Cei pe lângă care trecem

Cristina Struteanu
Oameni obișnuiți, firești, simpli, trebălui­tori cu rost, știutori ai rosturilor, adesea isteți cât cuprinde, cu bună cuviința ges­tului, a vorbei.

Cei care te salută cu "Hristos o în­viat!", până la Înălțare, și cu "Hris­tos s-o înălțat!", până la Ru­sa­lii. Îi mai găsim? S-au tre­cut, se trec, s-au dus, se duce și satul, bătrân și el, după ei, odată cu ei. Ăsta-i mersul, da. Dar acum, abia, înțelegem că noi am fost cei care am tre­cut. De fapt, noi. Am trecut pe lângă. Am trecut deseori fără să-i vedem; doar cât de bune le erau cașul, urda sau jintița, cât de frumos țesute ștergarele și scoarțele. Și da­că totuși i-am văzut, ne-am trezit, fără să știm, bogați. Îm­bogățiți. Cu chipuri anu­me, belșug de viață. Și așa continuă să tră­iască în noi cei ce s-au dus și ne-a fost dat să ne oprim la ei, din drum. O Gla­fira din Năruja (nu Nereju, ci Nă­ruja), tot Vran­cea, despre care îmi spu­nea fiica ei: "Dați-i pace, doam­nă, c-am chemat po­pa s-o grijească, zic că până-n nopte s-o duce, că nu mai are suflu-n dânsa". Ei bine, fe­meia la pat s-a înfiripat, s-a înviorat cu mare bucurie și a cântat, nu cu voce stânsă, ci tare, cam ră­gu­șit, dar cu foc, a cântat "Bala­da Fetei Uriașe" și apoi a lui "Gruia dîn Novac", pe care nu­mai ea le mai știa din sat pe de-a întregul. Nimănui nu-i mai pasă de "frumusața asta de cântare, că-i cu fior și cu durere, văzu­răți"... Fiica ei stă trăsnită de uimire pe mar­gine. Iar bătrâna și-a mai adu­nat puteri atunci și a mai trăit îndestul.
Și moș Panait din Geogel, Apuseni, care voia să-i pun vorbă bună pe lângă popa cel nou și tânăr, pen­tru când i-o veni sorocul, "să hie mai în­colo...", dar să dea voie fiilor lui să verse apa din ulcior, când și când, pe rota carului, în drum spre temeteu (cimitir), să-i fie drumul lin Dincolo. "Că nu-i păcat și nu-i păgânește, e din bătrâni, de când ne știm viețui pre lume".
Iar într-un loc turistic, pe șoseaua Rucăr - Bran, s-a dus la preot o tânără ce lucra în Brașov, și-și în­gropase tatăl în sat. "Diseară, de-oți vedea foc în cimitir, să nu vă speriați, părinte, că sunteți abia venit. Noi sun­tem cu focul. Așa-i obiceiul, veghem întâia noap­te pe mormânt, cu lumină mare. Că umblă Cățelul Pă­mântului și pe tata nu l-o ști, l-o lătra și l-o speria". Eu îl știam pe taică-său. Om de ispravă.

Tușa Vasilca

Și dintre toți cei pe care n-aș vrea deloc să-i uit, m-aș opri mai cu seamă la Vasilca. Vasilca Isaida din Vlașca. Vasilca lu' Iedu, chit că pe "românu' meu îl chema Ion, da' așa-i poroclu'".
Scâr, scââârț, poarta. Cam în­tr-o dungă. Iar casa, casă de câm­pie, două odăi și-o tindă, prispa lată, cu lut bătucit, răcoros, vara se dormea pe ea afară. Până acum o vreme, locul duduia de tutun. Și casele erau pline cu șiruri-șiraguri de foi puse la uscat. Ca fustele de papa­rude. S-a dus tutunul și casele au rămas în soare, despuiate. "Și io făr' d-un deșt", îmi ridică spre ochi mâna muncită, muncită, bă­trâna mărunțică ieșită să mă în­tâm­pine. Tăiase cu sârg, c-un dita­mai cuțitoi, felioare, felioare, pă­pu­șoaiele de tutun, și-și tăiase și degetul. Era mititică. Un copil. Trudise de la începutul vieții ei de om, de școală nu fusese vreme, nici parale, dar minte ascu­țită ca a ei n-am găsit la mulți. Avusese parte de un pic de bu­cu­rie, atunci când mergea la joc, la hore. 8 ki­lo­metri pe jos dus și, răs­turnați, la întors, cu încălțările în mână până acolo. Cred că era la Ghim­pați, da­că îmi amintesc bine. Cum dădea soarele să asfințească, lua bătaie de la taica, om aspru, așa că la întoar­cere, zbura pe drum, nici ea nu știe cum. Râde. Mai de­mult, o fiică de-a Vasilcăi (în Bu­curești de-acum) se plângea că fata ei, nepoata adică, tot stă la telefon cu un băiat, în loc să învețe pentru facultate. "Lasă fata, las' s-o cate băieții, asta-i vremea, toate au tim­pul lor, maică. Da­că îi e să în­vețe, o face-o și p-ormă, ai să vezi. Văz și io d-aci, auz cum a­vo­cate, ju­de­­căto­rițe au ca­se, mașini, bănet, da' bărbat n-au. S-or fi fudulit, or fi de­venit prici­noase, n-oi ști, da' și băieții le oco­lesc. Toate la timpul lor, mai­că, și cu mă­sură...".
Vasilca era singură, sin­gurică, casa i se cam aple­ca­se, țiglele stă­teau cârpite ici, colo, cu te miri ce. Doar du­dul uriaș, bărbos, de la poar­tă, era vesel și cara­ghios. Cu ramuri subțiri, țepușe țâșnite din trunchiul răsucit, butucănos. Crengile le tăia în fiecare primă­vară pen­tru araci, la vie. Venea anume un ginere, doar nu s-o cocoța ea, la 90 de ani! Mititică, bătrâna e toată în negru. Ba i-a murit omu', ba un fiu, ba un ginere, jale mare, mare. "Nicio pagubă că ți-i sete", și se pune pe învârtit iute roata puțului. Pe urmă o văd cu o săpăligă în grădinuță. De fapt, o ghicesc, n-o văd, că-i pierită printre nalbe și dalii. "Acu', c-ai venit, m-oi plânge de ciori. Cum prinz om nou, cum trebă să-mi vărs focu'". Așa-i, croncăneau teribil. Larmă în toată regula. Locul Vasilcăi cobora spre un soi de iaz, dincolo fusese un pâlc de pădurice. "L-au tăia­tă­ră. Și ciorile, ce să facă? Numa' c-au dat buz­na la mine-ntr-o răchită și-au puiat acolo". Ar tăia și ea răchita, dar dacă apar mai lângă casă? Pârdal­nicele!
Ne trăsesem la umbră, pe băncuța de sub dud, cu mușchi pe tălpice și, sporovăind, mă trezesc în plin mit. Fabulos. Nu auzisem și nu citisem nicăieri povestea ei despre... Geneză. "Ea-i de vină de cum curge lumea, numai ea". Cine?! "Baba Iova, ea, ea l-a îndemnat pe Dumnezeu s-o facă și pe Eva. Lui i-ar fi ajuns Adam, după chipul Lui. Și-apoi, baba i-o pus de-au tot făcut copchii. Dumnezeu s-o fi mâniat poate, ce știu eu, și i-a mai stâmpărat cu moartea. Da, ăsta-i rostu' acu', să scoți oameni din copchii. Să nu rămână neisprăviți. Că greu mai e, maică, greu, da' n-ai încotro, s-o pornit treaba".
Baba Iova o fi fost Marea Mumă? Oricum, nu­mele de familie de aici sunt mai mult femeiești - Isaida, Nastasia, Apalahia... Satul, pierdut în câm­pie, între încolăciri de mici coame, e șerpuit de apele Mil­covățului și Glavaciocului, nume de alint, ca-n cân­tecele de leagăn. Muierile le-or fi dat numele? Letca Nouă, sat îmbătrânit, țintuit în loc, împânzit de babe. Strașnice, dar le cam ia vântul. Când s-a încheiat co­lectivizarea, în Roșiorii de Vede și-n Letca au izbucnit flăcări. Femeile au pus foc, se știe. Mă uit la chipul Vasilcăi, hâtru, dar și colțos, te taie cu privirea. Dar și cu pofta de viață. Clejani, cel cu lăutari vestiți, e co­lea, după colț, de aici o fi fost și jocul care le scăpăra în picioare cândva. Acum, sâm­băta, ulița e plină de babe cu coșuri. Merg cu po­mană. Vorba "a purta sâm­betele cuiva" acest rost îl are. Intrasem între timp, potopite de căldură, în bu­că­tărioara de vară, cu oale, ulcele și chițe de busu­ioc, leuștean, sânziene și câte alte ierburi mirosi­toare, toate atârnate de grinzi, așa că mă atingeau ușor, pe creștet. Pe ea nu. "Punem cârpa albă la brad, la steag și la cruce. Din Gorj până la Dunăre așa se face. Stă și la streașină. Nu neagră, albă. Că sufletu' zboară și se mai hodină pe ea, flutură și-l atrage. O lași 40 de zile acolo".
I-am spus că am de lucru în Letca Veche și mă voi întoarce mai târziu. M-a pupat și a trebuit să mă aplec mult. "Să vii la mine la înmormântare. Să știi că te aștept și mă supăr de n-oi veni!" Aprig legă­mânt. Îmi mai spusese: "Sufletu' își face cuib într-o oală când iese, când ajungi la mormânt spargi oala ca să-și ia zboru'. Oala de pământ e ca un pântece, să știi". O să vezi, dacă nu știi.

Cititul în stele

Îmi bântuiau prin cap vorbele ei și era să nu prind de veste, în drumul meu spre Letca Veche, că am pă­truns într-o pădure care te învăluia cu totul. Ca o vrajă. Erau tufani, un soi de stejari precum gorunii și jugastrul. Câțiva, însingurați, nu puteau fi cuprinși în brațe decât de 4, 5 oameni. Au peste 500 de ani. Îl vor fi văzut pe boierul Nicolae Filipescu, întâiul ban al Craiovei, ridicând o biserică din bârne, prin 1750. Când s-a prăbușit, podoabele ei s-au risipit și așa se face că deasupra unei uși, spre răsărit, în casa Vasilcăi, veghea o icoană mică, de lemn, cu pictura întrezărită, jumulită, mirosind a fum și vechi. Au văzut-o copacii bătrâni și pe Vasilca mea. Copilă, mergea cu tatăl ei cu căruța la moară. În dreptul tufanilor, acesta oprea boii și-i mâna pe copii după ciuperci. "Da' de ce, tată, ne făceai așa, nu vedeai că nu erau niciodată?", îl întrebase mai târziu. "Da' voi nu vedeați că începea urcușu' și le era greu la boi?" Pădurea asta uriașă a fost cumpărată, pe la sfârșitul secolului XIX, de Mitropolitul Nifon, cel ce-a înălțat biserica din Letca Nouă, pictată pentru el de Tattarescu, biserică ce i s-a dus vestea, acum vreo 10-11 ani. Icoana Maicii Domnului se pornise pe plâns. Deodată. "De răi ce suntem și nu ne mai îm­bunăm, nu ne mai vine minte", spunea tuturor Va­silca. Când a luat mitropolitul pădurea, acolo, în mie­zul ei, era un han și o hangiță. O fe­meie coco­șată. Ei bine, cum l-a numit satul, de-atunci? Nifon Coco­șilă. Soi de oameni din Zaharia Stancu, Preda. Cei ce s-au așe­zat pe Milcovăț, for­mând Letca Nouă, erau din Si­liștea. Fugiți. Fugiseră de ciu­mă, ciuma lui Caragea, căutau loc cu aer mai curat. Ce voiam eu să aflu în Letca Veche era povestea co­nacului Filipeștilor. Ce s-a mai întâmplat după ce i-au pus oa­menii foc, în 1907. Că i-au pus. Robii țigani slo­boziți și sără­cimea satelor. Au­zise și Vasil­ca, din părinți, că niște ruși refugiați din Sevas­topol după 1905 au trecut spre Ruse, în Bulgaria, dar au pră­dat în dru­mul lor satele din câm­pia ro­mână. Prăpăd mare. Părăginire și moarte.
Când am coborât, se înnop­ta, umbrele se lungeau, foș­neau, aerul se ascuțise, pădu­rea avea un vaer, la Vasilca găinile zdu­păiseră în pom spre cul­care. Zburătăceau în­că bă­tând din aripi. Bibilicile și cele câteva rațe albe, cu oche­lari roșii, se foiau în co­teț. În sobă, trosnea un fir de foc. O dor șalele și, mai nou, inima. Își tăiase câteva lemne cu to­porul, jumătate cât ea. Totuși, am rămas pe trepte, la intrare, așezate jos, una lângă alta, sub stele. Uite, peste umăr, acolo-i Steaua Polară, Carul Mic și Carul Mare, se ro­tesc..., mă trezesc spu­nând. "Iha", mă aprobă. "Ceru-i sălașu' lu' Dum­nezeu, și steaua aia, cum îi spui, Polară, e Stâlpul Ce­ru­lui, Steajeru'". Stejarul? "Nu, Stea­jeru'. Îi un stâlp din mijlocu' ariei de tre­ie­rat, de să-nvârt caii în ju­rul lui". Uite, Calea Lac­tee, încerc iar... "Iha, îi Brâu' Ce­rului, crângu', așa-i zi­cem". Tac. Ea: "Știi vorba aia: «Câte-n Lună și-n stele-s scrise, tăt atâ­tea-s pe pământ»?". Dar as­ta: "Pământu' să măsoară cu um­bletu' și ceru' cu cu­getu'? Da' știi și alte care pă cer? Caru' lu' Pepelea? Al lu' Crăciun? Al Sân­zie­nelor?". Nu mai știam nimic, uitasem și ce știam. I-am cuprins umerii cu brațele. Erau mici,uscați, ușori ca un fulg, și am știut ce e iubirea pentru o bătrânică pe care prea puțin am cunoscut-o și poate nici n-o s-o mai văd. Și n-am mai văzut-o. Vasilca s-a stins singurică, în 2012. La înmormântarea ei n-am fost. M-o ierta? M-am dus peste un an la cimi­tir. La cruce, flutura o cârpă albă. Și nu era vânt. Cine știe ce boare, răsu­flet de câmpie încinsă în soa­re. Nimic altceva nu mișca în jur sau, ba da, se legă­na ușurel un ciob de oală. Spartă. O grămăjoară și, între ele, un ciob mic, fără odihnă. Și-o găsi și el echilibrul, un lăcaș al lui, câteva fire de țărână l-or îngreuna și i-or potoli neastâmpărul.

Foto: MIRCEA STRUȚEANU