Dr. LADISLAU ELTHES - "O boală, ciroza, taie, spânzură și seceră vieți pe tot Globul. Noi avem arma vindecătoare. Haideți s-o fabricăm, fraților!"

Ion Longin Popescu
- Creatorul produsului "Elcohep", pentru tratamentul bolilor hepatobiliare -

Despre medicul Ladislau Elthes din Oradea citisem cu ani în urmă, în revista "Flacăra", a lui Adrian Păunescu. Spre lauda sa, marele poet și jurnalist descoperise un "caz" de înaltă valoare, pe care l-a scos din anonimat, ca în atâtea alte situații. Și în "Formula AS", în numerele de la sfârșitul anilor '90, a fost publicată o pagină cu un larg ecou, despre miraculoasele vindecări de ciroză, săvârșite de medicul orădean. Recent, am avut ocazia să-l cunosc la el acasă. Unul dintre colegii noștri suferă de boala pe care numai dr. Elthes o poate vindeca. Ceea ce m-a frapat din primul moment a fost insistența gazdei noastre de a mă avea drept "martor", la toate indicațiile terapeutice și, mai ales, la toate "pildele" filosofice pe care le-a dat. "Am nevoie de un martor, ca să nu mă acuze mâine-poimâine că nu i-am spus ce să facă", și-a justificat dr. Elthes neobișnuita metodă. Speriat de cruntele inter­dicții alimentare, de spartanul regim de viață impus, co­legul nostru a încercat să obțină, totuși, puțină "cle­mență", motivând în fel și chip. Dar verdictul a venit necruțător: "Domnule, te rog să consideri că ai venit la mine să cumperi o viață, întrucât de a dumitale n-ai prea avut grijă... Ei bine, eu ți-o vând cu drag, dar te costă acest regim... Prețul vieții dumitale este acest me­dicament și acest regim". Punct. După ce s-a lăsat tăce­rea, dr. Elthes Ladislau și-a continuat "discursul" de acomodare a bolnavului cu noua sa viață. Pentru că, ur­mând acest tratament pentru boli hepatobiliare, prac­tic, te naști a doua oară.

"Numai cu ascultare, respectare totală a regimului de viață, se poate reuși în bolile de ficat"

"Am tratat și am ajutat la refacerea ficatului câtor­va mii de bolnavi. Din această experi­en­ță știu că șanse de revenire au numai și numai cei ce renunță definitiv la băuturile alcoolice, indiferent de tărie, indiferent de concentrație. E bine de știut un lucru fundamental: timpul dedicat tratamentu­lui nu poate fi mai scurt de 7-8 ani! Dar asta nu înseamnă că tu sau oricare trebuie să așteptați 7-8 ani până când o să vină starea aceea de bine, de refacere. În schimb, durata necesară unei îm­bu­nătățiri cu totul și cu totul semnificative, deose­bite, este mult mai mică: de un an și jumătate-doi ani. Adică, în primii doi ani de tratament, de demers al doc­torului și de demers al bolnavului, fiecare cu contri­bu­ția lui personală, dacă unul dintre noi nu vine cu partea sa, lucrul eșuează. După doi ani, demersul nostru con­tinuă, și am avut cazuri în care nu au fost de ajuns nici 8 ani. Dacă bol­navul face, în acest timp, o abatere mi­nimă, cât de mică, un pahar de băutură, indiferent cu ce oca­zie, deja putem să ne așteptăm la un eșec total. Și se cam în­tâmplă astfel de eșecuri... Deci, numai cu as­cul­tare, res­pectare, cumințenie și sfințenie totală se poa­­te reuși în bolile de ficat".

"Peste 4000 de bolnavi au scăpat de ciroză urmând tratamentul cu «Elcohep»"

- Câți bolnavi de ficat ați vindecat în cariera dvs., domnule doctor?

- Nu spunem "am videcat", spunem "am refăcut", e mai corect așa. Potrivit registrelor mele, peste 4000 de bolnavi grav au scăpat de boală, urmând tratamentul nostru. Nicăieri în lume nu se vindecă bolile hepatice cro­nice, chiar dacă deznodământul mai poate fi tempo­ri­zat; categoria de boli hepatice cu etiologie toxică, cu atât mai mult în fază de ciroză, are sfârșit letal. Tra­ta­mentul nostru "Elcohep", patentat pe toate continen­tele, este singurul din lume care dă o șansă reală bol­navilor. În decursul anilor, am avut cazuri extrem de grave, și nici nouă nu ne-a venit să credem că reușita recuperării a fost atât de spectaculoasă. Asta, pentru că toată lumea medicală știe că ficatul "se consumă", el ajunge la ultimele cinci minute de viață, luând-o și pe a ta în același timp, din cauza numeroaselor îndato­riri vitale pe care le are. În consecință, nici din greșeală nu i-aș spune unui bolnav, la începutul tratamentului, că-l salvez cu produsul meu. Dar numeroasele noastre statistici de până acum arată o situație foarte bună, un număr foarte mare de reușite, desigur, și cu condiția as­cultării și disciplinei totale.

- Când vorbiți de "disciplină" și de "ascultare", vă referiți în primul rând la alcool. Ce ar putea să fa­că un bolnav când toți prietenii lui sunt "alcooliști"?

- Să-și schimbe prietenii! Știu, mulți prieteni grei ai paharului au fost genii, au creat mari opere literare și artistice, au schimbat lumea... Nu-i putem blama. Dar când în viața ta a intervenit o boală atât de gravă, o boa­lă extremă, o boală mortală, atunci acești prieteni nu-ți mai pot fi prieteni, sub nici un aspect, nici în spi­rit, nici în viața banală zilnică. Modul tău de viață suferă schim­bări fundamentale: noi deprinderi, un nou regim ali­mentar, mult repaus la pat, culcat, nu pe foto­liu sau pe scaun, schimbarea raportării față de lucrurile curente: și odihna (de multe ori chiar 20 de ore din 24!), și regi­mul, și toate celelalte. Rămân în discuție cele patru ore de "activitate" în afara patului. Ele nu vor fi una după alta, ca și când ai împărți ziua în două: 20+4 ore. Nu, le vei in­tercala printre orele de stat la pat, ca să le faci supor­tabile. Măcar în primii doi ani. Sunt bucuros că peste 90 la sută dintre pacienții mei, care au vrut să trăiască, au reușit.

- Restricții halucinante, domnule doctor, depre­sive! Cum să stai 20 de ore pe zi întins în pat? Nu pu­teți să faceți nici un fel de îngăduință, nici o conce­sie?

- Eu nu spun că nu-i depresiv. Eu spun că-i îngro­zitor! Dar ăsta este costul vieții. Cine vrea să-și recupe­reze viața nu va pregeta să urmeze tratamentul. Nu eu nu-ți fac îngăduințe, ci ficatul tău. Ar trebui să discuți cu el, lui să-i ceri îngăduințe, lui să-i ceri scutire... Să-l întrebi: pot să beau un pahar, să nu stau la orizontală, în pat, chiar 20 de ore zilnic, să mănânc orice fruct și orice fel de mân­­care, să plec în de­plasări mai lungi de pa­tru ore, să beau mai mult de o cafea pe zi etc.? Dacă ar putea vorbi, el ți-ar spune scurt: "Nici vorbă"! Asta, pentru că boala ficatului este, în ultimă instanță, o boa­lă de carență energetică, din cauza multi­ple­lor insufi­ciențe ale acestui organ vital. Bolnavul nu mai are ener­gie, iar puținul pe care-l mai adună din cot­loa­nele tru­pului abia dacă-i ajunge ficatului, ce să mai vorbim de întregul orga­nism. Iată de ce ar trebui să stai în pat 25 de ore din 24, și atunci ți-ai putea mulțumi ficatul. Dacă are un pic de conștiință, bolnavul va înțelege că trebuie să stea în­tins și când e la socri, și când e la prie­teni, și când e la o conferință sau la un film. Ficatul se reface numai când stai întins și te odihnești absolut.

"«Elcohep» a fost cercetat aproape zece ani. Nu există, în istorie, alte zece medicamente românești care să fi fost cercetate o perioadă atât de lungă"

- Care sunt procentajele de refacere a ficatului, în urma tratamentului dvs., în cazul celor mai grave afecțiuni cunoscute?

- În cazul cirozelor hepatice, însănătoșirile spec­ta­culoase ajung la 60-70 la sută. În cazul hepatitelor cro­nice, la peste 80 la sută. Asta este ceea ce nici un alt medicament nu e în stare să facă. Pentru a verifica toa­te aceste virtuți ale produsului meu, s-au făcut cercetări în România aproape zece ani! Nu există, în istorie, nici zece medicamente românești care să fi fost cercetate o perioadă atât de îndelungată și cu atâta bază științifică! Cercetările s-au desfășurat la București în primul rând, la fostul Institut pentru Controlul de Stat al Medica­mentului, în colaborare cu facultățile de medicină și far­macie sau spitalele din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Oradea și Iași. S-a adunat o cazuistică uriașă, o cerce­tare la sânge, pentru verificarea și dezvoltarea inven­ției, confirmându-se toate descrierile inițiale și toate concluziile mele. Practic, acest produs a parcurs toate etapele științifice, toate confirmările pe care trebuie să le parcurgă un medicament nou pentru a fi aprobat de o agenție de stat. De astfel de confirmări, care înde­plinesc toate cerințele unui medicament modern, nu au bene­ficiat foarte multe dintre medicamentele aflate pe piață, la ora actuală.

- Se știe că "Elcohep"-ul este o invenție marca Elthes, brevetată în toate țările importante, de la răsărit la apus. Se mai știe că este un produs naturist, realizat din plante. Cum l-ați descoperit și când?

- În tinerețe, pe când eram medic de țară, am observat că găinile de la marginea satului, când dădea boala în ele, leptospiroza, care atacă ficatul, nu mureau. Cum așa? Am experimentat pe propriile mele găini de la dispensar. Am selectat niște plante, după ce le-am dat la o parte pe cele toxice, și am izolat șapte-opt gru­puri de găini. Le-am dat diferite fierturi și am văzut că unele grupuri s-au vindecat. Așa am început cercetarea, am trimis rezultatele la București, am obținut brevetul, și abia apoi am demarat cercetarea pe scară largă, cu concursul universităților amintite. În privința brevetării internaționale, precizez că nici un alt produs românesc nu mai este atât de brevetat. Astfel, această invenție asi­gură vindecări cum nici un alt produs din lume nu poate, bolile toxice de ficat rămânând, fără "Elcohep", în totalitate mortale. Medicina nu are nici o șansă la ora actuală, nici un mijloc de vindecare, cazurile cu boli avansate fiind pierdute. Repet: vor­besc de bolile toxice, provocate de alcool și de alte cauze. Vorbesc mai puțin de formele virale, unde, din fericire, rezulta­tele sunt din ce în ce mai bune, cu antiviralele de tip inter­feron.

"Producția acestui medicament poate fi și o afacere extrem de profitabilă pentru investitori"

- Ați afirmat că, de trei ani, nu ați mai luat bol­navi noi, limitându-vă la pacienții aflați în cură. De ce această supărare?

- Nu e o supărare, dar nu mai avem nici o posibi­litate, avem și așa mulți bolnavi, iar viața noastră are și alte direcții de activitate. Vreau să mai pot ieși din casă, vreau să mă duc la biserică, să mă duc în excursii... vreau să trăiesc și eu... Am decis să lansăm o licitație neoficială în public: Investiți într-o linie de producție, astfel ca "Elcohep"-ul să se găsească în farmacii, să nu mai aibă nici o legătură cu mine. Nu mai luați dru­mul către Oradea, ci atrageți atenția unor investitori, că invenția mea le stă la dispoziție, s-o producă pe sca­ră industrială, astfel ca viitorul medicament să se gă­sească la îndemâna oricui și în orice colț al țării. Viața mea și a tuturor este finită, dar un medicament bun nu este finit. Cu cât apar mai multe toxine în viața noastră, de la poluare și din alimentație, cu atât tratamentul meu este trebuincios pe o scară tot mai largă. Astfel că ape­lez la cei interesați să-mi scrie și să stabilim datele afa­cerii. Pentru că, nu-i așa, producția acestui medicament poate fi și o afacere extrem de profitabilă, pentru inves­titori și pentru țară. Cel ce va avea curajul să pună în operă această invenție are și un alt avantaj: dispune de un nume de marcă in­ventat în urmă cu un sfert de se­col. În fine, exportul acestui medicament, cu o eficaci­tate unică în lume, va aduce avantaje inimaginabile ță­rii și exportatorilor. Ciroza taie și spânzură și seceră vieți pe tot Globul. Noi avem arma vindecătoare. Hai­deți s-o fabricăm, fraților!

Cei dispuși să investească în fabricarea "Elcohep" îi pot scrie doctorului Elthes, pe adresa: str. Ady Endre 65, Oradea