Ciupercile medicinale

Ana Motas
Arme noi în lupta împotriva cancerului

- În Orient, sunt folosite de mii de ani pentru menținerea sănătății și pentru creșterea longevității. Cercetările medicale ale ultimelor decenii scot însă la iveală extraordinarele lor proprietăți antitumorale -

Maitake, Regina Ciupercilor
(Grifola Frondosa)


În Japonia feudală, prețul ei era echivalat cu greu­tatea în argint. Căutătorii de Maitake erau adevărați inițiați. Păstrau cu sfințenie secretul locurilor în care creștea și nu-l divulgau decât pe patul de moarte, celui mai mare dintre fii. Azi, Maitake e cultivată în mai multe locuri din lume, fiind considerată cea mai ver­satilă și mai promițătoare ciupercă medicinală.
Faima ei s-a răspândit la nivel mondial la începutul anilor '80, când specialistul Hiroaki Namba, de la Facultatea de Farmacie din Kobe, a început să stu­dieze cu atenție acțiunea diferitelor ciuperci. A ajuns treptat la concluzia că poli­zaharidele existente în Mai­­take au o structură uni­că, având cele mai vi­guroase efecte anti-tumo­rale dintre toate ciupercile. În 1984, dr. Namba a izo­lat și pa­tentat din pulberea de Maitake Fracția D, o for­mă standardizată a com­pușilor polizaharidici, care oferă o mai bună precizie de do­zare. Zece ani mai târziu, alături de colegul său de laborator, dr. Keiko Kubo, dr. Namba a îmbunătățit acest extract, izolând Fracția MD care, în urma tes­telor clinice pe șoareci, s-a dovedit a avea rezultate superi­oare, ca agent imuno­modulator.
Ce înseamnă asta? Aceste fracții izolate, adminis­trate pacienților cu cancer, și-au dovedit capacitatea de a relansa sistemul imunitar, pentru a continua lupta cu celulele tumorale, întărind acțiunea macrofagelor (acele componente ale sistemului imunitar responsa­bile cu distrugerea celulelor ce evoluează anormal, ca urmare a unor mutații genetice sau a unor infecții virale). Altfel spus, spre deosebire de tratamentele cla­sice, care acționează direct și agresiv asupra celulei bolnave, dăunând însă și celulelor sănătoase, Fracția D extrasă din aceste ciuperci are darul extraordinar de a lupta cu tumora indirect, întărind sistemul de apărare al organismului, împiedicând celulele încă sănătoase să se transforme în celule canceroase, prevenind me­ta­­stazele (migrarea celulelor canceroase în corp) și inhibând sau încetinind creșterea tumorii (carcino­geneza).
Maitake este folosită aproape exclusiv pentru trata­rea cancerului. Studii mai recente, efectuate în cadrul Institutului Național de Studiere a Cancerului din Statele Unite, au evidențiat însă și proprietățile anti-virale ale extractelor de Maitake, precum și re­zultatele lor în tratarea pacienților cu veruci, HPV sau SIDA.

Agaricus
(Agaricus Blazei Murill)


Originară din regiunea muntoasă Piedade, din Brazilia, ciuperca Agaricus a fost repede adoptată în Asia, unde a devenit foarte populară ca tratament anti-cancer. Folosită inițial în fitoterapia din sudul Braziliei, este pentru asiatici ciuperca cea mai nouă, fără nicio istorie în medicina tradițională chineză. A stârnit însă interesul în momentul în care s-a re­marcat o incidență redusă a cancerului în această regiune, ce a fost imediat corelată cu consumul regu­lat de Aga­ricus. În Brazilia, mai este numită și Cog­melo de Deus, Ciuperca lui Dumnezeu, pentru efec­tele minu­nate pe care le are asupra echilibrului ge­ne­ral al or­ganismului și îm­bu­nătăți­rea funcțiilor renale. Aga­ricus conține prin­tre cele mai ridicate nivele de beta-glucan (poli­za­haride) gă­site vreodată în vreo specie de ciuperci. Capa­citatea de a îmbună­tăți funcțiile fica­tului o face eficientă și în hepa­tite. Iar capacitatea de a elimina radicalii liberi și de a reduce stresul oxi­dativ o reco­mandă ca un foarte bun supliment împo­triva îmbă­trânirii.

Shiitake
(Lentinus Edodes)


Este cea mai populară ciupercă comestibilă folo­sită în bucătăria din întreaga Asie, încluzând China și Japonia. Din ea se extrage lentinanul, unul din cele trei extracte anticancer izolate din ciuperci, aprobate de Administrația de Control a Alimentelor și Medica­mentelor din Japonia, în 1985. Lentinanul are o ab­sorb­ție orală încetinită, de aceea se administrează în general prin injectare și este greu disponibil. Cer­­cetările au evidențiat efectul său în unele ti­puri de cancere și în in­fecțiile virale. Shiitake conține o varietate de sub­stanțe cu efect imu­nomodulator, antican­cerigen și antiviral. Este un bun protector al fica­tului, întărindu-i func­ția de dezinto­xicare. Scade nivelul colesterolului și al tensiunii arteriale. Și este un anti-fungic re­du­tabil, recomandat în cazul infecțiilor cu candida.

Cordyceps
(Cordyceps Sinensis)


Este superstarul absolut al medicinii tradiționale chineze. Pentru că este rar și nu poate fi găsit decât în locuri izolate din Tibet, la altitudini de peste 3500 de metri, dar și pen­tru că este deosebit de eficace, este con­siderat cel mai prețios remediu în medicina tradi­țională chineză. Numele Cordy­ceps ("iarna larvă, vara plantă") indică eta­pele de metamorfoză și simbioză ale acestei ciu­perci mira­culoase. Pe vremuri, era folosită mai ales de către bărbații care înaintau în vârstă, pentru puterea ei de a reda vigoa­rea fizică și sexuală. Are rezultate remarcabile în impotență, frigi­ditate și infertilitate. Efectele Cor­dyceps-ului nu sunt atât de rapide ca în cazul Cornului de Cerb (un afro­disiac faimos). Sunt însă mai profunde, mai de durată, pentru că acționează asupra întregului sistem imunitar. Capacitatea de a îmbunătăți energia men­tală și de a crește motivația de a trăi au făcut din el unul din cele mai folosite suplimente anti-îmbă­trânire.
Faima europeană a Cordyceps-ului își are originea la începutul anilor '90, când atletele din China s-au impus fulgerător în aproape toate competițiile, domi­nând topurile doi ani la rând. În 1993, echipa națio­nală de atletism a Chinei a câștigat 9 medalii în Ger­mania, iar un an mai târziu, la campionatul Eu­ropean de la Roma, chinezoaicele au dus acasă 12 din 16 medalii. În plus, au reușit să bată toate recor­durile atin­se până atunci la probele respective. Secre­tul? Un antrenament asiduu și un tonic din Cordyceps și cara­pace de țestoasă, preparat după o rețetă secretă, de antrenorul lor, Ma Jia Jun. Au fost acuzate că au folosit steroizi, fiindcă evoluția lor era suspect de rapidă. La analizele de sânge nu s-a depistat însă nici urmă de anabolizanți. Rețeta lui Ma e încă secretă, deși lumea întreagă știe de existența ei. Tot ce s-a pu­tut afla e că 80% din ingrediente e reprezentat de Cor­dyceps.
Azi, Cordyceps este folosit de cei care practică sporturi de anduranță: alergare, înot, ciclism, pentru proprietatea de a înlătura durerile de spate cauzate de oboseală sau stres și pentru efectul de întărire a arti­culațiilor și a sistemului osos. Este un foarte bun tonic cardiovascular, crește fluxul sanguin și respirator, ajutându-i pe cei care depun efort fizic susținut. Este eficient în tratarea afecțiunilor pulmonare (a tuber­culozei, a bronșitelor și a tusei cronice). Unii pacienți suferinzi de astm, cărora li s-a administrat Cordyceps, au putut, după 6-8 săptămâni de tratament, să renunțe la inhalatoare. În ciroze, previne fibrozarea ficatului. În medicina tradițională chineză era recomandat în recuperarea după bolile îndelungate sau după nașteri.

Coriolus
(Coriolus Versicolor)


Coriolus mai este cunoscută în China sub denu­mirea Yun Zhi, Ciuperca Norilor, și în Japonia, drept Kawaratake. Iată ce găsim despre această ciupercă în Compendiul de Materia Medica al dinastiei Ming: "Yun Zhi cel negru și verde e spirit benefic și energie vitală. Întărește tendoanele și oasele. Luat timp înde­lungat, el dă vigoare și viață lungă".
Coriolus e probabil cea mai studiată ciupercă me­di­­cinală din lume. Povestea faimei ei începe de la o sca­ră de bloc. Un japonez de rând a reușit să-și tra­teze cancerul de stomac cu Co­riolus, ur­mând sfa­turile din bătrâni. În­tâmplarea a fă­cut ca ve­cinul lui să fie un om de știință, ce lucra pen­tru o mare companie ja­pone­ză de medica­men­­te. Cu­rios, a înce­put să facă cercetări mai am­ple asu­pra acestei ciu­perci, izolând din ea PSK (po­lizaharidele Kres­tin). A reușit să dove­dească, și în practică, faptul că PSK a dublat (chiar triplat) rata de supraviețuire în cance­rele de stomac, colon, eso­fag, faringe, plămâni și în două tipuri de leu­cemii. În 1977, autori­tățile japoneze au inclus ciu­perca medici­nală Co­riolus versicolor în lista oficială de produse complementare antitu­morale. Are meritul de a mini­maliza efectele negative ale chimio și radio­terapiei: starea de oboseală, pierderea apetitului, dure­rea, an­xietatea, transpirațiile nocturne. PSK și-a dove­dit nu doar efectele antitumorale, ci și capacitatea de a lupta cu virusurile în cazul hepatitei B, a hepatitelor cro­nice, a HPV-ului sau al infecțiilor cu SIDA.

Reishi
(Ganoderma Lucidum)


Ling Zhi, în chineză, Mannentake sau Reishi în japoneză, Ganoderma este una din cele mai populare ciuperci medicinale din lume. E considerată de mii de ani ciuperca nemuririi. În ultimele decenii, cerce­tătorii au descoperit di­verși constituenți bioac­tivi, cu o gamă variată de acțiuni, in­cluzând creș­terea func­­țiilor imu­ne. Ga­no­derma sprijină siste­mul cardio­vascular, scade colesterolul și ten­siunea arterială și pro­tejează inima. Nu este eficientă de una singură împotriva can­cerului, pen­tru rezul­tate antitu­mo­rale cres­cute este fo­losită în asociere cu alte plante și ciuperci medicinale. Ac­ționează bine ca anti­alergic (inhibă eliberarea hista­minei) și în proble­mele virale sau bacte­riene (sprijină organis­mul bolnavilor de SIDA, previne reci­diva her­pe­sului, luptă împotriva sinu­zitelor sau infecțiilor auriculare). După 6-8 săptămâni de folosire, în cazul pacienților cu hepatită C, s-a observat o îmbu­nătățire con­siderabilă a stării ficatului.

*
Suplimentele pe bază de ciuperci medicinale se găsesc și în țara noastră, în plafaruri și în ma­gazinele naturiste, unde și-au creat deja propria nișă. Pot fi consumate de orice om sănătos, con­form indica­țiilor de pe etichetă, zil­nic, pe peri­oade lungi de timp, fără efecte secun­dare. Se re­comandă ca tratamentul cu Ganoder­ma să fie întrerupt cu o săptămână înainte de orice inter­venție chirur­gicală, pen­tru a evita sângerarea excesivă. Cei care doresc să folosească ciupercile medicinale pen­tru trata­rea unor boli grave ar trebui să apeleze la un specialist, pentru a stabili dozele potrivite și o sche­mă de tratament.

Ana Costea
- specialist în terapii alternative, Centrul de Consultanță Energy Plus -


"Ciupercile medicinale ajută organismul să reziste în timpul «asaltului» citostaticelor"

- Ciupercile medicinale au devenit unul din re­me­diile cele mai la modă când vine vorba de tratarea cancerului. Își merită faima?

- Cu certitudine. Polizaharidele (beta-glucanii), biocomponentele active principale din aceste ciuperci, sunt azi recunoscute unanim de oamenii de știință, pentru efectul lor de echilibrare a sistemului imunitar. Această proprietate le lipsește medicamentelor anti-can­cer tradiționale, care acționează direct asupra ce­lulei tumorale, lezând însă și celulele sănătoase.

- Sunt, prin urmare, suplimente care nu dau efecte adverse. Totuși, pot fi ele folosite în paralel cu chimioterapia?

- În situația dramatică a unei afecțiuni oncologice, rezultatele cele mai bune se obțin când pacientul be­ne­ficiază de toate tratamentele posibile: intervenția chi­rurgicală (dacă poate fi efectuată), radioterapia sau/și chimioterapia, tratamentele naturale comple­men­tare. De foarte multe ori, intervențiile medicinii clasice se do­vedesc salvatoare. Pacienții se tem însă de chimio­terapie, din cauza efectelor extrem de to­xice pe care aceasta le are (amețeli, căderea părului, greață etc.). Tocmai aici intervin cu succes aceste suplimente pe bază de ciuperci medicinale, care ajută organismul să reziste în timpul "asaltului" citostaticelor.

- Cum ar putea afla cineva care dintre ciuperci e mai eficientă în tumora de care suferă?

- Anumite tipuri de tumori reacționează mai bine la una sau la alta dintre ciuperci. Unele sunt mai efi­ci­ente în cancerele de sân și prostată, altele se dove­desc arme redutabile în cancerele de plămâni sau în cele de stomac și colon. Dar tratamentul natural al can­cerului nu se rezumă la un tub cu pastile care "a făcut bine unei cunoștinte", ci constă într-un dozaj fin și bine gândit, între mai multe tipuri de astfel de ciu­perci și multe alte suplimente naturale adjuvante. De aceea, e foarte importantă prezența unui specialist. La centrul nostru, înaintea elaborării unui protocol de tra­tament natural, se face un screening funcțional, cu ajutorul dispozitivului EIS (electroscanare interstiția­lă) și sunt analizate toate documentele medicale ale pacientului. Produsele sunt prescrise pe termen foarte scurt, mediu sau lung, dar nu mai mult de o lună, în funcție de starea pacientului, care este reevaluată per­manent.

- Aveți deja câțiva ani de experiență cu aceste produse. Ați avut rezultate concrete?

- De-a lungul anilor ne-au solicitat ajutorul mii de bolnavi cu tumori de tipuri, localizări, stadii de evo­luție din cele mai diverse, asociate câteodată cu alte afecțiuni grave. Am elaborat tratamente pentru can­cerul de sân, prostată, ficat, pancreas, stomac, limbă, uter, ovare, rinichi, tiroidă, suprarenale, limfoame, leu­cemie, dar și pentru alte afecțiuni cum ar fi hepa­titele virale, fibromialgia, tulburările hormonale, in­som­nia sau anxietatea. Aș putea să vă dau sute de exemple de oameni care au o viață normală după ani de zile de la descoperirea bolii, chiar dacă prognos­ti­cul inițial a fost de câteva săptămâni sau luni. De alt­fel, scrisorile de mulțumire publicate chiar în pagi­nile aceste reviste sunt mărturiile cele mai clare. Mulți dintre pacienți au venit în urmă cu mai mult de cinci ani, în stadii finale, și iată, trăiesc și astăzi, fără să întrerupă însă tra­tamentul natural.

- Sunteți printre primii importatori ai acestor ciu­perci în România. Produ­sele dvs. sunt, însă, și printre cele mai ri­dicate la preț. Prin ce se jus­tifică costul?

- Îmi permit să vă contra­zic! Raportul preț/conținut de substanță activă în cazul tutu­ror produselor noastre este cel mai bun de pe piață. De altfel, recomand tuturor ca pentru menținerea sănătății să nu caute "chilipiruri", ci produse de calitate superi­oa­ră, mai ales în cazul afecțiunilor on­co­logice, în care fiecare oră sau zi trebuie câștigate! Produsele cu care lucrăm sunt importate de la cele mai prestigioase firme americane, care folosesc tehnologii avansate și respec­tă standarde calitative foarte înalte. Sunt autorizate de FDA și avi­zate în România, conform legislației în vi­goare. Ex­trac­tele de ciuperci medicinale (adică cei mai activi constituenți anticancer) se fac printr-un proces com­plex și costisitor, unele metode de obținere fiind chiar brevetate, ceea ce le garantează bio-disponibi­li­tatea (can­titatea de substanță activă asimilată în orga­nism și care își manifestă efectul biologic) și deci efi­ciența. În compoziția produselor noastre intră numai acele extracte pe care s-au făcut studii la nivel inter­na­țional și care și-au dovedit eficiența ca terapii com­ple­­men­tare antitumorale! Poți să înghiți zeci de capsu­le cu pul­bere de ciuperci sau alte plante, iar în orga­nism să nu ajungă să acționeze nici măcar un miligram de sub­stanță activă. Folosirea extractelor standardizate este foarte importantă, deoarece asigură respectarea pe tot parcursul tratamentului a dozelor indicate în litera­tura de specialitate și elimină efectele toxice ale altor com­ponente din ciuperca respectivă.

- "Vedeta" centrului Energy Plus sunt fiolele Tien Hsien, în componența cărora există și aceste ciuperci. A fost numit cel mai bun remediu natural antitumoral din lume. De ce este atât de eficient?

- Tien Hsien Liquid are o formulă complet natu­rală, din plante foarte rare cu efecte puternice, recol­tate din zona munților Changbai, din China, și folosite de mii de ani, în medicina tradițională chineză. Solul acelui areal e de natură vulcanică și e, prin urmare, foarte bogat în elemente rare, cum ar fi germaniul, ce­siul, rubidiul sau manganul, care conferă extraor­dinare proprietăți anticancerigene acestor plante. Conține și două dintre celebrele ciuperci medicinale, Cordyceps Sinensis și Ganoderma Lucidum. Produsul este fabri­cat cu respectarea normelor GMP și a stan­dar­delor FDA, iar tehnologiile de extracție păstrează toate com­ponentele bioactive ale plantelor. Tien Hsien reduce tumorile în toate stadiile de evoluție. Având un spectru larg de acțiune, ajută la men­ținerea structurii normale a ADN-ului, pro­voacă distru­ge­rea celulelor cu potențial malign, reduce dezvoltarea re­țelei sanguine specifice tu­morilor și crește rata de folo­sire a oxigenului celular. Este un produs extraordinar, efici­ent nu doar împotriva cance­rului, ci și a altor boli dificil de tratat, prin creșterea capa­ci­tății de răspuns a organis­mului la factorii de stres, îm­bunătațirea func­țiilor orga­nis­mului în stări de epuizare sau reducerea acțiunii unor viruși, cum ar fi cei hepatici.

Centrul de consultanță naturopată "Energy Plus(R)"
București, str. Mircea Vulcănescu nr. 92, tel. 021/316.43.92, 0733/35.40.00, fax: 0372/87.43.92, info@energy-plus.ro