Lumina verde

Ilie Tudor
Efectul vindecător al culorilor nu este o simplă supoziție, ci un adevăr științific demonstrat pe mii de cazuri. Cercetările arată că lumina modulată în nuanțe puternice, naturale, are efecte vindecătoare asupra psihicului și a trupului, mai puternice decât multe medicamente. În cele ce urmează vom vorbi despre culoarea primăverii: verdele, care - se pare - deține supremația terapeutică

Lumina acționează asupra corpului și psihicului nostru pe mai multe căi. Cea mai importantă acțiune o are la nivelul retinei, de unde ne in­fluențează instantaneu atât starea de spirit, cât și fi­zio­lo­gia organismului. Apoi, s-a constatat faptul că pie­lea are așa-numitele celule fotoreceptoare, sensibile la lu­mi­­nă, și care transmit, fără ca noi să fim conștienți de acest lucru, semnale sistemului nervos și endocrin, re­glân­­du-le activitatea. Sufletul și trupul uman s-au obiș­nuit, de-a lungul evoluției, cu o lumină extrem de diver­să, modulată în zeci și sute de culori și de nuanțe. Fără această diversitate naturală, aflați în situația de a fi su­puși la o lumină exclusiv artificială, organismul ar intra într-o stare de stres, iar în sânge s-ar modifica anumite valori ale hormonilor, apărând un deficit de vitamine și minerale.
Din tot spectrul luminos, se pare că cei mai receptivi suntem la nuanțele naturale de verde, la radiația lumi­noa­să filtrată de frunzele arborilor, reflectată de firele de iarbă sau de algele din apă. Lumina verde naturală, cu lungimea de undă cuprinsă între 480 și 570 de nano­metri, ne dă o stare de bine psihic, ne face să ne simțim pro­tejați și în siguranță, ne deschide pofta de viață. Aces­­tea sunt concluziile la care au ajuns cercetătorii, după zeci de studii legate de efectele radiației luminoase asupra psihicului, dar și asupra organismului uman. Mai mult decât atât, cercetătorii au observat că nuanțele naturale, obținute prin filtrarea sau reflexia în stratul de clorofilă al plantelor, sunt mult mai sănătoase decât nuanțele artificiale de verde, obținute prin manipularea coloranților și materialelor sintetice.

Cum se "administrează" lumina verde

Studiile clinice arată că expunerea la lumină are eficiență maximă atunci când este făcută dimineața, în primele ore de după trezire. Cea mai simplă metodă este "baia de lumină" sub bolta pădurii proas­păt înverzite, timp de minimum 20 de minute, în fiecare zi, privind co­roa­nele bine iluminate ale arborilor (dar nu direct soa­rele). În lipsa pădurii e bun și parcul de lângă casă sau arborele din dreptul ferestrei. Dacă este rece, putem expune la lumina verde doar fața, gâtul și brațele, până la coate, iar efectele vor fi resimțite din plin. Și când sunt nori, lumina filtrată de acope­rișul verde al pă­durii își va exercita cali­tă­­țile terapeu­tice, e drept că într-o propor­ție mai mi­că. Dacă ne este greu să mer­gem în pădure sau în parc pentru baia de lu­mină zilnică, sau nu avem un pom în fe­reastră, îl putem înlocui cu plan­te bogate în frunze verzi, care să ne fil­tre­ze lumina soarelui care pătrunde în ca­me­ră.
Să aflăm în continuare câteva apli­ca­ții terapeutice concrete ale aceste lumini:

Lumina verde și depresia

Studii făcute încă din anii '90, au de­monstrat faptul că expunerea îndelungată la lumina verde este de natură să îmbună­tățească gradat starea de spirit a pacien­ților depresivi. Spre surpriza cercetăto­rilor, nuanțele foarte vii și optimiste, cum ar fi roșul, galbenul sau por­to­caliul, au avut efecte mult mai modeste asupra psihi­cului pacienților, prin comparație cu verdele. Pur și sim­plu, după mai multe zile de baie de lumină verde, pa­cienții au devenit mai optimiști, mai tonici, cu mai mul­tă inițiativă, iar treptat, starea lor psihică a devenit mult mai stabilă (element de maximă importanță la persoa­nele cu depresie bipolară).
Această minunată acțiune anti-depresivă a luminii verzi ar fi și explicația pentru care imediat ce natura re­vine la viață și nuanța verde predomină, foarte mulți din­tre pacienții depresivi încep să-și revină. Multă vre­me s-a pus acest efect doar pe seama luminii solare albe, care este mai abundentă în sezonul cald, dar studiile au arătat că simpla expunere la lumina albă (foarte abun­dentă, datorită reflexiei, în zilele cu zăpadă) nu are nici pe departe efectele luminii verzi.

Lumina verde, stresul și traumele

Nuanțele ceva mai închise de verde, cum ar fi cele din pădurile de conifere sau din pădurile de foioase ajunse la maturitate, au un efect antidepresiv ceva mai modest, în schimb, sunt extrem de relaxante. Pacienții care suferiseră traume emoționale sau fizice s-au recu­perat mult mai repede atunci când au fost expuși la lumină verde, prin comparație cu cei care au intrat în contact doar cu lumina albă sau cu o lumină de un verde crud. De asemenea, persoanele care suferă de sindromul oboselii cronice ori care sunt supuse la un stres psihic intens caută instinctiv nuanțele naturale de verde odih­nitor, ceva mai rece. În opinia psihologilor, verdele - fiind o nuanță aflată la mijloc între culorile cal­de și cele reci - joacă un rol de mediator, de armoni­za­tor la nivel psihic, ajutându-ne să ne acceptăm pe noi în­șine, să ne conștientizăm emoțiile și să ne regenerăm interior.

Lumina verde și insomnia

Un studiu făcut în anul 2010, la Facultatea de Me­dicină a Universității Harvard, din Statele Unite, a arătat că pacienții expuși la lumina verde își reglează spontan, mult mai ușor, ritmul de somn-veghe. Astfel, persoanele care adormeau seara cu greutate, fiind apoi somnolente în timpul zilei, și-au reglat mult mai ușor somnul prin expunere la lumină verde. Se pare că lumina verde cu care intrăm în contact în timpul zilei inhibă pe moment secreția de melatonină (cunoscută și drept hormonul somnului și relaxării), secreție care va fi însă activată prompt seara, în întuneric complet.

Lumina verde și gastrita

Nu doar gastrita, ci toate afecțiunile digestive acute care se agravează pe fond de stres, cum ar fi colita, dis­chinezia biliară, colicile abdominale etc., sunt amelio­rate la expunerea la lumină verde. Sunt de preferat nuan­țele ceva mai închise, mai odihnitoare de verde, care au un efect relaxant, în primul rând la nivelul siste­mului nervos central, de unde apoi sunt reglate proce­sele di­ges­tive. S-a observat că nu doar expunerea la ra­diația lu­minoasă, ci și simpla raportare a pa­cien­ților la culoa­rea verde, vizualizând, de exemplu, sfere de lumină ver­de care le cuprind organele afectate, conduce la ame­lio­rări extraordinare ale acestor afec­țiuni digestive.

Lumina verde și infecțiile

În medicina tradițională indiană (Ayur­veda) nuanțele de verde pur puter­nic sunt considerate protectoare în fața organismelor parazite de orice fel. Se pare că această culoare, la fel ca și albas­trul, mobilizează sistemul imunitar să com­bată mai eficient infecțiile, ajutând organismul să se vindece singur.
Industria dezinfectanților a sesizat corelația subconștientă între ver­de sau al­bastru și efectul antiinfecțios și, prin ur­mare, aproape toate soluțiile și sub­stan­țele igienice au una din aceste culori.

Lumina verde și cancerul

Considerată în mod greșit, de către unii "specialiști", drept un stimulent al tuturor proceselor de creștere și fiind, ca atare, contraindicată în cancer, lumina verde este, din contra, un adevărat suport în lupta cu această boa­lă. Cu un efect stimulent imunitar puternic, lumina verde ajută orga­nismul să distrugă celulele maligne, protejând în schimb celulele sănătoase. Mai mult, la pacienții cu cancer expuși la lumina verde s-a remarcat un tonus psihic mai bun, o funcționare a digestiei mai bună, precum și o capacitate mărită de luptă cu boala.

Lumina verde și bolile cardiace

Monitorizând activitatea cardiovasculară a pacienți­lor expuși vreme îndelungată la culoare verde, s-a obser­vat că aceasta are efecte vasodilatatoare, de reducere a presiunii sângelui în artere și de încetinire a ritmului car­diac. Persoanele care au pusee de hipertensiune sau cri­ză de anghină pectorală pe fond de stres, ar trebui să caute zilnic lumina filtrată de bolta verde a arborilor, pen­tru a-și ameliora afecțiunile cardiace.

Contraindicații la lumina verde

Expunerea la lumina verde puternică este contra­in­dicată în timpul somnului, sau cu 30 de minute îna­inte de culcare, deoarece poate perturba se­cre­ția unor hor­moni necesari relaxării.