DRAGOSTE VIRTUALĂ

Claudiu Tarziu
În dimineața aceea, am intrat în birou încruntat, fără să salut.

Mi-am turnat o cafea mare și m-am prăbușit în scaun dinaintea computerului. Pe cana albă scria cu litere mari, roșii: "Make love, not coffee". Mi-o dăruise Anca, încercând să-mi potolească nesațul de cafea, care o să mă omoare până la urmă. De câte ori beam din ea, îmi stârnea un surâs. Nu și în di­mineața aceea. Eram mohorât, poate din pricina moi­nei de afară, poate pentru că dormisem prost sau poate din cauza rutinei zilnice care mă aștepta. Am aruncat o privire spre strada întune­cată în miezul zilei, ușor in­­tri­gat, de parcă nu de aco­lo veneam, și-apoi am întors-o spre cana din care se ridicau dansatoare de ceață aro­mată.
Ca în fiecare dimineață, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi verific e-mail-ul. La un moment dat, am deschis un mesaj sem­nat Ina T.: "Stimate domn, vă ur­măresc de mult timp scri­sul în ziar și pe blogul per­sonal și vreau să vă fe­licit...". Mda, mă rog... Am compus un răspuns de trei rânduri, în care am mul­țumit politicos pentru apre­cieri și mi-am exprimat spe­ranța că nu o voi dezamăgi. Send. Se întâmplă destul de rar ca vreun cititor să-mi scrie pe adresa de e-mail, deși aceasta este afișată în drep­tul numelui meu, în caseta re­dacțională. Cititorii îmi scriu mai ales la rubrica de co­men­tarii din subsolul artico­lelor postate pe pagina de in­ternet a gazetei sau a blo­gu­lui. Însă, nici mesajul acesta, care altădată m-ar fi înviorat nițel, nu m-a scos din amarul acelui început de zi.
Pe la prânz, am primit un nou mesaj de la Ina T., în care se arăta încântată că i-am răspuns personal, eu, zia­rist important, vezi bine, ei, o cititoare anonimă, și îmi spunea că asta îi dovedește că nu s-a înșelat în pri­vința mea... Așa a început un dia­log care mi-a alungat, încet, încet încrun­tarea. După câte­va zile de discuții prin poșta electronică, nu mai aveam răbdare să aștep­tăm răspunsul celuilalt și ne-am mutat pe messenger, unde comunicarea era în timp real.
Aveam multe în comun: aceeași părere, nu foarte bună, despre presa de azi și despre politică, aceiași scri­itori favoriți, același gust pentru jazz, teatru și filme vechi. Cred că în mai puțin de o săptămână, vorbeam despre nevoia de afecțiune, fericire și nefericire în dra­­goste, despre cum se prăbușesc căs­niciile... Femeia aceea știa să mă deschidă cu o blândețe irezistibilă, cu umor și em­patie. Devenisem atât de intimi, încât m-am speriat. Îi mărturisisem unei necunoscute lucruri pe care nu le-am spus nici celor mai buni prieteni ai mei. Toate frustrările unei căsnicii blocate în propriile au­to­matisme, toate dorurile surpate într-un mariaj fără ori­zont, toate regretele unui cuplu împotmolit în tăceri ca într-o mlaștină...
Am intrat în panică. Dacă era o pro­vocare a con­cu­renței? Dacă era vreun amic care voia să-mi facă o glu­mă proastă? Cum am putut fi atât de lipsit de o minimă pre­cauție? Ea, oricine va fi fost, îmi cunoștea acum și fața din spatele măștii publice, în timp ce eu nu-i știam decât numele și fragmente dintr-o poveste care puteau fi inventate. Nu demult, presa publicase (în batjocură și cu discursuri moralizatoare) dialogurile private, unele cu detalii rușinoase, de pe messenger, dintre câțiva politicieni căsă­to­riți și unele așa-zise admiratoare ale lor - în fapt, niște ziariști puși pe farse.
M-am repliat brusc, precum un melc ca­re simte pericolul. Ba nu, ca un arici, ghem de ace. Am devenit rece și suspicios. I-am cerut o fotografie. Mi-a trimis imediat. Ochi verzi imenși, așezați puțin oblic, și un păr lung, roșcat și foarte creț, cred că imposibil de pieptănat. De ajuns ca să-ți rețină atenția. Am căutat pe internet, să văd dacă nu cumva mi-a expediat fo­to­­grafia altcuiva. Am gă­sit-o pe rețele de socia­lizare și în câteva pa­gini legate de Universitatea din Iași, cu nu­mele și fo­tografia ei. Am început să mă rela­xez. Am ru­gat-o să-mi mai dea și al­te foto­grafii și le-am primit în aceeași zi. Ea pe un vârf munte, sărind să atingă cerul, ea cu pi­cioare lungi, lungi, pe­da­lând pe o bicicletă ma­re, roșie, ea alături de o grupă de studenți cărora le era profesor, ea în Copoul Iașului, cel atât de drag mie, ea cu câțiva prieteni la masă, într-o grădină de vară. Lumina toate imaginile cu zâmbetul ei. Ar fi fost mai simplu să ne conectăm webcam-urile, dar nu puteam să fac asta nici la birou, nici acasă, căci nu voiam să fiu surprins de cineva și să trebuiască să dau explicații. La insistențele ei, am găsit tot felul de pre­texte ca să nu deschid video-camera computerului. Se năștea în mine un sentiment de vinovăție oarecum straniu, pentru că nu greșisem cu nimic, cel puțin nu încă. Dar fata începea să-mi placă și asta mă apăsa, căci doar eram în­surat. M-am convins repede că nu e nimic rău în a avea o prietenă virtuală, mai ales la o asemenea dis­tanță de București și am continuat, pentru că demult nu mă mai simțisem așa. Poate de când o cunoscusem pe Anca. O umbră de neliniște creștea în mine, aco­pe­rind, unul după altul, toate ungherele trupului, în ace­lași timp cu bucuria care o preceda. Tremurul fiecărei ce­lule era pricinuit în parte de mister, în parte de do­rință. Fiecare cuvânt al Inei era un culoar dintr-un ne­sfâr­șit labirint prin care alergam din ce în ce mai tare, intuind că oricare alee mă va duce tot în centru, la ea, dar voind să le parcurg pe toate. Simțurile mi s-au con­centrat în vârfurile degetelor. Apăsând tastele compu­terului, pentru a aduna literele în cuvinte, vedeam cu degetele, miroseam cu degetele, auzeam cu degetele, gustam cu degetele și pipăiam cu degetele. Zâm­betul ei, exprimat pe ecran printr-un emoticon, îmi intra prin buricele degetelor, ca o lumină care devenea tot mai puternică, pe măsură ce urca pe brațe, pe umeri, pe gât, pe cap și se cuibărea în globii mei oculari - care erau orbi pentru în afară, însă fără îndoială strălucitori. Când îmi spunea că e în pat, în cămașă de noapte, cu laptopul pe ge­nunchi, îmi stârnea în sânge aprinderi de mătase și vâr­tejuri de iasomie.
Și nu doar eu trăiam ca și cum aș fi fost legat la un aparat de visare.
La rândul său, Ina îmi mărturisea că se îmbăta la pro­­priu, cu descrierea pe care i-o făceam vinului din care luam câte o gură, la răstimpuri. Atunci devenea euforică și dezinhibată și jura că simte aievea parfumul părului meu, de parcă s-ar fi aflat lângă mine, sprijinită de spătarul scaunului și uitându-mi-se peste umăr la ce-i scriu.
Fiecare nouă trăire chema una și mai puternică. Pas cu pas, dansul nostru creștea ritmul și pasiunea, pre­ves­tind apogeul. Și când ajungeam pe culmea acelei zile, ne impregnam de aceeași voluptate pe care ți-o dă finalul unei iubiri carnale. Astfel, dialogurile noas­tre pe messenger nu se încheiau decât pentru a fi relua­te mai târziu, mai înflăcărate. Eram dependenți de sta­rea pe care ne-o dădeau cuvintele celuilalt.
Orice episod ne povesteam, oricât de banal, ni se pro­­­iecta în ochii interiori deformat, ca sub o lupă spe­cia­lă, care făcea decorul minuscul și numai chipurile noastre clare și adânci, precum porțile dintre două lumi. Tentația de a trece prin aceste porți era tot mai mare. Să rămânem pentru totdeauna în lumea de pixeli, unde răsfățul n-avea sfârșit. Să ne înveșnicim în fan­tezie ca personajele unei povestiri niciodată terminată de autorul ei. Să nu mai mâncăm, să nu mai dormim, să nu mai mergem la serviciu, să nu îmbătrânim, să nu ne cu­noaștem niciodată în lumea reală. Dar, oarecum parado­xal, la fel de mare era dorința de a ne întâlni, de a ne atinge, de a ne auzi glasurile... Ca atunci când vi­sezi frumos și îți dorești atât de mult să fie adevărat, în­cât te trezești să verifici. Un timp, ne-au fost de ajuns cu­vintele scrise, pe urmă am vrut să verificăm. I-am propus să vorbim prin Skype, care are un sistem au­dio-video mai bun decât al messenger-ului. Și zeii au ținut cu noi. A ne vedea și auzi au dat o mai mare forță visu­lui.
De-acum, nici nu con­ce­peam să nu ne conectăm pe Skype, măcar o dată pe zi, de obicei seara, când ajun­geam și eu acasă, dar cu destul timp înainte să vină An­ca. Lucra până târziu pentru firma ei de publicitate, așa încât devenise un fel de musafir permanent și din ce în ce mai incomod.
După ce am cunoscut-o pe Ina, m-am înstrăinat și mai mult de Anca. Nu eram atent când venea de la bi­rou, iar vocea ei îmi suna ca prin pâslă. Îmi povestea di­­­verse lucruri de la serviciu, dar nu percepeam decât un șir de sunete fără noimă. O priveam fără s-o văd. În­­­să încercam să mimez interesul. Zâmbeam când zâm­bea și încuviințam sau exclamam când înțelegeam vreo frân­tură de frază. Cred că nu am păcălit-o prea mult, pentru că a început să-mi vorbească tot mai puțin, să-și găsească de treabă prin casă, să întârzie ceasuri în­tregi în baie și să se culce cu mult înaintea mea.
Totuși, mergeam uneori împreună în vizite la prie­teni, la câte o piesă de teatru, la cumpărături. Din afară, probabil că păream un cuplu solid și, dacă nu fericit, mă­car mulțumit. Nu ne contraziceam în public, nu ne mărturiseam prietenilor neîmplinirile, eram po­li­ticoși unul cu celălalt, jucam rolul de persoane destin­se și pe­trecărețe.
Inei i-am spus că sunt însurat formal, dar că relația mea cu Anca s-a încheiat demult și că locuim separat, despărțirea oficială fiind chestiune de săptămâni, până parcurgem procedurile legale. Era adevărată numai prima parte a frazei, căci nu mă gândeam să divorțez de Anca. Poate din încăpă­țâ­nare, poate din rușine față de pă­rinții mei - care se opuse­seră căsătoriei noastre -, poa­te pentru că mai speram într-o șansă de salvare a căs­­­niciei... Am mințit-o pe Ina, de teamă că am s-o pierd.
Însă, într-o seară, pe când eram pe Skype și ea îmi dez­mierda părul cu gesturi le­ne­șe, de pixeli, iar eu alu­necam vir­tual cu buzele, dinspre șold spre genunchi, pe coapsa ei dreap­­tă, ușa s-a deschis brusc și am vă­zut-o pe Anca ridi­când din sprâncene: "Cu cine vor­bești?". Aproape că am să­rit din sca­un, în­chizând brusc Skype-ul. "Cu un pri­eten. Dar în­tre­rup, dacă ai ne­voie de ceva" - i-am zis, încercând să-mi ascund tulbu­rarea. "Nu știam de ce nu răs­punzi, că am intrat în casă și te-am strigat. Voiam să mă ajuți cu sa­co­șele." "A, păi, aveam căștile pe urechi și eram prins în dis­cuție..."
Între timp, messenger-ul mă avertiza că îmi scrie Ina. "Ce s-a întâmplat? Ai închis? A cui era vocea aceea? Ești cu cineva?" - se rosto­go­leau în­tre­bările. An­ca a ieșit și, până s-o urmez, am apu­cat să răspund: "E complicat. Îți explic mai târ­ziu". Și am închis și messenger-ul, pentru orice eventualitate.
A doua și a treia zi, Ina nu s-a arătat online pe messen­ger, nu mi-a scris pe e-mail, nu m-a sunat pe Skype. Am tăcut și eu. Nu știam ce să-i spun. Nu mai știam ce vreau. Visul plesnise ca un balon de săpun. Iar realitatea era prea încurcată. Abia a patra zi i-am scris Inei, cu rugămintea să mă ierte pentru tăcere și min­țind-o din nou pe jumătate.
"Anca a păstrat cheile de la mine, pentru că are în­că lucruri aici. A venit pe nepusă masă, era depri­mată și avea nevoie să stăm de vorbă. M-a înduioșat și am vor­bit cu ea mai multe ore. La sfârșit, mi-a pro­pus să ne împăcăm. Până azi n-am putut să-ți scriu, pentru că nu-mi limpezisem gândurile și sentimentele. E vorba totuși de o căsnicie de zece ani. Eu și Anca avem multe care ne leagă și destule care ne despart. Dar am con­știentizat că mai important decât orice este că te iu­besc!" Singurul adevăr era acesta: o iubeam.
Ina m-a crezut. Și am reluat plonjările noastre în lu­mea virtuală. La început mai prudenți, tatonându-ne, ca pentru a ne recunoaște, apoi, din ce în ce mai avân­tați.
N-am știut cum au trecut șase luni. Pentru mine n-a fost toamnă - de care mă bucur atât de mult, altfel -, n-a fost nici iarnă, deși ziarul meu a relatat pe pagini în­tregi despre dezlănțuirea naturii, care a izolat săptă­mâni la rând nenumărate sate și orașe, a ucis oameni și a stricat case. Pentru mine a fost numai o continuă pri­măvară. "...Mugur alb, și roz și pur,/ Vis de-albastru și de-azur", vorba poetului. Îmi recăpă­tasem tonusul și efi­ciența, eram entuziast și îndrăzneț, îmi făceam cât mai repede și mai bine treaba la ziar, pentru a mă de­di­ca apoi exclusiv iubirii mele virtuale. Așa a venit o al­tă dimineață, în care, privind mai atent pe fereastră, am văzut că era primăvară și în realitate. Și n-am mai știut care era realitatea. Dar nici nu-mi păsa.
Chiar în acea zi, am cerut șefilor ziarului să merg în delegație la Iași, pentru un subiect pescuit cu agili­tate din surse vechi. Am spus că aveam să stau două, trei zile, dacă se confirmă povestea de care am aflat. Am sunat-o și pe Anca. M-a ascultat în tăcere și, când am terminat, m-a întrebat: "Te mai întorci?". Am tăcut în­delung. Înțelegeam care era sensul întrebării. Nu dacă mă întorc de la Iași voia să știe, căci asta era de la sine înțeles. Am răspuns într-un târziu: "Sigur că da. Ce vrei să spui?" "Te aștept", a zis și a închis.
Ce m-a trădat? Știuse tot timpul? Și nu a spus ni­mic, nu a făcut nimic? Cu toate astea mă așteaptă îna­poi? De ce?
Zâmbetul de învingător mi-a pălit. Dezinvoltura m-a lăsat baltă. Exaltarea mi-a dispărut. M-au cuprins în­­doielile. Aveam nevoie de timp să cercetez o iubire pe care o credeam trecută, dar care se dovedea a fi nu­mai uitată. "Te aștept" - era un legământ nou, pe care nu l-am dorit, nu l-am cerut, dar care a înviat în mine bucu­rii, tandrețuri, vise pe care le-am trăit și le-am îngropat împreună cu Anca. Peste așa ceva nu poți tre­ce într-o clipă. Aveam nevoie de timp, dar deja o anun­țasem pe Ina că vin și ea era în culmea fericirii.
Am plecat la aeroport și acolo m-am îmbarcat spre Iași, gândindu-mă că voi ajunge prea repede, că mai bine aș fi plecat cu mașina sau cu trenul. Am fixat în­tâl­nirea cu Ina pe terasa unui restaurant din Copou. Par­cul înverzise peste noap­te, iar cârciumarii deschi­se­se­ră te­ra­sele, mulțumiți că a venit vara în aprilie și își vor dubla numărul de cli­enți. În după amiaza aceea, ale­ile erau pline de tineri care se țineau de mână. Te­ra­sa pe care am ales-o era tixită și ea. Oa­me­nii erau în­tr-o frenezie gu­re­șă, precum un ciopor de vrăbii care se scaldă la soare.
La o masă, Ina singură, li­niștită, privind spre gră­dină, cu ochii pe jumătate închiși și zâmbind numai ea știe cărei vedenii. Sătea pi­cior peste picior, legănân­du-și-l lent pe cel de deasupra. Corpul ei suplu și ar­cuit, pe care i-l cunoșteam atât de bine din iubirile noas­­­tre vir­tua­le, era dezvăluit numai cât să te incite, de deux-piece-ul gri-fer pe care îl purta. Costumul era des­tul de sobru pentru o întâlnire de amor, dar probabil că Ina venise direct de la Universitate.
A luat o gură de cafea și și-a verificat telefonul, fără grabă. Apoi a lăsat moale aparatul pe masă și și-a în­fun­dat din nou ochii, în grădină, ca pentru a-și feri pri­virea de lumina prea tare. Dacă m-ar fi zărit, cred că i-aș fi părut destul de ciudat, cum rămăsesem încre­me­nit sub portalul terasei, fără să mă hotărăsc dacă să in­tru sau să ies. Dar ea se uita exact în partea opusă. "Ce fac? Câtă realitate voi descoperi dacă mă așez la acea masă? Și unde vom ajunge? Și dacă va fi dragoste ade­­vărată între noi, nu risc, ca peste o vreme, să mă tre­­­zesc lângă Ina, ca acum lângă Anca? Și Anca mă aș­­teaptă... Totuși, poate iubirea va trăi și în realitate. Cu Ina sau cu Anca? Ce realitate? Am nevoie de timp...".
Gândurile mi se năpusteau în urechi, ca vocile altor oameni, cu tonuri diferite, unele agitate, altele mai cal­me, suprapunându-se parțial unele peste altele. Fiecare voce avea altă rezonanță în mine, așa cum fricile ră­su­nă altfel, izbindu-se de pereții noștri interiori. M-am întors pe călcâie și am plecat.

***

Rostind ultima frază, Cristi și-a lăsat capul în jos. A mai tras o dată din țigară, absent, și a strivit-o în scru­­mieră. Nu avea nevoie de un sfat sau de o con­fir­mare, ci numai să-și spună taina cuiva. Ne cunoșteam de-o viață, atâta vreme ne împărtășisem aproape totul, dar abia acum, după câțiva ani de la întâmplare, se ho­tărâse să-mi spună povestea asta. Când întrebările din mintea sa au încetat.