Doar gânduri bune

Gilda Fildan
Stresul ia naștere în creier. Cu ajutorul strategiilor de mai jos veți depista gândurile împovărătoare și veți dobândi o perspectivă relaxată asupra realității înconjurătoare.

ACESTE GÂNDURI VĂ AMPLIFICĂ STRESUL

"Trebuie să fiu perfect"

Modelul de gândire - "Nu e acceptabil să nu pot rezolva o sarcină care mi-a fost încredințată. Nu există nimic mai rău decât faptul de a comite greșeli. Trebuie să fac totul cum scrie la carte și să fiu mereu la dis­po­ziția firmei mele".
Caracteristicile personale - Prin calitatea pres­tației lor, perfecționiștii caută să obțină o confirmare a propriei valori. Aceasta îi face vulnerabili la stres, în situații în care sunt posibile eșecurile. Unii din ei își extind aspirația către performanță, și în sfera vieții par­ticulare, și astfel se suprasolicită permanent ei înșiși.

"Trebuie să fiu iubit"

Modelul de gândire - "N-am voie să-i dezamă­gesc pe ceilalți. E grav dacă alții mă vor critica. Pentru mine este im­por­tant ca ei să mă simpa­ti­zeze".
Caracteristicile per­so­na­le - Cine dorește neapărat să fie simpatizat de toată lumea evită conflictele și își dă oste­neala să le facă tuturor pe plac. Cu orice preț, chiar punându-și inte­re­sele proprii pe un plan se­cund. Teama de a fi criticat și respins produce stres.

"Trebuie să țin totul sub control"

Modelul de gândire - "To­tul trebuie să decurgă întoc­mai cum am planificat eu. La luarea deciziilor, trebuie să fiu sigur sută la sută. Trebuie să mă gân­desc mereu, încercând să pre­vin ceea ce ar putea da greș".
Caracteristicile perso­na­le - Cel ce vrea să domine în per­manență totul se teme de situațiile în care nu știe ce-l așteaptă. El cheltuiește mult timp și energie pentru a lua decizii, deoarece îi este foarte frică să nu piardă cumva din vedere eventualele riscuri.

"Trebuie să le pot face pe toate"

Modelul de gândire - "Prefer să fac totul singur. Oamenii puternici n-au nevoie de niciun ajutor. Nu-mi place să fiu obligat să contez pe alții. Fără mine, lucrurile nu merg".
Caracteristicile personale - Oamenii care țin să facă totul cu mâna lor își asumă, pe o îndelungată perioadă de timp, mai multe sarcini decât sunt în stare să ducă la bun sfârșit. Aflați neîncetat sub presiune, ei ajung în cele din urmă în situații în care vor depinde de alții și vor trebui să primească ajutor.

"Oricum, nu voi reuși"

Modelul de gândire - "Nu rezist la așa ceva. Am să dau greș. Nu voi izbuti niciodată! Pur și simplu, nu pot suporta o asemenea presiune".
Caracteristicile personale - Oamenii care nu au încredere în propriile aptitudini au tendința să evite mai degrabă eforturile. Ei ajung să fie stresați, atunci când nu pot ocoli situațiile în care se presupune că vor avea de-a face cu sarcini neplăcute sau cu frustrări.

CU ACESTE AFIRMAȚII VĂ FACEȚI VIAȚA MAI UȘOARĂ

"Până la urmă, rezolv eu cumva"
Aveți încredere în calitățile dvs.


Dacă de la bun început nu vă socotiți capabil să vă descurcați cu o anumită sarcină, înseamnă că aveți în vedere numai punctele slabe și defectele dvs. Concen­trați-vă mai bine asupra aptitudinilor, care în mod sigur nu vă lipsesc. Încrederea în calitățile proprii este un tampon eficient contra stresului. Psihologii văd în con­vingerea de a putea face față unor situații noi și dificile o speranță de autoconfirmare. Ea influențează modul cum vă simțiți într-o situație complicată și curajul cu care veți acționa. Rețineți faptul important că această încredere poate fi consolidată. Amintiți-vă: și până acum ați reușit să vă duceți sarcinile la bun sfârșit. Și în­trebați-vă: "Cum am procedat? De ce aptitudini am dat dovadă? Cu ce mă pot mândri?".

"Nu e sfârșitul lumii"
Păstrați-vă detașarea interioară


Faceți din țânțar armă­sar? Dacă vi se întâmplă des, ar trebui să vă deprin­deți să judecați mai realist o situa­ție. Nu căutați în com­porta­mentul dvs. justifi­carea pen­tru orice răspuns nepo­liti­cos primit din partea unui coleg și nu vă atribuiți auto­mat vina pentru nereu­șita lucrării la ma­tematică a fiu­lui dvs. Acor­dând o în­sem­nă­tate exa­gerată unor ne­plă­ceri minore, dați naș­te­re unui stres inutil. În loc de asta, puneți-vă în mo­men­tele dificile urmă­toarele întrebări: "Cum voi gândi despre această împre­jurare mâine, peste o lună sau pes­te un an? Cum ar judeca situația cineva care este mai puțin afectat de ea? Ce apre­ciez eu ca fiind mai im­por­tant pentru mine decât aces­te lucruri?". Astfel veți în­văța să vă păstrați deta­șa­rea inte­rioară și să nu permiteți ca situațiile stresante să vă tul­bure liniștea.

"Cu siguranță, îmi va folosi la ceva"
Concentrați-vă asupra șanselor și a sensului


Numeroase persoane tind să perceapă doar aspec­tele negative și îngrijorătoare ale unei situații. Dar în ori­ce dificultate se ascunde și o șansă, ceea ce vi se pare a fi o amenințare vă poate deschide o posibilitate nouă! Îndreptați-vă atenția spre laturile pozitive. Între­bați-vă: "La ce-mi poate folosi asta? În ce constau șansele? Ce am de învățat din această situație? Cum va fi atunci când voi izbuti să depășesc această dificul­tate?". Astfel nu veți mai vedea în sarcina respectivă o problemă, ci o provocare.

"Asta este și gata"
Acceptați realitatea


Aveți pe agendă mai multe întâlniri importante, prezentarea pe care urmează s-o faceți clienților firmei încă nu e cu totul pusă la punct și, pe deasupra, v-ați mai și blocat în trafic? Nu poate fi adevărat! Și totuși este. Acum aveți două posibilități. Sau vă înfuriați îngrozitor, sau să acceptați situația așa cum este și să încercați să vedeți cum o puteți gestiona. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să îndurați totul pasiv sau chiar să fiți de acord. Însă este în avantajul dvs. să vă confrun­tați cu realitatea de pe poziția cuiva care o acceptă. Nu vă irosiți energia protestând contra împrejurărilor, declarându-le război sau negându-le. Asta este și gata. Odată ce ați conștientizat aceasta, puteți începe să căutați noi modalități de acțiune.