Festivalul Internațional de Teatru Sibiu 2013

Catalin Manole
Sibiul în sărbătoare

Este extraordinar să vezi cum oamenii, stră­zile, chiar casele și parcurile capătă o altă stră­lucire și frumusețe, atunci când sunt pro­iectate pe un decor artistic. Sibiul s-a transformat, timp de zece zile, nu doar în locul celui de-al treilea festival de teatru - ca mărime - din lume, ci într-un spațiu în care poți trăi și simți cum emoția spectacolului transfigu­rează tot ceea ce atinge. Tema din acest an a Festiva­lu­lui de Teatru de la Sibiu a fost Dialogul. A fost un suc­ces pentru că a reușit să demonstreze că există cu ade­vărat dialog între istoria celui mai frumos oraș din Transilvania și lumea de astăzi, între cetatea veche din Cisnădioara și teatrul japonez, între bunicii și copiii așezați pe caldarâm și un actor ambulant din Anglia sau între trupurile sublime ale unor dansatori și tramvaiul ce merge la Rășinari. Cortina festivalului a coborât, însă emoțiile și bucuria acestor zile vor ră­mâne ca o lumină magică peste casele, zidurile și stră­duțele Sibiului.

Spectacole excepționale, invitați speciali

Doar simpla enumerare a evenimentelor, în cele zece zile de festival, ar umple câteva pagini de revistă. În plus, Sibiul a fost o poveste în sine, iar publicul, cu trăirile și participarea lui, un alt spectacol. Și totuși, câteva lucruri trebuie punctate, în toată această stră­lucire. În primul rând, aniversarea a 20 de ani de festi­val a avut un invitat de onoare: Franța. În premieră în România au ajuns instituții emblematice, ca Théâtre de l'Europe Odéon, Théâtre du Soleil, compania de dans "Alain Buffard", U Teatrinu de Corse, dar și nu­me­roase surprize, precum piese de Richard Demarcy cu "Naïf"-ul său, teatru după La Farce de Maître Pathelin, spectacolele Companiei Les Goulus, Divine Quincaillerie, Kabaret de Poche sau de U Teatrinu, "Musicomicale" de la S.N.O.B., fără a uita "Ubu Roi", după Alfred Jarry, pus în scenă de Declan Don­nellan. Aceste remarcabile spectacole, împreună cu regizorii lor și artiștii, au venit la întâlnirea cu publicul, pentru a ilustra vitalitatea teatrului francez. A fost o panoramă a diversității artistice a Franței, dar și o demonstrație a tradiției sale în dramaturgie. Ca pentru un dialog est-vest, un alt invitat important a fost Rusia, prezentă în festival cu unii dintre cei mai buni regizori ai săi și cu spectacole excepționale. Dramaturgul și regizorul rus Ivan Vâripaev a venit la Sibiu pentru a-și prezenta piesa "Iluzii", jucată de actorii Teatrului Praktika. În semn de recunoaștere pentru opera sa, în cadrul festivalului a avut loc și un spectacol-lectură a piesei sale, "Dansul Delhi", în traducerea Mașei Dinescu. Compania Nebolshoi din St. Petersburg a ju­cat "Trei surori", în regia lui Lev Erenburg, pentru a repune în discuție ce este fericirea. Și, în cele din urmă, o adaptare modernă a "Nunții" lui Cehov, în regia lui Vladimir Pankov (considerat fonda­torul genului teatral sound-drama), reunind în același spec­tacol pe cei mai premiați actori ruși, bineînțeles, alături de o orchestră care a cântat live. Nu în ultimul rând, tre­buie menționată pre­zența nemțoaicei Sasha Waltz, una din­tre cele mai de succes femei din lumea dansului con­temporan. Specta­co­lul său, "Con­tinu", a fost o îmbinare extraordinară între dans, teatru și mu­zică, între ima­ginar și dramă.

Pe stradă

Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, festivalul de la Sibiu a umplut stră­zile și piețele orașului cu spectacol. De la reprezentații de circ rafinate, la show-uri memorabile cu flăcări sau ființe gigantice pe picio­roange (chiar un marș al picioroangelor venit din Belgia și Italia), orașul a fost cuprins de o bucurie a teatrului, în toate forme­le sale și pentru orice fel de public. Mai mult ca în edi­țiile precedente, au par­ti­cipat fanfare, cimpoieri sco­țieni, toboșari sud-ame­ricani sau dansatori exo­tici, fanfare vesele sau majo­rete poloneze, cupidoni și călăreți. Pentru copii, au fost piese hazlii și fan­te­ziste (în vârf fiind spec­ta­colul "Forțosu'", al unei com­panii ambulante en­gle­ze, jucat în cheia fil­me­lor mu­te), pentru ado­les­cenți - con­cer­te de muzică (Lore­dana, Vunk). Pentru toată lumea, îngeri au zbu­rat deasupra Pieței Mari, pre­sărând peste mulțime praf de stele, în acorduri de Ave Maria, într-un spec­tacol grandios. O explozie de energie în orice colț al Si­biului, aducând teatrul mai aproape de oameni, chiar dacă se aflau pe o te­rasă cu prietenii sau într-o plim­bare prin centrul vechi.

Festivalul în cifre

Pentru a vorbi despre cifrele Festivalului de Tea­tru de la Sibiu, despre can­titatea spectacolelor, tre­buie mai întâi amintită ca­litatea lor. Festivalul este unul de excelență, adică tot ce se joacă la Sibiu pe stradă, în săli sau în spații neconvenționale a fost ales cu grijă de orga­niza­tori, sunt numai spectacole deja premiate și de o cali­tate recunoscută. Din tot ce se joacă pe marile scene ale lumii, nu doar ale Eu­ropei, au fost selecționate și aduse doar cele mai bu­ne reprezentații! Asta face ca cifrele să fie cu atât mai impresionante. Pentru a reuși acest veritabil tur al scenelor lumii, la Sibiu au venit peste 2500 de invi­tați din peste 70 de țări. Sibiul devine astfel nu doar o uriașă scenă de teatru, dar și un extraordinar loc de întâl­nire, unic în lume prin diver­sitatea ideilor puse în dezba­tere, precum și prin energia culturii specifice fiecărei țări invitate. Un ase­menea tur de forță s-a făcut în peste 300 de evenimente. Imposibil să vezi totul, dar fiecare spec­tator, de la copii la cei mai acizi critici de teatru, și-a putut găsi ceea ce îi place. Asta, și pentru că în acest maraton al drama­tur­giei, au fost 150 de pre­mie­re, cele mai noi creații mon­diale, adu­se pentru pri­ma oară în România. Pentru a avea loc într-un singur oraș atâtea spectacole, Sibiul s-a trans­format și a creat peste 60 de spații pentru actorii veniți: s-a jucat nu doar în clasicele săli de spectacol, dar și în biserici, situri isto­rice sau cafenele, piețe și străzi. Timp de 10 zile, Si­biul în­suși s-a transformat, practic, într-o uriașă scenă pentru teatrul lumii, primind cu bu­curie cei peste 600.000 de spectatori.

Constantin Chiriac, directorul FITS

"Am gândit pentru acest moment să punem ca temă spe­cială Dialogul, ca pe un simbol a ceea ce înseamnă lupta noastră, a tuturor ce­lor ce suntem parte a acestei echipe, cu ce se întâmplă în această țară și în această lume. Au trecut 20 de ani de când am pornit cu trei țări și opt spectacole invita­te, la prima ediție a festi­valului. Astăzi, suntem pe poziția ono­rantă a locului trei în lume ca festival, după Edinburgh și Avignon. Din acest an, am început să acordăm și stele pe Aleea Celebrităților. Vor fi șapte stele în fie­care an. Aceste celebrități vor ră­mâne pe aleea dintre zidurile cetății Si­biului, care leagă pri­mul teatru con­struit pe teritoriul Româ­niei, la 1788, cu spațiul viitorului teatru. O cetate care nu a fost cucerită nicio­dată, dar care iată, este cucerită acum... de artiști. În acest moment aniversar, avem bucuria de a putea împărtăși fap­tul că am îm­plinit lucruri importante, dar că avem în față de făcut alte lucruri importante. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta la Sibiu nu a fost doar festiv și sărbătoresc, ci este un semn al construc­ției".

Foto prin amabilitatea FITS