Despre pâine

Cititor Formula AS
Profunzimea lucrurilor simple ale vieții

- A face o pâine bună seamănă cu proiectarea unui circuit electronic complex, cu programarea unor funcții de sistem informatic sau realizarea unui subansamblu mecanic de precizie. Efortul de creație este similar, diferența constând numai în obiectul de activitate și natura instrumentelor utilizate. De aceea, vă invit să apreciați orice lucru realizat cu pricepere, dăruire și talent, indiferent cât de umilă ar fi întrebuințarea sa. Un astfel de gest ar fi o dovadă supremă a înțelepciunii ce transcende orgoliul ieftin și mândria lipsită de conținut -

Mașina de făcut pâine

În urmă cu mai multe luni de zile am achiziționat "o mașină de făcut pâine" - cum îi este dat numele de către distribuitorii de echipamente electrocasnice. Du­pă ce am instalat respectivul dispozitiv, am început să citesc cu atenție manualul de utilizare, cu dorința since­ră de a trece cât mai repede la fapte, mai precis, la rea­lizarea primei pâini făcute în casă. Ideea de a-mi pre­găti singur acest aliment de bază mă entuziasma peste măsură. Aveam sentimentul că mă întorc în tim­pu­rile când pâinea se făcea în casă, fiind cu totul necu­nos­cută producția industrială, eficientă în ce privește can­titatea, dar mult inferioară la capi­tolul calității rezul­tatului oferit unor consumatori adaptați la un standard, din nefericire, denaturat.
Într-adevăr, mare mi-a fost bucuria de a constata cât de ușor se putea pre­găti o pâine de calitate și fără con­ser­vanți. Sau, cel puțin în teorie, așa stă­teau lucru­rile. De aceea, după ce mi-am făcut "temele" prin citi­rea tuturor infor­mațiilor ce mi s-au părut esen­țiale, am trecut la proba practică. Astfel, am pre­gătit drojdia us­cată, conform indica­țiilor producă­torului, permițând "desfă­șurarea" a două lingurițe de microorga­nisme într-o cantitate mică de apă, în care dizolvasem, în prea­labil, două lin­guri de zahăr. Spectacolul ce a urmat a fost magnific. După un sfert de oră, în­treaga bucătărie se umpluse de mirosul inconfun­dabil al drojdiei dos­pite, în amin­tire revenindu-mi imaginea fabri­cii de pâine la care lucra pe vremuri bunica mea.

Limita acceptabilă consumului casnic

Mai departe, am adăugat, con­form indicațiilor, în prețioasa cuvă a apara­tului, toate ingredientele în ordi­nea menționată, inclusiv o ju­mătate de kilo­gram de făină reco­mandată pe Internet, cu speranța ca rezul­tatul să fie pe mă­sură. Am fixat programul de lucru și am dat drumul mașinăriei să își facă treaba, în timp ce eu, mirat, priveam misterioasa frământare a aluatului, prin "hubloul" decupat în partea superioară a apara­tului. Observam transformările succesive ale aluatului, care devenea tot mai dens, mai bine frămân­tat și mai dos­pit, pe măsură ce procesul de realizare își urma cursul programat.
Totul a durat în jur de trei ore și jumătate. La final, am putut admira o pâine interesantă ca formă, dar ne­cu­noscută, încă, la gust. După ce s-a răcit "agregatul", am desprins cu grijă pâinea, am tăiat mai multe felii și am gustat cu nerăbdare. Rezultatul a fost încurajator, dar pâinea se "prăbușise" puțin, fiind la limita accep­ta­bilă consumului casnic. În niciun caz nu era de oferit vreunei persoane cunoscute, gen rude, prieteni sau ve­cini! Eram la începutul unei astfel de activități, fiind nevoit să experimentez diferite formule de realizare, folosindu-mă de informații pe care încă nu reușeam să le pun în totalitate în ordine.

Încercări repetate cu rezultate diferite

Am reluat ulterior experiența, constatând că, de fiecare dată, trebuia să modific câte ceva în procesul de producție, ca și cum ingredientele și-ar fi schimbat proprietățile de la o zi la alta. O pâine a fost prea cru­dă. Alta avea gust de cauciuc. Alta era prea arsă. Iar alta, în ruptul capului nu dorea să crească. De mai multe ori am apelat la cuptorul clasic, pentru a salva o pâine ce părea compromisă, bineînțeles, totul fiind în zadar. Enervarea era maximă, iar tendința de a aban­dona creștea pe zi ce trece, de fiecare dată punându-mi întrebarea dacă mai avea rost să continui. Când revăd această experiență de început, pot spune că a doua oară nu aș mai fi încercat o astfel de acțiune, temerară și frustrantă, în același timp.
Scorul inițial de 2-0, adică două reușite la zero rebuturi, s-a schimbat succesiv în 2-2, 3-2, 3-3, 5-3, 5-5, 5-7 etc. într-o serie ce uneori mă încuraja, alteori mă descuraja, iar alteori, pur și simplu mă încăpățâna să nu mă dau bătut. Însă după mai multe luni de prac­tică, am învățat acea cale sigură de a face o pâine de calitate, dar nu înainte de a fi trecut prin toate erorile majore posibile. Acum stau și mă gân­desc cât de sim­plu reușea bunica mea să facă o pâine bună, fără mare bătaie de cap, folo­sind un simplu cuptor al unui aragaz alimentat cu gaz metan de la butelie.

Învățarea prin încercări succesive

În clipa de față, reușesc să "pro­duc" o pâine de un kilogram pe săptă­mână, ceea ce pentru mine este sufi­cient. Dar lecția de bază pe care am învățat-o a fost că orice îndeletnicire din lumea aceasta își are tainele ei, care este bine să îți fie arătate de către cineva mai ex­pe­rimentat, cu scopul de a reduce, pe cât posibil, dura­ta de în­vățare, prin încercări succesive. Deși orgo­liul ne îndeamnă să nu cerem sfatul altora, totuși, schimbul de expe­riență și dispoziția de a învăța de la ceilalți ne poate ajuta să evităm descu­rajări ce nu sunt neapărat necesare.
O altă lecție învățată a fost aceea că o pâine bună presupune realizarea unui bun echilibru între cantită­țile de făină, apă și drojdie, un acord optim între com­ponente de naturi diferite. Pot să afirm că a face o pâi­ne de cali­tate necesită aptitudini similare celor impuse realizării unui reglaj fin, în procesele de proiectare și execuție ale unui pro­to­tip de echipament indus­trial. Bineînțeles, un standard medio­cru se poate obține ușor, dar eu mă refer la ceea ce în­seamnă adevărata calitate, care ni­ciodată nu se poate atinge fără respec­tarea detaliilor de finețe ne­cesare unei realizări de înaltă perfor­manță.

Similaritatea efortului creativ

Priceperea pe care o dovedim în orice ramură a activității umane are în esența ei principii similare, indiferent de natura ei. Astfel, un bun profesionist va intui de fie­care dată elementele fundamen­tale de orga­nizare ale universului în care trăim, caracterizat de: ar­monia între părțile sale compo­nen­te, utilizarea eficien­tă a materiilor prime, reglajul fin al relațiilor și rezul­tatul optim obținut în mod repetat, nu ca un rod al întâmplării, ci prin respectarea riguroasă a unor reguli simple, realiste și me­reu îmbunătățite.
A face o pâine bună seamănă cu proiectarea unui circuit electro­nic complex, cu programarea unor func­ții de sistem informatic sau realizarea unui subansam­blu me­canic de precizie. Efortul de crea­ție este similar, diferența constând numai în obiectul de activitate și natura instrumentelor utilizate. De aceea, vă invit să apreciați orice lucru realizat cu pricepere, dăruire și talent, indiferent cât de umilă ar fi întrebuințarea sa. Un astfel de gest ar fi o dovadă supremă a înțelepciunii ce transcende orgoliul ieftin și mândria lipsită de conținut.
OCTAVIAN LUPU


REȚETE ȚĂRĂNEȘTI

Pâine de vară din Sălaj
În loc de drojdie, în timpul verii, femeile din satele sălăjene folosesc ca "agent de dospire, creștere și afâ­nare" o zeamă obținută prin fermentarea frunzelor de viță de vie timp de câteva zile, în apă, în care se pune și 1 linguriță de zahăr. Se rup în bucă­țele 15-20 de frun­ze de vie și se acoperă cu o jumătate de litru de apă căl­duță în care s-a pus și zahărul. Se lasă la soare ames­te­cul, aco­perit cu o pânză, până când începe să fermenteze. Se stre­coară apoi lichidul obținut și se folosește la frămân­ta­rea unei pâini din 1 kg de făină. În timpul frământării, se adau­gă câte puțin ulei, ca să nu se prindă aluatul de mâini și de vas. După ce aluatul este bine frământat, elas­tic, bun de modelat, se lasă în loc cald, acoperit, să crească. După o oră, se formează pâinea și se pune în tavă unsă cu ulei. Pâinea se poate pune și pe frunze de varză proas­pătă sau pe frun­ze de gulioare unse cu ulei. Are un gust mai bun. Tava cu pâine se ține la loc cald o jumătate de ceas înainte de a o pune în cuptorul încălzit bine înainte.

Pâine cu mălai ca în Vrancea
În Vrancea se prepară mai întâi o maia din făină albă de grâu amestecată cu puțin mălai. Se frămîntă cu puți­nă apă caldă și se pune atâta făină până când se obține un aluat mai tare. Din acest aluat se fac turtițe care se usucă la soare și se folosesc apoi, în­muiate în apă caldă, în loc de drojdie. La 1 kg făină albă se adaugă 300 g mălai, 4 linguri ulei cald, sare și apă caldă câtă este necesară pentru a obține un amestec potrivit de tare. Din acesta se fac 20 de tur­tițe care se pun la soare, se usucă și se depo­zi­tează apoi în loc uscat. Pentru a face pâine, la 1 kg de făină de grâu se folosește 1 turtiță de maia din grâu și mă­­lai, dizolvată în apă caldă. Se amestecă, se adaugă sare, puțin zahăr, puțin ulei și apoi se frământă bine alua­tul care se lasă la crescut la loc cald. Aluatul obți­nut se pune la copt în tăvi unse cu ulei și pâinea coaptă este fra­gedă mai multe zile. Când este foarte cald, pâinea se păs­trează în loc rece, uscat, înfășurată într-un ștergar (niciodată în pungă de plastic), pentru că altfel se acrește.

Pită dobrogeană cu chimen
Din 1 kg făină, 1 cană mare ulei de dovleac sau floa­rea-soarelui, 500 ml apă călduță și puțină sare se frămân­tă un aluat potrivit de tare. În aluat se adaugă 2-3 linguri semințe de chimen. Se presară deasupra cu făină și se lasă acoperit o jumătate de oră, după care se întinde cu sucitoarea în foi cu grosimea de două, trei degete și se coc în tăvi unse cu ulei. Acestea se pot și umple cu praz, ceapă, varză, călite în ulei, se rulează apoi strâns, ca să nu se piardă umplutura, și se pun una lângă alta într-o tavă unsă și se coc la foc potrivit, în cuptor.

Pâine săsească
Se pun la înmuiat poame uscate - stafide, prune, mere, pere - în 500 ml apă caldă. Se ține vasul la loc căl­duț, una, două zile, apoi se scurge apa și cu ea se fră­mântă aluatul din 1 kg făină de grâu, 100 g făină de secară, o jumătate kg cartofi fierți și dați prin mașina de tocat, 150 ml ulei de porumb, puțină sare și, dacă mai este nevoie, puțină apă călduță în care au fiert cartofii. Când aluatul se desprinde de pe mâini ușor, se lasă la loc cald, acoperit, cel puțin 1 oră. Se for­­mează pâinile și se pun în tăvi unse, apoi se mai lasă 15-20 de minute la crescut. Înainte de a le pune la copt, în cuptorul încălzit dinainte, se crestează deasupra cu un cuțit, se stropesc cu puțin lapte și se presară cu se­mințe de dovleac.