MONICA MĂDAȘ - "Sunt doar o flacără, dansând pe comori!"

Corina Pavel
- Actriță-păpușar, interpretă de jazz -

Monica Mădaș este o făptură scân­teie­toare, dăruită cu un pogon de talente, pe care le onorează cu aceeași dăruire "în­dră­gos­tită": cântă, dansează, joacă în filme, face ani­mație și creează păpuși. Dar toate astea le face la Lon­dra, printre cețurile Tamisei, unde locuiește de șase ani. În vara aceasta, Monica a venit acasă pentru o că­lă­torie pe care o face deja în mod ritualic în Ma­ra­mureș, de mai mulți ani încoace, ca să desco­pere lumea străveche a satului și mu­zica lui. Și nu a fost singură acolo, ci în­so­țită de șapte in­terpreți de muzică tradi­țională, din șapte țări diferite, uniți într-un proiect intitulat "Roots Revival Romania" ("Rădăcini re­înviate"). Con­cer­tul final al proiectului, pre­zentat la Sala Radio din Bucu­­rești, a fost un prilej bun de a sta de vorbă cu Mo­nica Mădaș, de a o "întoarce pe toate fe­țele" pe această ar­tistă com­plexă și de a o vă prezenta, îm­preună cu toate izbânzile ei.

Hori și hăulite

- Locuiești acum peste mări și țări, dar unde-ți sunt rădăcinile, Monica?

- M-am născut și am crescut la Oradea, un oraș pe care îl iubesc nespus. Tata e ar­delean și mama ol­teancă, de lângă Craiova, iar va­canțele mi le petreceam la bunica din sud... N-o să uit ni­ciodată cum mergeam cu trenul personal câte o noapte întreagă până acolo. La capătul drumului lung, după vorba molcomă și formalismul ardelenilor, re­descopeream de fiecare dată satul oltenesc, cu viața lui în ritmuri de sârbă ameți­toare și tonalitățile "acute" ale vocilor aruncate peste ulițe și peste uluci. La bunica aveam o bătătură mare la dis­poziție, în care făceam exerciții de gimnastică la sol, în fața unei asis­tențe de copii din vecini, care mă înco­rona cu premii peste pre­mii... Și așa îmi mai trecea aleanul nereușitei mele sportive: mama mă dăduse la gimnastică de la patru ani, eram foarte bună și fusesem selecționată pentru lotul național, dar din păcate, la vizita medicală am descoperit că aveam nevoie de ochelari, și încă de unii cu dioptrii foarte mari! Au urmat mai multe operații, dar cred că, în cele din urmă, ve­derea mea s-a îmbunătățit simțitor, spălându-mă cu apă de iz­vor, în munte, pe unde am tot um­blat apoi, când am cres­cut și am des­coperit singură, cu ruc­sacul în spate, puterea și gene­rozitatea na­turii. Dar în anii pe­trecuți la bu­nica, strângeam copiii și făceam cor cu ei, spectacole de teatru cu po­vești de-ale mele și mu­zică spe­cial compusă. Pentru a reprezenta personajele, foloseam ori bibelouri, ori le compuneam din andrele înfipte în ghemele de croșetat ale mamei și ale bunicii. Îmi plăcea să exprim toată lumea asta din interiorul meu, în care trăiam cu spirit de aventură și pasiune. Am citit povești din copilărie și o fac chiar și acum. Cred în ele și intru foarte ușor în lumea lor. Încă din liceu scriu poezie, am participat la câteva festivaluri de lirică, și desenez foarte bine. De mi­că desenez, îmi plăcea să desenez rochii, făceam haine pentru păpuși și credeam că o să fac design vestimentar.

- Dar muzica, ea când a venit?

- De mică am fost legată și de muzică, în primul rând, prin vocea mamei mele, care cântă foarte frumos muzică oltenească. Și-mi cânta tot timpul. Pe urmă, părinții mei s-au despărțit... Dar cât am stat cu tata, mi-l amintesc cântând la taragot. Re­peta foarte mult acasă, era foarte ambițios, voia să cânte la fel de bine ca Luca Novac, un mare taragotist bănățean. Îi plăcea și Dumitru Fărcaș și încerca să-mi explice care sunt diferențele între stilurile celor doi. Taragotul era pentru tata nostalgia pentru lumea pier­dută a copilăriei. Bunicul meu fusese un cete­raș vestit în satul lui, însă ma­rea traumă a copilăriei ta­tei fusese moartea, de tânără, a mamei sale. Bunicul s-a re­căsătorit și tata a avut o ma­mă vitregă ("Baba Dochia", mi-o amin­tesc și eu, o femeie tare apri­gă, care avea, și ea, doi bă­ieți, dintr-o căsătorie ante­rioară). Din cauza aceas­ta, tata era un om dur și in­tro­vertit, greu se deschidea, chiar și cu mine, când eram o copilă... Sensibilitatea la el are o altă dimensiune, în mu­zică! În rest, tata lucra pe un excavator. Îmi amintesc că m-a luat odată cu el în cabină și am avut o senzație minu­nată, să văd lumea de sus, dintr-un fel de "poziție de forță", din măruntaiele acelei mașini uriașe și ciu­date. Am căutat să-mi iubesc părin­ții așa cum sunt și niciodată nu am emis pretenții în fața lor. Când am ajuns la facultate, mama plângea, când vedea că fetele celelalte sunt îmbrăcate și eu nu aveam o haină bună pe mine, dar căutam să o fac să zâmbească și-i spu­neam să nu se necăjească. Din pri­mul meu salariu, i-am cumpărat mamei o fustă și o blu­ză... Am făcut o echipă grozavă eu cu mama! De la 31 de ani, m-a cres­cut singură! Îi datorez enorm! Eu locuiesc la Londra de cinci ani, dar și acum suntem legate una de cealaltă, vorbim mereu la telefon și ne încurajăm în a merge mai departe, chiar dacă singure, fiecare pe câte o parte de conti­nent...

Păpușile și-un pogon de pământ

- În afara copilăriei, a existat un alt moment al vieții care ți-a trasat, mai apoi, destinul?

- După ce-am terminat Liceul de Filologie din Ora­dea și-am urmat tot acolo cursurile Școlii Populare de Artă, am intrat într-un grup de meditație orientală și am plecat prin țară cu ei. Stăteam în munți, în tabere de câte două luni, în Bucovina, pe Rarău, timp în care duceam o viață în mijlocul naturii, după principii foar­te sănătoase. Dormeam în cort, beam apă de izvor, mân­cam exclusiv hrană naturistă, citeam (și comen­tam) foarte multă filosofie, ezoterism, făceam în fie­care zi câte două ore de medi­tație și de respirație. Asta nu însemna că ne puneam pi­cioarele în cap sau pe după ceafă, în cine știe ce poziții imposibile. Mi-au prins foarte bine la vârsta aceea aceste exerciții de auto­cunoaștere. Au fost 3 ani foarte buni, după care am plecat, pentru că mi s-a părut că totul o luase într-o direcție nesănătoasă. Venise un puhoi de lume, erau sute de oameni în tabără, era un camping uriaș, în care unii își aduseseră televizoare și le conectau la bateria ma­­șinii, se uitau la știri și cri­ticau societatea... Apoi au în­ceput să intre și bani, că unele cursuri se plăteau, și atunci lucrurile s-au stricat, totul degenerase, ca la noi, la români. Mă bucur că am avut acest discernământ să mă desprind de ei când trebuia, alții s-au lăsat prinși într-o capcană din care nu au mai ieșit. Și mă mai bucur de ceva: că atunci m-am îndrăgostit de munte, stăteam verile în natură și câte două luni (la un mo­ment dat, nu mâncam decât ce culegeam din pădure și beam numai apă de izvor, în care puneam ace de brad să stea o zi). Era minunat! Erau zile în care aproape nu mâncam, posteam, dar aveam destulă energie cât să urcăm pe toate potecile din munte, pe unele trasee des­tul de dificile. Trăiam cu energia aceea extraor­dinară a muntelui și a naturii. Și în acest spirit de atunci, am făcut un an de Ecologie la București, la prima universitate particulară apărută la noi, Univer­sitatea Ecologică a lui Dolphy Drimmer. Am avut pro­fesori foarte buni, aveam cursuri la Muzeul de Geo­logie și îmi plăcea la nebunie. Dar trebuiau plătite, doar era o facultate particulară, așa că nu mi-am mai putut permite să o continui. M-am întors la Oradea și m-am dus să mă angajez la Teatrul de Păpuși, aflasem că era un post liber. Mi-am luat chitara cu mine la con­curs, am dat o mică reprezentație one-woman show, am făcut un moment de improvizație foarte comic, căci mie mi-a plăcut tot timpul să fac oamenii să râdă și atât de mult m-a prins aventura aceasta, încât am rămas... devotată teatrului de pă­puși pentru totdeauna. E atât de minunat să te afli în fața unei săli pline de copii, să-i auzi chicotind sau mirându-se în cor, încât îm­părtășeam o energie atât de pură, pozitivă, care mă încărca și îmi dă­dea entuziasm pentru mai de­par­te. Mergeam la festivaluri cu Tea­trul din Oradea și că­deam în ad­mirația Teatrului de Păpuși "Țăn­dărică" din Bucu­rești, care în­totdeauna venea cu ceva nou, sur­­prinzător ca expresie teatrală, iar asta mi se părea for­midabil! Îmi spuneam: "Doamne, ce talen­te, ce păpuși, ce producție!... Pen­tru mine, "Țăndărică" era "Hol­lywood", scris așa, cu luminițe orbitoare care sclipeau, ca în Las Vegas! Mă întrebam: "Oare o să ajung și eu vreodată să lucrez acolo?". Răspunsul era: "Da!" Era posibil! Și tot ce mi-a rămas de făcut, după doi ani și jumătate la Teatrul din Oradea, a fost să vin la București și să dau examen la Academia de Teatru și Film, secția Teatru - Marionete. Îmi trebuiau bani ca să plătesc taxa de înscriere, opt sute de mii, țin minte și acum, și i-am cerut tatălui meu. A spus că nu are, și atunci l-am rugat să-mi vândă bicicleta... Nici asta n-a făcut, n-a înțeles ce facultate e aia la care înveți să te joci cu păpușile: el voia să fiu avocat sau doctor! Dar a vândut mama, în pofida voinței bunicii, un pogon de pământ, și mi-a trimis banii. M-am simțit ca Nicu­laie Moromete care mergea la școală pe banii de pe pământ, suprema jertfă a familiei. Mama nu s-a îndoit nicio clipă că era bine ce voiam eu să fac, întotdeauna a fost de acord cu ideile mele, oricât de fantasmagorice ar fi părut, și m-a susținut!... Erau, deci, doar patru locuri la ATF la buget, iar eu trebuia să intru pe unul din ele, altfel nu aveam cu ce să-mi plătesc studiile. Și am intrat a doua! Am lucrat o perioadă pentru o com­panie independentă de teatru pentru copii, "Li­belula", iar în anul trei de facultate, am început, cu un en­tu­ziasm nebun și plină de spe­ranță, să lucrez în Teatrul "Țăndărică". Dar entu­ziasmul a mai scăzut, când am văzut că se reluau piese din anii '60, cu aceleași pă­puși. Problema banilor bloca orice nou proiect, eram plă­tiți destul de puțin... După trei ani, mi-am dat de­mi­sia și, puțin după aceea, m-am mutat la Londra.

- A mai rămas un capitol: jazzul...

- Eu am început să cânt jazz grație regretatei Anca Parghel. A avut un workshop la Conservator și m-am dus și eu, am cântat o doină românească în stil im-provizatoric și ei i-a plăcut foarte mult. Imediat m-a invitat să cânt la clubul în care cânta ea, serile, și acolo, la Art Jazz Club, lângă Galeriile Orizont, am debutat eu! Anca Parghel avea o energie grozavă și-i plăcea să strângă oameni tineri și să-i învețe, să-i ajute, era un foarte bun pedagog de jazz, pe lângă faptul că era o mare cântăreață... Am cântat acolo, cu ea, iar cei de la club m-au și solicitat cu două proiecte, pe care le-am realizat rapid, pentru că le aveam în minte de mult. Unul a fost "Doina Jazzului", cu Arthur Balogh și George Dumitriu, și un alt proiect, "Jazz Do It!", în care cântam la pian și recitam din poeziile mele, pe un fond de proiecție vizuală și de coregrafie. Pentru proiectele acestea am fost nominalizată pentru debut la Gala Premiilor Jazz din 2006.
Am făcut apoi masterul în "Animație film", pe con­ceptul de "release the inner child", de eliberare a co­pi­lu­lui din tine, prin joc, interacțiune, lumi în oglindă. Am avut și o experiență cinematografică, am apărut în filmul "Binecuvântată fii, închisoare!", în regia lui Nicolae Mărgineanu, ca actriță. Dar am avut succes și ca film-maker, unul din filmulețele de ani­mație, "Bars" ("Gratii") pe care l-am făcut în timp ce eram în­că masterandă, a fost premiat la Festivalul "CineMaIubit", cu Premiul Special al Juriului. Iar celălalt film, "Vagabond", pe care l-am făcut la Cluj, la un workshop legat de TIFF, a câștigat Premiul Spe­cial al Publicului. Cam acestea ar fi reperele de care m-ai întrebat...

La Londra, cu un rucsac, o chitară și o carte de rugăciuni

- După atâtea succese, de ce ai plecat la Londra? Nu le puteai împlini aici?

- Am plecat la Londra în 2007, cu ocazia unei expoziții pe care sculptorița Mariana Gordan o vernisa la "Institutul Cultural Ro­mân" și pentru care mă chemase să-i fac ilustrația muzicală. Gordan este unul dintre artiștii de vârf ai Lon­drei. Între perfor­man­­­țele ei se numără rea­li­zarea lu­cră­rii în mozaic pentru trei sta­ții de me­trou din Lon­dra și câști­garea unui concurs de portretistică la "Royal Aca­demy of Art"... A fost căsă­torită cu sculp­torul Mircea Roman, și atunci, la eveni­mentul ace­la, am pre­zentat împreună un film despre operele lui Mir­­cea Ro­man, numit "De­zorient Ex­press", un dis­curs despre ororile co­munismului și des­pre încor­setările ideo­logice în artă, la care eu am făcut ilustrația muzicală, iar prietenul meu de atunci a realizat mon­tajul. Filmul a fost trimis apoi la câteva festivaluri internaționale, a câștigat Pre­miul "Eras­mus", la Viena. Iar eu am rămas la Londra, plecată din România doar cu un rucsac, cu chitara și cu o cărticică de rugăciuni. Am cu­noscut câțiva muzicieni foarte talentați, cu care m-am integrat ra­pid în viața muzicală londoneză, cum este Meg Hammil­ton, vio­lonistă, și Bogdan Văcărescu, român, un violonist foarte talentat și el, care locuiește la Lon­dra de mai mulți ani și are o formație, "Paprika Bal­ca­nika", care promovează muzica balcanică și în spe­cial muzica românească, lăutărească. Împreună cu ei, am cântat la Londra, dar și în multe alte orașe din Ma­rea Britanie, iar la ultimul meu album, "Monooka's Cara­van", am lucrat împreună. Chitara cu care ple­casem din țară s-a stricat, în schimb, am avut norocul, anul ăsta, să primesc cadou de ziua mea o chitară foarte bună, vintage, cu o formă foarte plă­cută, ușoară, sună foarte frumos și mă inspiră tare mult! Dar eu cânt și la fluier, la tilincă... Și mai cânt la pian, improvizez, mă acompaniez atunci când cânt jazz.

- Pari să te fi adaptat ușor în capitala britanică. Lucrezi, ți-ai găsit prieteni...

- Din primul moment mi-a plăcut Londra, m-am simțit ca acasă. Dar după despărțirea de fostul meu prieten, după zece ani de relație, a urmat o readaptare la viața de una singură, o schimbare destul de dură... Chiar anul trecut mă gândeam că nu știu dacă mai vreau să stau acolo, pentru că nu reușeam să mă detașez, să dau un pas înapoi și să privesc tot tabloul fără mânie și furie. Poate că încărcătura aceasta de culoare din vocea mea vine și din faptul că trec prin aceste neliniști sentimentale... Dar tot răul e spre bine. Mi-am mo­bilizat energia în alte pro­iecte, artis­tice. Mu­zica m-a ajutat foarte mult: când încep să cânt, sunt doar o flacără dansând pe comori! Nu mai sunt eu, Monica, și pro­­ble­me­le mele sentimen­ta­le... astea dispar, cu totul... ca să reapară apoi, când ultimul sunet se pierde în eter... În fine, artiștii și inimile lor me­reu zdro­bite!... Asta e o dis­cuție lun­gă...
Apoi, marele noroc pro­fesional a fost că am început să lucrez cu "Institutul de Mu­zică Evreiască" din Lon­dra, Jewish Mu­sic Ins­titut. Am lu­crat la un proiect apli­cat pe mu­zica evreiască din Eu­ropa de Est. Ei pro­mo­vează mult klez­mer, muzica evre­iască din zona balcanică, iar eu am putut veni cu pie­se din Ma­ramureș și Bu­covina, cu evidente in­­fluențe evre­iești în li­nia melodică. Cu acest fel de muzică sunt im­pli­cată într-un pro­iect din sud-estul Euro­pei, care are o aplicație în câteva școli din nor­dul Lon­drei, unde îi în­vă­țăm pe copii muzică, ur­mând o poveste pe care am conceput-o eu și care care se numește "Patru anotim­puri". Pro­iectul a avut mare succes anul trecut și l-am reluat acum, la reîn­ceperea școlilor, din septembrie. Și tot prin Ins­ti­tutul Muzical Evre­iesc voi susține niște work­shop-uri pen­tru copii în noul Centru Cultural E­vre­iesc, cu pă­puși con­fec­ționate de mi­ne, mu­zică tradițională și po­vești despre sărbătorile tra­diționale. Am mai lu­crat și cu studenți mas­te­ranzi, la "Central School of Speach and Drama", am fost "visiting lec­turer", și a fost o ex­pe­riență foarte frumoasă. Cu proiectul meu "Monooka's Ca­ra­van" mer­gem înainte: am avut concerte în locuri foarte bune, am cântat și la Ro­yal Albert Hall, și la Union Chappel, în des­chiderea unui mare band din New York, care a câș­tigat Grammy, con­cert sold-out. La mijlocul lui septembrie, am avut un concert mare la King's Place, care este o locație extraordinară, am avut din nou concert la Institutul Cultural Român din Lon­dra (cu spectacolul "Modern Poetry in Trans­lation") iar pe 29 septembrie, în Tra­falgar Square, am participat la o horă-protest "Save Roșia Montana"! Mă gândesc și la un viitor album, aș vrea să lucrez pe muzica lui Anton Pann, la care voi colabora cu muzicieni turci, greci, iranieni, libanezi și ar­meni. Pentru că între timp am cu­noscut mai mulți muzicieni din Grecia, din Turcia, și mă simt foarte legată de muzica bal­canică și orientală.

Despre dragoste, cu Pălăguța și Toader Fodor

- Ce îți dorești acum, Mo­nica?

- Îmi doresc să am aici, la Londra, sau măcar în apropierea ei, o casă din lemn și piatră, cu covoare și velințe românești, ca în camera de zestre a oricărei case din Maramureș. Și să vină un bărbat bun să mă cea­ră, cu zestrea mea cu tot! Și să trăim în iubire și bună pace, așa cum am văzut eu în vara aceasta, pe Pălăguța și Toader Fodor, din Ieud, că au trăit și trăiesc și a­cuma, de 50 de ani îm­preună! Vă puteți ima­­gina? Dar să vi-i zu­gră­vesc, mai bine: în­tr-una din zilele petre­cute în Maramureș, am fost la Ieud și am făcut acolo un workshop cu grupul "Iza". Au cântat băr­bații din grup, iar fe­meile ne-au făcut panco­ve. După ce am terminat work­shop-ul, ne-am dus într-o altă parte a Ieudului, într-o casă gospodărească, unde se aduna­seră, îmbrăcați în port, mai mulți oameni din sat. Eram cu toții într-un foișor din lemn, era chiar în aju­nul Sfin­tei Mării, și acolo i-am cunoscut pe Pă­lăguța și Toader Fodor, un formidabil cuplu de bătrâni, el de 81 de ani, ea de 69, cu o dragoste nestin­să între ei, ce se vădea în priviri, în cuvinte calde și blânde, în gesturi măsurate. Ținuseră postul de două săptămâni, în ajunul Sfintei Mării se treziseră în zori, făcuseră două căpițe de fân din ălea mari, apoi s-au îmbrăcat frumos, au venit în Ieud, au stat și au cântat cu noi. Am cân­tat și eu o doină ma­ra­mureșeană, "Mândră floare-i no­rocu'". Au fost im­presionați, m-au plăcut imediat. Aveam emoții, pentru că ei sunt foarte conservatori în ce privește muzica. Și am ru­gat-o pe lelea Pălăguță să ne cânte și dumneaei ceva și o zâs o strigătură de joc, cu un glas de copiliță, subțire. Ioi, îmi venea să o mănânc, atât era de scum­pă! Erau așa de frumoși împreună, că nu puteam să-mi dezli­pesc ochii de pe ei! Stăteau unul lângă altul, frumos îmbrăcați și cuminți, ca doi coconi. Din când în când, ea se întorcea către bărbatul său și-i zicea, blând și molcom ca o apă lină: "D-apăi, așa și-așa...", și el îi răs­pundea cu gravitate Pălăguței lui: "Da... no, iee..."!!!