ASPIRINA ORGANICĂ - Antidotul răcelii și gripei

Ilie Tudor
Mai blândă cu stomacul și mai eficientă decât aspirina sintetică

Mai întâi a fost un remediu natural, obținut din scoarța salciei. Apoi, un savant neamț a inventat un proces industrial, și aspirina a devenit primul medicament chimic din lume, cu o carieră extraordinară, întinsă pe o perioadă de peste... 100 de ani. Orbiți de succesul aspirinei de sinteză, medicii au uitat de strămoașa ei, extrasă din plante. Aceasta, până acum câțiva ani, când niște cercetări făcute în spitale au arătat un lucru uimitor: "primi­tiva” formă de aspirină organică extrasă din plante surclasează varianta de sinteză la aproape toate capi­tolele: este mai bună contra durerilor și contra reuma­tismului, reduce mai eficient inflamațiile, elimi­nă mai bine simptomele gripei, nu atacă stomacul și tubul digestiv, iar lista avantajelor continuă. De aceea, acum, în pragul bolilor sezonului rece, cu care ne con­fruntăm an de an, am ales să vorbim despre acest medicament 100% natural, cu puteri excepționale.

40 de milioane de kg de aspirină pe an

În momentul de față, populația lumii consumă nu mai puțin de 40 de milioane de kilograme de aspirină în fiecare an. Fie că este vorba de o răceală, de o durere reumatică provocată de vântul tăios de noiembrie sau de o migrenă produsă de me­teosensibilitate, aspirina este medicamen­tul de căpătâi a miliarde de oameni. Și asta, din vre­muri străvechi. Din Europa în America de Sud, în toate colțurile lumii în care cresc sălcii, medicina tradițională a popoarelor a descoperit utili­zările formelor așa-zis primi­tive de aspiri­nă. Cu două mii trei sute de ani înainte ca biochimistul german Fe­lix Hoff­mann să desco­pere metoda de obținere a aci­dului acetilsa­li­cilic, me­dicul grec Hipocrate scria în trata­tele sale despre pulberea de scoar­ță de sal­cie, care vindeca afec­țiunile dure­roase produse de expu­nerea la vânt. În Evul Mediu, alchimiștii intro­du­ceau pulberea de salcie în elixirurile lor de viață lungă, dar și în for­mulele secrete ale me­dica­mentelor cu care erau tratate necruțătoarele epidemii ale vre­mii. Pe la 1700, reverendul bri­tanic Edward Stone a desco­perit efectele de scădere a febrei și a durerii produse de scoarța de salcie și a făcut o comunicare știin­țifică So­cietății Re­gale Britanice. În 1828, un farmacist francez, Henri Leroux, și un biochimist italian, Raffaele Piria, au reușit să extragă din salcie un acid, numit salicilic, care scădea cu o viteză impresionantă febra și pro­ducea vasodilatație. În fine, la începutul se­colului XX, a apărut și acidul acetilsalicilic, adică aspirina produsă la scară industrială, care avea să revo­luționeze me­di­camentele și medicina. Prima recu­noaș­tere a medica­mentului la nivel mondial s-a petrecut în timpul epide­miei de gripă spaniolă, din 1918-1919, când 50 de milioane de oameni și-au pierdut viața. Atunci, aspi­rina - chiar dacă nu a putut vindeca boala - a alinat su­fe­rințele multor bolnavi, chinuiți de febră și dureri. De fapt, cercetările ulterioare au arătat că aspirina de sin­teză a fost și înger, și demon. Pe de o parte, ea a ali­nat suferințe, pe de altă parte, conside­rabil de mulți oa­meni au murit în timpul epi­demiei, datorită supra­dozării, dar și din cauza scăderii imuni­tății, pe care acest medicament de sin­teză o induce. Cum este posibil acest lucru? Vom afla în con­ti­nuare:

Rolul aspirinei în corpul uman

Studii făcute în ultimii ani au arătat un lucru sur­prin­zător: organismul uman, la fel ca și cel animal, este programat genetic să-și regleze anumite procese și funcții cu ajutorul aspirinei. Biologii au observat că foarte multe specii de animale, inclusiv carnivore, consumă plante bogate în salicilați, act care nu ar avea nici o justificare din punctul de vedere al hrănirii, ci doar ca terapie. Apoi, studii făcute în anul 2008 au arătat un alt lucru uimitor - organismul uman are capacitatea de a transforma mici cantități de substanțe organice vegetale în săruri ale acidului salicilic.
De ce are nevoie organismul nostru de această sub­stanță? În primul rând, pentru a regla procesul trans­misiei senzației de durere către creier, așa încât per­cepția durerii să fie în limitele în care nu paralizează celelalte funcții ale organismului. Apoi, salicilații in­tervin în procesele de vindecare ale afecțiunilor in­fla­matorii, în reglarea presiunii sanguine și a circulației sângelui. Se pare că însăși reglarea temperaturii corpului se face uneori cu ajutorul salicilaților, dar și procesele de eliminare ale unor deșeuri de metabolism din țesuturi și din organism, pe ansamblu. Problema este că organismul nostru s-a adaptat, în milenii de evoluție, la salicilații naturali și nu la variantele de sin­teză, așa cum vom vedea în cele ce urmează.

Diferența dintre aspirina organică și aspirina de sinteză

Aspirina de sin­teză este obținută dintr-un alcool (fenolul) care este procesat la o tempe­ratură de 125°C și la o presiune de șase ori mai mare decât cea at­mosfe­rică, în prezența acidului sulfuric. Nu sună prea încu­rajator, nu-i așa? Ce se obține prin acest proces este acidul sali­cilic pur, o substanță nu prea comestibilă, care scade febra și produce vasodilatație, dar atacă puternic și stomacul, și va­sele de sânge. De aceea, este supusă încă unui proces chimic, prin care se obține acidul acetilsalicilic, adică aspi­rina de sinteză, care pe termen scurt este ceva mai prie­tenoasă cu organismul. Pe termen mediu sau lung, ea slăbește însă pereții vaselor de sânge, predispunându-ne la accidente vasculare, ne scade imunitatea, ne afec­tează stomacul și intestinele, sistemul nervos... Deși este medica­men­tul de sinteză cel mai bine tolerat de orga­nism, aspirina produce mai multe neajunsuri decât bine și, în plus, nu este atât de eficientă ca stră­moașa ei naturală, despre care vom vorbi în conti­nuare:
Aspirina organică este un amestec natural de săruri ale acidului salicilic, întâlnit în scoarța diferite­lor specii de salcie, dar și în tulpinile altor plante care cresc la noi, cum ar fi: crețușca, răchitanul sau plopul (se găsește mai ales în mugurii acestuia din urmă). Aceste săruri se găsesc în amestec cu multe alte substanțe care le completează și temperează acțiunea, făcându-le perfect compatibile cu organismul uman. Spre deosebire de aspirina de sinteză, cea organică este foarte blână cu stomacul și sistemul digestiv, nu afec­tează negativ decât în doze foarte mari vasele de sân­ge, iar efectul de scădere a imunității este incom­parabil mai mic. Și aceasta nu este totul: aspirina orga­nică este un ajutor mult mai bun contra durerii și a inflamației decât cea de sinteză, având în plus și o acțiune detoxifiantă puternică. Ca atare, nu este de mirare că aspirina organică are o listă impresionantă de aplicații terapeutice. Înainte de a vorbi despre aces­tea să aflăm, însă, cum se administrează acest elixir vindecător.

Modul de administrare a aspirinei organice

Căutarea unei surse satisfăcătoare de salicilați în formă naturală și care să fie într-o concentrație sufi­cient de mare este un demers făcut de numeroase echipe de specialiști, după ce studiile efectuate pe mii de oameni au arătat că aspirina organică nu este doar nenocivă, ci și foarte eficientă în tratamentul bolilor. Conform acestor cercetări, chiar și preparatele din plante obținute casnic conțin salicilați, în concentrații scăzute, dar suficiente cât să producă anumite efecte terapeutice, mai ales când sunt consumate în cantități mari sau foarte mari. De asemenea, există și extracte naturale foarte concentrate, cu efecte comparabile, dacă nu mai puternice decât ale aspirinei de sinteză. Să cunoaștem în continuare toate aceste preparate:
Infuzia combinată de frunze de crețușcă sau răchitan
Ambele plante pot fi găsite la noi în țară, în zonele umede, mlăștinoase. Iar în tulpinile și frunzele lor exis­tă cantități apreciabile de salicilați, care pot fi extrași în infuzia combinată, care îmbină extracția la rece cu cea la cald, conservându-se astfel principiile active. Se prepară din 1-2 lingurițe de părți aeriene mărunțite, care se lasă la înmuiat într-o jumătate de cană de apă, de seara până dimineața, când se filtrează; maceratul se pune deoparte, iar pulberea rămasă se opărește cu încă o jumătate de cană de apă fier­binte, după care se lasă la răcit 20 minute și se filtrează; se combină cele două extracte. Doza: 3 căni pe zi, băute înainte de masă cu un sfert de oră.

Decoctul de scoarță de salcie
(Salix alba, S. caprea etc.)

Se pun două lingurițe de pulbere de scoarță de salcie într-un pahar (200 ml) de apă și se lasă la mace­rat vreme de 6-8 ore, la temperatura came­rei, după care se strecoară. Extractul obținut se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe vreme de cinci minute cu 200 ml de apă, după care se lasă să se ră­ceas­că. În final, se combină cele două extracte, iar pre­paratul obținut se va administra pe parcursul unei zile.

Capsulele cu aspirină organică

Sunt obținute dintr-o combinație de pulbere și ex­tract de salcie, la care se adaugă un mineral natural, numit zeolit, care poten­țează efectul salicilaților, iar pe de altă parte are o ac­țiune ușor imunostimulentă, foarte utilă pentru com­pen­sarea efectului de reducere a capa­cității de apărare a organismului pe care aspirina o are. De regulă, se iau zilnic 3-6 capsule, fiecare cu câte 200 mg de ex­tract de salcie, pe zi, în cure de 30 de zile, urmate de 15 zile de pauză.

Tratamente interne

•  Dureri de spate - într-un studiu realizat în Statele Unite, 210 pacienți cu lombosciatică au fost împărțiți în doua grupe egale. Cei din prima grupă au primit extract de salcie (600-1200 mg pe zi), iar cei din a doua grupă un remediu placebo (fals). După doar 5 zile de tratament, 39% dintre cei care luau scoarță de salcie au înregistrat dispariția completă a durerilor de spate, față de doar 6% dintre cei tratați cu remediul fals. Și încă un fapt: cei tratați cu salicilați NU au avut nici un fenomen gastric, hepatic sau intestinal neplăcut - element care diferențiază tratamentul cu antiinfla­ma­toare naturale din salcie de tratamentul cu medi­camente de sinteză antiinflamatoare.


•  Dureri de cap, migrenă - aspirina obținută din scoarța de salcie este un remediu anti-durere mai bun decât aspirina de sinteză. Pentru calmarea durerii de cap produsă de curenții de aer reci, de viroze, de obo­seală etc., se recomandă administrarea aspirinei orga­nice, câte 3-6 capsule pe zi. Dacă răspunsul la acest tratament nu vi se pare suficient de puternic, atunci încercați urmatoarea variantă: fiecare capsulă de aspi­rină organică va fi luată cu jumătate de cană de ceai verde, amestecat cu suc de lămâie proaspăt stoarsă. Efectul combinat al ceaiului cu lămâie și al aspirinei organice este uimitor de puternic împotriva migrenei.


•  Osteoporoză - iată un caz care m-a impresionat: o pacientă de 72 ani, cu dureri foarte puternice pe fondul osteo­porozei, nu răspundea la nici un trata­ment alopat. De aproape șapte ani, du­re­rile sale erau foarte puternice și își pierduse aproape speranța într-o ameliorare a suferinței. În schimb, durerea a dispărut după câte­va zile de tratament cu aspirină orga­nică, din care a luat câte 3 capsule pe zi. Doamna în cauză încer­case ante­rior tot ce se putea în materie de medi­ca­men­te anti-durere și era foarte pesi­mistă cu privire la aspirina organică. De aceea a fost foarte surprinsă că acest remediu i-a calmat durerea, pe termen lung și fără efecte adverse. Rețineți, în­să, că aspirina organică tra­tează feno­me­nele dure­roase asociate osteoporozei, fără a amelio­ra densitatea osoasă, care însă poate fi menți­nută sau chiar îmbu­nătățită prin regim vegetarian cu multe cru­di­tăți, prin administrarea seleniului organic și a unor plan­te, cum ar fi iarba de salvie sau semințele de mărar.


• Febră - aspirina organică are efecte de dimi­nuare a febrei mai ușoare decât aspirina de sinteză, în schimb, nu are efectele adverse (în special asupra stomacului și a vaselor de sânge) ale medicamentului de sinteză. Se ia câte o capsulă de aspirină organică, o dată la 1-2 ore, pentru scăderea febrei, dar doar atunci când aceasta depășește 38,5 grade Celsius. În anumite limite, febra este un ajutor pentru lupta organismului cu infecțiile sau cu tumorile și, ca atare, nu trebuie scă­zută artificial decât atunci când temperatura corpului crește excesiv.


• Meteosensibilitate - se țin cure de câte șapte zile, în timpul cărora se iau câte trei pastile de aspiri­nă organică pe zi. Acest remediu are o acțiune regla­toare extraordinară la nivelul sistemului nervos. Sa­licilații scad receptivitatea organismului și a psihicului la fenomenele meteorologice, prevenind și tratând durerile de cap, insomniile, stările de anxietate produse de schimbările bruște de vreme, de prezența fronturilor atmosferice cu presiune scăzută etc.


•  Dureri menstruale - intern, se iau câte 3-6 capsule de aspirină organică pe zi, pe stomacul gol. Extern, se pot pune comprese calde cu fiertură de scoarță de salcie pe abdomenul inferior. Luată intern, aspirina organică elimină durerile din zona bazinului și din cea lombară, reduce starea de iritabilitate psihică și elimină durerile de cap specifice menstrelor. Aplicat extern, sub forma compreselor calde, decoctul combi­nat de salcie elimină spasmele uterine și favorizează oprirea hemoragiei (prin conținutul de taninuri).


•  Tendinite, bursite - inflamațiile tendoanelor și ale bursei sinoviale sunt tratate cu succes cu aspirină organică. Se țin cure cu o durată de 2-4 săptămâni, timp în care se iau câte 4 capsule de aspirină orga­nică, pe stomacul gol, zilnic. Același tratament este valabil și pentru trata­rea durerilor musculare, inclusiv a durerilor muscu­lare produse de supraefort (febra musculară).


• Adjuvant în hiper­tensiune - se adminis­trează 3 capsule de aspirină organică zilnic, în cure de câte 6 săptămâni, urmate de alte două săptă­mâni de pauză. Scoarța de salcie are efect vaso-dilatator, scă­zând presiunea sanguină, iar în același timp prote­jează, prin ac­țiunea sa anti­oxi­dantă, vasele de sânge împo­triva formării de de­pu­neri de grăsime și de co­lesterol (care apar frecvent la hipertensivi).


•  Diabet - efectele as­pirinei organice asupra dia­betului în sine par a fi nesemnificative, dar în schimb este extraordinară pentru tratarea unor efecte secun­dare ale acestuia. Aspirina organică inhibă simptomele neplăcute ale polineuropatiei diabetice, încetinind totodată procesul de apariție a retinopatiei diabetice.


• Tromboflebită - un studiu amplu a arătat că administrarea a 2-3 capsu­le de aspirină organică zil­nic reduce, cu aproxima­tiv 30%, riscul de apariție sau de recidivă al trom­bozelor. Efectul se mani­festă inclusiv în cazul trombozei profunde a venelor, care apare la persoanele care rămân mult timp nemiș­cate în scaun, în spe­cial în timpul curselor de avion de lun­gă durată.


•  Cancer de colon și de rect - stu­diile arată că salicilații reduc riscul de cancer cu această localizare și, în cazul celor deja bolnavi, încetinesc ritmul de evoluție a tumorilor, măresc speranța de viață și îmbunătățesc cali­tatea vieții. Se administrează câte 3 capsule pe zi, în cure de 3 luni, urmate de 1 lună de pauză.


Precauții și contraindicații

Tratamentul cu aspirină organică este contraindicat persoanelor sensibile la aspirina de sinteză, precum și femeilor însărcinate sau care alăptează. Extractul de salcie se va administra cu prudență în cazul tulbură­rilor de coagulare a sângelui, afecțiunilor renale și he­patice severe, ulcerului gastro-duodenal.

Aspirina organică și răcelile

Indiferent dacă vorbim de un guturai ușor sau de o gripă severă, capsulele cu aspirină organică vă pot ajuta din plin să treceți cu bine pes­te perioada bolii. Ținta acestui medicament natural sunt în primul rând simptomele neplăcute ale afecțiunii: elimină durerile de cap și musculare, diminuează senzația de amețeală (vertij) specifică gripei. De asemenea, ajută la ținerea febrei sub control. Apoi, combinația dintre extractul de salcie și zeolit crește imunitatea și ajută orga­nismul să lupte singur contra infecției. Nu în ultimul rând, acest remediu elimină stările de confuzie mentală, de slăbiciune fizică, de apatie și de somnolență, ca­re adesea însoțesc răcelile severe.
Se administrează, de regulă, câte 4-6 capsule de aspirină organică zilnic, până la dispariția completă a simptomelor. Pe timpul tratamen­tului se recoman­dă, în mod special, consumul masiv de lichide alcaline (apă plată cu pH-ul mai mare de 7), câte doi litri și jumătate pe zi. Spre deosebire de aspirina de sinteză, cea organică nu produce gastrită, nu fragilizează vasele de sânge și, cel mai important, NU diminuează capa­citatea naturală de apărare a organismului. La foarte mulți bolnavi de gripă care iau aspirină, paracetamol sau alte medicamente chimice, în tim­pul bolii, imunitatea scade, făcându-i mai vulnerabili. Aspirina orga­nică, din contra, ajută organismul să se apere în fața infecțiilor.

Aspirina organică și reumatismul

Un studiu german făcut în anul 2008, pe pacienți cu osteoartrită, a demonstrat eficiența scoarței de sal­cie în afecțiunile reumatice. Pacienții care au luat extract de salcie (800-1200 mg pe zi) au înregistrat, după două săptămâni de tratament, dispariția sau diminuarea durerilor, mărirea mobilității articulare, dispariția unor simptome neplăcute, cum ar fi senza­ția de arsură sau de usturime la nivelul încheieturilor, sensibilitatea dureroasă la frig sau umezeală, incapa­citatea de a folosi membrele la anumite tipuri de efort.
La noi în țară, medicul specialist în geriatrie și fitoterapie Laura Puiu a folosit cu mult succes, la pa­cienții cu diferite forme de reumatism, următoarea sche­mă: în fiecare lună, le-a administrat bolnavilor reumatici o cură de 7-10 zile, în care aceștia au luat câte 3 capsule de aspirină organică. După aceea, au făcut o pauză de 20 de zile, apoi tratamentul s-a re­luat. Deja de la a doua, a treia cură, durerile s-au ameliorat mult, episoadele inflamatorii au dispărut și elasticitatea articulară s-a dovedit a fi mai bună. În cazurile cu dureri foarte puternice, curele cu aspirină organică sunt de 20 de zile, urmate de alte 10 zile de pauză. Deocamdată, acest produs vegetal se dovedeș­te a fi cel mai bun antiinflamator și calmant natural cunoscut al durerilor reumatice.