"Sunt sănătos, deși am rămas cu un singur rinichi"

Cititor Formula AS
Sunt un cititor fidel al revistei "Formula AS", o sur­­să de informare și sfaturi practice în diferite dome­nii de sănătate, utile vieții noastre de zi cu zi.

Din această revistă am aflat adresa Centrului de Con­sul­tanță Naturopată Energy Plus București (tel. 021/316.43.92, 0733/35.40.00). În anul 2002, am suferit o intervenție chirurgicală, care a dus la extir­parea rinichiului stâng. În aceste condiții, mi s-a pus diagnosticul de insuficiență renală cronică stadiul 2. Deoarece această boală se manifestă asimptomatic, fiind o boală "mută", este necesară o monitorizare per­manentă a funcțiilor rinichiului unic rămas. Mar­kerul important al funcționării rinichiului, creatinina, trebuie să rămână cât mai aproape de valoarea nor­mală (1,3 mg/dl), pentru a nu se ajunge la dializă. M-am adresat personalului din acest Centru de Con­sul­tanță, unde am găsit profesionalism, receptivitate, solicitudine și încu­rajarea de a nu dispera. Programele lunare de tra­tament prescrise și calitatea produselor naturale folo­site (pe care le primesc acasă lunar) și-au dovedit eficiența, lucru oglindit și prin buletinele de analize efec­tuate periodic și expediate la Centrul de Consul­tanță, eu nefiind din București.
În prezent, starea sănătății mele este bună, ceea ce mă îndreptățește să scriu cu convingere aceste rânduri de mulțumire, pentru întreg personalul Centrului de Consultanță Energy Plus.
Mulțumesc "Energy Plus", mulțumesc "Formula AS", pentru alinarea și vindecarea pe care le aduceți oamenilor de rând, aflați în suferință. Multă sănătate tuturor!
ION P. - Caraș-Severin

Începând din 8.04. 2013, Centrul de Consultanță Naturopată "Energy Plus(R)" funcționează sub denu­mi­rea Centrul de Consultanță Naturopată "SE­COM(R)", în str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26 C (in­tersecția b-dul Dinicu Golescu cu str. Berzei), Bucu­rești, tel. 021/316.43.92, 0733/35.40.00, e-mail: consultanta@secom.ro