Reconstrucția dreptei

Toma Roman
Timpul rămas până la cele două alegeri (euro­par­­la­mentare și prezidențiale) din 2014 pune presiune pe întregul arc politic românesc.

USL, colosul aflat la putere, se clatină sub asaltul străzii ne­­mul­țumite de atitudinea lui în chestiunile Roșia Mon­tană și gazele de șist. În interiorul său, cei doi piloni ma­jori, PSD-ul și PNL-ul, se află deja într-o opoziție surdă, cu conotații identitare. În ciuda reafir­mării unității - ba­zată în principal pe dorința comună de în­lă­turare a preșe­din­telui Băsescu - fiecare partid component își caută soluția pentru rezolvarea inte­reselor proprii. PSD-ul a racolat destui parlamentari (de la eșuatul PPDD) pentru a putea guverna fără sprijinul PNL-ului. Doar dificul­tă­țile pe care - inevitabil - le va aduce iar­na îl mai mențin într-o alianță ce scârție din toate înche­ie­turile. Pentru PSD, partidul liberalilor va fi un bun țap iș­pă­șitor, îna­in­tea ciclului de alegeri, când mizeria iernii va fi de­contată. Este clar pen­tru cei mai mulți că PSD-ul va merge cu un candidat pro­priu la prezidențiale. Vom vedea, în funcție de jocurile in­terne și regruparea baronială, dacă acesta va fi sau nu Victor Ponta. PNL-ul s-ar putea trezi, în ulti­mul moment, cu un candidat carismatic, Crin Antones­cu, ce nu-l mai reprezintă și nu mai are șanse prezidențiale. Singurul lui merit - pentru PNL - va fi atunci negocierea sprijinului său pentru unul din candidații - de stânga sau de dreapta - ajunși în turul secund al prezidențialelor. Dar va avea, oare, dreapta un candidat unic?
Întrebarea este legitimă și stringența răspunsului, evi­dentă. În acest moment, dreapta se prezintă extrem de di­vizată și contradictorie. Opoziția pe față la "sistemul" impus de USL a revenit mai mult președintelui Traian Băsescu decât formațiunilor dreptei. Dacă "lovitura de stat" pusă - cu inconștiență politică - la cale de USL în 2012 ar fi reu­șit, nimeni n-ar mai fi mișcat în front. Bă­sescu a obligat elec­toratul, orbit de propaganda agresivă a mediei USL-iste (în special Antena 3), să realizeze că între promisiunile poleite ale noii puteri și realitate este o distanță uriașă. Mișcările de stradă (cărora iarna le-ar putea adăuga o tentă socială mai marcată) sunt o dovadă că oamenii mințiți au început să se trezească. În același timp, ele au oferit dreptei înfrânte în alegeri timpul nece­sar pentru reorganizare și refacere identitară. Numai că dreapta și-a ratat răgazul, adân­cindu-și diviziunea și con­flictele interne. În fond, după zdro­bitoarea înfrângere elec­torală de la ultimele par­la­mentare, ea avea - și are - doar două căi: fie o "unitate mo­­no­litică", prin care să sus­­țină alternative unice la proiec­tele și deciziile puterii; fie o construcție inedită, cu oameni noi, detașați de tarele actualei clase politice. Sprijinul pre­zi­dențial, discret, după lege, i-ar fi asigurat "muniția" pen­tru bătălia cu ab­so­­lutismul USL-ist, scoțând - concomitent - în evi­den­ță situația tragică în care a ajuns PNL-ul, com­plet ani­hilat - din dorința aprigă a șefului său de a fi preșe­dinte - în masa PSD-istă.
Timpul scurt până la alegerile din 2014 nu putea per­mite dreptei o reconstrucție din temelii. Eșecul - practic - anunțat al unor construcții de genul PMP sau Forța ci­vică (ce nu depășesc impactul electoral de 5%) arată că alegă­torii români nu au ajuns încă la concluzia ne­ce­sității reînno­irii totale a clasei politice. În ciuda anunțului că nu vor lucra cu politicieni consacrați, ambele for­ma­țiuni au achiziționat parlamentari și demnitari aflați în funcție în fosta gu­ver­nare a dreptei, demonstrând astfel că, pe scena publică ro­mâ­nească, noul are un drum lung de la formă la fond. Dreap­ta nu are, în plus, un "comu­ni­cator mediatic" de talia celui al stângii, mediile des­chise spre ea fiind parazitate de idiosincrazii, partizanate inutile, preconcepții. Dreapta a rămas, ca partid repre­zentativ, doar cu PDL-ul, "mașinăria" ce a guvernat țara și l-a dus pe Traian Băsescu la Preșe­din­ție. PDL-ul a ră­mas însă un partid românesc "clasic", adică o grupare politică axată pe o anume viziune definitorie, cu o anume cli­entelă, ce speră - normal - la satisfacerea pro­priilor inte­­rese. PDL-ul s-a uzat dur, în trecuta guvernare, când criza - pentru care cabinetul Boc a găsit, totuși, reme­dii, - l-a obligat să limiteze satisfacerea aspirațiilor propriei clientele, ba chiar a amendat-o prin intervenția imparțială a Justiției. Spre deosebire de noile formațiuni ale dreptei, PDL-ul este însă un partid cu infrastructură națională (com­parabil doar cu PSD-ul și alienatul PNL), nucleul dur al electoratului său rămânându-i fidel. Într-o adevă­rată re­construcție a dreptei, el este inconturnabil.
După trecuta înfrângere electorală, PDL-ul și-a schim­­­­bat, în manieră logică, garnitura conducătoare și s-a înde­păr­tat de mentorul său de la Cotroceni. Traian Bă­sescu, aflat la încheierea celui de-al doilea mandat pre­­zidențial, a fost atât de hulit de adversarii săi politici (pen­tru că a sprijinit funcționarea independentă a Justi­ției) încât PDL-ul - condus acum de Vasile Blaga - a că­utat, firesc, să nu ada­uge decontul prezidențial la cel al gu­vernării Boc. După ezitări, legate de consultarea filia­lelor și de reorganizarea apa­­ratului propagandistic (ezi­tări sesizate în "inerția" la primele manifestări ale colo­su­lui parlamentar USL), PDL-ul a optat pentru soluția propul­sării la candidatura prezi­den­țială a unui "om nou", Că­tălin Predoiu, fost ministru liberal al Justiției, de­tașat de trădarea identitară PNL-istă și deschis spre susținerea proiectelor PDL-iste actuale. So­luția, care a mai fost în­cercată cu succes (cazurile Stolojan și V. Stoi­ca) îi exo­nera pe V. Blaga și pe apropiații săi de in­terese mult prea politicianiste în administrarea partidului. În plus, V. Blaga a avut înțelepciunea de a nu-și exclude con­­cu­ren­ții, ba chiar de a-i promova pe câțiva (cazul Monica Ma­covei), în așa-numitul "cabinet din umbră", menit să răspundă punctual și specializat măsurilor administrative USL-iste. PDL-ul a început să urce în sondaje, dovedind că este realmente forța motrice a drep­tei. Aspirația de a re­grupa "sub mantaua proprie" cele­lal­te formațiuni din zonă este - în situația dată - firească, ele­mentară.
Dreapta ar putea avea o revenire efectivă, dacă or­goliile (și frustrările) liderilor din celelalte grupări ar fi depășite pentru scopul comun. O fuziune (prin absorbție sau nu) a dreptei în PDL ar obliga PNL-ul (ce va fi de­bordat din USL) să-și regândească destinul și - cu o nouă con­­ducere - să-și regăsească vocația de dreapta. Chiar și Traian Bă­ses­cu (ce va rămâne actor politic și după 2014) va trebui să-și modereze atacurile la adresa par­te­nerilor potențiali (Bla­ga, Predoiu, MRU) înțelegând că alegerile viitoare nu sunt ultimele, dar pot marca esențial evoluția dreptei.