Octombrie în fel și chip

Dana Ene
Profitând de vremea încă frumoasă, organizatorii de evenimente din două mari orașe ale țării, Clujul și Bucureștiul, intră în competiție. Și pentru că octombrie e și luna recoltei, sunetele chitarelor vor fi însoțite și de un festin... culinar

TiMAF- Transylvania International Music&Art Festival

La Cluj, din 5 până în 28 octombrie, puteți partici­pa la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Muzică și Artă Transilvania, care se va desfășura la Sala Sporturilor "Horia Demian”, și pe platoul din fața acesteia.
TiMAF urmărește să devină un festival internațio­nal de mare amploare, un punct de referință pentru tinerii doritori să își etaleze talentul și să fie promovați, nu doar în muzică, ci și în domeniul unde activează. De aceea, anul acesta, la Cluj, vor fi promovate: mu­zi­ca, dansul, fotografia, artele plastice, arhitectura, tea­trul, filmul, gastronomia, artele marțiale, street arts, pu­blicitatea, literatura, artele decorative și design-ul. Personalități internaționale și naționale din fiecare do­meniu vă vor ajuta să descoperiți, timp de 24 de zile, ceea ce se ascunde în spatele fiecărei dintre aceste arte. Există workshop-uri de salsa, merengue, breakdance și streetdance, un spectacol internațional jucat în cadrul Teatrului Național Cluj-Napoca, dar și competiții juri­zate de către specialiști, pe fiecare domeniu înscris în competiție. Nu vor lipsi, bineînțeles, nici concertele; invitații speciali sunt austriecii de la Parov Stelar, părinții electro swing-ului, care vor deschide seria de evenimente pe 5 octom­brie. DJ-ul Marcus Füre­der, inițiatorul trupei, a inclus Clujul în turneul de pro­movare al noului lor album, "The Prin­cess”, lansat în aprilie a.c. Pre­țul unui bilet la acest con­cert este de 45 lei.
Există însă și concer­te cu intrare liberă, ce se vor desfășura la Open Stage, în perioada 5-7 oc­tombrie, pe Platoul Să­lii Sporturilor. Aici vor cânta: Puya, Gra­su XXL, Paraziții, Sukar Na­tion, Cris­tian-Da­niel, All IN 1, și tot aici puteți as­culta par­ticipanți la com­pe­tiția muzi­cală: In­cognito, Personal, Na­tif, Mentally safe, Funkorporation, Sky Swallows Challen­ger, Vox Electric band, Saylas, Ella, Ema­nuel Cîrstea, Cos­min Chichisan etc.
În cadrul demon­stra­țiilor de dans, es­te inclus și renu­mi­tul spec­tacol al lui Michael Flatley - Lord of The Dance, cel pe care ziariștii de la "The Los Angeles Times” îl nu­meau "show time ex­trava­gan­za”. Irlandezii de la Lord of The Dance vor oferi la Cluj pe 9 oc­tom­brie premiera mondială a nou­lui lor spectacol. Biletele pen­tru acest show au prețuri cuprinse în­tre 350 și 100 lei și sunt disponi­bile pe myticket.ro.
(Mai multe detalii despre eve­ni­mentele cuprinse în cadrul TiMAF, cât și programul complet de des­fășurare al acestora, le gă­siți pe timaf.com)

Festivalul Ceaiului și al Cafelei

Dacă vă grăbiți puțin, mai puteți rezerva un loc la ultimele trei seri de evenimente din cadrul celei de-a IV-a ediții a Festivalului Ceaiului și al Cafelei, des­fășu­rat în perioada 1 - 7 octombrie în București. Au fost implicate în acest proiect 7 cafenele și ceainării: Cărturești - Cafe Verona, Cafepedia, Infinitea, Godot Cafe, Ramayana Cafe, Bell'Agio Casa și Seren­di­pity, pentru 7 seri de mu­­zică, dans, teatru și ar­te vizuale, cu impli­ca­rea a 7 țări: Japonia, Coreea, India, Turcia, Brazilia, Ar­gentina și Ma­rea Brita­nie.
Vineri, pe 5 octom­brie, începând cu ora 19, la Ra­mayana Café (str. Bal­do­vin Pârcălabul nr. 11) este Seara Indiană, sus­ți­nută de Festivalul Na­­mas­te India. Aici pu­teți parti­cipa la work­shop și de­gustare de deserturi in­di­ene "raw”, precum și de­gustare de ceai in­dian Ma­sala Latte (ceai negru, in­dian, infuzat direct în lapte și plin de mi­ro­denii exotice - scor­țișoară, cardamon, cu­i­șoa­re și ghimbir), ser­­vit pe terasa ceai­nă­riei. Vor mai exista și de­monstrații de ta­tuaje cu henna. Hilda-Hed­vig Var­ga (Namas­­te India) și Cristina Ia­cob vor realiza mo­dele tradiționale de flori, frunze, spirale, vițe sau modele geo­metrice.
Tot în cadrul aces­tui eveniment, vă mai puteți delecta cu un spectacol de dans tradițional indian, susținut de Grupul Shakti, și veți putea asculta un con­cert live de muzică tradițională indiană, susținut de Ionela Petcana.
(Prețul biletului de intrare este 20 RON, iar parti­ciparea va fi doar pe bază de rezervare, locurile fiind limitate. Puteți face rezervări la 0788/59.55.95/ 021-317.16.81/ rezervări@ramayana.ro.)

Sâmbătă, pe 6 octombrie, începând cu ora 18, la Bell'Agio Casa (Calea Rahovei 157D, Zona Ura­nus) este Seara Braziliană, susținută de Ambasada Braziliei în România. Puteți gusta adevărata cafea braziliană și mai puteți afla o mulțime de lucruri inte­re­sante despre cultura acestei țări, chiar de la Amba­sadorul Braziliei în România. Va avea loc și o demon­strație de Capoeira, susținută de grupul Alemar Româ­nia. Capoeira este o formă de artă braziliană, care combină elemente de arte marțiale, jocuri, muzică și dans, creată de către sclavii aduși din Africa în secolul al XVI-lea.
(Intrarea este liberă, iar rezervări se pot face la office@media-events.ro)

Duminică, pe 7 octombrie, de la ora 19, la Cafe­pedia Romană (Str. Pictor Arthur Verona nr. 2) va fi Seara turcească, susținută de Centrul Cultural Turc Yu­nus Emre. Și aici vă așteaptă o mulțime de surprize. Veți afla: "Istoria ceaiului turcesc și a cafelei la nisip” și va exista un atelier de Ebru (pictură pe apă), susținut de prof. Serin Turkoglu. "Arta picturii pe apă” este o teh­nică orientală străveche, care își are originile în Chi­­na, unde prima referire datează din timpul Dinastiei T'ang (608-918). Ea a ajuns pe Drumul Mătăsii până în Iran și în Turcia, unde a fost adoptată. Vor exista, bineînțeles, demonstrații de preparare a ceaiului și ca­fe­lei turcești (la nisip), precum și degustarea deliciilor culinare turcești.
Intrarea este liberă, dar participarea va fi doar pe bază de rezervare, locurile fiind limitate. Rezervări la 021/317.91.76 / party@cafepedia.eu

Tot în cadrul Festivalului Ceaiului și al Cafelei, puteți vizita o expoziție de ceai, cafea, artă, decorațiuni și mobilă tradițională, pe 5-6-7 octombrie, la Bell'Agio Casa (Calea Rahovei nr. 157D, Zona Uranus - Piața de Flori). Intrarea este liberă.