Cu suveranitatea în traistă

Ciprian Rus
Uniunea Europeană trebuie să aibă pute­rea de a interveni în proiectele de bu­gete naționale ale statelor membre. Pe fondul scandalului raportărilor minci­noa­se către UE ale Greciei și în contexul incapacității dovedite de multe alte state membre în a-și drămui co­rect resursele pe timp de criză, ideea avansată de mi­nistrul german de Finan­țe, Wolfgang Schaeuble, capă­tă pe zi ce trece tot mai multe adeziuni.

Mario Draghi, președintele Băncii Cen­trale Europe­ne, și-a afirmat și el, recent, "sprijinul deplin” pen­tru această soluție, adă­u­gând, nu fără ci­nism, că "multe țări nu au rea­lizat încă faptul că și-au pierdut de mult suve­ranitatea națio­na­lă”, nu pentru că le-ar fi ră­pit-o cineva, ci pen­tru că, neștiind să-și gestio­neze economia, au făcut datorii uriașe, ajun­gând la cheremul pie­țelor internaționale.
Tema cedării de suveranitate în interiorul UE, pentru recredibilizarea Zonei Euro și pen­tru fortificarea construcției comune europene în fața unor competitori economici și geo-strategici precum SUA, Rusia, China este, din capul locului, o problemă dificil de imple­men­tat și, deopotrivă, greu de acceptat, și care cere dez­bateri. Între opțiunea clară, distinctă, pen­tru abordarea propusă de Germania și susți­nută de birocrația de la Bruxelles și alte vari­an­te mai nuanțate sau chiar opuse, Europa în­trea­gă e constrânsă să aleagă și să aducă argu­mente. Problema e că noi, încă dinainte de in­trarea în UE și de îndatorarea către Fondul Mo­­netar Internațional - dar mai cu seamă du­pă -, obișnuiți să gândească alții în locul nos­tru, nu prea avem nici un argument. Dreap­ta, chiar și cea mai radicală, cu pretenții națio­na­liste, încuviințează politicos și consolat pro­iectul german, experți economici de primă mâ­nă dau din umeri ca și cum n-ar fi o altă șan­să, în vreme ce USL pare ocupată de alte pro­bleme și, oricum, e la cuțite cu tot ce mișcă pe la vârful UE.
Nu emitem păreri, nu venim cu soluții, nu avem argumente, mergem după cum bate vântul, după cum ne spun alții, în chestiuni cu adevărat importante, iar asta e, în sine, cedare de suveranitate. Nu mai trebuie să vină UE să ne umble prin proiectele bugetare. În vreme ce politicienii noștri se ceartă pe colegiile pe care vor candida și își negociază la sânge benefi­ciile de după, FMI și reprezentanții investito­rilor străini în România (CIS - Consiliul In­vesti­torilor Străini și AmCham - Camera de Comerț Americană din România) lucrează deja la scenarii cu TVA-ul și impozitul pe venit mărite, majorarea prețului la gaze și energie electrică, lichidarea întreprinderilor de stat care nu pot fi privatizate sau restructurate, lăsarea liberă a cursului de schimb leu - euro, valorificarea resurselor naturale pentru care avem deja investitori străini interesați (trimi­te­re clară la Roșia Montană!). Culmea, tot stră­inii (în raportul AmCham "Priorități pentru Ro­mânia”) sunt cei care ne avertizează, pe pa­gini întregi, că nu vom avea nicicând un cu­vânt greu de spus, dacă nu ne punem ordine în pri­­orități și dacă nu luăm decizii strategice, pri­­vind interesele noastre, în raporturile cu par­te­nerii din UE. Ce vrem noi de fapt? Sun­tem în stare (de la pensionarul căruia i se ia din pensie, până la bugetarul amărât, și de la ca­­pitalistul căruia statul îi taie din profit, până la politicianul care stă "geană” să nu scape șpaga) să vedem dincolo de interesul nostru di­rect, mărunt, meschin, și să ne definim, noi cu noi, termenii suveranității noastre? Asta ne atrag atenția, în plină vervă preelectorală, și FMI, și CIS, și AmCham. Chiar avem parte de parteneri pe cinste! Parteneri cu care efectiv poți vorbi, dacă ai argumente. Parteneri intere­sați să scoată cât mai mult de la noi, dar de­cenți - mai ales în cazul UE - când e vorba de respectul față de regulile jocului. Dar, chiar și așa, nimeni nu se va bate niciodată pentru in­tere­sele noastre în locul nostru. Ar fi și culmea, să așteptăm ca UE și FMI să ne bage suvera­nitatea în traistă!