"Mulțumiri d-lui farmacist ION BOBARU"

Cititor Formula AS
Vreau să mulțumesc farmaciei "Faltis" din Brăila și în mod special d-lui farmacist BOBARU, pentru că, da­to­rită eficienței tratamentului recomandat, mi-am rezol­vat durerile cauzate de o gonartroză veche și rebelă.

Activitatea susținută și dedicată a personalului far­maciei "Faltis" se materializează în preparate a căror efi­ciență benefică o depășește cu mult pe aceea a medi­camentelor stan­dar­dizate, comercializate prin rețeaua de farmacii.
Mulțumesc, dorindu-vă sănătate, rigoare și pros­peri­tate!
G. SIBOTEANU - tel. 0752/59.69.54