Ogorul românesc: între Biarritz și El Dorado

Ciprian Rus
În nici o țară din Europa, companiile cu ca­pital străin nu controlează un procent atât de însemnat de teren agricol ca în România.

Vorbim despre 1 milion de hec­tare, în condițiile în care, conform informațiilor din pia­ța imo­biliară, alte 500.000 de hec­tare se află la vân­zare. Lunar, ara­tă un specialist citat de săptă­mâ­nalul "Capital”, numai sud-estul țării atra­ge în jur de 10 milioane de euro din străi­nătate, bani in­ves­tiți în achiziția de terenuri agricole. În plină cri­ză, spre deosebire de direcția ge­nerală de descreștere masivă, prețul pământului a crescut cu 40%, ali­men­tat tot de interesul accen­tuat al străi­nilor pentru suprafețele agricole din Ro­mânia. Cu prețuri cuprinse între 1.500 și 3.000 de euro pentru hectar, țara noastră a devenit ceea ce presa franceză numea, nu de mult, "noul «El Dorado» pentru agricultorii europeni”. Spre comparație, Olanda își vinde terenul agricol cu 50.000 de euro hectarul, Ucraina cu 8.000, Ungaria și Serbia cu circa 7.000, iar Franța cu 6.000. În ultimul caz - și nu e singular în Eu­ropa! - prețul vine la pachet cu restricții serioase, fa­vo­ra­bile agricultorilor locali!
Toată harababura de după 1989, când foștilor pro­prietari li s-au înapoiat pământurile, fără să li se dea și o șansă onestă de a câștiga din munca lui, fărâmițarea excesivă a terenurilor, distrugerea sistemelor de irigații și a parcurilor de mașini agri­cole, apoi migrarea popu­lației sărace de la țară spre marile orașe și spre Occident - toate au dus la înstrăinarea multora de pământul pentru care bunicii lor au fost în stare să-și dea viața și la men­ținerea, cu bună știință, a prețului terenurilor, exact cât să le iasă mai bine pasiența specula­to­rilor imobiliari. Sunt și au fost mulți dintre aceștia, mai cu seamă în rândurile companiilor cu capital străin. Practic, 90% din terenul cumpărat de firmele străine e folosit în scop speculativ, da­că nu strict în scop imobiliar. Căci există destule cazuri, în sud și în vest, în care pământul luat de străini întregește blestemata zestre de 3 milioane de hectare nelucrate în România lui 2012...
Peste mai puțin de 2 ani, țara noastră va fi obligată de Tratatul de Aderare la Uniunea Euro­peană să lase liber accesul străinilor la cum­pă­rarea de terenuri. Firești, deci, temerile legate de înstrăinarea, hectar cu hectar, a pă­mântului ro­mâ­nesc. Recentul avertisment al premie­rul maghiar Viktor Orban, că va da o lege care să le interzică străinilor să mai cumpere teren agricol în Un­ga­ria, a început să facă valuri nu doar în Europa Oc­ci­dentală, ci și în țara noastră. După ce a ratat la­mentabil pri­vatizarea industriei - pe bani puțini și cu garanții nule! - România nu își permite un nou fiasco în do­meniul agrar. În locul discur­su­ri­lor patriotarde, pentru 2014, ar trebui să ne pregă­tim cu legi clare, cu meca­nisme riguroase de con­trol a investitorilor, cu impozite, cu amenzi pentru cei care nu cultivă pământul și, absolut ne­cesar, cu pachete de măsuri care să le permită inves­tito­rilor - și chiar statului român - să aibă un rol activ în agricultură. Soluții ar fi: sprijinirea comasărilor de terenuri, credite pentru agricultorii români, cu garanția pe teren și fermă, înființarea unei bănci funciare... A venit timpul ca statul să facă ceva pentru ca, în fine, să nu ne mai vindem oricui și, în orice caz, să nu ne mai vindem ieftin. Să mai fim și Biarritz, că am fost destul El Dorado.