Dr. CRISTINA RĂDUȚĂ: "În spatele tuturor bolilor și al dezechilibrelor fizice se află o cauză psiho-emoțională"

Florentin Popa
- medic specialist medicină de familie cu competențe în apifitoterapie, ayurveda și acupunctură -

Tot mai mulți specialiști caută legătura invizi­bilă dintre emoții și sănătate, în căutarea unui răspuns la o întrebare fundamentală: Sunt implicate propriile noastre trăiri sufletești în apariția bolilor? Ei bine, se pare că este adevărat: suferințele emoționale se transferă întotdeauna asupra corpului fizic, lăsând urme greu de înlăturat! Dar s-a găsit o soluție și pentru această problemă! Metoda "The Jour­ney" sau "Călătoria", a luat naștere în urma experienței personale de vindecare a d-nei Brandon Bays. Acum 20 de ani, ea era implicată în activități de educație medicală, fiind considerată un exemplu în ceea ce pri­vește un mod sănătos de viață. Avea o dietă sănătoasă, o viață emoțională echilibrată, o viață de familie împli­nită, care nu aveau cum să-i aducă altceva decât sănă­tate. Și totuși... nu a fost așa! Brandon Bays a dez­voltat o tumoră abdominală de mărimea unei mingi de bas­chet, cu indicație urgentă de intervenție chirurgi­cală. Acesta a fost punctul în care a pornit pe propriul drum de vindecare, un demers încununat de succes, după numai șase săptămâni! De atunci, îi învață pe oameni cum să-și gestioneze emoțiile, astfel încât să nu le afecteze sănătatea. O metodă interesantă și efi­cientă, bine cunoscută de interlocutoarea noastră.

"«Călătoria» este un ghid excepțional pentru vindecare și eliberare!"

- D-nă dr. Răduță, practicați de mai mulți ani metoda de vindecare psiho-emoțională descoperită de Brandon Bays. Ați găsit cu ajutorul ei acea "punte" dintre psihic și corpul fizic?

- Metoda de vindecare prezentată de Brandon Bays am experimentat-o prima dată sub forma unei călătorii fascinante în lumea interioară a ființei mele. Am des­coperit că este profund eliberatoare în plan emoțional și, în mod neașteptat, cu efecte vindecătoare în plan fizic, care s-au păstrat până în ziua de azi. A fost o confirmare a ceea ce știam deja de mulți ani, și anume, că în spatele tuturor bolilor și al dezechilibrelor fizice se află o cauză psiho-emoțională. Acest prim pas a des­chis pentru mine orizonturi largi, în propriul demers de cunoaștere, și a devenit, în practica medicală, unul dintre cele mai utile instrumente de echilibrare emo­țională și de vindecare fizică a pacienților.
Se știe că ființa umană este un complex de tipare informaționale, alcătuite din emoții, înțelegeri, scheme de convingeri și credințe, interpretări și răspunsuri la contactul cu realitatea înconjurătoare. De-a lungul vieții, ne confruntăm cu situații diverse - atât plăcute, cât și neplăcute. Modul în care reacționăm la ele se im­primă la nivelul ființei, ca o amprentă informațională, care va fi reactivată și consolidată ulterior, ori de câte ori vor fi create condiții similare evenimentului inițial. Orice situație cu încărcătură emoțională negativă se adăugă inconștient la o suferință primară, rezultând un conglomerat de amintiri dureroase, construit în jurul unui element central: emoția negativă trăită prima dată. Astfel, apar tipare de reacție emoțională, diferite de la un individ la altul. Procesul începe încă din copilărie și continuă pe tot parcursul vieții, fără să ne dăm seama! Metoda "Călătoriei" ne permite să accesăm tiparele emoționale și să desfacem verigile înlănțuitoare ale obișnuițelor negative și ale emoțiilor nesănătoase.
Tehnica d-nei Brandon Bays este extrem de efi­ci­en­tă și cu rezultate durabile: boli care necesitau in­ter­ven­ții chirurgicale s-au vindecat după numai câteva șe­din­țe; dureri cronice, vechi de ani de zile, episoade de de­pre­sie sau anxietate s-au vindecat într-o singură șe­dință; pa­cienți bolnavi de cancer, care nu mai aveau de trăit de­cât câteva luni, au supraviețuit cumplitei boli. Efi­ci­en­ța remarcabilă a metodei mi-a fost demonstrată, atât în practica medicală, cât și în cadrul seminariilor în ca­re am studiat cu Brandon Bays, instrumentele nece­sare pentru a ajuta pacientul să aibă acces nu numai la sănă­tatea fizică sau emoțională, ci și la sănătatea rela­ționa­lă, profesională, spirituală. Cu alte cuvinte, "Călă­toria" te învață cum să-ți creezi viața pe care ți-o do­rești, tră­ind în armonie cu tine însuți și cu ceilalți, dar este toto­dată un ghid excepțional pentru vindecare și eliberare.

- "Călătoria" lui Brandon Bays are și baze știin­țifice care-i atestă eficacitatea?

- Practic, metoda are un fundament logic, prin mo­dul particular de accesare și vindecare a cauzei rădă­cină, a problemei primare cu care ne confruntăm la un moment dat. Accentul se pune pe autoacceptare, ier­ta­re, accesul la esența ființei noastre. O teorie intere­san­tă, care este susținută științific și demonstrează efi­ci­ența "Călătoriei", ne arată că toate tiparele și reac­țiile emoționale negative se înmagazinează pe parcur­sul vieții la nivel celular. Teoria memoriei celulare a fost dezvoltată de Dr. Deepak Chopra, medic de me­dicină internă și endocrinologie, totodată expert în fizica cuantică. El a pornit de la observația că toate celu­lele corpului nostru se reînnoiesc la anumite inter­vale de timp, în ritmuri diferite, în funcție de tipul de celulă. În ciuda acestui fapt, o boală deja declanșată va per­sista. Celulele bolnave mor, sunt în­lo­cuite continuu cu celule noi, dar și acestea poartă mesajul de boală! Ob­servația a condus la ideea că celulele au o memorie care le este transmisă și celulelor noi. Ulterior, teoria Dr. Deepak Chopra a fost susținută de cercetările știin­țifice ale Dr. Candace Pert - farmacolog, doctor în bio­logie moleculară și biofizică. El a demon­strat faptul că reprimarea emoțiilor duce la eliberarea în circulația san­guină a unor substanțe care blochea­ză anumiți receptori celulari. Recep­torii blocați ai celulelor perturbă co­municarea acestora cu restul orga­nis­mului. Dacă fenomenul persistă o perioadă îndelungată, sunt create premisele apariției dezechilibrelor în plan emoțional și fizic, iar în cele din urmă, apar și bolile. Însă atunci când ne exprimăm emoțiile și nu le repri­măm, receptorii celulari nu se vor mai bloca și va fi menținută o comunicare sănătoasă între celulele corpului nostru.

"Acceptarea emoțiilor negative duce la sentimente de eliberare, de ușurare, de fericire, de împlinire"

- Ce soluții ne oferă metoda "Călă­to­riei" în lumea propriilor noastre emo­ții?

- "Călătoria" pune accent pe exprimarea liberă, sănătoasă a emoțiilor și pe acceptarea lor, inclusiv a celor pe care le considerăm negative, pentru discon­fortul evident pe care îl produc și de care, uneori, sim­țim că nu mai putem scăpa niciodată. De multe ori, în mijlocul unei furtuni interioare, recurgem aproape instinctiv la reprimarea emoțiilor și facem orice numai să nu ne confruntăm cu ele. Brandon Bays ne învață cum anume să ne eliberăm de emoțiile negative, prin acceptarea și trăirea lor plenară. O astfel de abordare face ca emoția negativă să se diminueze și să dispară în doar câteva minute!
"Călătoria" reprezintă, de fapt, o plimbare imagi­nară prin tumultul vieții emoționale personale, care este pentru prima dată privită în față cu mult curaj. Trecerea prin toate straturile emoționale negative, fără să opunem rezistență, până la starea de acceptare, duce la sentimente de eliberare, de ușurare, de fericire, de îm­plinire. Este ca și cum am da la o parte, ca foile de ceapă, straturi de amintiri dureroase pentru a ajunge în centru. Și odată ajunsă în centru, ființa intră într-un proces firesc de vindecare.

Exercițiul "Un prietenos bun venit"

- Ne puteți da câteva exemple concrete ale me­to­dei d-nei Brandon Bays?

- Un exercițiu recomandat de Brandon Bays este "Gentle Welcome" ("Un prietenos bun venit"), care pre­su­pune o atitudine de totală deschidere și curio­zitate, specifice copilului mic ce descoperă realitatea înconjurătoare. Se realizează cu ajutorul unui partener și se desfășoară sub forma unei interogări. Partenerul îi adresează o întrebare foarte simplă celui care realizea­ză exercițiul, de exemplu: "Cine ești tu?". Atunci, se evi­tă răspunsul rațional, așa cum suntem obișnuiți să facem de obicei. Mintea trebuie doar să observe ce se petrece în corp: ce senzații, trăiri sau stări apar ca ur­mare a acestei întrebări. Într-o stare de relaxare pro­fundă, permitem ca răspunsul să iasă la suprafața con­științei, fără a-l cenzura. Este posibil ca la început răs­punsul să apară sub forma rolurilor pe care le jucăm în viață (mamă, soră, tată, profesor, medic etc.). Însă dacă mergem mai departe și vrem să aflăm cu adevărat cine suntem, putem experimenta o stare de dilatare, de vas­ti­tate, în care ne sunt revelate atributele sufletului nostru. De aici, de la acest nivel, putem accesa foarte ușor energia autovindecătoare a ființei. Exercițiul ne arată concret beneficiile atitudinii de acceptare a emo­țiilor noastre pozitive și negative, ne ajută să înțele­gem că ele au de fapt un mesaj de transmis, iar de fiecare dată când le reprimăm, blo­căm accesul la acest mesaj.

- Pentru un bolnav, nu este mai la îndemână discuția cu un psiholog?

- Tehnicile "Călătoriei" se reali­zează împreună cu un specialist for­mat sub îndrumarea d-nei Brandon Bays. Marele avantaj este că pot fi aplicate cu succes de oricine, în orice tip de afecțiune și dezechilibru, și te pot eli­bera de orice dependențe, trau­me, frici sau resentimente. Iar rezulta­tele sunt impresionante! În cazul dependențelor, pacientul este inclus într-un program (care este predat în seminariile avan­sate) și rămâne o pe­rioadă de timp sub stricta supra­ve­ghere a specialistului format în tehni­cile Brandon Bays. În traumele emo­țio­nale de orice natură (le­gate de un divorț, de pier­derea cuiva drag, de un abuz fizic sau verbal etc.), pri­mul pas spre vindecare este, de fapt, un act de curaj: pre­supune reîntâlnirea cu suferința din trecut și expri­marea durerii pe care pa­cientul o poartă în suflet de ani de zile. Pentru elimi­narea fobiilor și a fricii în general, trebuie identificat evenimentul inițial, cauza care a stat la baza lor, apoi urmează vindecarea amintirii res­pec­tive.

"Nu trebuie să fii medic sau psihoterapeut ca să pătrunzi în adâncul propriei ființe"

- În ce afecțiuni ați avut cele mai bune rezultate cu ajutorul acestei metode terapeutice?

- Rezultate spectaculoase am obținut în anxietate, depresie, atacuri de panică: mulți pacienți și-au revenit după o singură ședință! Tehnicile Brandon Bays func­țio­nează foarte bine și în afecțiuni fizice: noduli ma­mari, fibroame uterine, chisturi ovariene, noduli tiroi­dieni, infertilitate. Subliniez cazul unei paciente la care, după numai două "Călătorii", nodulul mamar și-a mo­dificat consistența și s-a redus la jumătate! De aseme­nea, am constatat ameliorări semnificative în anumite forme de cancer. Rapiditatea cu care apar rezultatele do­rite diferă de la o persoană la alta și depinde de mai mulți factori: încărcătura emoțională, mecanismul de reprimare a emoțiilor, gradul de implicare al pa­cien­tului pe parcursul procedeului.

- Metoda "Călătoriei" poate fi aplicată de ori­cine? Se poate învăța, ca o lecție, din manual?

- Nu trebuie să fii medic sau psihoterapeut ca să poți pătrunde în adâncul propriei ființe. Practic, avem nevoie doar de câteva îndrumări și mult exercițiu. Îm­preună cu colega mea, psihologul Patricia Ciho­daru, am urmărit să facem cunoscută această metodă, de a cărei eficiență ne-am convins în practica medicală. Anul acesta avem plăcerea să o primim pe d-na Bran­don Bays pentru prima dată în România, pentru a sus­ține în perioada 31 mai - 2 iunie Seminarul "Journey In­tensive", în cadrul căruia vor fi predate tehnicile de bază pentru vindecarea emoțională și fizică. Cei inte­re­sați (medici, psihologi, terapeuți, dar și bolnavi) se pot înscrie pentru participare pe site-ul www.thejourney-romania.com.

D-na dr. CRISTINA RĂDUȚĂ poate fi contactată la Centrul de Sănătate și Viață O&D din București, str. Luterană nr. 3, sector 1, tel. 031/437.96.29, 0723/93.37.64