Întâlnire de familie

Dumitru Badita
Povești basarabene

O lumină străvezie se revarsă peste satul ba­sa­rabean Cobîlea și peste dumbrava din coasta dealului. Uneori, câte o mașină co­boară pe drumul pietruit spre lunca pustie, ca apoi să dispară pe ulițe, printre grădini. Simion Roșu iese din curtea casei sale și se îndreaptă spre o răscruce din mijlocul căreia poate scruta mai bine depărtarea. Îl ajută înălțimea dealului pe care și-a construit gospodăria, cu zeci de ani în urmă. Acum o așteaptă pe Ana, una dintre fiicele sale. Vine din România, de la Târgu Mureș, unde este profesoară. I-au sosit, pe rând, și ceilalți copii plecați în lumea largă. Ghenadie a ajuns acum trei zile, cu microbuzul lui, tocmai din Bruxelles, unde are o mică firmă de construcții. Fata cealaltă a venit azi-di­mineață din Chișinău. Aseară a sosit și Grigore, celălalt băiat, însurat în Rusia. Dar uite și micro­buzul așteptat! A oprit în fața casei de cultură. O recunoaș­te imediat pe Ana. O privește cum își ridică ba­gajul și pornește în ur­cuș spre casa părintească. E fericit. De opt ani nu și-a mai reunit toți co­piii la aceeași masă! Depărtările și dorurile i se to­pesc în aer, odată cu respirația, sunt luate de vântul care suflă peste coline dinspre Nistru. Se sim­te cumva ușu­rat de griji, de spai­me, de vise rele. Își îm­bră­țișează fiica, apoi intră împreună în curtea casei. Sunt toți aici, soții Roșu și cei patru copii ai lor. Am putea spune, "ca altădată, ca la începuturi", dar acum, pe lângă ei, pe lân­gă fa­milia originară, se află o mână de nepoți care se cunosc mai mult din conversațiile pe internet.

La răscrucea istoriei

Simion Roșu e unul dintre țăranii aceia răzbătători, cărora destinul le pune la picioare o bucată de pământ sub cerul liber și le spune: "mai departe te descurci, omu­le!". Și omul se apucă de treabă. Muncește din zori până seara târziu, învață lucruri noi, se însoară, își face casă, și în jurul lui se tot adună ființe și lucruri, până ajunge stăpân peste o mică lume, cu obiceiurile ei, cu viața ei, cu neajun­surile, dar și cu izbânzile ei. Primele amintiri ale lui Simion plutesc temă­toare prin anii războiului. Armata ro­mâ­nă înainta spre Est. Un detașament s-a oprit în Cobîlea. "Ostașii, toți tineri, au pus de o horă în sat. Cânta unul la fluier, altul bătea o tobă. Jucau bine, loveau pământul cu cizmele de ieșea praf ca după căruță. Aveam cinci ani și mă scosese și pe mine mama să văd hora soldaților. Unul dintre ei m-a luat în brațe, m-a pupat și a intrat cu mine în mijlocul horei. Îi era drag de mine, că lăsase acasă un copil așa mic ca mine și îi era dor de el. Apoi a sunat alarma, hora s-a risipit și soldații au plecat spre Nistru. Nu i-am mai revă­zut. După un timp, s-a întors soarta răz­boiului. Rușii mărșăluiau spre vest, iar nemții se retrăgeau din fața lor. Într-o zi, au venit în sat niște nemți, însoțiți de soldați calmuci. Ăștia, cal­mucii, au intrat în casa tatălui meu vitreg și i-au cerut vin. Când nu a mai avut băutură, l-au luat la palme, iar unul dintre ei l-a smuls din brațele mamei pe fra­tele meu de numai câteva luni și l-a aruncat să-l dea de perete. Noroc că a căzut în pat pe un căpătâi. A scăpat cu viață și a trăit până la cinzeci de ani, dar a avut darul băuturii".
Învingători, rușii au recucerit Basarabia. Soarta ei era pecetluită pentru câteva zeci de ani. Din gubernie țaristă, ființase în interbelic ca provincie românească, iar după război a fost transformată în republică so­vie­tică. Simion s-a temut cel mai mult când l-au luat în armată. Tinerii basarabeni erau trimiși departe, în Cau­caz, în Asia Centrală. Pe el l-au dus în Georgia. Acolo a învățat zidăria. Când s-a întors acasă, s-a însurat cu Maria, o fată frumoasă și muncitoare. Și-au făcut o casă în deal, înconju­rată de o fâșie de teren agricol, cât aveau dreptul să posede țăranii colhoznici. Soția s-a îmbolnăvit, a trebuit să fie operată și nu mai putea ieși un timp la muncile agricole. Cine nu mai muncea risca să rămână fără pământ. Președintele colhozului l-a chemat pe Simion la birou și l-a avertizat: "Dacă nu vine la treabă, vă iau pămân­tul!". L-a rugat să înțeleagă și el, că e încă bolnavă. Președintele o ținea pe a lui. Din disperare, Simion i-a tras o palmă. Speriat de gestul său, a ieșit val vârtej din sediul colho­zu­lui și a fugit peste deal, direct la gară. Acolo a întâlnit câțiva consă­teni care mergeau să caute de lucru în Ucraina. L-au luat și pe Simion cu ei. S-a în­tors după trei săptă­mâni, să își ceară iertare președin­telui și să își reia viața în Cobîlea. Preșe­dintele l-a iertat, dar știindu-l zidar bun, l-a însărcinat să facă o echipă și să construiască o casă de cultură în sat, unde să aibă loc șe­dințele cu toți colhoz­nicii și să facă spectacole cu tematică ideologică. Masivă, cenușie, colțuroasă, locuită sub streașină de mii de lăstuni, casa a supraviețuit celor douăzeci de ani de postcomunism. De câte ori co­boară în sat, Simion se oprește în poiană și o privește câteva clipe. E totuși opera mâinilor sale. Ar vrea să o vadă plină de viață, dar sătenii au plecat care încotro, și-au luat și copiii cu ei. Noroc cu lăstunii care forfo­tesc în jur ca un nor întunecat, că o fac să nu pară pustie de tot.

Drumurile despărțirii

Patru copii le-a dat Dumnezeu Mariei și lui Si­mion Roșu. Era casa plină de gângureli, de râsete și de gălă­gie. De multe ori, soarele îi găsea pe părinți la lucru, pe tarlaua colhozului, dar ei știau pentru cine muncesc, pen­tru cine umplu toamna hambarul, pen­tru cine îndură umilințele la care îi supuneau uneori mai-marii satului. Prima s-a născut Ana, apoi un băiat, Grigore, apoi o altă fată, Tamara, și ultimul, mezinul Ghenadie. Când unul mergea la școală, altul se năștea, când altul abia învăța să se salte cătinel prin curtea cu troscot, un altul știa deja toate pămân­turile satului și pădurea plină cu hribi. Au crescut unul după altul, învățând despre țări și orașe din căr­țile de geografie, fără să știe că vor veni niște timpuri când vor ajunge să se despartă și să trăiască la mii de kilometri unul de altul. Prima a plecat Ana. După zece clase absolvite în Cobîlea, fiica cea mare a fami­liei Roșu și-a umplut geamantanul cu haine, a urcat în autobuzul greoi care străbătea șoselele raionului și s-a dus la Bălți, cel de-al doilea oraș ca mărime din Basa­rabia, ca să învețe filologia. Licențiată în limba română (atunci îi spunea moldovenească) și în limba engleză, Ana a ajuns apoi profesoară tocmai în Trans­nis­tria, care atunci încă aparținea Moldovei. Pe la în­ce­putul anului 1991, cerul s-a întunecat cu norii răz­boiului. Pe Nistru s-au auzit șuierul gloanțelor și tunetul exploziilor care au adus moartea și suferința pe malurile până deunăzi pașnice. Ana s-a refugiat cu puțin timp dinaintea urgiei. Doi ani mai târziu, a pășit pentru prima oară în dreapta Prutului. Primise invitația să predea limba engleză în Târgu Mureș. A plecat cu toată familia: soțul și cei doi copii. Traiul în Basarabia nu era ușor de îndurat. Statul nu mai avea bani pentru salarii. România s-a ivit ca o soluție pragma­tică, din­colo de sentimen­tele naționale. Sigur, fami­lia nu a fost scutită de osti­litatea autohtonilor. Soțul Anei mai po­vestea uneori acasă: "Azi, la muncă, s-a luat unul de mine: ce cauți tu aici măi, basara­bene?!". Ana se ru­șina de accentul ei moldovenesc. Auzise că unii basa­rabeni aveau problema cu asta chiar și la Iași, darămite ea, la Târgu Mureș, în ini­ma Transilvaniei! Îl resim­țea ca pe o pacoste de care se străduia să scape. De ce să știe mureșenii, de la prima vorbă, că ea e venită de pes­te Prut? De parcă nu ar fi fost accentul de ajuns, i se întâmpla deseori ca în conversații să-i scape câte un cuvânt rusesc, fiindcă nu avea altul la îndemână. Ana Storceac a rămas în Ardeal, împreună cu fiica ei, Irina, dar soțul ei a plecat mai departe, în Italia. Fiul ei și-a găsit de lucru în Bruxelles. Au ajuns și ei o familie risipită.
Al doilea copil, Grigore Roșu, a plecat mai întâi în Transnistria, să facă o școală profesională. Apoi, l-au luat în armată, într-o unitate din Germania de Est. Nici că își dorea mai mult! După eliberare, băiatul s-a însu­rat cu o rusoaică și s-au stabilit în regiunea Kostroma, pe malul Volgăi. În zonă sunt păduri întin­se și Grigore s-a angajat într-o fabrică de prelucrare a lemnului. Nici nu visase că va ajunge să trăiască printre ruși o viață întreagă, mai ales că în școala profesională se mai în­cin­geau bătăi între moldoveni și ruși. Acum, cei doi copii ai lui nu știu o boabă românește. În fond, la ce le-ar mai folosi? Nu au fost în țara tatălui lor decât o singură dată, când erau foarte mici. O amintire prea îndepărtată, prea palidă. Nici Gri­gore nu ajunge des. Îi trebuie trei zile să străbată cu trenul întinsul nesfârșit al Rusiei europene. Cu atât mai bucuros e bătrânul Si­mion să-l vadă acum acasă, împreună cu ceilalți frați. Ana, de pildă, nu-l mai văzuse pe fratele ei de vreo opt ani. Cum a trecut vremea! Și câte nu s-au mai întâm­plat în viețile lor! Ta­mara, cealaltă soră a lor, e singura care nu a plecat din Basarabia. Locuiește la Chișinău și n-a simțit cu adevărat gustul străinătății, dar Ghenadie, fratele cel mai mic, s-a dus tocmai în cealaltă mar­gine a Europei. Nu avea gânduri de ducă. Lucra în con­struc­ții și câștiga mulțumitor. Moldova a cunoscut, ca orice țară răsăriteană, o febră imobiliară materializată în case și blocuri noi și în amenajări interioare. Băiatul punea faianță aici, cărămidă dincolo, zugrăvea un perete în Durlești, lipea gresie în Râșcani. După fiecare lucrare, seara, număra banii și își spunea: "Uite că se poate trăi și în biata noastră Moldovă!". Până într-o zi, când a descoperit că lada cu scule de mii de euro, pe care o ținea în boxa căminului de nefamiliști unde locuia, i-a fost furată. Pur și simplu a dispărut. Nimeni nu a văzut nimic, nu a știut nimic. Sculele au ajuns cel mai pro­babil pe piața neagră. O furie cumplită și nepu­tincioasă l-a cuprins pe Ghena. La ce bun să mun­cești aici, dacă alții stau la pândă să te fure? În focul rece al acelei frus­trări, băiatul s-a hotărât să plece la muncă în străi­nă­tate. Doar sunt atâția moldoveni care și-au încercat norocul prin Occident. Nu s-a mai oprit decât la Bru­xelles, în capitala Europei. Are acum o firmă de con­strucții și nu stă degeaba. Lucrările vin una după alta. Înalță case de la fundație până la ultimul finisaj. Le predă la cheie. Își plătește impozitele către statul bel­gian și nu îl doare capul. Vine acasă o dată pe an. "Bel­gienii nu fac diferența între moldoveni și români. Pentru ei, toți suntem români. Există o piață acolo unde ne strângem toți, duminica. Mâncăm un mic, bem o bere și mai schimbăm o vorbă. Am ajuns să ne cu­noaș­tem între noi. Știm cine e om de treabă și cine nu."

Moș Anghelenici

Ana nu vine niciodată acasă fără să o viziteze pe mătușa Cristina, o femeie mărunțică, de peste optzeci de ani. Trăiește împreună cu soțul ei, Maxim Anghe­lenici, român pricopsit cu nume rusesc. Sunt și ei sin­guri, fiindcă o fiică e ple­cată în Italia, iar fiul lor a murit într-un ac­ci­dent rutier în Mos­cova. Sunt bucuroși când își aud nepoata strigându-i la poartă. O recunosc după glas, fiindcă aproape două­zeci de ani trăiți în Ardeal au lăsat urme în vocea Anei. Mătușa o privește prin oche­larii ei cu lentilele mari, cu ramă groasă. Generațiile tinere cresc și își iau zborul, numai ei, bătrânii, rămân pe loc, cu amintirile pe care nu mai prea au cui să le povestească. Moș Ma­xim își mai face de lucru prin atelierul său, mai îndreaptă un cui, mai lustruiește o bucată de lemn sau, dacă a fost o toamnă bogată, pu­ne în func­țiune mica lui disti­le­rie, să aibă și el un pahar de li­coare când e gerul mai cumplit. Dacă are însă vreun musafir, lasă totul de o parte, îl invită în casă și se pune pe povestit. Vor­bește o limbă română ames­te­cată cu ru­sisme. Nu spune "pri­mărie", ci "pravlenie". O întrea­bă pe Ana ce drum urmează când se duce în România. Când aude de Piatra Neamț, fața lui se luminează: "Aaa, Piatra Neamț? Cunosc orașul! Am fost în ar­ma­tă la români acolo. Au, au, ce regim cazon, disciplină de fier! Dar eu, spun sincer, nu am re­zistat. Am dezertat cu prima ocazie. Fratele meu a fost mai rezistent, a ră­mas până la capăt, dar eu am fugit într-o seară, înapoi în Cobîlea. Am traversat Prutul cu doi snopi de stuf sub braț, că nu știam să înot. Noap­tea mergeam, iar ziua mă as­cun­deam prin păduri sau pe la stâni, unde mai primeam și ceva de mâncare. Două săptămâni am făcut până acasă. Apoi au venit rușii și au încorporat pen­tru război, că porniseră ofen­siva și îi respingeau pe nemți. Știi care a fost norocul meu? Cunoșteam un strop de rusă de la tatăl meu care făcuse școala pe vremea țaru­lui. Când au ve­nit rușii, m-au pus preceptor. Umblam cu o geantă de piele pe umăr și băteam pe la porțile oamenilor să plătească impo­zitele. Mă ocărau, că era vreme de război, dar supor­tam, că mai bine să mă în­jure ăia pe la porți, decât să mă fi găurit vreun glonț prin Ger­ma­nia și să-mi las oa­sele pe acolo".
Comunismul a inva­dat satele basarabene, promițând o viață mai bună pentru cei ne­vo­iași, dar în scurt timp, sătenii s-au dezmeticit că agenții politici, pe lângă pământuri, le fu­rau și bunul lor cel mai de preț: credința în Dum­nezeu. Viața aceea minunată descrisă de propa­gandiști întârzia să apară, era tot timpul împinsă în viitor. În schimb, vedeau con­ster­nați cum bisericile erau vandalizate, obiectele neprețuite îndesate în lăzi și duse cine știe unde, icoanele profa­nate, crucile în cimitir distruse, sărbătorile reli­gioase supuse batjocurii. Ce viață bună puteau să le aducă acești eliberatori fără niciun Dumnezeu? Eliberatorii, de fapt, le furau li­ber­tatea. A început atunci o rezistență surdă, tenace, a credincioșilor din Cobîlea, împotriva profanatorilor și distrugătorilor de credință. Soții Anghelenici au fost mereu în fruntea acestei lupte de rezistență. Tatăl mătușii Cris­tina, bunicul Anei, era epitrop la una dintre cele două biserici. Toată familia respecta sărbătorile, mergea la liturghie și, la nevoie, ajungea cu plângeri scrise la autorități mai înalte, unde găseau câte un om înțelegător care oprea abuzurile. Slujbele n-au încetat nicio­dată la biserica nouă. În schimb, în biserica veche, ateii au reușit să își impună planurile demonice. Au interzis liturghia, au pustiit biserica și au transformat-o în uscătorie de tu­tun. Apoi au închis-o cu lacăt și a zăcut lacătul acela încuiat până la destrămarea URSS-ului. Au­tori­tățile moldovenești au redeschis-o și au ame­najat în interiorul ei un muzeu. Au adus și o statuie a lui Ștefan cel Mare. Cam tot pe atunci, flacăra de la monumentul eroilor din cealaltă parte a gră­dinii a încetat să mai ardă, fiindcă pri­măria nu a mai avut bani să plă­tească ga­zul. Numele soldaților din Cobîlea sunt scrise cu grafie chirilică. Le descifrezi ușor: Prisă­caru, Roșu, Gândac, Dăncilă, Za­haria, Gră­dinaru, Ursu, Țurcanu, Negru. Peste toate aces­te monu­mente din epoci diferite, aparți­nând parcă unor lumi diferite, separate de fracturile istoriei, se întind ramurile secu­lare ale unui stejar. Groase, contorsionate, gău­rite de carii pe alocuri, ramurile sunt mai vechi decât toate zidurile. E cel mai bătrân copac din Basa­rabia. O legendă spune că însuși Ștefan cel Mare ar fi prânzit odi­nioară sub frunzișul venerabilului arbore, pe când era numai un stejerel. Toți cei plecați în lumea largă, de câte ori se întorc în sat, merg la stejar, îi ating trunchiul masiv, se lipesc de scoarță, ca să împrumute ceva din puterea lui de rezistență. Nu e om plecat din Cobîlea care să nu aibă în albumul său fotografic poze cu bătrânul ar­bore.

Încă un "rămas bun"

S-au trezit cu toții de dimi­nea­ță, deși în fiecare seară au adormit târziu. Câte nu au să-și spună patru frați care trăiesc în țări diferite, de la Urali până la Atlantic! Lucruri și imagini din Bru­xelles s-au a­mes­tecat cu întâmplări din Kos­troma. Amintirile bunicilor s-au în­cru­cișat cu ultimele noutăți ale nepo­ților. Au rămas și multe ne­spuse, topite în fondul acela de tă­cere care subîntinde istoria fiecărei familii. Se apucă să își strângă fiecare lucrurile și să își facă ba­gajele. Au grijă să nu uite ceva. Sorb câte o înghițitură de cafea, mai mult pe fugă. Nu prea mai vorbesc. Fiecare e îngândurat, con­centrat. Ghenadie se gândește poa­te la drumul lung de la Cobîlea la Bruxelles. Grigore la orașul rusesc unde își va regăsi familia, și la întâlnirea de acum, cu toți în jurul lui, care ar putea deveni amintire. Ana e poate cu gândul la serviciul din învățământ, ce ore să mai cea­ră, ca să câștige un ban în plus, să își ajute fiica la facultate. Tamara poartă cu ea regretul că a vrut să facă în sat agricultură, dar toate i-au fost potrivnice: vremea, legile, uneori oamenii. Tensiunea crește, odată cu fiecare geantă scoasă din casă și înghesuită în microbuzul lui Ghenadie, care îi va duce pe toți la Chișinău. Tamara va rămâne acasă, Grigore va urca în trenul de Mos­cova, Ana va coborî în Târgu Mureș, iar Ghenadie va traversa toată Europa. Deocamdată sunt încă aici, cu toții, cu mâinile trebăluind la împachetat. Mai fac câte o fotografie de grup, unde se străduiesc să zâmbească. Nu se cade să fie triști într-o poză. Nepoa­tele mai stau lângă bunica lor, Maria, o femeie blândă, așezată. Moș Simion e fără stare. Cară câte o geantă, se uită după fiecare, dă sfaturi. Când toate bagajele sunt strânse și ei pe picior de plecare, emoțiile, abia stăpânite până atunci, se dezlănțuiesc. Toți încep să suspine și să plângă, pentru frumusețea regăsirii, pentru despărțire, pentru speranța că poate vor mai veni niște zile când se vor aduna din nou, aici, în Cobîlea natală. Cu îmbrăți­șă­rile lor taie aerul dimineții, apoi, urcă pe rând în mi­cro­buz. Rămași singuri, bătrânii îl urmăresc cu privirea până trece dincolo de coama dealului. "Ne-au mai plecat copiii o dată în lume, Simioane!". "Asta e viața, Marie!", îi răspunde bărbatul, ștergându-și cu dosul mâinii lacrima din colțul ochiului.