Poporul sau aleșii? O dilemă constituțională

Ciprian Rus
Puțin mai rămăsese, câteva săptămâni, până când parlamentarii să plece, li­niștiți, într-o binemeritată vacanță.

Mai cu seamă cei ai puterii, care trudesc din greu, de ceva vreme, la proiectul noii Constituții. Când, surpriză de proporții! În tot acest cli­mat de preocupată suficiență a celor care rescriu viitoarea Lege fundamentală a sta­tului, ba, mai mult, în plină coabitare Victor Ponta - Traian Băsescu, preșe­dintele are o ieșire absolut surprin­zătoare. Izolat la Cotro­ceni de majoritatea zdrobitoare obținută în decembrie 2012 de USL și aflat în conflict cu foștii săi parteneri politici din PDL, preșe­dintele părea să nu mai aibă nici un as în mânecă. Și totuși, Traian Băsescu a găsit în referendumul ignorat din 2009 arma perfectă împotriva unui Parla­ment ostil.
Argumentele îi vin de minune - tema, atât de populară, a restrângerii numă­rului de par­la­mentari! Iar momentul ales pentru înce­perea procedurilor pentru un nou referendum privind un Legislativ unica­meral, cu doar 300 de aleși este, la fel, foarte bine țintit, în plină dezordine euforică a Comisiei Antonescu pentru modificarea Constituției. În vreme ce harnicii parla­men­tari se încurcă în tot felul de amendamente ridicole sau inutile, preșe­dintele vine și atrage atenția că o problemă majoră, precum re­strângerea Parlamentului, asupra căreia cetă­țenii s-au exprimat deja printr-un referendum validat de Curtea Cons­tituțională, este igno­rată complet de noii aleși.
Constituția are nevoie, în mod categoric, de o revizuire. Dar ea ar fi trebuit pornită de la teme esențiale: cele asupra cărora elec­to­ratul s-a exprimat cât se poate de clar sau cele care au făcut, în ultimii ani, obiectul unor nesfârșite dezbateri, încheiate doar cu arbi­trajul Curții Constituționale. Prima mare vic­torie a președintelui tocmai aceasta e: scoa­te în evidență, prin ieșirea sa, derizoriul, vizibil deja de zile bune, al Comisiei pentru modi­ficarea Constituției și, in extenso, de­ri­zo­riul unui Parlament care se face că mun­cește, sfidând problemele fundamentale de interes public și promovând, în schimb, inte­rese și agende mai mult decât obscure.
Fără discuție, o mutare cu substrat politic, ieșirea lui Traian Băsescu are marele merit de a provoca o dezbatere reală, legată de igno­ra­rea opțiunii populare manifestate, cum a fost cazul în 2009, prin Referendum. Parla­men­tarii USL păreau foarte siguri pe ei, consi­derând că Referendumul era unul consultativ. În realitate, o decizie din 2012 a Curții Con­sti­tuționale consacră faptul că Parlamentul nu poate emite acte împotriva voinței pu­bli­ce. Informația nu a fost încă vehiculată, dar va ieși cu siguranță la iveală, în zilele vii­toa­re. Mai mult, Comisia de la Veneția reco­man­dă ca în cazurile în care poporul se exprimă în probleme care îi pot afecta direct pe aleșii săi (cum e cazul aici, cu reducerea numărului de par­lamentari), ca aceștia din urmă să dea în­tâ­ietate voinței populare, indiferent dacă e vor­ba de un referendum consultativ. Acum, că viitorul președinte va fi, după cum se pro­filează în noul proiect de Constituție, unul de­co­rativ, tot ce-ar mai lipsi - iar ignorarea Re­fe­rendumului din 2009 cam asta vrea să spu­nă - ar fi ca și poporul să fie unul deco­rativ. Știu parlamentarii ce e mai bine pentru el!