Scrisori care așteaptă raspuns

Cititor Formula AS
"Gândul despărțirii îmi sfâșie sufletul”

Stimată doamnă Sânziana Pop,
Citesc de ani de zile revista dvs., de care mă leagă multe amintiri. Astăzi am hotărât să vă scriu nu pentru a vă felicita și a vă mulțumi, deși o meritați cu prisosință, ci pentru a vă cere un sfat, o mână de ajutor în limpezirea unor gânduri extrem de tulburi. Vă rog mult, aruncați o privire asupra rândurilor de mai jos. Nu sunt o ado­les­centă, nici măcar un copil, dar li se întâmplă și oamenilor mari să se simtă copii neajutorați. M-aș bucura să pri­mesc un sfat de la dvs., pentru că sunteți un om cu o bogată experiență de viață și cu o gândire pe care o prețuiesc, altfel nu aș fi scris. M-aș bucura mult și mi-ar fi de folos să citesc și rândurile cititorilor "Formulei AS”, pe care îi rog să rupă câteva minute din existența lor, dacă mă pot ajuta cu o frântură de gând.
Există unele cuvinte în vocabularul limbii române pe care mi-e greu să le pronunț: "di­vorț” e unul dintre ele. Dar el plu­tește înspre mine, împreună cu ob­sedanta între­bare: îmi iubesc sau nu soțul? E ciudat să îți pui astfel de întrebări, însuși faptul îți dă de gândit. Totuși mi-ar fi de mare folos să îmi răspundă cei care își sărbătoresc nunta de aur sau de argint, un sfat venit de la familiile în care dragostea a învins orice gre­utate!
M-am căsătorit și eu din dra­goste (cel puțin așa am crezut), dar și dintr-un sentiment de vină, cred; trăisem în păcat cu cel ce avea să îmi devină soț. Niciunul dintre noi nu avusese o altă prietenie înainte și aceasta mi-a întărit convingerea că suntem făcuți unul pentru celălalt. M-am căsătorit considerând că fac lucrul cel bun (în ciuda voinței părinților mei). Deși în timpul lungii noastre prietenii am încercat de mai multe ori să mă despart, ceva m-a făcut s-o iau de la capăt mereu: iu­birea, frica de singurătate? Nu știu. Știu doar că acelor furtuni le urmau perioade pline de tandrețe. Eram stu­denți amândoi, iu­beam frumosul, ușor depresivi, melan­colici și visători. Eu eram jumătatea mult mai sociabilă, mai îndrăzneață, mai deschisă spre nou, spre viață. El era un tânăr retras, se­rios, deloc lipsit de simțul umorului, foarte bun ascul­tător, student foarte bun, îndrăgostit de Mozart, dar deficitar la partea practică a vieții. M-au cu­cerit sufletul și intelectul lui, atracția fizică a fost pe plan mai în­de­părtat. Am petrecut de-a lungul anilor multe clipe fru­moa­se și mai puțin frumoase. Eu doream să lu­crez în stră­inătate, în timpul facultății sau după, lui îi era teamă că mă va pierde, dar îi era teamă și să vină îm­pre­ună cu mine, teama că nu va face față acolo. Anii s-au scurs, am ajuns profesori amândoi, cu bucuriile și mul­tele greutăți ale acestei meserii. Avem trei copii frumoși și sănătoși (sub 7 ani), dar eu, care mă consi­de­ram un om cu credin­ță în Dumnezeu, mă zbat să ies din­tr-o de­pre­sie din ce în ce mai adâncă. Îmi iubesc copiii la ne­bunie, la fel cum îi iubește și soțul meu. El spune că mă iu­bește și pe mine, așa cum credeam și eu în zilele bune că îl iubesc, dar acum, inima mea pare împietrită și în­do­ielile nu-mi dau pace. Zadarnic încerc să mă rog, min­tea mi se sfărâmă în bucăți dureroase; spovedania nu mă ajută, psihologul a constatat depresia și așteaptă să iau o hotărâre, pentru a mă putea vindeca...
Îmi privesc copiii care își iubesc ambii părinți, îmi pri­­vesc chipul trist în oglindă (îmi amintesc că știam să râd mai mult), părul care albește, deși nu de mult am tre­cut de 30 de ani, mă uit la chipul trist, acum, al soțului meu, și vărs lacrimi amare. E posibil să... nu-l mai iu­besc? L-am iubit vreodată cu adevărat? De ce mi-e atât de greu să mă bucur de revederile noastre, după scurtele perioade când suntem separați (după vizitele mele la părinți, de pildă, când mi se pare că trebuie să mă reaco­mo­dez cu un necunoscut, cu casa mea, cu mine, în ipos­taza de soție)? Mi se strânge inima de durere, stomacul și întreaga ființă, nu-mi trebuie nimic altceva decât somn, ca să uit, dar viața se cere trăită, nu dormită, copiii au nevoie de mine vie și veselă...
Cândva, visam că la vârsta pă­rului nins ne vom plim­ba prin parcuri, mână în mână, re­me­morând fericirea anilor petrecuți împreună. Acum privesc cu tris­tețe pozele din clipele noastre de bucurie; mă simt străină.
Am rămas fideli unul altuia, în acești 13 ani de viață îm­preună, dar mi se întâmplă să visez noap­tea alți băr­bați, care știu să mă protejeze, să mă facă să râd mai mult, să iubesc viața, iar nu să mă tem de ea; mi se întâm­plă să tre­sar când surprind o privire mai profundă îndrep­tată spre mine sau când aud un glas mas­culin care îmi amintește de irezistibila atracție dintre un bărbat și o fe­meie, nestăvilita forță care te face să te simți viu și gata să înfrunți orice obstacol, chiar și moar­tea.
Nu caut aventuri, detest încrederea trădată și minciu­na, scriu cu mare greutate aceste rânduri, pentru că gân­dul despărțirii îmi sfâșie sufletul, scriu ca și cum ar fi povestea altcuiva, mi-e teribil de greu s-o accept și încă sper că se poate și altfel. Trăiesc însă cu teama că un­de­va, cândva, Imprevizibilul mă va face să mă îndrăgostesc nebunește de altcineva, că rațiunea mea nu va mai fi în stare să controleze nimic. Îmi răsar în minte amintiri cu zâmbete, cu îmbrățișări calde, cu bucuria revederii sau tresăriri emoționate la auzul glasului cunoscut, dar nu au destulă putere. Li se întâmplă oare tuturor oamenilor căsătoriți, mai devreme sau mai târziu? Ne-am căsătorit cu credință în Dumnezeul care ne-a iertat rătăcirea de di­naintea căsătoriei. Îmi respect soțul, nu vreau să bat­jocoresc taina Sfintei Cununii, am simțit și simt afecțiune pentru el, dar nu e destul, nu simt acea iubire dătătoare de forță, de viață, cu care să mergi fără teamă până la capătul lumii, care știu că există nu numai în desenele cu Barbie, ci și printre cititorii "Formulei AS”.
Depresia mea îi afectează pe copii, nici nu știu ce îi afec­tează mai rău: depresia sau un eventual divorț? Dar știu sigur că nu pot trăi în minciună, iar mintea mea e în­câlcită și mă sufoc gândindu-mă la ce înseamnă o des­părțire, mă clatin gândindu-mă la continuarea unei astfel de existențe, bântuită de teamă și întrebări.
Mintea mea e în iad și aproape de deznădejde...
Delia