Re­lu Fe­nechiu e de fapt nevinovat - "Ce dacă el a vândut transformatoare vechi la prețuri de noi? Nu e om de afaceri? Proști au fost directorii de la "Electrica Moldova" că au dat ba­nii pe ele!" Ca și cum prostia di­recto­ri­lor respectivi nu ar fi fost "sti­mulată" de niscaiva șpăgi sau de interese politice. O altă reacție mo­nu­­mentală îi aparține, de această dată, unui lider politic, vice­preșe­din­telui PNL, Flo­rin Turcanu - "Să îi dea Dum­ne­zeu putere (lui Relu Fenechiu n.n.)! Așa cum a trecut viața, așa va trece și necazul pen­tru el. Sunt convins că PNL va fi con­dus din umbră tot de el, la Iași".
Așadar, partidul nu numai că nu se dezice de domnul Relu Fenechiu, ci îi cere sfatul, așa, în taină, printre zăbrele, cum făceau "soldații" ma­ri­lor mafioți, când aceștia intrau la ră­coare. Și uite așa, avem nu doar do­vada că partidele noas­tre sunt ade­vărate celule mafiote, orga­nizate ca în Sicilia, ci și că noi le tole­răm. Alt­minteri, declarații ca cea de mai sus nu ar fi fost niciodată aruncate în pu­blic. Într-o țară normală, dom­nului Flo­rin Turcan i-ar fi fost frică și să se gân­­dească la așa ceva, dară­mite să-și lan­seze astfel de idei în mass-me­dia.
Dar cred că politicienii noștri s-au prins că noi îi iubim așa cum sunt - co­rupți. Poate că în felul aces­ta, ne justi­fi­căm și noi micile ho­ții, șpăgile pe ca­re le dăm ca să avem parte de servicii de­cente și reușim astfel, prin comparație cu ei, să ne simțim mai buni. Sau poate că, trăind de decenii într-o țară ră­pită, ne-am îmbolnăvit de "Sin­dro­mul Stockholm" - acea relație bizară de afec­țiune care apare între răpitori și vic­timele lor.
Am citit în presă că Relu Fe­ne­chiu ar fi plâns în arestul poliției, ca un copil. Sunt convins că printre noi vor fi fost destui care să-l fi com­pă­timit. Deși, după ispășirea celor cinci ani de închisoare, el rămâne cu mi­lioa­nele de euro, iar noi cu lacri­mile...