Vești proaste pentru țepari: se modifică legea insolvenței

Ciprian Rus
"Sunt vești bune și vești rele", declara pre­mie­rul Victor Ponta, acum câteva zile, la capătul unei întâlniri a liderilor USL, pe tema rezultatelor eco­no­mice pe primul trimestru din 2013.

"Veștile bune țin de faptul că am avut o creștere de 8 procente a exporturilor, de faptul că avem cel mai mic deficit al balanței co­merciale din ultimii zece ani, că ne-am încadrat în ținta de deficit tri­mes­trial stabilită cu FMI, că avem încasări de peste 10% creștere atât la TVA, la ac­cize, cât și la impozitul pe venit", a anun­țat Ponta. Pe de altă parte, însă, cifrele pe care le-au avut în față re­pre­zen­tanții partidelor de guvernământ arătau o scădere dra­matică a veniturilor aduse de im­po­zitul pe profit. Practic, tradus pe înțelesul tuturor, seg­mentul cel mai sănătos de alimentare a bugetului de stat, banii proveniți din bunul mers al economiei ca­pitaliste, indicat de impozitul apli­cat pe profitul gene­rat de firmele din România, toc­mai acest segment se do­vedește a fi cel mai afectat în ulti­mele luni. Încasări mai mici la buget după impozitul pe profit înseamnă, la capătul celălalt al lanțului econo­mic, o scădere im­por­tantă a profitului realizat de com­panii. E plină, și așa, țara de companii de stat ținute în viață artificial, cu costuri colosale, e plină țara, mai ales după începutul crizei, de firme care merg pe pierdere, con­sumând din capitalul acționarilor, e plină țara de firme care o duc de azi pe mâine, iar acum aflăm că și firmele care ge­nerau profit au probleme.
În fine, o veste bună: guvernul pare să fi înțeles, to­tuși, care e sursa răului în economia românească a ulti­milor ani: legea insolvenței. Prin varii artificii și ter­tipuri, o mulțime de firme și-au păcălit sistematic parte­nerii de afaceri, acumulând datorii uriașe, de care încear­că acum să scape cu ajutorul insolvenței. În multe dintre cazuri, patronii firmelor băgate in­ten­țio­nat în insolvență au avut grijă să-și facă pierdute cele mai importante active, pe care le-au mutat chiar pe com­panii cu același obiect de activitate și cu aceiași cli­enți ca ai firmei ini­țiale. Mascate cu directori noi, puși de fațadă, noile firme continuă să activeze pe piață și să genereze pierderi firmelor oneste din Ro­mâ­nia. E de mirare, atunci, că scad banii veniți la bu­get din impozitul pe profit? În plus, companiile care in­tră cu rea-credință în insolvență încearcă, astfel, să sca­pe și de plata taxelor și impozitelor către stat, deci o dublă lovitură pentru buget. "Trebuie să umblăm la legea insolvenței, în așa fel încât să-i ajutăm pe cei care intră, realmente, în insolvență și să-i sanc­ționăm direct cu faliment pe aceia care intră în mod frau­du­los în insolvență. Trebuie să accelerăm modifi­carea Le­gii insolvenței față de cei care dovedesc rea-cre­dință, în așa fel încât nu mai plătesc nici un fel de taxă, nici un fel de impozit, nimic din ceea ce plătesc ce­lelalte companii, care trăiesc în mod normal pe piața economică", a declarat premierul Victor Ponta. O ves­te proastă pentru țepari și o veste bună pe care econo­mia reală o aștepta de mult timp de la noul guvern.